EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:341:TOC

Službeni list Europske unije, L 341, 18. prosinca 2013.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2013.341.hrv

Službeni list

Europske unije

L 341

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 56.
18. prosinca 2013.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2013/58/EU Europskog parlamenta i Vijeća оd 11. prosinca 2013. o izmjeni Direktive 2009/138/EZ (Solventnost II) u pogledu roka za njezino prenošenje i roka za njezinu primjenu te datuma stavljanja izvan snage određenih direktiva (Solventnost I) ( 1 )

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka br. 1351/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o pružanju makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu

4

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1352/2013 оd 4. prosinca 2013. o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva

10

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1353/2013 оd 9. prosinca 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Liers vlaaike (ZOZP)]

32

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1354/2013 оd 17. prosinca 2013. o izuzimanju ICES-ovih pododjeljaka 27. i 28.2. iz određenih ograničenja ribolovnog napora za 2014. u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1098/2007 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te stokove

34

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1355/2013 оd 17. prosinca 2013. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla ( 1 )

35

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1356/2013 оd 17. prosinca 2013. o pokretanju istrage o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 791/2011 na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine uvozom određenih neznatno promijenjenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

43

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1357/2013 оd 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

47

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1358/2013 оd 17. prosinca 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

50

 

 

DIREKTIVE

 

*

Provedbena direktiva Komisije 2013/63/EU оd 17. prosinca 2013. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Vijeća 2002/56/EZ s obzirom na najmanje uvjete koje moraju ispunjavati sjemenski krumpir i partije sjemenskog krumpira ( 1 )

52

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2013/768/ZVSP оd 16. prosinca 2013. o aktivnostima EU-a za potporu provedbe Ugovora o trgovini oružjem u okviru Europske sigurnosne strategije

56

 

 

2013/769/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 11. prosinca 2013. o odbijanju zahtjeva Mađarske za uvođenje posebne mjere mehanizma brze reakcije odstupajući od članka 193. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 9007)

68

 

 

2013/770/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 17. prosinca 2013. o osnivanju Izvršne agencije za potrošače, zdravlje i hranu te o stavljanju izvan snage Odluke 2004/858/EZ

69

 

 

2013/771/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 17. prosinca 2013. o osnivanju Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća te o stavljanju izvan snage odluka 2004/20/EZ i 2007/372/EZ

73

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top