Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:199I:FULL

Službeni list Europske unije, L 199 I, 7 kolovoza 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 199I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
7. kolovoza 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1100 оd 6. lipnja 2018. o izmjeni Priloga Uredbi Vijeća (EZ) br. 2271/96 o zaštiti od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1101 оd 3. kolovoza 2018. o utvrđivanju kriterija za primjenu članka 5. drugog stavka Uredbe Vijeća (EZ) br. 2271/96 o zaštiti od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze

7

 

 

ODLUKE

 

*

Delegirana odluka Komisije (EU) 2018/1102 оd 6. lipnja 2018. o izmjeni Priloga III. Odluci br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije, u pogledu Irana

11

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

7.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

LI 199/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1100

оd 6. lipnja 2018.

o izmjeni Priloga Uredbi Vijeća (EZ) br. 2271/96 o zaštiti od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2271/96 od 22. studenoga 1996. o zaštiti od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze (1), a posebno njezin članak 1. drugi stavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 2271/96 predviđa se zaštita od učinaka izvanteritorijalne primjene zakona i drugih propisa koje donesu treće zemlje i djelovanja koja se na njima temelje ili iz njih proizlaze ako takva primjena utječe na interese fizičkih i pravnih osoba u Uniji koje se bave međunarodnom trgovinom i/ili kretanjem kapitala i srodnim komercijalnim djelatnostima između Unije i trećih zemalja.

(2)

U Uredbi se navodi da takvi zakoni i drugi propisi svojom izvanteritorijalnom primjenom krše međunarodno pravo.

(3)

Takvi zakoni i drugi propisi trećih zemalja na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 2271/96 navedeni su u njezinu Prilogu.

(4)

Sjedinjene Države su 8. svibnja 2018. objavile da će ukinuti izuzeće koje su u nacionalnim mjerama ograničavanja uvele za Iran. Neke od tih mjera imaju izvanteritorijalnu primjenu i mogu negativno utjecati na interese Unije i interese fizičkih i pravnih osoba koje izvršavaju svoja prava prema Ugovoru o funkcioniranju Europske unije.

(5)

U Prilog Uredbi stoga bi trebalo uključiti navedene mjere ograničavanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 2271/96 zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 29.11.1996., str. 1.


PRILOG

ZAKONI I OSTALI PROPISI

Napomena: glavne odredbe zakona i ostalih propisa u ovom Prilogu sažete su samo u informativne svrhe. Njihov puni i precizan sadržaj nalazi se u relevantnim zakonima i ostalim propisima.

DRŽAVA: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

ZAKONI

1.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993”, glava XVII. „Cuban Democracy Act 1992”, odjeljci 1704. I 1706.

Propisuje:

zahtjevi su niže navedeni u glavi I. „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”.

Moguća šteta po interese EU-a:

obveze su navedene u „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”.

2.   „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”.

Glava I.

Propisuje:

poštovanje ekonomskog i financijskog embarga SAD-a u odnosu na Kubu na način da se, među ostalim, u SAD ni izravno ni neizravno preko trećih zemalja ne izvoze roba ni usluge kubanskog podrijetla kao ni one koje uključuju materijale ili robu koja potječe iz Kube, da se ne posluje s robom koja se nalazi ili se nalazila na Kubi i koja se prevozi ili se prevozila iz ili preko Kube, da se u SAD ponovno ne izvozi šećer kubanskog podrijetla bez obavijesti nadležnom nacionalnom tijelu o izvozniku niti da se u SAD uvoze šećerni proizvodi bez uvjerenja da nije riječ o kubanskim proizvodima, da se zamrzava kubanska imovina i da se ne obavljaju financijski poslovi s Kubom.

Moguća šteta po interese EU-a:

zabrana utovara ili istovara tereta za plovila na bilo kojoj lokaciji u SAD-u ili ulaska u luke SAD-a; odbijanje uvoza bilo koje robe ili usluga s podrijetlom iz Kube te uvoza u Kubu robe ili usluga s podrijetlom iz SAD-a, blokiranje financijskog poslovanja s Kubom.

Glava III. i glava IV.

Propisuju:

prestanak nezakonitog trgovanja („trafficking”) imovinom koja je prethodno bila u vlasništvu osoba iz SAD-a (uključujući Kubance koji su dobili državljanstvo SAD-a), a koju je izvlastio kubanski režim. (Takvi poslovi uključuju: uporabu, prodaju, prijenos, upravljanje, gospodarenje i ostale aktivnosti u korist određene osobe).

Moguća šteta po interese EU-a:

pravni postupci u SAD-u, na temelju obveze koja već nastaje, protiv državljana ili poduzeća iz EU-a koji sudjeluju u takvim poslovima, a čija posljedica mogu biti presude/odluke o plaćanju (višestrukih) naknada stranama iz SAD-a. Zabrana ulaska u SAD osobama koje sudjeluju u takvim poslovima, uključujući i njihove supružnike, maloljetnu djecu i zastupnike.

3.   „Iran Sanctions Act of 1996”

Propisuje:

 

zabranjeno je svjesno:

i.

u Iran tijekom razdoblja od 12 mjeseci uložiti iznos od najmanje 20 milijuna USD koji izravno i znatno pridonosi jačanju iranske sposobnosti razvijanja vlastitih naftnih resursa;

ii.

Iran opskrbljivati robom, uslugama ili drugom vrstom potpore pojedinačne vrijednosti od najmanje 1 milijuna USD ili zbirne vrijednosti od najmanje 5 milijuna USD tijekom razdoblja od 12 mjeseci koje bi mogle izravno i znatno olakšati održavanje ili širenje iranske domaće proizvodnje rafiniranih naftnih derivata ili iranske mogućnosti razvoja naftnih resursa koji se nalaze u Iranu;

iii.

Iran opskrbljivati robom, uslugama ili drugom vrstom potpore pojedinačne vrijednosti od najmanje 250 000 USD ili zbirne vrijednosti od najmanje 1 milijuna USD tijekom razdoblja od 12 mjeseci koje bi mogle izravno i znatno pridonijeti održavanju ili širenju iranske domaće proizvodnje naftnih derivata;

iv.

Iran opskrbljivati (a) rafiniranim naftnim derivatima ili (b) robom, uslugama ili drugom vrstom potpore koji bi Iranu mogli izravno i znatno pomoći u uvozu rafiniranih naftnih derivata, pojedinačne vrijednosti od najmanje 1 milijuna USD ili zbirne vrijednosti od najmanje 5 milijuna USD tijekom razdoblja od 12 mjeseci;

v.

sudjelovati u zajedničkom pothvatu kojemu je cilj razvoj naftnih resursa izvan Irana, a koji je uspostavljen najranije 1. siječnja 2002. i u kojemu Iran ili njegova vlada ima poseban interes;

vi.

sudjelovati u prijevozu sirove nafte iz Irana ili prikriti iransko podrijetlo tereta koji čine sirova nafta i rafinirani naftni derivati.

 

Moguća šteta po interese EU-a:

mjere radi ograničavanja uvoza u SAD ili nabava za potrebe SAD-a, zabrana imenovanja za primarnog trgovca ili čuvara državnih sredstava SAD-a, obustava kredita financijskih institucija SAD-a ili prijenosa pri kojima te institucije posreduju, zabrana prijenosa u stranoj valuti unutar pravne nadležnosti SAD-a, uvođenje izvoznih ograničenja SAD-a, zabrana imovinskih transakcija unutar pravne nadležnosti SAD-a, obustava potpore EXIM banke, ograničenja pristajanja plovila u lukama.

4.   „Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012”

Propisuje:

 

zabranjeno je svjesno:

i.

pružati znatnu potporu, među ostalim olakšavanjem znatnih financijskih transakcija odnosno pružanjem robe ili usluga određenim osobama ili u njihovo ime koje djeluju u lukama, elektroenergetskom sektoru, sektoru pomorskog prijevoza ili sektoru brodogradnje u Iranu ili bilo kojem iranskom državljaninu koji se nalazi na popisu posebno imenovanih državljana i blokiranih osoba;

ii.

s Iranom znatno trgovati robom i uslugama povezanima s elektroenergetskim sektorom, sektorom pomorskog prijevoza ili sektorom brodogradnje Irana;

iii.

od Irana kupovati naftu i naftne derivate i provoditi s njima povezane financijske transakcije, u posebnim okolnostima;

iv.

provoditi ili olakšavati trgovinske transakcije prirodnog plina u Iran ili iz njega (primjenjuje se na strane financijske institucije);

v.

s Iranom trgovati dragocjenim metalima, grafitom, neobrađenim ili poluobrađenim metalima ili softverom ako ih se može koristiti u određenim sektorima ili ako uključene mogu biti određene osobe; zabranjeno je i olakšavati znatne financijske transakcije povezane s takvom trgovinom;

vi.

pružati usluge pokroviteljstva, osiguranja i reosiguranja povezane s posebnim aktivnostima, uključujući, među ostalim, navedenima u točkama i. i ii., ili određenim kategorijama osoba.

Ovisno o prirodi trgovine ili transakcije i razini pridane dužne pažnje primjenjuju se određene iznimke.

 

Moguća šteta po interese EU-a:

mjere radi ograničavanja uvoza u SAD ili nabava za potrebe SAD-a, zabrana imenovanja za primarnog trgovca ili čuvara državnih sredstava SAD-a, obustava kredita financijskih institucija SAD-a ili prijenosa pri kojima te institucije posreduju, zabrana prijenosa u stranoj valuti unutar pravne nadležnosti SAD-a, uvođenje izvoznih ograničenja SAD-a, zabrana imovinskih transakcija unutar pravne nadležnosti SAD-a, obustava potpore EXIM banke, zabrane i ograničenja u pogledu otvaranja i održavanja korespondentnih računa u SAD-u.

5.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012”

Propisuje:

 

zabranjeno je svjesno provoditi ili olakšavati znatne financijske transakcije s Iranskom središnjom bankom ili drugom određenom iranskom financijskom institucijom (primjenjuje se na strane financijske institucije).

 

Iznimke su u posebnim okolnostima predviđene za transakcije povezane s hranom i medicinskim proizvodima te naftom.

Moguća šteta po interese EU-a:

građanske i kaznene sankcije; zabrane i ograničenja u pogledu otvaranja i održavanja korespondentnih računa u SAD-u.

6.   „Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012”

Propisuje:

 

zabranjeno je svjesno:

i.

pružati usluge pokroviteljstva, osiguranja i reosiguranja određenim iranskim državljanima;

ii.

olakšavati izdavanje iranskog državnog duga ili duga subjekata pod kontrolom Irana;

iii.

ulaziti izravno ili neizravno u transakcije s iranskom vladom ili bilo kojom osobom pod pravnom nadležnošću iranske vlade ako je to zabranjeno pravom SAD-a (primjenjuje se na strane podružnice u vlasništvu ili pod kontrolom osoba iz SAD-a);

iv.

pružati specijalizirane usluge financijske komunikacije Iranskoj središnjoj banci ili financijskoj instituciji čiji je ulog u vlasništvu blokiran zbog iranskih nuklearnih aktivnosti ili im omogućiti odnosno olakšati izravan ili neizravan pristup takvim uslugama.

Iznimke su predviđene za točku i. ako je riječ o humanitarnoj pomoći, opskrbi hranom i medicinskim proizvodima, a ovisno o razini pridane dužne pažnje.

 

Moguća šteta po interese EU-a:

mjere radi ograničavanja uvoza u SAD ili nabava za potrebe SAD-a, zabrana imenovanja za primarnog trgovca ili čuvara državnih sredstava SAD-a, obustava kredita financijskih institucija SAD-a ili prijenosa pri kojima te institucije posreduju, zabrana prijenosa u stranoj valuti unutar pravne nadležnosti SAD-a, uvođenje izvoznih ograničenja SAD-a, zabrana imovinskih transakcija unutar pravne nadležnosti SAD-a, obustava potpore EXIM banke, zabrane i ograničenja u pogledu otvaranja i održavanja korespondentnih računa u SAD-u.

DRUGI PROPISI

„Iranian Transactions and Sanctions Regulations”

Propisuje:

 

zabranjen je ponovan izvoz robe, tehnologije ili usluga koje su (a) izvezene iz SAD-a i (b) predmet pravila o kontroli izvoza u SAD-u ako je izvoz učinjen a znalo se ili moglo naslutiti da je posebno namijenjen Iranu ili njegovoj vladi.

 

Zabrana ne vrijedi za robu koja je znatno izmijenjena izvan SAD-a i predstavlja proizvod načinjen u inozemstvu ni za robu koja je dio takvog proizvoda, a udio joj je manji od 10 % vrijednosti proizvoda.

Moguća šteta po interese EU-a:

 

izricanje građanskih sankcija, novčanih kazni i kazni zatvora.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Propisuje:

zabrane su navedene u glavi I. navedenog „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, of 1996”. Nadalje, zahtijeva se ishođenje licenci i/ili odobrenja za gospodarske aktivnosti s Kubom.

Moguća šteta po interese EU-a:

novčane kazne, gubici, zatvorske kazne u slučaju nepoštovanja propisa.


7.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

LI 199/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1101

оd 3. kolovoza 2018.

o utvrđivanju kriterija za primjenu članka 5. drugog stavka Uredbe Vijeća (EZ) br. 2271/96 o zaštiti od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2271/96 od 22. studenoga 1996. o zaštiti od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze (1), a posebno njezin članak 5. drugi stavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 2271/96 predviđaju se zaštita od učinaka i sprečavanje nelegalnih posljedica izvanteritorijalne primjene određenih navedenih zakona, uključujući propise i druge pravne instrumente koje donesu treće zemlje i djelovanja koja se na njima temelje ili iz njih proizlaze ako takva primjena utječe na interese fizičkih i pravnih osoba navedenih u članku 11. te uredbe koje se bave međunarodnom trgovinom i/ili kretanjem kapitala i srodnim komercijalnim djelatnostima između Unije i trećih zemalja.

(2)

Uredbom (EZ) br. 2271/96 priznaje se da se izvanteritorijalnom primjenom tih zakona i propisa, uključujući pravilnike i druge zakonodavne instrumente, krši međunarodno pravo.

(3)

U skladu s člankom 5. prvim stavkom Uredbe (EZ) br. 2271/96 osobe navedene u članku 11. te uredbe ne smiju same ili preko društva kćeri ili drugog posrednika aktivno ili svjesnim propustom ispunjavati zahtjeve ili zabrane, uključujući zahtjeve stranih sudova, koji se temelje na navedenim zakonima ili proizlaze iz tih zakona ili iz djelovanja koja se na njima temelje ili iz njih proizlaze.

(4)

Međutim, člankom 5. drugim stavkom Uredbe (EZ) br. 2271/96 osobama navedenima u članku 11. te uredbe omogućuje se da od Komisije zatraže ovlaštenje da u cijelosti ili djelomično ispune te zahtjeve ili zabrane ako bi nepostupanje u skladu s njima ozbiljno naštetilo njihovim interesima ili interesima Unije.

(5)

Radi pravne sigurnosti i osiguravanja djelotvorne provedbe Uredbe (EZ) br. 2271/96 te uzimajući u obzir, u posebnim i opravdanim okolnostima, rizik od ozbiljne štete za interese fizičkih i pravnih osoba navedenih u članku 11. te uredbe, potrebno je utvrditi kriterije za primjenu članka 5. drugog stavka Uredbe (EZ) br. 2271/96.

(6)

Budući da Komisija ima ulogu nadzirati ujednačenu provedbu prava EU-a, koje uključuje Uredbu (EZ) br. 2271/96, Komisija će pomno pratiti primjenu postojeće uredbe i donositi sve potrebne prilagodbe na temelju ocjene njezine provedbe.

(7)

Trebalo bi utvrditi i glavne korake postupka za obradu zahtjeva podnesenog Komisiji za ovlaštenje za ispunjavanje tih zahtjeva ili zabrana u cijelosti ili djelomično.

(8)

Svaka obrada osobnih podataka fizičkih osoba na temelju ove Uredbe trebala bi biti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (2) te s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(9)

Zahtjevi podneseni u skladu s ovom Uredbom trebali bi se odnositi na djelovanja ili propuste koji se temelje na primjeni zakona utvrđenih u Prilogu Uredbi (EZ) br. 2271/96 ili izravno ili neizravno iz nje proizlaze ili na djelovanja koja se na njima temelje ili iz toga proizlaze.

(10)

Obrada zahtjeva trebala bi se provesti što prije.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora za izvanteritorijalno zakonodavstvo te su donesene u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (4),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju kriteriji za primjenu članka 5. drugog stavka Uredbe Vijeća (EZ) br. 2271/96.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„navedeno izvanteritorijalno zakonodavstvo” znači zakoni, propisi i drugi zakonodavni instrumenti utvrđeni u Prilogu Uredbi Vijeća (EZ) br. 2271/96, uključujući propise i druge zakonodavne instrumente koji su na njima temeljeni ili iz njih proizlaze;

(b)

„daljnja djelovanja” znači djelovanja koja se temelje na navedenom izvanteritorijalnom zakonodavstvo ili iz njega proizlaze;

(c)

„nesukladnost” znači izravna djelovanja ili svjesni propusti kojima se ne postupa u skladu sa zahtjevima ili zabranama, uključujući zahtjeve stranih sudova, koji se temelje na navedenom izvanteritorijalnom zakonodavstvu ili djelovanjima u skladu s njim ili izravno ili neizravno iz toga proizlaze;

(d)

„zaštićeni interesi” znači interes svake osobe navedene u članku 11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2271/96, interes Unije ili oboje;

(e)

„podnositelj zahtjeva” znači svaka osoba navedena u članku 11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2271/96 koja je podnijela zahtjev iz članka 5. drugog stavka Uredbe Vijeća (EZ) br. 2271/96.

Članak 3.

Podnošenje zahtjeva

1.   Zahtjevi za ovlaštenje iz članka 5. drugog stavka Uredbe (EZ) br. 2271/96 podnose se pisanim putem na adrese:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

2.   Zahtjevi sadržavaju ime i podatke za kontakt podnositelja zahtjeva, u njima se precizno navode odredbe dotičnog navedenog izvanteritorijalnog zakonodavstva ili daljnjeg djelovanja te se u zahtjevima opisuju područje primjene ovlaštenja za koje je podnesen zahtjev i šteta koja bi nastala u slučaju nesukladnosti.

3.   Podnositelji zahtjeva u zahtjevu navode dostatne dokaze da bi zbog nesukladnosti nastala ozbiljna šteta najmanje jednom zaštićenom interesu.

4.   Komisija prema potrebi može zatražiti dodatne dokaze od podnositelja zahtjeva, koji te dokaze dostavlja u razumnom roku koji utvrđuje Komisija.

5.   Odmah po primitku zahtjeva Komisija o tome obavješćuje odbor o izvanteritorijalnom zakonodavstvu.

Članak 4.

Ocjenjivanje zahtjeva

Komisija u ocjenjivanju mogućnosti za nastanak ozbiljne štete zaštićenim interesima kako su navedeni u članku 5. drugom stavku Uredbe (EZ) br. 2271/96 razmatra, među ostalim, sljedeće nekumulativne kriterije, prema potrebi:

(a)

vjerojatnost da postoji poseban rizik za zaštićeni interes, s obzirom na kontekst, te prirodu i podrijetlo štete za zaštićeni interes;

(b)

postojanje tekuće administrativne ili pravosudne istrage protiv podnositelja zahtjeva iz treće zemlje ili prethodnog sporazuma o nagodbi s trećom zemljom na koju se odnosi navedeno izvanteritorijalno zakonodavstvo;

(c)

postojanje znatne poveznice s trećom zemljom na koju se odnosi navedeno izvanteritorijalno zakonodavstvo ili daljnja djelovanja; ima li podnositelj zahtjeva, naprimjer, matično društvo ili društva kćeri, ili sudjelovanje fizičkih ili pravnih osoba koje podliježu primarnoj nadležnosti treće zemlje koja je donijela navedeno izvanteritorijalno zakonodavstvo ili poduzela daljnja djelovanja;

(d)

mogućnost podnositelja zahtjeva za poduzimanje razumnih mjera za izbjegavanje ili ublažavanje štete;

(e)

negativni učinak na obavljanje gospodarske djelatnosti, posebice mogućnost znatnih gospodarskih gubitaka za podnositelja zahtjeva, zbog kojih bi npr. bila ugrožena njegova održivost ili nastao ozbiljan rizik od bankrota;

(f)

bi li djelatnost podnositelja zahtjeva bila znatno otežana zbog gubitka bitnih ulaznih materijala ili sredstava koja nije moguće razumno zamijeniti;

(g)

bi li uživanje osobnih prava podnositelja zahtjeva bilo znatno otežano;

(h)

postojanje prijetnje za sigurnost i zaštitu života i zdravlja ljudi te zaštitu okoliša;

(i)

postojanje prijetnje za mogućnost Unije da provodi svoje humanitarne, razvojne i trgovinske politike ili za vanjske aspekte unutarnjih politika;

(j)

sigurnost opskrbe strateškom robom ili uslugama unutar Unije ili za Uniju ili državu članicu te učinak svakog nedostatka ili poremećaja u toj opskrbi;

(k)

posljedice za unutarnje tržište u smislu slobodnog kretanja robe, osoba, usluga i kapitala te za financijsku i gospodarsku stabilnost ili ključne infrastrukture Unije;

(l)

sustavne posljedice štete, posebice u pogledu učinaka koji se prelijevaju u druge sektore;

(m)

učinak na tržište rada jedne ili više država članica i prekogranične posljedice u Uniji;

(n)

i sve druge relevantne čimbenike.

Članak 5.

Ishod zahtjeva

1.   Ako Komisija po dovršetku ocjenjivanja iz članka 4. utvrdi dostatne dokaze da bi nesukladnost uzrokovala ozbiljnu štetu zaštićenim interesima, Komisija odboru za izvanteritorijalno zakonodavstvo žurno podnosi nacrt odluke o odgovarajućim mjerama koje treba poduzeti.

2.   Ako Komisija po dovršetku ocjenjivanja iz članka 4. ne utvrdi dostatne dokaze da bi nesukladnost uzrokovala ozbiljnu štetu zaštićenim interesima, Komisija odboru za izvanteritorijalno zakonodavstvo podnosi nacrt odluke o odbijanju zahtjeva.

3.   Komisija bez odgode obavješćuje podnositelja zahtjeva o konačnoj odluci.

Članak 6.

Obrada podataka

1.   Komisija obrađuje osobne podatke kako bi ispunila svoje zadaće na temelju ove Uredbe.

2.   Svaka obrada osobnih podataka u skladu je s Uredbom (EU) 2016/679 i Uredbom (EZ) br. 45/2001.

3.   Za potrebe ove Uredbe Služba za instrumente vanjske politike određuje se kao „voditelj obrade” za Komisiju u smislu članka 2. točke (d) Uredbe (EZ) br. 45/2001 kako bi se osiguralo da predmetne fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na temelju te uredbe.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. kolovoza 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 29.11.1996., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).


ODLUKE

7.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

LI 199/11


DELEGIRANA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1102

оd 6. lipnja 2018.

o izmjeni Priloga III. Odluci br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije, u pogledu Irana

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2.,

budući da:

(1)

Od donošenja Odluke br. 466/2014/EU ostvaren je znatan napredak u području gospodarstva, socijalnih pitanja, okoliša i politike u Iranu.

(2)

Vijeće je u studenome 2016. pozdravilo mogućnost proširenja mandata Europske investicijske banke za vanjsko kreditiranje na Iran.

(3)

Odlukom (EU) 2018/412 Europskog parlamenta i Vijeća (2) Iran je dodan na popis potencijalno prihvatljivih regija i zemalja u Prilogu II. toj Odluci.

(4)

Konkretne mjere koje Iran poduzme u smislu poštovanja općih temeljnih sloboda, vladavine prava i ljudskih prava i dalje će biti ključne za oblikovanje buduće politike Unije prema Iranu.

(5)

Europska investicijska banka nastavit će primjenjivati odgovarajuće politike i postupke za zaštitu svojeg integriteta te povjerenja u banku.

(6)

Stoga je Komisija uz sudjelovanje Europske službe za vanjsko djelovanje procijenila da ukupno stanje u području gospodarstva, socijalnih pitanja, okoliša i politike omogućuje da se Iran uvrsti u Prilog III. Odluci br. 466/2014/EU u kojem je naveden popis prihvatljivih regija i zemalja za EIB-ovo financiranje u okviru jamstva Unije.

(7)

Odluku br. 466/2014/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki C podtočki 2. Priloga III. Odluci br. 466/2014/EU, riječi: „Bangladeš, Butan, Kambodža, Kina, Indija, Indonezija, Irak, Laos, Malezija, Maldivi, Mongolija, Mjanmar/Burma, Nepal, Pakistan, Filipini, Šri Lanka, Tajland, Vijetnam, Jemen” zamjenjuju se riječima: „Bangladeš, Butan, Kambodža, Kina, Indija, Indonezija, Iran, Irak, Laos, Malezija, Maldivi, Mongolija, Mjanmar/Burma, Nepal, Pakistan, Filipini, Šri Lanka, Tajland, Vijetnam, Jemen”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. lipnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 135, 8.5.2014., str. 1.

(2)  Odluka (EU) 2018/412 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2018. o izmjeni Odluke br. 466/2014/EU kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije (SL L 76, 19.3.2018., str. 30.).


Top