EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:219:TOC

Službeni list Europske unije, L 219, 25 srpnja 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 219

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
25. srpnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 798/2014 оd 23. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 799/2014 оd 24. srpnja 2014. o utvrđivanju modela godišnjih i završnih izvješća o provedbi u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 800/2014 оd 24. srpnja 2014. o utvrđivanju postupaka izvješćivanja i drugih praktičnih rješenja za financiranje operativne potpore u okviru nacionalnih programa i Posebne tranzitne sheme u skladu s Uredbom (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza

10

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 801/2014 оd 24. srpnja 2014. kojom se utvrđuju vremenski raspored i drugi uvjeti provedbe povezani s mehanizmom raspodjele sredstava za program Unije za ponovno naseljavanje u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju

19

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 802/2014 оd 24. srpnja 2014. o utvrđivanju modela za nacionalne programe i utvrđivanju uvjeta za sustav za elektroničku razmjenu podataka između Komisije i država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migraciju i integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

22

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 803/2014 оd 24. srpnja 2014. o izmjeni Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 412/2013 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine

33

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 804/2014 оd 24. srpnja 2014. o odstupanju od Uredbe (EZ) br. 1122/2009 u pogledu umanjenja iznosa potpore za prekasno podnošenje jedinstvenih zahtjeva i zahtjeva za dodjelu prava na plaćanja u vezi s određenim područjima u Italiji pogođenima poplavama 2014.

35

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 805/2014 оd 24. srpnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

37

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Vijeća 2014/86/EU od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica

40

 

*

Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja

42

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2014/496/ZVSP od 22. srpnja 2014. o aspektima uvođenja, djelovanja i uporabe europskog globalnog navigacijskog satelitskog sustava koji utječu na sigurnost Europske unije i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije 2004/552/ZVSP

53

 

 

2014/497/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 23. srpnja 2014. o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Well i Raju) i njegova širenja unutar Unije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 5082)

56

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Odluke br. 2 Zajedničkog odbora Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu od 21. svibnja 2014. u pogledu zahtjeva Republike Moldove da postane ugovorna stranka Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu ( SL L 217, 23.7.2014 )

65

 

*

Ispravak Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (preinačeno) ( SL L 335, 17.12.2009, p. 1 ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 06/Sv. 10 od 28. lipnja 2013.)

66

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode ( SL L 179, 19.6.2014 )

67

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top