Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:360:TOC

Službeni list Europske unije, L 360, 17 prosinca 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 360

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
17. prosinca 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1334/2014 оd 16. prosinca 2014. o odobravanju aktivne tvari gama-cihalotrin u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 i o dopuštanju državama članicama da produže privremena odobrenja za tu aktivnu tvar ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1335/2014 оd 16. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota

6

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1336/2014 оd 16. prosinca 2014. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda u obliku produljenja razdoblja javne intervencije u 2015. za maslac i obrano mlijeko u prahu

13

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1337/2014 оd 16. prosinca 2014. o izmjeni provedbenih uredbi (EU) br. 947/2014 i (EU) br. 948/2014 u pogledu posljednjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za privatno skladištenje za maslac i obrano mlijeko u prahu

15

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1338/2014 оd 16. prosinca 2014. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 439/2011 u pogledu produljenja odstupanja od Uredbe (EEZ) br. 2454/93 u vezi s određenjem pojma proizvoda s podrijetlom koji se koristi za potrebe sustava općih carinskih povlastica kako bi se u obzir uzela specifična situacija u Kabo Verdeu u pogledu izvoza određenih proizvoda ribarstva u Europsku uniju

17

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1339/2014 оd 16. prosinca 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

20

 

 

DIREKTIVE

 

*

Delegirana direktiva Komisije 2014/109/EU оd 10. listopada 2014. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća uspostavljanjem zbirke slikovnih upozorenja za uporabu na duhanskim proizvodima ( 1 )

22

 

 

ODLUKE

 

 

2014/911/EU

 

*

Odluka Vijeća od 4. prosinca 2014. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Latviji

28

 

*

Odluka Vijeća 2014/912/ZVSP od 15. prosinca 2014. za potporu aktivnostima fizičke sigurnosti i upravljanja zalihama (PSSM) radi smanjivanja rizika od nedopuštene trgovine malim i lakim oružjem (SALW) te pripadajućim streljivom u regiji Sahelu

30

 

*

Odluka Vijeća 2014/913/ZVSP od 15. prosinca 2014. za potporu Haškom kodeksu postupanja i neširenju balističkih projektila u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje

44

 

 

2014/914/EU

 

*

Provedbena odluka Vijeća od 15. prosinca 2014. o izmjeni Provedbene odluke 2014/170/EU o uspostavljanju popisa nekooperativnih trećih zemalja u borbi protiv ribolova NNN na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u pogledu Belizea

53

 

*

Odluka Vijeća 2014/915/ZVSP od 16. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2010/452/ZVSP o Promatračkoj misiji Europske unije u Gruziji, EUMM Georgia

56

 

 

2014/916/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 15. prosinca 2014. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/154/EU o odobravanju stavljanja na tržište (6S)-5-metiltetrahidrofolne kiseline, soli glukozamina, kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9452)

58

 

 

2014/917/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 15. prosinca 2014. o određivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu obavješćivanja o prisutnosti štetnih organizama i o mjerama koje su države članice poduzele ili namjeravaju poduzeti (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9460)

59

 

 

2014/918/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 16. prosinca 2014. o prekidu antisubvencijskog postupka koji se odnosi na uvoz poliesterskih rezanih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine, Indije i Vijetnama

65

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Direktive Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima ( SL L 26, 31.1.2003. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 19/Sv. 03 od 29. listopada 2012.)

111

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top