EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:073:TOC

Službeni list Europske unije, L 73, 15 ožujka 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 73

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
15. ožujka 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/407 od 4. ožujka 2019. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu

1

 

 

Sporazum za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu

3

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2019/408 od 14. ožujka 2019. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

9

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2019/409 od 14. ožujka 2019. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

16

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/410 оd 29. studenoga 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o detaljima i strukturi informacija u području platnih usluga koje nadležna tijela dostavljaju Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo u skladu s Direktivom (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

20

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/411 оd 29. studenoga 2018. o dopuni Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju tehnički zahtjevi za izradu i održavanje elektroničkog središnjeg registra i upravljanje njime u području platnih usluga i za pristup informacijama koje su u njemu sadržane ( 1 )

84

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/412 оd 14. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnih računovodstvenih standarda 12 i 23 i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 3 i 11 ( 1 )

93

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/413 оd 14. ožujka 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1998 u pogledu trećih zemalja za koje se priznaje da primjenjuju standarde zaštite jednakovrijedne zajedničkim osnovnim standardima zaštite civilnog zračnog prometa ( 1 )

98

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/414 оd 14. ožujka 2019. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa za 2020. ciljnih sekundarnih varijabli koje se odnose na prezaduženost, potrošnju i bogatstvo te rad ( 1 )

105

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/415 od 14. ožujka 2019. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

110

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/416 od 14. ožujka 2019. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

117

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/417 оd 8. studenoga 2018. o utvrđivanju smjernica za upravljanje Sustavom Europske unije za brzu razmjenu informacija „RAPEX” uspostavljenim prema članku 12. Direktive 2001/95/EZ o općoj sigurnosti proizvoda te njegovim sustavom obavješćivanja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7334)

121

 

*

Odluka Komisije (EU) 2019/418 оd 13. ožujka 2019. o izmjeni odluka (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 i (EU) 2017/1219 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 1851)  ( 1 )

188

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/401 od 19. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 o uspostavi Registra Unije ( SL L 72, 14.3.2019. )

193

 

*

Ispravak Odluke Vijeća (EU) 2019/234 od 5. veljače 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Zajedničkog vijeća osnovanog na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane, u pogledu donošenja Poslovnika Zajedničkog vijeća i Poslovnika Odbora za trgovinu i razvoj ( SL L 37, 8.2.2019. )

193

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top