Help Print this page 

Document L:2014:219:TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije, L 219, 25 srpnja 2014.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 219

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
25. srpnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 798/2014 оd 23. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 799/2014 оd 24. srpnja 2014. o utvrđivanju modela godišnjih i završnih izvješća o provedbi u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 800/2014 оd 24. srpnja 2014. o utvrđivanju postupaka izvješćivanja i drugih praktičnih rješenja za financiranje operativne potpore u okviru nacionalnih programa i Posebne tranzitne sheme u skladu s Uredbom (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza

10

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 801/2014 оd 24. srpnja 2014. kojom se utvrđuju vremenski raspored i drugi uvjeti provedbe povezani s mehanizmom raspodjele sredstava za program Unije za ponovno naseljavanje u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju

19

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 802/2014 оd 24. srpnja 2014. o utvrđivanju modela za nacionalne programe i utvrđivanju uvjeta za sustav za elektroničku razmjenu podataka između Komisije i država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migraciju i integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

22

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 803/2014 оd 24. srpnja 2014. o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 412/2013 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine

33

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 804/2014 оd 24. srpnja 2014. o odstupanju od Uredbe (EZ) br. 1122/2009 u pogledu umanjenja iznosa potpore za prekasno podnošenje jedinstvenih zahtjeva i zahtjeva za dodjelu prava na plaćanja u vezi s određenim područjima u Italiji pogođenima poplavama 2014.

35

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 805/2014 оd 24. srpnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

37

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Vijeća 2014/86/EU od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica

40

 

*

Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja

42

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2014/496/ZVSP od 22. srpnja 2014. o aspektima uvođenja, djelovanja i uporabe europskog globalnog navigacijskog satelitskog sustava koji utječu na sigurnost Europske unije i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije 2004/552/ZVSP

53

 

 

2014/497/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 23. srpnja 2014. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Well i Raju) i njegova širenja unutar Unije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 5082)

56

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Odluke br. 2 Zajedničkog odbora Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu od 21. svibnja 2014. u pogledu zahtjeva Republike Moldove da postane ugovorna stranka Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ( SL L 217, 23.7.2014 )

65

 

*

Ispravak Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (preinačeno) ( SL L 335, 17.12.2009, p. 1 ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 06/Sv. 10 od 28. lipnja 2013.)

66

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode ( SL L 179, 19.6.2014 )

67

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top