Help Print this page 

Document L:2016:189:TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije, L 189, 14 srpnja 2016.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 189

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
14. srpnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1140 оd 8. srpnja 2016. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1142 оd 13. srpnja 2016. o dodavanju određenih količina, zadržanih u godini 2015. u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96, ribolovnim kvotama za 2016.

9

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/1143 оd 13. srpnja 2016. o izmjeni Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima ( 1 )

40

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1144 оd 13. srpnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

44

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2016/1145 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

46

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/1146 od 27. lipnja 2016. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Ugovorom o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u pogledu nacrta Odluke br. 1/2016 tog odbora ( 1 )

48

 

*

Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2016/1147 od 12. srpnja 2016. o imenovanju člana Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora kojega je predložila Kraljevina Belgija

58

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( SL L 191, 28.6.2014. )

59

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1278 od 9. srpnja 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u pogledu uputa, obrazaca i definicija ( SL L 205, 31.7.2015. )

60

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 ( SL L 286, 29.10.2008. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije, poglavlje 04, svezak 007)

61

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/227 оd 9. siječnja 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( SL L 48, 20.2.2015. )

64

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top