EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:138:TOC

Službeni list Europske unije, L 138, 25 svibnja 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 138

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
25. svibnja 2017.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2017/890 od 24. svibnja 2017. o provedbi članka 17. stavka 1. Uredbe (EU) br. 224/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891 оd 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 оd 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća

57

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/893 оd 24. svibnja 2017. o izmjeni priloga I. i IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća te priloga X., XIV. i XV. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011 u pogledu odredaba o prerađenim životinjskim bjelančevinama ( 1 )

92

 

*

Uredba Komisije (EU) 2017/894 оd 24. svibnja 2017. o izmjeni priloga III. i VII. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu genotipizacije ovaca ( 1 )

117

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/895 оd 24. svibnja 2017. o odobrenju pripravka 3-fitaze proizvedenog od Komagataella pastoris (CECT 13094) kao dodatka hrani za piliće za tov i kokoši nesilice (nositelj odobrenja Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 )

120

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/896 оd 24. svibnja 2017. o odobrenju pripravka 6-fitaze proizvedenog od Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) kao dodatka hrani u krutom obliku za sve vrste peradi i sve vrste svinja (osim prasadi) (nositelj odobrenja Danisco (UK) Ltd) ( 1 )

123

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/897 оd 24. svibnja 2017. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

126

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2017/898 оd 24. svibnja 2017. o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu bisfenola A ( 1 )

128

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji

131

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2017/900 od 22. svibnja 2017. o osnivanju Ad hoc radne skupine za članak 50. UEU-a kojom predsjeda Glavno tajništvo Vijeća

138

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2017/901 od 24. svibnja 2017. o provedbi Odluke 2013/798/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike

140

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/902 оd 23. svibnja 2017. o utvrđivanju popisa inspektora Unije koji mogu obavljati inspekcijske preglede u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 3252)

143

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/903 оd 23. svibnja 2017. o izmjeni Odluke 2011/163/EU o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 3324)  ( 1 )

189

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top