Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:147:TOC

Službeni list Europske unije, L 147, 17 svibnja 2014.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 147

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
17. svibnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 518/2014 оd 5. ožujka 2014. o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) br. 1059/2010, (EU) br. 1060/2010, (EU) br. 1061/2010, (EU) br. 1062/2010, (EU) br. 626/2011, (EU) br. 392/2012, (EU) br. 874/2012, (EU) br. 665/2013, (EU) br. 811/2013 i (EU) br. 812/2013 u pogledu označivanja proizvoda povezanih s energijom na internetu ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 519/2014 оd 16. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu metoda uzorkovanja velikih serija, začina i dodataka prehrani, kriterija učinkovitosti za toksine T-2, HT-2 i citrinin te orijentacijskih metoda analize ( 1 )

29

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 520/2014 оd 16. svibnja 2014. o dodavanju određenih količina zadržanih u godini 2013. u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 ribolovnim kvotama za 2014.

44

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 521/2014 оd 16. svibnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

68

 

 

ODLUKE

 

 

2014/285/CFSP

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora EUTM Mali/2/2014 od 13. svibnja 2014. o prihvaćanju doprinosa trećih zemalja vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali)

70

 

 

2014/286/EU

 

*

Delegirana odluka Komisije оd 10. ožujka 2014. o utvrđivanju kriterija i uvjeta koje moraju ispuniti europske referentne mreže i pružatelji zdravstvene zaštite koji se žele pridružiti europskoj referentnoj mreži ( 1 )

71

 

 

2014/287/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 10. ožujka 2014. o određivanju kriterija za osnivanje i ocjenjivanje europskih referentnih mreža i njihovih članova te za olakšavanje razmjene informacija i stručnih spoznaja u vezi s osnivanjem i ocjenjivanjem tih mreža ( 1 )

79

 

 

2014/288/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 12. svibnja 2014. u pogledu standardnih zahtjeva za izvješćivanje o nacionalnim programima za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje određenih bolesti životinja i zoonoza koje sufinancira Unija i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/940/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 2976)

88

 

 

2014/289/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 15. svibnja 2014. o dopuštanju državama članicama da produlje privremena odobrenja izdana za aktivne tvari pinoksaden i meptildinokap (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 3059)  ( 1 )

114

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

 

2014/290/EU

 

*

Odluka Vijeća od 14. travnja 2014. o stajalištu koje se u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Odbora za pridruživanje EU-Čile u vezi s izmjenom Priloga XII. Sporazumu o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kojim se utvrđuju popisi čileanskih subjekata koji provode nabavu u skladu s odredbama dijela IV. glave IV. o javnoj nabavi

116

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 750/2013 оd 29. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima ( SL L 212, 7.8.2013 )

122

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top