EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:082:TOC

Službeni list Europske unije, L 82, 25 ožujka 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 82

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
25. ožujka 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obavijest o datumu stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u vezi sa sporom DS492 Europska unija – Mjere koje utječu na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi

1

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/477 od 12. ožujka 2019. o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

2

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/478 оd 14. siječnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kategorija pošiljki koje podliježu službenim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama ( 1 )

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/479 оd 22. ožujka 2019. o smanjenju ribolovnih kvota za određene stokove u 2018. zbog prelova drugih stokova u prethodnim godinama i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/1969

6

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/480 оd 22. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 297/95 u pogledu prilagodbe naknada Europske agencije za lijekove stopi inflacije s učinkom od 1. travnja 2019. ( 1 )

15

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/481 оd 22. ožujka 2019. o odobravanju aktivne tvari flutianil, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

19

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/482 оd 22. ožujka 2019. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1368 o utvrđivanju popisa ključnih referentnih vrijednosti koje se upotrebljavaju na financijskim tržištima u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

26

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/483 od 19. ožujka 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u (Uredba o kapitalnim zahtjevima (EU) br. 575/2013 (CRR) i Direktiva 2013/36/EU (CRD IV)) ( 1 )

29

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/484 оd 21. ožujka 2019. o odobrenju plana za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod divljih svinja na određenim područjima Bugarske (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 2133)  ( 1 )

38

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top