EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:343:TOC

Službeni list Europske unije, L 343, 22 prosinca 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 343

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
22. prosinca 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2414 od 25. rujna 2017. o sklapanju u ime Unije Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Filipina, s druge strane

1

 

 

Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Filipina, s druge strane

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2017/2415 od 21. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 356/2010 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela, s obzirom na stanje u Somaliji

33

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2416 оd 20. listopada 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama i o ispravku te delegirane uredbe

35

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2417 оd 17. studenoga 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o obvezi trgovanja za određene izvedenice ( 1 )

48

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2418 оd 19. prosinca 2017. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Nürnberger Bratwürste”/„Nürnberger Rostbratwürste” (ZOZP))

54

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2419 оd 21. prosinca 2017. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. prosinca 2017. u okviru carinskih kvota koje su Provedbenom uredbom (EU) 2015/2078 otvorene za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine

56

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2420 оd 21. prosinca 2017. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. prosinca 2017. u okviru carinskih kvota otvorenih Uredbom (EZ) br. 891/2009 u sektoru šećera i o obustavi podnošenja zahtjeva za takve dozvole

59

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2421 оd 21. prosinca 2017. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2018. u okviru carinskih kvota koje su Provedbenom uredbom (EU) 2015/2077 otvorene za jaja, proizvode od jaja i albumin iz jaja podrijetlom iz Ukrajine

62

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2422 od 6. studenoga 2017. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje osnovanog na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu donošenja programa pridruživanja između EU-a i Gruzije

64

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2423 od 11. prosinca 2017. o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Vijeća za pridruživanje EU-Turska u pogledu izmjene Protokola 2. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ-Turska o trgovinskim aranžmanima za poljoprivredne proizvode

67

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2424 od 18. prosinca 2017. o ovlašćivanju Rumunjske da u interesu Europske unije prihvati pristup Čilea, Islanda i Bahama Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

70

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2425 od 18. prosinca 2017. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za pridruživanje u sastavu zaduženom za trgovinu, koji je osnovan na temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, u pogledu sveobuhvatnog hodograma koji je Republika Moldova podnijela u vezi s provedbom Sporazuma u području javne nabave

73

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2426 od 21. prosinca 2017. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

77

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2427 od 21. prosinca 2017. o izmjeni Odluke 2010/231/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Somalije

78

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top