Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:067:TOC

Službeni list Europske unije, L 67, 12 ožujka 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 67

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
12. ožujka 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/402 оd 11. ožujka 2015. o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/403 оd 11. ožujka 2015. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu vrsta Ephedra i Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ( 1 )

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/404 оd 11. ožujka 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja rokova valjanosti odobrenja aktivnih tvari beflubutamida, kaptana, dimetoata, dimetomorfa, etoprofosa, fipronila, folpeta, formetanata, glufosinata, metiokarba, metribuzina, fosmeta, pirimifos-metila i propamokarba ( 1 )

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/405 оd 11. ožujka 2015. o odobrenju alfa-cipermetrina kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 ( 1 )

9

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/406 оd 11. ožujka 2015. o odobravanju Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotip H14, soj SA3A kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 ( 1 )

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/407 оd 11. ožujka 2015. o odobrenju propan-2-ola kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 1, 2 i 4 ( 1 )

15

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/408 оd 11. ožujka 2015. o provedbi članka 80. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i izradi popisa kandidata za zamjenu ( 1 )

18

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/409 оd 11. ožujka 2015. o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 917/2011 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz keramičkih pločica podrijetlom iz Narodne Republike Kine

23

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/410 оd 11. ožujka 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

28

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/411 оd 11. ožujka 2015. u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kationskim polimernim vezivima s kvaternim amonijevim spojevima koji se dodaju bojama i premazima ( 1 )

30

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora ( SL L 343, 14.12.2012. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 07/Sv. 25 od 29. lipnja 2013.)

32

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EU) 2015/104 od 19. siječnja 2015. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2015. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije, o izmjeni Uredbe (EU) br. 43/2014 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 779/2014 ( SL L 22, 28.1.2015. )

32

 

*

Ispravak Direktive 2007/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 90/385/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na aktivne medicinske proizvode za ugradnju, Direktive Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima i Direktive 98/8/EZ o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište ( SL L 247, 21.9.2007. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 13/sv. 54 od 25. lipnja 2013.)

33

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top