Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:196:FULL

Službeni list Europske unije, L 196, 2 kolovoza 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 196

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
2. kolovoza 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Komisije (EU) 2018/1094 оd 1. kolovoza 2018. o potvrdi sudjelovanja Nizozemske u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja

1

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

2.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 196/1


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1094

оd 1. kolovoza 2018.

o potvrdi sudjelovanja Nizozemske u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 328. stavak 1. i članak 331. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (1),

uzimajući u obzir obavijest Nizozemske o njezinoj namjeri da sudjeluje u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a dopisom od 14. svibnja 2018.,

budući da:

(1)

Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Litva, Luksemburg, Njemačka, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Španjolska 3. travnja 2017. obavijestile su Europski parlament, Vijeće i Komisiju da žele uspostaviti pojačanu suradnju u vezi s osnivanjem EPPO-a. Osim toga, Latvija, Estonija, Austrija i Italija izrazile su želju za sudjelovanjem u uspostavi pojačane suradnje dopisima od 19. travnja 2017., 1. lipnja 2017., 9. lipnja 2017., odnosno 22. lipnja 2017.

(2)

Smatra se da je ovlaštenje za pojačanu suradnju iz članka 20. stavka 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članka 329. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) dato 3. travnja 2017. u skladu s člankom 86. stavkom 1. trećim podstavkom UFEU-a.

(3)

Vijeće je 12. listopada 2017. donijelo Uredbu (EU) 2017/1939 o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja.

(4)

Uredba (EU) 2017/1939 stupila je na snagu 20. studenoga 2017. EPPO bi trebao preuzeti svoje istražne zadaće i zadaće kaznenog progona na datum koji će Komisija odrediti u svojoj odluci na prijedlog glavnog europskog tužitelja nakon osnivanja EPPO-a, najranije tri godine nakon datuma stupanja na snagu te Uredbe.

(5)

Uredbom (EU) 2017/1939 ne propisuju se posebni uvjeti za sudjelovanje u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a.

(6)

U skladu s člankom 120. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EU) 2017/1939 EPPO je nadležan za sva kaznena djela u okviru njegove nadležnosti koja su počinjena nakon datuma stupanja na snagu Uredbe (EU) 2017/1939. Za kaznena djela navedena u člancima 22. i 23. Uredbe (EU) 2017/1939 koja već nisu u nadležnosti EPPO-a od prvotnog stupanja na snagu te Uredbe, EPPO bi stoga trebao izvršavati svoju nadležnost u pogledu državnog područja ili državljana Nizozemske nakon stupanja na snagu te Uredbe u Nizozemskoj,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potvrđuje se sudjelovanje Nizozemske u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a.

Članak 2.

Uredba (EU) 2017/1939 stupa na snagu u Nizozemskoj na dan stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. kolovoza 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 283, 31.10.2017., str. 1.


Top