EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:313:TOC

Službeni list Europske unije, L 313, 28 studenoga 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 313

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
28. studenoga 2015.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2015/2193 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje ( 1 )

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/2194 od 23. studenoga 2015. o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

20

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2195 оd 9. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama

22

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2196 оd 24. studenoga 2015. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Torta del Casar (ZOI)]

29

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2197 оd 27. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s visokokoreliranim valutama u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

30

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2198 оd 27. studenoga 2015. o odobravanju aktivne tvari reskalur u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisija (EU) br. 540/2011 ( 1 )

35

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2199 оd 27. studenoga 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

38

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/2200 od 13. studenoga 2015. o produljenju mandata voditelja misije Promatračke misije Europske unije u Gruziji (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2015)

40

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/2201 od 13. studenoga 2015. o prihvaćanju doprinosâ trećih država savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/5/2015)

41

 

*

Odluka (EU) 2015/2202 Europske središnje banke od 19. studenoga 2015. o izmjeni Odluke ESB/2010/23 o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro (ESB/2015/37)

42

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top