Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Službeni list Europske unije, L 194, 31 srpnja 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 194

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
31. srpnja 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/1069 od 26. srpnja 2018. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoirea (2018.–2024.)

1

 

 

Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoirea (2018.–2024.)

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2018/1070 od 26. srpnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1970 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2018.

21

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1071 od 30. srpnja 2018. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2018/468

23

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1072 od 30. srpnja 2018. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

27

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1073 od 30. srpnja 2018. o provedbi članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/44 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

30

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1074 od 30. srpnja 2018. o provedbi Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

32

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1075 оd 27. srpnja 2018. o produljenju odobrenja aktivne tvari Ampelomyces quisqualis soj AQ10, kao aktivne tvari niskog rizika, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1076 оd 30. srpnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 radi klasifikacije tvari izofluran u pogledu najveće dopuštene količine rezidua ( 1 )

41

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1077 оd 30. srpnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

44

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1078 оd 30. srpnja 2018. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 30. lipnja 2018. do 29. rujna 2018. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja ( 1 )

47

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1079 оd 30. srpnja 2018. o odobrenju pripravka od Bacillus subtilis DSM 28343 kao dodatka hrani za odbijenu prasad (nositelj odobrenja Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1080 оd 30. srpnja 2018. o odobrenju pripravka od Bacillus subtilis DSM 29784 kao dodatka hrani za životinje za manje značajne vrste peradi za tov i uzgajane za nesenje (nositelj odobrenja Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1081 оd 30. srpnja 2018. o odobrenju uporabe pripravka od Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) kao dodatka hrani za svinje za tov (nositelj odobrenja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, kojega zastupa Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1082 od 30. srpnja 2018. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/610 o misiji Europske unije za vojno osposobljavanje u Srednjoafričkoj Republici

140

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1083 od 30. srpnja 2018. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/851/ZVSP o vojnoj operaciji Europske unije radi doprinošenja odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije

142

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1084 od 30. srpnja 2018. o ažuriranju popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2018/475

144

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1085 od 30. srpnja 2018. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

147

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1086 od 30. srpnja 2018. o provedbi Odluke (ZVSP) 2015/1333 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

150

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1087 od 30. srpnja 2018. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

152

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2018 Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Côte d'Ivoirea, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, od 22. ožujka 2018. o donošenju poslovnika Odbora za SGP [2018/1088]

158

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top