EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:068:TOC

Službeni list Europske unije, L 68, 13 ožujka 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 68

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
13. ožujka 2015.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2015/412 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području ( 1 )

1

 

*

Direktiva (EU) 2015/413 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama ( 1 )

9

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/414 оd 12. ožujka 2015. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu (6S)-5-metiltetrahidrofolne kiseline, soli glukozamina koja se upotrebljava u proizvodnji dodataka prehrani ( 1 )

26

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/415 оd 12. ožujka 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja rokova valjanosti odobrenja aktivnih tvari etefon i fenamifos ( 1 )

28

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/416 оd 12. ožujka 2015. o odobrenju dinotefurana kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 ( 1 )

30

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/417 оd 12. ožujka 2015. o odobrenju Bacillus sphaericus 2362, serotip H5a5b, soj ABTS 1743 kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 ( 1 )

33

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/418 оd 12. ožujka 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat ( 1 )

36

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/419 оd 12. ožujka 2015. o odobrenju tolilfluanida kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 21 ( 1 )

39

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/420 оd 12. ožujka 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

43

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2015/421 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2014. o aktivaciji instrumenta fleksibilnosti

45

 

*

Odluka (EU) 2015/422 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2014. o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske unije

47

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/423 od 6. ožujka 2015. o utvrđivanju stajališta koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru sedmog sastanka Konferencije stranaka Roterdamske konvencije u pogledu izmjena Priloga III. Roterdamskoj konvenciji o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini

48

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/424 оd 11. ožujka 2015. o odobrenju odluke o izuzeću u skladu s člankom 9. Direktive Vijeća 96/67/EZ u pogledu pružanja određenih zemaljskih usluga u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 473)

50

 

*

Odluka (EU) 2015/425 Europske središnje banke od 15. prosinca 2014. o izmjeni Odluke ESB/2010/21 o godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke (ESB/2014/55)

54

 

 

SMJERNICE

 

*

Smjernica (EU) 2015/426 Europske središnje banke od 15. prosinca 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2010/20 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2014/54)

69

 

 

POSLOVNICI

 

*

Izmjena 1/2014 Poslovnika Nadzornog odbora Europske središnje banke od 15. prosinca 2014.

88

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 517/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu cilja Unije za smanjenje prevalencije određenih serotipova salmonele u kokoši nesilica vrste Gallus gallus i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2160/2003 i Uredbe Komisije (EU) br. 200/2010 ( SL L 138, 26.5.2011. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv. 23 od 28. listopada 2014.)

90

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 1086/2011 od 27. listopada 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 2073/2005 o salmoneli u svježem mesu peradi ( SL L 281, 28.10.2011. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 03/ sv. 60 od 28. lipnja 2013.)

90

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 200/2012 od 8. ožujka 2012. o cilju Unije za smanjenje prevalencije bakterija Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u jatima tovnih pilića, kako je predviđen u Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća ( SL L 71, 9.3.2012. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 03/Sv. 61 od 16. srpnja 2013.)

90

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 1190/2012 od 12. prosinca 2012. o cilju Unije za smanjenje prisutnosti Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium kod jata pura kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća ( SL L 340, 13.12.2012. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv. 25 od 28. listopada 2014.)

91

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top