Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:084:TOC

Službeni list Europske unije, L 84, 28 ožujka 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 84

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
28. ožujka 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/523 od 25. ožujka 2015. o izmjeni uredaba (EU) br. 43/2014 i (EU) 2015/104 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/524 оd 27. ožujka 2015. o ispravku bugarske jezične inačice Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 79/2012 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu pojedinih odredaba Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost

22

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/525 оd 27. ožujka 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla ( 1 )

23

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/526 оd 27. ožujka 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Sjedinjene Američke Države na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz u Uniju i provoz određenih proizvoda od peradi kroz Uniju u vezi s ponovnim izbijanjem visokopatogene influence ptica u toj zemlji ( 1 )

30

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/527 оd 27. ožujka 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

37

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/528 od 27. ožujka 2015. o uspostavi mehanizma za upravljanje financiranjem zajedničkih troškova operacija Europske unije koje imaju vojne ili obrambene implikacije (Athena) i o stavljanju izvan snage Odluke 2011/871/ZVSP

39

 

*

Odluka (EU) 2015/529 Europske središnje banke od 21. siječnja 2015. o izmjeni Odluke ESB/2004/3 o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke (ESB/2015/1)

64

 

*

Odluka (EU) 2015/530 Europske središnje banke od 11. veljače 2015. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2015/7)

67

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Odluke Vijeća 2013/462/EU od 22. srpnja 2013. o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Protokola kojim se utvrđuju mogućnosti ribolova i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstvu između Europske unije i Gabonske Republike ( SL L 250, 20.9.2013. )

73

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EU) br. 897/2013 od 22. srpnja 2013. o dodjeli ribolovnih mogućnosti u skladu s Protokolom o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu predviđenom u Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Gabonske Republike ( SL L 250, 20.9.2013. )

73

 

*

Ispravak Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ ( SL L 300, 14.11.2009. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 06/sv. 7 od 3. lipnja 2013.)

74

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top