Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:345:TOC

Službeni list Europske unije, L 345, 20 prosinca 2016.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 345

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
20. prosinca 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2301 оd 8. prosinca 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Olio di Calabria (ZOZP))

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2302 оd 8. prosinca 2016. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pomodoro di Pachino (ZOZP))

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2303 оd 19. prosinca 2016. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz određenih šipki za armiranje betona podrijetlom iz Republike Bjelarus

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2304 оd 19. prosinca 2016. o načinima, strukturi, periodičnosti i pokazateljima ocjene izvješćâ o kvaliteti dostavljenih podataka u skladu s Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

27

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2305 оd 19. prosinca 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

37

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2306 оd 19. prosinca 2016. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. prosinca 2016. i o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 533/2007 otvorene u sektoru mesa peradi

39

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2307 оd 19. prosinca 2016. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. prosinca 2016. i o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 1385/2007 otvorene u sektoru mesa peradi

42

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2308 оd 19. prosinca 2016. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. prosinca 2016. u okviru carinskih kvota koje su Provedbenom uredbom (EU) 2015/2078 otvorene za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine

45

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2016/2309 оd 16. prosinca 2016. o četvrtoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku Priloga Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari ( 1 )

48

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/2310 od 17. listopada 2016. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje osnovanog Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, u pogledu donošenja Prioriteta partnerstva EU-Jordan, uključujući Pakt

50

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/2311 od 8. prosinca 2016. o ovlašćivanju određenih država članica da u interesu Europske unije prihvate pristup Kazahstana Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

53

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/2312 od 8. prosinca 2016. o ovlašćivanju Republike Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Perua Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

56

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/2313 od 8. prosinca 2016. o ovlašćivanju određenih država članica da u interesu Europske unije prihvate pristup Republike Koreje Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

59

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/2314 od 19. prosinca 2016. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/778 o vojnoj operaciji Europske unije na južnom središnjem Sredozemlju (EUNAVFOR MED SOPHIA)

62

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/2315 od 19. prosinca 2016. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

65

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2316 оd 16. prosinca 2016. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2015/1849 o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju i širenja unutar Unije štetnih organizama u odnosu na određeno povrće podrijetlom iz Gane

66

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2317 оd 16. prosinca 2016. o izmjeni Odluke 2008/294/EZ i Provedbene odluke 2013/654/EU radi pojednostavnjenja izvođenja usluga mobilne komunikacije u zrakoplovima (usluge MCA) unutar Unije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 8413)  ( 1 )

67

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2318 оd 16. prosinca 2016. o odstupanju Španjolske od međusobnog priznavanja odobrenja biocidnih proizvoda koji sadržavaju brodifakum u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 8414)

72

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2319 оd 16. prosinca 2016. o potvrđivanju ili izmjeni privremenog izračuna prosječnih specifičnih emisija CO2 i ciljnih vrijednosti specifičnih emisija za proizvođače osobnih automobila za kalendarsku godinu 2015. u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 8579)

74

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2320 оd 16. prosinca 2016. o potvrđivanju ili izmjenama privremenog izračuna prosječnih specifičnih emisija CO2 i ciljnih vrijednosti specifičnih emisija za proizvođače novih lakih gospodarskih vozila za kalendarsku godinu 2015. u skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 8583)

96

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2321 оd 19. prosinca 2016. o formatu svjedodžbe o spremnosti broda za recikliranje izdane u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova ( 1 )

112

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2322 оd 19. prosinca 2016. o formatu potvrde o izvršenju recikliranja brodova u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova ( 1 )

117

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2323 оd 19. prosinca 2016. o uspostavljanju Europskog popisa postrojenja za recikliranje brodova u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova ( 1 )

119

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2324 оd 19. prosinca 2016. o formatu izvješća o planiranom početku recikliranja broda u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova ( 1 )

129

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2325 оd 19. prosinca 2016. o formatu svjedodžbe o popisu opasnih materijala u skladu s Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova ( 1 )

131

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od četiri godine ( SL L 315, 1.12.2015. )

136

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top