Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije, L 363, 18 prosinca 2014.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 363

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
18. prosinca 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 1340/2014 od 15. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima

1

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 1341/2014 od 15. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

10

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1342/2014 оd 17. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu priloga IV. i V. ( 1 )

67

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1343/2014 оd 17. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 951/2007 o utvrđivanju provedbenih pravila za prekogranične programe suradnje financirane na temelju Uredbe (EZ) br. 1638/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

75

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1344/2014 оd 17. prosinca 2014. o dodavanju količina koje su u ribolovnoj sezoni 2013./2014. Francuska i Španjolska zadržale u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 ribolovnim kvotama za inćune u Biskajskom zaljevu za ribolovnu sezonu 2014./2015.

78

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1345/2014 оd 17. prosinca 2014. o određivanju viška količina šećera, izoglukoze i fruktoze u Hrvatskoj

80

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1346/2014 оd 17. prosinca 2014. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz sulfanilne kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine i o stavljanju izvan snage konačne antidampinške pristojbe na uvoz sulfanilne kiseline podrijetlom iz Indije nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1225/2009

82

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1347/2014 оd 17. prosinca 2014. o stavljanju izvan snage konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz sulfanilne kiseline podrijetlom iz Indije, nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera prema članku 18. Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009

101

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 оd 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije ( 1 )

121

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1349/2014 оd 17. prosinca 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

143

 

 

ODLUKE

 

 

2014/919/EU

 

*

Provedbena odluka Vijeća od 9. prosinca 2014. o izmjeni Provedbene odluke 2013/463/EU o odobravanju programa makroekonomske prilagodbe za Cipar

145

 

*

Odluka Vijeća 2014/920/ZVSP od 15. prosinca 2014. o imenovanju predsjedatelja Vojnog odbora Europske unije

149

 

 

2014/921/EU

 

*

Provedbena odluka Vijeća od 16. prosinca 2014. o ovlaštenju Hrvatske da primijeni oslobođenje od poreza na plinsko ulje koje se upotrebljava za rad strojeva za humanitarno razminiranje u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ

150

 

*

Odluka Vijeća 2014/922/ZVSP od 17. prosinca 2014. o izmjeni i produljenju Odluke 2010/279/ZVSP o policijskoj misiji Europske unije u Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

152

 

 

2014/923/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 12. prosinca 2014. o osnivanju Zajedničkog instituta za dugobazičnu interferometriju kao Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 16. prosinca 2014. o određivanju odstupanja od određenih odredbi Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu drva i kore jasena (Fraxinus L.) podrijetlom iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 16. prosinca 2014. o odobravanju određenih izmijenjenih programa za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje bolesti životinja i zoonoza za 2014. i o izmjeni Provedbene odluke 2013/722/EU u vezi s financijskim doprinosom Unije za određene programe odobrene tom Odlukom (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 17. prosinca 2014. kojom se utvrđuje da privremena obustava povlaštenih carina utvrđena u skladu s mehanizmom stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, nije primjerena za uvoz banana podrijetlom iz Perua za 2014.

181

 

 

2014/927/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 17. prosinca 2014. o izmjeni Provedbene odluke 2013/770/EU radi preoblikovanja „Izvršne agencije za potrošače, zdravlje i hranu” u „Izvršnu agenciju za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu”

183

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1078/2014 оd 7. kolovoza 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija ( SL L 297, 15.10.2014. )

185

 

*

Ispravak Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) ( SL L 154, 21.6.2003. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 14/Sv. 1 od 27. lipnja 2012.)

186

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top