EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:060:TOC

Službeni list Europske unije, L 60, 2 ožujka 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 60

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
2. ožujka 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/306 оd 18. prosinca 2017. o utvrđivanju specifikacija za provedbu obveze iskrcavanja bakalara i iverka zlatopjega u ribarstvu Baltičkog mora

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/307 оd 28. veljače 2018. o proširenju posebnih jamstava u pogledu bakterije Salmonella spp. (salmonela) utvrđenih Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća na meso tovnih pilića (brojlera) (Gallus gallus) namijenjeno Danskoj ( 1 )

5

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/308 оd 1. ožujka 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za Direktivu 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu formata, obrazaca i definicija kojima se služe sanacijska tijela za utvrđivanje i dostavljanje informacija za potrebe obavješćivanja Europskog nadzornog tijela za bankarstvo o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i prihvatljive obveze ( 1 )

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/309 оd 1. ožujka 2018. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari propineb, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

16

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/310 оd 1. ožujka 2018. o određivanju uvoznih carina za sektor žitarica primjenjivih od 2. ožujka 2018.

19

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/311 od 27. veljače 2018. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske unije i Republike Azerbajdžana o pojednostavljenju izdavanja viza u odnosu na donošenje zajedničkih smjernica za provedbu Sporazuma

23

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2018/312 od 27. veljače 2018. o imenovanju člana Odbora regija, kojeg je predložila Kraljevina Španjolska

39

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/313 оd 28. veljače 2018. o izmjeni Odluke 2009/821/EZ u pogledu popisâ graničnih inspekcijskih postaja i veterinarskih jedinica u okviru sustava Traces (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 1149)  ( 1 )

40

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/314 оd 1. ožujka 2018. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/247 o zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 1401)  ( 1 )

44

 

 

PREPORUKE

 

*

Preporuka br. 1/2017 Vijeća za suradnju EU-a i Armenije od 20. studenoga 2017. o prioritetima partnerstva između EU-a i Armenije [2018/315]

51

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Smjernice (EU) 2017/697 Europske Središnje Banke od 4. travnja 2017. o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije (ESB/2017/9) ( SL L 101, 13.4.2017. )

56

 

*

Ispravak Smjernice (EU) 2016/2249 Europske Središnje Banke od 3. studenog 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2016/34) ( SL L 347, 20.12.2016. )

57

 

*

Ispravak Odluke (EU) 2017/2081 Europske središnje banke od 10. listopada 2017. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2017/30) ( SL L 295, 14.11.2017. )

57

 

*

Ispravak Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/2379 оd 18. prosinca 2017. o priznavanju izvješća Kanade, uključujući tipične emisije stakleničkih plinova iz uzgoja poljoprivrednih sirovina u skladu s Direktivom 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( SL L 337, 19.12.2017. )

57

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top