EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:355:TOC

Službeni list Europske unije, L 355, 12 prosinca 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 355

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
12. prosinca 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1316/2014 оd 11. prosinca 2014. o odobravanju aktivne tvari Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum soj D747 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 i o dopuštanju državama članicama da produlje privremena odobrenja za tu aktivnu tvar ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1317/2014 оd 11. prosinca 2014. o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz uredbi (EU) br. 575/2013 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1318/2014 оd 11. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 o uspostavi popisa Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice ( 1 )

8

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1319/2014 оd 11. prosinca 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

39

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2014/106/EU оd 5. prosinca 2014. o izmjeni priloga V. i VI. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice ( 1 )

42

 

 

ODLUKE

 

 

2014/894/ZVSP

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora EUTM Mali/4/2014 od 9. prosinca 2014. o prihvaćanju doprinosa treće države vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali)

50

 

 

2014/895/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 10. prosinca 2014. o utvrđivanju načina priopćavanja informacija iz članka 21. stavka 3. Direktive 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9334)  ( 1 )

51

 

 

2014/896/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 10. prosinca 2014. kojom se utvrđuje format za dostavljanje informacija iz država članica o provedbi Direktive 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9335)  ( 1 )

55

 

 

PREPORUKE

 

 

2014/897/EU

 

*

Preporuka Komisije оd 5. prosinca 2014. o pitanjima povezanima s puštanjem u uporabu i korištenjem strukturnih podsustava i vozila u skladu s direktivama 2008/57/EZ i 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

59

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top