EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:081:TOC

Službeni list Europske unije, C 81, 18. veljače 2022.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 81

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.
18. veljače 2022.


Sadržaj

Stranica

 

 

EUROPSKI PARLAMENT
ZASJEDANJE 2021.–2022.
Dnevne sjednice od 23. i 24. lipnja 2021.
USVOJENI TEKSTOVI

1


 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

REZOLUCIJE

 

Europski parlament

 

srijeda, 23. lipnja 2021.

2022/C 81/01

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2021. o izazovima i prilikama za sektor ribarstva u Crnom moru (2019/2159(INI))

2

2022/C 81/02

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2021. o ulozi razvojne suradnje i humanitarne pomoći EU-a u svrhu rješavanja posljedica pandemije bolesti COVID-19 (2020/2118(INI))

13

 

četvrtak, 24. lipnja 2021.

2022/C 81/03

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. lipnja 2021. o Izvješću Komisije o vladavini prava za 2020. (2021/2025(INI))

27

2022/C 81/04

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. lipnja 2021. o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u u kontekstu zdravlja žena (2020/2215(INI))

43

2022/C 81/05

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. lipnja 2021. o 25. obljetnici Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD25) (sastanak na vrhu u Nairobiju) (2019/2850(RSP))

63

2022/C 81/06

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. lipnja 2021. o prikladnosti propisa Europske unije, supsidijarnosti i proporcionalnosti – izvješće o boljoj izradi zakonodavstva za godine 2017., 2018. i 2019. (2020/2262(INI))

74

2022/C 81/07

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. lipnja 2021. o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za razdoblje 2019. – 2020. (2019/2171(INI))

82


 

III   Pripremni akti

 

Europski parlament

 

srijeda, 23. lipnja 2021.

2022/C 81/08

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2021. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD))

96

2022/C 81/09

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2021. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (06168/1/2021 – C9-0194/2021 – 2018/0197(COD))

98

2022/C 81/10

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2021. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja (Interreg)” koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (05488/1/2021 – C9-0192/2021 – 2018/0199(COD))

99

2022/C 81/11

P9_TA(2021)0301
Mjere očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/833 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o utvrđivanju mjera očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))
P9_TC1-COD(2020)0095
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 23. lipnja 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021//… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/833 o utvrđivanju mjera očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika

100

2022/C 81/12

P9_TA(2021)0302
Prekogranična plaćanja u Uniji (kodificirani tekst) ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnim plaćanjima u Uniji (kodificirani tekst) (COM(2020)0323 – C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))
P9_TC1-COD(2020)0145
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 23. lipnja 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/… Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnim plaćanjima u Uniji (kodificirani tekst)

101

2022/C 81/13

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2021. o Uredbi Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom (2021/2053(INL) – 2019/0900(APP))

102

2022/C 81/14

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2021. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske Unije i Kraljevine Tajlanda na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija u pogledu carinskih kvota uključenih u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))

112

2022/C 81/15

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2021. o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Republike Indonezije na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uvrštene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (06505/2021 – C9-0181/2021 – 2021/0044(NLE))

113

2022/C 81/16

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2021. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Argentinske Republike na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uvrštene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (06837/2021 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE))

114

 

četvrtak, 24. lipnja 2021.

2022/C 81/17

P9_TA(2021)0309
Europski propis o klimi ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. lipnja 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) (COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))
P9_TC1-COD(2020)0036
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. lipnja 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/… Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni uredaba (EZ) br. 401/2009 i (EU) 2018/1999 („Europski zakon o klimi”)

115

2022/C 81/18

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. lipnja 2021. o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Zajedničkog poduzeća za europsko računalstvo visokih performansi (COM(2020)0569 – C9-0335/2020 – 2020/0260(NLE))

117

2022/C 81/19

P9_TA(2021)0311
Instrument za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. lipnja 2021. o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o instrumentu za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))
P9_TC1-COD(2020)0100
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. lipnja 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/… Europskog parlamenta i Vijeća o instrumentu za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju

182

2022/C 81/20

Amandmani koje je donio Europski parlament 24. lipnja 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 u pogledu službenih kontrola životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koji se izvoze iz trećih zemalja u Uniju kako bi se osiguralo poštovanje zabrane određenih primjena antimikrobnih sredstava (COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))
[Amandmani 1 – 7, osim ako je drugačije navedeno]

184


OZNAKE POSTUPAKA

*

postupak savjetovanja

***

postupak suglasnosti

***I

redovni zakonodavni postupak, prvo čitanje

***II

redovni zakonodavni postupak, drugo čitanje

***III

redovni zakonodavni postupak, treće čitanje

(Vrsta postupka ovisi o pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Amandmani Parlamenta:

Novi tekst piše se podebljanim kurzivom . Brisanja se označuju simbolom ▌ ili precrtanim tekstom. Zamjene se označuju isticanjem novog teksta podebljanim kurzivom i brisanjem ili precrtavanjem zamijenjenog teksta.

HR

 

Top