EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:251:TOC

Službeni list Europske unije, L 251, 5 listopada 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 251

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
5. listopada 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1480 оd 4. listopada 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te o ispravku Uredbe Komisije (EU) 2017/776 ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1481 оd 4. listopada 2018. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu oktil galata (E 311) i dodecil galata (E 312) ( 1 )

13

 

*

Uredba Komisije (EU) 2018/1482 оd 4. listopada 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kofeina i teobromina ( 1 )

19

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1483 оd 4. listopada 2018. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

22

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1484 оd 4. listopada 2018. o najnižoj prodajnoj cijeni za obrano mlijeko u prahu za dvadeset i peti djelomični poziv za podnošenje ponuda u okviru natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/2080

24

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1485 od 28. rujna 2018. o utvrđivanju stajališta koje Europska unija treba zauzeti u pogledu izmjena prilogâ Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) i propisa priloženih Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN)

25

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1486 od 28. rujna 2018. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Carinskog pododbora uspostavljenog Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu zamjene Protokola I. uz taj sporazum, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

28

 

*

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2018/1487 od 2. listopada 2018. o izmjeni Provedbene odluke 2009/1013/EU kojom se Republici Austriji odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članaka 168. i 168.a Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

33

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top