EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:076:TOC

Službeni list Europske unije, L 76, 20 ožujka 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 76

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
20. ožujka 2015.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2015/457 od 17. ožujka 2015. o stavljanju izvan snage Odluke 2007/124/EZ, Euratom o utvrđivanju posebnog programa „Sprečavanje, pripravnost i upravljanje posljedicama terorizma i drugih rizika povezanih sa sigurnošću” kao dijela Općeg programa sigurnosti i zaštite sloboda za razdoblje od 2007. do 2013.

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/458 оd 19. ožujka 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 657/2007 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u odnosu na uspostavu europskih planova uzoraka ( 1 )

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/459 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju tehničkih parametara ad hoc modula za 2016. o mladima na tržištu rada predviđenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 ( 1 )

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/460 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom za izdavanje odobrenja za unutarnji model u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

13

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/461 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom donošenja zajedničke odluke o zahtjevu za izdavanje odobrenja za upotrebu unutarnjeg modela grupe u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

19

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/462 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima za odobrenje nadzornih tijela za uspostavu subjekata posebne namjene, za suradnju i razmjenu informacija među nadzornim tijelima u pogledu subjekata posebne namjene te za utvrđivanje formata i obrazaca za informacije o kojima subjekti posebne namjene trebaju izvješćivati u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

23

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/463 оd 19. ožujka 2015. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za polivinilni alkohol (E 1203) ( 1 )

42

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/464 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

44

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/465 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. ožujka 2015. i o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2015. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 1385/2007 otvorene u sektoru mesa peradi

46

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/466 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. ožujka 2015. u okviru carinskih kvota koje su Provedbenom uredbom (EU) br. 413/2014 otvorene za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine

48

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/467 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. ožujka 2015. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 533/2007 otvorene u sektoru mesa peradi

50

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2015/468 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), iz Belgije)

52

 

*

Odluka (EU) 2015/469 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/009 PL/Zachem, iz Poljske)

54

 

*

Odluka (EU) 2015/470 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, iz Belgije)

56

 

*

Odluka (EU) 2015/471 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar, iz Belgije)

58

 

*

Odluka (EU) 2015/472 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, iz Belgije)

60

 

*

Odluka (EU) 2015/473 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, iz Njemačke)

62

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/474 оd 18. ožujka 2015. o izmjeni Provedbene odluke 2013/92/EU o nadzoru, provjerama zdravstvenog stanja bilja i mjerama koje se moraju poduzeti za drveni materijal za pakiranje koji se stvarno koristi za prijevoz određenih proizvoda podrijetlom iz Kine (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 1684)

64

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top