EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:331:TOC

Službeni list Europske unije, L 331, 14 prosinca 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 331

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
14. prosinca 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2307 od 9. listopada 2017. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima

1

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima

4

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2308 оd 13. prosinca 2017. o odobrenju pripravka od Bacillus subtilis (DSM 5750) i Bacillus licheniformis (DSM 5749) kao dodatka hrani za prasad (nositelj odobrenja Chr. Hansen A/S) ( 1 )

19

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2309 оd 13. prosinca 2017. o smanjenju ribolovnih kvota za određene stokove u 2017. zbog prelova drugih stokova u prethodnim godinama i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1345

23

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2310 оd 13. prosinca 2017. o otvaranju carinskih kvota za 2018. godinu za uvoz u Uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

36

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2311 оd 13. prosinca 2017. o određivanju ponderiranog prosjeka najvećih cijena završavanja poziva u pokretne mreže u Uniji i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2016/2292 ( 1 )

39

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2312 оd 13. prosinca 2017. o odobravanju nove uporabe pripravka od Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) kao dodatka hrani za krmače, prasad i pse (nositelj odobrenja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, kojega zastupa Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

41

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2313 оd 13. prosinca 2017. o utvrđivanju specifikacija formata biljne putovnice za premještanje unutar područja Unije i biljne putovnice za unos u zaštićeno područje i premještanje unutar njega

44

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2314 оd 13. prosinca 2017. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 20. studenoga 2017. do 30. studenoga 2017. i o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 2535/2001 otvorene u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

53

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2315 od 11. prosinca 2017. o uspostavi stalne strukturirane suradnje (PESCO) i utvrđivanju popisa država članica sudionica

57

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2316 оd 12. prosinca 2017. o stavljanju izvan snage Odluke 92/176/EEZ o zemljovidima koje je potrebno predvidjeti za korištenje kompjutorske mreže Animo (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 8316)  ( 1 )

78

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2317 оd 13. prosinca 2017. o priznavanju dobrovoljnog programa „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet” za dokazivanje sukladnosti s kriterijima održivosti iz direktiva 98/70/EZ i 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

79

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2318 оd 13. prosinca 2017. o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira u Australiji koji se primjenjuje na financijska tržišta u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

81

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2319 оd 13. prosinca 2017. o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na priznate burze u Posebnom upravnom području Hong Kongu u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

87

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2320 оd 13. prosinca 2017. o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira Sjedinjenih Američkih Država za nacionalne burze vrijednosnih papira i alternativne sustave trgovanja u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

94

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top