Help Print this page 

Document L:2017:295:TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije, L 295, 14 studenoga 2017.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 295

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
14. studenoga 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2060 od 6. studenoga 2017. o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

1

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2017/2061 od 13. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma

3

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2017/2062 od 13. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1509 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

4

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2017/2063 od 13. studenoga 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

21

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2017/2064 od 13. studenoga 2017. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma, i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1420

38

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2065 оd 13. studenoga 2017. o potvrđivanju uvjeta za odobravanje aktivne tvari 8-hidroksikvinolin kako je utvrđeno Provedbenom uredbom (EU) br. 540/2011 i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/408 u pogledu uvrštavanja aktivne tvari 8-hidroksikvinolin na popis kandidata za zamjenu ( 1 )

40

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2066 оd 13. studenoga 2017. o odobravanju praha sjemenki gorušice kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

43

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2067 оd 13. studenoga 2017. o neodobrenju ekstrakta paprike (kapsantin, kapsorubin E 160 c) kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja ( 1 )

47

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2068 оd 13. studenoga 2017. o neodobrenju kalijeva sorbata kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja ( 1 )

49

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2069 оd 13. studenoga 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari flonikamid (IKI-220), metalaksil, penoksulam i prokinazid ( 1 )

51

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/2070 od 6. studenoga 2017. o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Republika Finska

54

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2071 od 13. studenoga 2017. o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije za južni Kavkaz i krizu u Gruziji

55

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2072 od 13. studenoga 2017. o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o izmjeni Odluke (ZVSP) 2017/1426

57

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2073 od 13. studenoga 2017. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma

59

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2074 od 13. studenoga 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

60

 

*

Delegirana odluka Komisije (EU) 2017/2075 оd 4. rujna 2017. o zamjeni Priloga VII. Direktivi 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora ( 1 )

69

 

*

Odluka Komisije (EU) 2017/2076 оd 7. studenoga 2017. o izmjeni Odluke 2009/607/EZ u pogledu razdoblja valjanosti ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tvrde obloge (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7247)  ( 1 )

74

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2077 оd 10. studenoga 2017. o izmjeni Odluke 2005/50/EZ o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra u pojasu 24 GHz za vremenski ograničenu uporabu automobilske radarske opreme malog dometa u Zajednici (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7374)  ( 1 )

75

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2078 оd 10. studenoga 2017. o odobravanju proširenja uporabe beta-glukana iz kvasca kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7391)

77

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2079 оd 10. studenoga 2017. o odobravanju stavljanja na tržište ekstrakta bogatog taksifolinom kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7418)

81

 

*

Odluka (EU) 2017/2080 Europske središnje banke od 22. rujna 2017. o izmjeni Odluke ESB/2010/9 o pristupu određenim podacima iz sustava TARGET2 i o njihovoj upotrebi (ESB/2017/29)

86

 

*

Odluka (EU) 2017/2081 Europske središnje banke od 10. listopada 2017. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2017/30)

89

 

 

SMJERNICE

 

*

Smjernica (EU) 2017/2082 Europske središnje banke od 22. rujna 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2017/28)

97

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top