EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:113:TOC

Službeni list Europske unije, L 113, 1 svibnja 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 113

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
1. svibnja 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/702 od 18. studenoga 2014. o potpisivanju i privremenoj primjeni Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

1

 

 

Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/703 оd 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka ( 1 )

13

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/704 оd 30. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina PCB-ova koji nisu slični dioksinima u divlje ulovljenom psu kostelju piknjavcu (Squalus acanthias) ( 1 )

27

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/705 оd 30. travnja 2015. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i kriterija učinkovitosti za metode analize za službenu kontrolu razina eruka kiseline u hrani te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 80/891/EEZ ( 1 )

29

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/706 оd 30. travnja 2015. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/82 na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine uvozom limunske kiseline koja se otprema iz Malezije, neovisno o tome je li deklarirana kao proizvod podrijetlom iz Malezije ili nije, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

38

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/707 оd 30. travnja 2015. o neodobravanju ekstrakta korijena Rheum officinale kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja ( 1 )

44

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/708 оd 30. travnja 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

46

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/709 od 21. travnja 2015. o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje EU-Turska u pogledu zamjene Protokola 3. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ-Turska o trgovinskom režimu za poljoprivredne proizvode, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se, u pogledu pravila o podrijetlu, upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

48

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/710 od 21. travnja 2015. o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik u pogledu zamjene Protokola 1. uz taj Sporazum, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

53

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/711 od 28. travnja 2015. o prihvaćanju doprinosa treće države vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (Atalanta) (ATALANTA/4/2015)

58

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top