Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:295:TOC

Službeni list Europske unije, L 295, 14 studenoga 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 295

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
14. studenoga 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2060 od 6. studenoga 2017. o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

1

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2017/2061 od 13. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma

3

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2017/2062 od 13. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

4

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2017/2063 od 13. studenoga 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

21

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2017/2064 od 13. studenoga 2017. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma, i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1420

38

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2065 оd 13. studenoga 2017. o potvrđivanju uvjeta za odobravanje aktivne tvari 8-hidroksikvinolin kako je utvrđeno Provedbenom uredbom (EU) br. 540/2011 i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/408 u pogledu uvrštavanja aktivne tvari 8-hidroksikvinolin na popis kandidata za zamjenu ( 1 )

40

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2066 оd 13. studenoga 2017. o odobravanju praha sjemenki gorušice kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

43

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2067 оd 13. studenoga 2017. o neodobrenju ekstrakta paprike (kapsantin, kapsorubin E 160 c) kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja ( 1 )

47

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2068 оd 13. studenoga 2017. o neodobrenju kalijeva sorbata kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja ( 1 )

49

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2069 оd 13. studenoga 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari flonikamid (IKI-220), metalaksil, penoksulam i prokinazid ( 1 )

51

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2070 od 6. studenoga 2017. o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Republika Finska

54

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2071 od 13. studenoga 2017. o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije za južni Kavkaz i krizu u Gruziji

55

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2072 od 13. studenoga 2017. o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o izmjeni Odluke (ZVSP) 2017/1426

57

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2073 od 13. studenoga 2017. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma

59

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2074 od 13. studenoga 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

60

 

*

Delegirana odluka Komisije (EU) 2017/2075 оd 4. rujna 2017. o zamjeni Priloga VII. Direktivi 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora ( 1 )

69

 

*

Odluka Komisije (EU) 2017/2076 оd 7. studenoga 2017. o izmjeni Odluke 2009/607/EZ u pogledu razdoblja valjanosti ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tvrde obloge (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7247)  ( 1 )

74

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2077 оd 10. studenoga 2017. o izmjeni Odluke 2005/50/EZ o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra u pojasu 24 GHz za vremenski ograničenu uporabu automobilske radarske opreme malog dometa u Zajednici (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7374)  ( 1 )

75

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2078 оd 10. studenoga 2017. o odobravanju proširenja uporabe beta-glukana iz kvasca kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7391)

77

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2079 оd 10. studenoga 2017. o odobravanju stavljanja na tržište ekstrakta bogatog taksifolinom kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7418)

81

 

*

Odluka (EU) 2017/2080 Europske središnje banke od 22. rujna 2017. o izmjeni Odluke ESB/2010/9 o pristupu određenim podacima iz sustava TARGET2 i o njihovoj upotrebi (ESB/2017/29)

86

 

*

Odluka (EU) 2017/2081 Europske središnje banke od 10. listopada 2017. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2017/30)

89

 

 

SMJERNICE

 

*

Smjernica (EU) 2017/2082 Europske središnje banke od 22. rujna 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2017/28)

97

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top