EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:490:TOC

Službeni list Europske unije, C 490, 6. prosinca 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 490

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.
6. prosinca 2021.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2021/C 490/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2021/C 490/02

Predmet C-668/19: Presuda Suda (šesto vijeće) od 6. listopada 2021. – Europska komisija/Talijanska Republika („Povreda obveze države članice – Članak 258. UFEU-a – Direktiva 91/271/EEZ – Prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda – Članci 3. do 5. i članak 10. – Nepostojanje sustavâ za prikupljanje komunalnih voda u određenim aglomeracijama – Nepostojanje sekundarnog pročišćavanja ili istovjetnog pročišćavanja komunalnih otpadnih voda u određenim aglomeracijama – Izgradnja i gospodarenje postrojenjima za pročišćavanje – Kontrola otpada iz takvih postrojenja – Osjetljiva područja – Strože pročišćavanje otpadnih voda”)

2

2021/C 490/03

Predmet C-717/19: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 6 listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Törvényszék – Mađarska) – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága („Zahtjev za prethodnu odluku – Porez na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Članak 90. stavak 1. – Smanjenje oporezivog iznosa u slučaju smanjenja cijene nakon trenutka u kojem je transakcija izvršena – Doprinosi koje farmaceutsko društvo uplaćuje državnom tijelu za zdravstveno osiguranje – Članak 273. – Administrativne formalnosti propisane nacionalnim propisom za ostvarivanje prava na smanjenje – Načela porezne neutralnosti i proporcionalnosti”)

6

2021/C 490/04

Predmet C-882/19: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6 listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de Barcelona – Španjolska) – Sumal, S.L./Mercedes Benz Trucks España, S.L. („Zahtjev za prethodnu odluku – Tržišno natjecanje – Naknada štete prouzročene praksom zabranjenom člankom 101. stavkom 1. UFEU-a – Određivanje subjekata odgovornih za naknadu štete – Tužba za naknadu štete usmjerena protiv društva kćeri društva majke podnesena nakon odluke kojom se utvrđuje sudjelovanje samog društva majke u zabranjenom sporazumu – Pojam „poduzetnik” – Pojam „gospodarska cjelina””)

7

2021/C 490/05

Predmet C-13/20: Presuda Suda (peto vijeće) od 6. listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour d'appel de Bruxelles – Belgija) – Top System SA/État belge („Zahtjev za prethodnu odluku – Autorsko pravo i srodna prava – Pravna zaštita računalnih programa – Direktiva 91/250/EEZ – Članak 5. – Iznimke od radnji koje podliježu ograničenjima – Radnje koje zakonitom stjecatelju omogućuju ispravljanje pogrešaka – Pojam – Članak 6. – Dekompilacija – Uvjeti”)

8

2021/C 490/06

Predmet C-35/20: Presuda Suda (peto vijeće) od 6 listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Korkein oikeus – Finska) – kazneni postupak protiv A („Zahtjev za prethodnu odluku – Građanstvo Unije – Pravo građana Unije na slobodno kretanje na području država članica – Članak 21. UFEU a – Direktiva 2004/38/EZ – Članci 4. i 5. – Obveza nošenja osobne iskaznice ili putovnice – Uredba (EZ) br. 562/2006 (Zakonik o schengenskim granicama) – Prilog VI. – Prelazak morske granice države članice izletničkim plovilom – Sustav sankcija primjenjivih u slučaju kretanja između država članica bez osobne iskaznice ili putovnice – Kazneni sustav dnevnog iznosa kazne – Izračun novčane kazne ovisno o mjesečnom prihodu počinitelja – Proporcionalnost – Strogost kazne u odnosu na povredu”)

9

2021/C 490/07

Predmet C-119/20: Presuda Suda (šesto vijeće) od 6. listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Augstākā tiesa (Senāts) – Latvija) – Līga Šenfelde/Lauku atbalsta dienests („Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička poljoprivredna politika – Financiranje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) – Nacionalni program ruralnog razvoja 2014. – 2020. – Uredba (EU) br. 1305/2013 – Članak 19. stavak 1. točka (a) – Potpora za pokretanje poslovanja za mlade poljoprivrednike – Potpora za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava – Kombiniranje potpora – Mogućnost odbijanja kombiniranja”)

10

2021/C 490/08

Predmet C-136/20: Presuda Suda (prvo vijeće) od 6 listopada 2021.(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Zalaegerszegi Járásbíróság – Mađarska) – Postupak za priznavanje i izvršenje novčane kazne izrečene osobi LU („Zahtjev za prethodnu odluku – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Okvirna odluka 2005/214/PUP – Izvršenje novčanih kazni – Načelo uzajamnog priznavanja – Članak 5. stavak 1. – Kažnjiva djela koja dovode do priznavanja i izvršenja odluka o kazni bez provjere dvostruke kažnjivosti djela – Članak 5. stavak 3. – Kažnjiva djela u pogledu kojih država članica ima mogućnost uvjetovati priznavanje i izvršenje odluka o kazni dvostrukom kažnjivosti djela – Provjera koju država članica izvršiteljica provodi nad pravnom kvalifikacijom kažnjivog djela koju je država članica izdavateljica navela u potvrdi priloženoj odluci o kazni”)

10

2021/C 490/09

Predmet C-272/20 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 6 listopada 2021. – Sebastian Veit/Europska središnja banka (ESB) („Žalba – Javna služba – Osoblje Europske središnje banke (ESB) – Primici od rada – Natječaj – Jednako postupanje prema unutarnjim i vanjskim kandidatima – Razvrstavanje u stupanj”)

11

2021/C 490/10

Predmet C-338/20: Presuda Suda (prvo vijeće) od 6. listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Poljska) – Postupak koji se odnosi na priznavanje i izvršenje novčane kazne izrečene osobi D.P. („Zahtjev za prethodnu odluku – Područje slobode, sigurnosti i pravde – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Uzajamno priznavanje – Novčane kazne – Okvirna odluka 2005/214/PUP – Razlozi za nepriznavanje i neizvršenje – Članak 20. stavak 3. – Odluka kojom se izriče novčana kazna – Poštovanje prava obrane – Dostava dokumenata na jeziku koji kažnjena osoba ne razumije – Prijevod bitnih elemenata odluke”)

11

2021/C 490/11

Predmet C-408/20 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 6 listopada 2021. – Danilo Poggiolini/Europski parlament („Žalba – Institucionalno pravo – Jedinstveni status europskog zastupnika – Europski zastupnici u Europskom parlamentu izabrani u talijanskim izbornim jedinicama – Izmjena mirovinskih prava – Akt koji negativno utječe – Privremeno stajalište – Samostalni pravni učinci”)

12

2021/C 490/12

Predmet C-431/20 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 6 listopada 2021. – Carlo Tognoli, i dr./Europski parlament („Žalba – Institucionalno pravo – Jedinstveni status europskog zastupnika – Europski zastupnici u Europskom parlamentu izabrani u talijanskim izbornim jedinicama – Izmjena mirovinskih prava – Akt koji negativno utječe – Privremeno stajalište – Samostalni pravni učinci”)

13

2021/C 490/13

Predmet C-581/20: Presuda Suda (prvo vijeće) od 6 listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Varhoven kasacionen sad (Bugarska)) – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad/TOTO SpA – Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA („Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Članak 1. stavak 1. – Građanska i trgovačka stvar – Članak 35. – Privremene mjere i mjere osiguranja – Tužba koja se temelji na ugovoru o izgradnji brze javne ceste sklopljenom između javnog tijela i dva društva privatnog prava – Zahtjev za privremenu pravnu zaštitu u vezi s kaznama i jamstvima koji proizlaze iz tog ugovora – Odluka o privremenoj pravnoj zaštiti koju je već donio sud nadležan za meritum”)

14

2021/C 490/14

Predmet C-613/20: Presuda Suda (deveto vijeće) od 6. listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesgericht Salzburg – Austrija) – CS/Eurowings GmbH („Zahtjev za prethodnu odluku – Zračni prijevoz – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Članak 5. stavak 3. – Opća pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta – Oslobođenje od obveze isplate odštete – Pojam „izvanredne okolnosti” – Štrajk osoblja zračnog prijevoznika – Štrajk osoblja društva kćeri iz solidarnosti s osobljem matičnog društva”)

15

2021/C 490/15

Predmet C-419/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. srpnja 2021. uputio Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Poljska) – X sp.z o.o.,sp. k./Z

15

2021/C 490/16

Predmet C-453/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. srpnja 2021. uputio Bundesarbeitsgericht (Njemačka) – X-FAB Dresden GmbH & Co. KG/FC

16

2021/C 490/17

Predmet C-499/21 P: Žalba koju su 13. kolovoza 2021. podnijeli Joshua David Silver, Leona Catherine Bashow, Charles Nicholas Hilary Marquand, JY, JZ, Anthony Styles Clayton, Gillian Margaret Clayton protiv rješenja Općeg suda (deseto prošireno vijeće) od 8. lipnja 2021. u predmetu T-252/20, Silver i dr./Vijeće

17

2021/C 490/18

Predmet C-504/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. kolovoza 2021. uputio Verwaltungsgericht Stade (Njemačka) –podnositelj zahtjeva 1 i dr./Bundesrepublik Deutschland

18

2021/C 490/19

Predmet C-527/21 P: Žalba koju je 20. kolovoza 2021. podnio XC protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 10. veljače 2021. u predmetu T-488/18, XC/Komisija

20

2021/C 490/20

Predmet C-543/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. kolovoza 2021. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Verband Sozialer Wettbewerb eV/famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG

21

2021/C 490/21

Predmet C-553/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. rujna 2021. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Hauptzollamt Hamburg/Shell Deutschland Oil GmbH

22

2021/C 490/22

Predmet C-571/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2021. uputio Finanzgericht Düsseldorf (Njemačka) – RWE Power Aktiengesellschaft/Hauptzollamt Duisburg

22

2021/C 490/23

Predmet C-594/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. rujna 2021. uputio Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Njemačka) – VB/Sixt Leasing SE

23

2021/C 490/24

Predmet C-601/21: Tužba podnesena 28. rujna 2021. – Europska komisija/Republika Poljska

23

2021/C 490/25

Predmet C-602/21: Tužba podnesena 28. rujna 2021. – Europska komisija/Republika Poljska

24

 

Opći sud

2021/C 490/26

Predmet T-646/16 P-RENV-RX: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – Simpson/Vijeće („Žalba – Javna služba – Dužnosnici – Odbijanje Vijeća da zainteresiranu osobu, nakon što je prošla otvoreni natječaj, razvrsta u razred predviđen u obavijesti o natječaju – Meritorno odbijanje tužbe – Žalba – Ukidanje – Presuda donesena povodom žalbe koju je Sud preispitao i ukinuo – Vraćanje na ponovno suđenje Općem sudu kao žalbenom sudu – Obveza obrazlaganja – Jednako postupanje”)

26

2021/C 490/27

Predmet T-827/17: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Aeris Invest/ESB („Pristup dokumentima – Odluka 2004/258/EZ – Dokumenti u vezi s donošenjem sanacijskog programa za Banco Popular Español – Djelomično odbijanje pristupa – Iznimka koja se odnosi na zaštitu povjerljivosti vijećanja ESB ovih tijela nadležnih za odlučivanje – Dokumenti iz kojih se vidi ishod vijećanja ESB ovih tijela nadležnih za odlučivanje – Obveza obrazlaganja – Iznimka koja se odnosi na zaštitu financijske, monetarne ili gospodarske politike Unije ili države članice – Iznimka koja se odnosi na zaštitu stabilnosti financijskog sustava u Uniji ili državi članici – Iznimka koja se odnosi na zaštitu povjerljivosti informacija koje se kao takve štite na temelju prava Unije – Pojam povjerljive informacije – Opća pretpostavka povjerljivosti – Odstupanja od obveze čuvanja poslovne tajne – Članak 47. Povelje o temeljnim pravima”)

26

2021/C 490/28

Predmet T-15/18: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – OCU/ESB („Pristup dokumentima – Odluka 2004/258/EZ – Dokumenti koji se odnose na donošenje sanacijskog programa za društvo Banco Popular Español – Odbijanje pristupa – Izuzeće koje se odnosi na zaštitu povjerljivosti podataka koji su kao takvi zaštićeni na temelju prava Unije – Pojam povjerljivih podataka – Odstupanja od obveze čuvanja poslovne tajne – Prava obrane”)

27

2021/C 490/29

Predmeti T-351/18 i T-584/18: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Ukrselhosprom PCF i Versobank/ESB („Ekonomska i monetarna politika – Bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama – Posebne nadzorne zadaće povjerene ESB-u – Odluka o oduzimanju odobrenja za rad danog kreditnoj instituciji – Povreda zakonodavstva u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma – Dopuštenost – Nadležnosti nacionalnih nadležnih tijela država članica sudionica i ESB-a u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) – Jednako postupanje – Proporcionalnost – Zaštita legitimnih očekivanja – Pravna sigurnost – Zlouporaba ovlasti – Prava obrane – Obveza obrazlaganja”)

28

2021/C 490/30

Predmet T-655/18: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – Aupicon i dr./ESVD („Javna služba – Dužnosnici – Privremeno osoblje – Ugovorno osoblje – Primici od rada – Osoblje ESVD-a raspoređeno u treću zemlju – Članak 10. Priloga X. Pravilniku o osoblju – Godišnja procjena naknade za životne uvjete – Smjernice o metodi utvrđivanja naknade za životne uvjete – Odluka kojom se stopa naknade za životne uvjete koja se isplaćuje osobama koje su raspoređene u Gani utvrđuje u iznosu od 20 % – Nepostojanje utvrđivanja upitnika koje se zahtijeva u smjernicama – Postupovna nepravilnost – Očita pogreška u ocjeni”)

29

2021/C 490/31

Predmet T-153/19: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – European Union Copper Task Force/Komisija („Sredstva za zaštitu bilja – Aktivne tvari „spojevi bakra” – Produljenje odobrenja radi stavljanja na tržište – Kandidati za zamjenu – Tužba za poništenje – Dopuštenost – Udruženja – Proporcionalnost – Načelo opreznosti – Očita pogreška u ocjeni – Vještačenje”)

30

2021/C 490/32

Predmet T-279/19: Presuda Općeg suda od 29. rujna 2021. – Front Polisario/Vijeće („Vanjski odnosi – Međunarodni sporazumi – Euromediteranski sporazum o pridruživanju EZ-Maroko – Sporazum u obliku razmjene pisama o izmjeni protokolâ 1. i 4. uz Euromediteranski sporazum – Odluka kojom se odobrava sklapanje sporazuma – Tužba za poništenje – Dopuštenost – Parnična sposobnost – Izravan utjecaj – Osobni utjecaj – Teritorijalno područje primjene – Nadležnost – Tumačenje međunarodnog prava koje je dao Sud – Načelo samoodređenja – Načelo relativnog učinka ugovorâ – Mogućnost pozivanja – Pojam pristanka – Provedba – Ovlast ocjene – Granice – Održavanje na snazi učinaka pobijane odluke”)

30

2021/C 490/33

Spojeni predmeti T-344/19 i T-356/19: Presuda Općeg suda od 29. rujna 2021. – Front Polisario/Vijeće („Vanjski odnosi – Međunarodni sporazumi – Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju EZ-Maroko – Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Unije i Maroka – Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu – Razmjena pisama priložena Sporazumu o partnerstvu – Odluka o sklapanju – Uredba o raspodjeli ribolovnih mogućnosti između država članica – Tužba za poništenje – Dopuštenost – Parnična sposobnost – Izravan utjecaj – Osobni utjecaj – Teritorijalno područje primjene – Nadležnost – Tumačenje međunarodnog prava koje je dao Sud – Načelo samoodređenja – Načelo relativnog učinka ugovorâ – Mogućnost pozivanja – Pojam pristanka – Provedba – Ovlast ocjene – Granice – Održavanje na snazi učinaka pobijane odluke”)

31

2021/C 490/34

Predmet T-1/20: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (INSTINCT) („Žig Europske unije – Postupak opoziva – Verbalni žig Europske unije INSTINCT – Nepostojanje stvarne uporabe – Važnost uporabe – Ukupna ocjena dokaza – Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001”)

32

2021/C 490/35

Predmet T-12/20: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – Schneider/EUIPO – Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria) („Žig Europske unije – Postupak opoziva – Figurativni žig Europske unije Frutaria – Stvarna uporaba žiga – Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Dokaz o stvarnoj uporabi – Priroda uporabe”)

33

2021/C 490/36

Predmet T-22/20: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – IB/EUIPO („Javna služba – Dužnosnici – Stegovni postupak – Prekid postupka za utvrđivanje invalidnosti tijekom stegovnog postupka – Udaljivanje s radnog mjesta – Postupak za utvrđivanje invalidnosti koji je postao bespredmetan nakon udaljivanja s radnog mjesta – Tužba za poništenje – Akt koji negativno utječe – Dopuštenost – Načelo dobre uprave – Dužnost brižnog postupanja – Očita pogreška u ocjeni”)

34

2021/C 490/37

Predmet T-43/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – AV i AW/Parlament („Javna služba – Dužnosnici – Stegovni postupak – Stegovna sankcija – Nazadovanje – Prava obrane – Načelo dobre uprave – Očita pogreška u ocjeni”)

34

2021/C 490/38

Predmet T-88/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Rivière i dr./Parlament („Institucionalno pravo – Parlament – Mjera koju je donio predsjednik Parlamenta kojom se zabranjuju nacionalne zastave na zastupničkim klupama zastupnika – Pravila ponašanja zastupnika – Članak 10. stavak 3. Poslovnika Parlamenta – Akt koji se ne može pobijati – Nedopuštenost”)

35

2021/C 490/39

Predmet T-121/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – IP/Komisija („Javna služba – Ugovorno osoblje – Istraga OLAF a – Naknada liječničkih troškova – Stegovna mjera – Prekid radnog odnosa bez otkaznog roka – Članak 10. točka (h) Priloga IX. Pravilniku o osoblju za dužnosnike – Ponavljanje povrede – Članak 27. Priloga IX. Pravilniku o osoblju za dužnosnike – Odluka kojom se odobrava zahtjev za brisanje svake naznake ranije mjere iz osobnog dosjea – Članak 26. Pravilnika o osoblju za dužnosnike – Mjera o kojoj više ne postoji nikakva naznaka u osobnom dosjeu, koja se ne smije upotrebljavati protiv dužnosnika i na koju se protiv potonjeg ne smije pozivati”)

35

2021/C 490/40

Predmet T-124/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Prikaz uzorka u obliku slova V (chevron) između dviju paralelnih crta) („Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije koji prikazuje uzorak u obliku slova V (chevron) između dviju paralelnih crta – Apsolutni razlog za odbijanje – Znak od kojeg se može sastojati žig Europske unije – Članak 7. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Razlikovni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001) – Obveza odlučivanja o tužbi – Članak 71. stavak 1. Uredbe 2017/1001 – Protutužba”)

36

2021/C 490/41

Predmet T-219/20: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – JK/Komisija („Javna služba – Dužnosnici – Osoblje Komisije koje radi pri ESVD-u – Zahtjev za pomoć – Članak 24. Pravilnika – Implicitna odluka o odbijanju zahtjeva – Odluka o odbijanju žalbe – Članak 90. Pravilnika – Nadležno tijelo za imenovanje – Načelo dobre uprave”)

37

2021/C 490/42

Predmet T-429/20: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije Sedus ergo+ – Raniji nacionalni verbalni žig ERGOPLUS – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

37

2021/C 490/43

Predmet T-436/20: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – Sedus Stoll/EUIPO – Kappes (Sedus ergo+) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije Sedus ergo+ – Raniji nacionalni i međunarodni verbalni žigovi ERGOPLUS – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

38

2021/C 490/44

Predmet T-523/20: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – Setarcos Consulting/EUIPO (Blockchain Island) („Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije Blockchain Island – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) i stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001”)

39

2021/C 490/45

Predmet T-591/20: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – Unimax Stationery/EUIPO – Mitsubishi Pencil (UNI-MAX) („Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije UNI-MAX – Raniji figurativni žigovi Europske unije uni i uni-ball – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 60. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/10019))”)

39

2021/C 490/46

Predmet T-668/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – NZ/Komisija („Javna služba – Dužnosnici – Zapošljavanje – Interni natječaj COM/1/AD 10/18 – Odluka o neuvrštavanju tužiteljeva imena na popis uspješnih kandidata na natječaju – Obveza obrazlaganja – Tajnost rada odbora za odabir – Široka diskrecijska ovlast odbora za odabir – Nepriopćavanje privremenih ocjena i odvagivanja elemenata od kojih se sastoji usmeni ispit”)

40

2021/C 490/47

Predmet T-712/20: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – Škoda Investment/EUIPO – Škoda Auto (Prikaz strijele s krilom) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje strijelu s krilom – Raniji figurativni žig Europske unije koji prikazuje strijelu s krilom – Relativni razlog za odbijanje – Djelomično odbijanje prigovora – Ograničenje opsega prigovora u okviru žalbe pred žalbenim vijećem – Djelomično povlačenje prigovora – Razlog koji je žalbeno vijeće istaknulo po službenoj dužnosti – Zabrana odlučivanja ultra petita”)

40

2021/C 490/48

Predmet T-732/20: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – Freundlieb/EUIPO (CRYSTAL) („Žig Europske unije – Verbalni žig Europske unije CRYSTAL – Nepostojanje zahtjeva za produljenje registracije žiga – Brisanje žiga nakon isteka registracije – Zahtjev za povrat u prijašnje stanje – Članak 104. Uredbe (EU) 2017/1001 – Obveza dužne pažnje – Nepostojanje kontrole – Nepoštovanje rokova”)

41

2021/C 490/49

Predmet T-733/20: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – Freundlieb/EUIPO (BANDIT) („Žig Europske unije – Verbalni žig Europske unije BANDIT – Nepostojanje zahtjeva za produljenje registracije žiga – Brisanje žiga nakon isteka registracije – Zahtjev za povrat u prijašnje stanje – Članak 104. Uredbe (EU) 2017/1001 – Obveza dužne pažnje – Nepostojanje nadzora – Nepoštovanje rokova”)

42

2021/C 490/50

Predmet T-45/21: Presuda Općeg suda od 13. listopada 2021. – Ciano Trading & Services CT & S i dr./Komisija („Ugovori o javnoj nabavi usluga – Postupak javne nabave – Održiva restauracija za Komisiju u Regiji glavnog grada Bruxellesa i njegovoj okolici – Poništenje postupka javne nabave – Legitimna očekivanja – Zlouporaba prava”)

42

2021/C 490/51

Predmet T-633/20: Rješenje Općeg suda od 27. rujna 2021. – CNMSE i dr./Parlament i Vijeće („Tužba za poništenje – Javno zdravlje – Uredba (EU) 2020/1043 – Provedba kliničkih ispitivanja s lijekovima za humanu primjenu namijenjenih liječenju koji sadržavaju GMO-e – Liječenje ili sprečavanje koronavirusne bolesti (bolest COVID-19) – Pojam zakonodavnog akta – Pojam regulatornog akta – Nepostojanje osobnog utjecaja – Nedopuštenost”)

43

2021/C 490/52

Predmet T-648/20: Rješenje Općeg suda od 28. rujna 2021. – NB/Sud Europske unije („Tužba za poništenje – Javna služba – Odluka o odbijanju imenovanja tužiteljice u razred AST 10 – Rok za žalbu – Nepravodobnost – Očita nedopuštenost”)

44

2021/C 490/53

Predmet T-124/21: Rješenje Općeg suda od 30. rujna 2021. – Mariani i dr./Parlament („Tužba za poništenje – Uredba (EU, Euratom) 2020/2223 – Suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornost istraga koje provodi OLAF – Nepostojanje osobnog utjecaja – Neregulatorni akt – Nedopuštenost”)

44

2021/C 490/54

Predmet T-148/21 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 8. listopada 2021. – Paccor Packaging/Komisija („Privremena pravna zaštita – Okoliš – Direktiva (EU) 2019/904 – Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš – Provedbena uredba (EU) 2020/2151 – Usklađene specifikacije za oznaku čaša za napitke – Zahtjev za suspenziju primjene – Nepostojanje hitnosti”)

45

2021/C 490/55

Predmet T-563/21: Tužba podnesena 6. rujna 2021. – Zajcav/Vijeće

45

2021/C 490/56

Predmet T-564/21: Tužba podnesena 6. rujna 2021. – Bremino-Grupp/Vijeće

46

2021/C 490/57

Predmet T-566/21: Tužba podnesena 7. rujna 2021. – Steinbach International/Komisija

47

2021/C 490/58

Predmet T-586/21: Tužba podnesena 12. rujna 2021. – Swords/Komisija

48

2021/C 490/59

Predmet T-628/21: Tužba podnesena 29. rujna 2021. – Tequila Revolución/EUIPO – Horizons Group (London) (Revolution Vodka)

49

2021/C 490/60

Predmet T-650/21: Tužba podnesena 7. listopada 2021. – Casa International/EUIPO – Interstyle (casa)

50

2021/C 490/61

Predmet T-662/21: Tužba podnesena 15. listopada 2021. – Troy Chemical Company/Komisija

51

2021/C 490/62

Predmet T-665/21: Tužba podnesena 18. listopada 2021. – Civitta Eesti/Komisija

51

2021/C 490/63

Predmet T-391/20: Rješenje Općeg suda od 27. rujna 2021. – Stena Line Scandinavia/Komisija

52

2021/C 490/64

Predmet T-285/21: Rješenje Općeg suda od 1. listopada 2021. – Alliance française de Bruxelles-Europe i dr./Komisija

52


HR

 

Top