Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:210:FULL

Službeni list Europske unije, L 210, 21 kolovoza 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 210

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
21. kolovoza 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1152 od 26. lipnja 2018. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

1

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1153 od 26. lipnja 2018. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine

2

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

21.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1152

od 26. lipnja 2018.

o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2., u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je svojom Odlukom od 5. lipnja 2003. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora s trećim zemljama o zamjeni određenih odredaba u postojećim bilateralnim sporazumima sa sporazumom na razini Unije.

(2)

Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila Sporazum s Vladom Narodne Republike Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prometu („Sporazum”). Pregovori su uspješno zaključeni parafiranjem Sporazuma 8. prosinca 2017.

(3)

Cilj je Sporazuma usklađivanje bilateralnih sporazuma o uslugama u zračnom prijevozu između 27 država članica i Narodne Republike Kine s pravom Unije.

(4)

Sporazum bi trebalo potpisati u ime Unije, podložno njegovu kasnijem sklapanju,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje u ime Unije Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prometu („Sporazum”), podložno sklapanju navedenog Sporazuma.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 26. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. ZAHARIEVA


21.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/2


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1153

od 26. lipnja 2018.

o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Odlukom od 7. ožujka 2016. Vijećeje ovlastilo Komisiju da otvori pregovore s Vladom Narodne Republike Kine o sporazumu o sigurnosti civilnog zrakoplovstva. Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila Sporazum o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine („Sporazum”) s ciljem poticanja bilateralne suradnje između Unije i Narodne Republike Kine u području sigurnosti civilnog zrakoplovstva i olakšavanje trgovine aeronautičkim proizvodima te ulaganja u njih.

(2)

Sporazum bi trebalo potpisati u ime Unije, podložno njegovu kasnijem sklapanju,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje u ime Unije Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine („Sporazum”), podložno sklapanju navedenog Sporazuma.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 26. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. ZAHARIEVA


Top