EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:481:TOC

Službeni list Europske unije, C 481, 29. studenoga 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 481

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.
29. studenoga 2021.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2021/C 481/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2021/C 481/02

Mišljenje 1/19: Mišljenje Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2021. – Europski parlament („Mišljenje na temelju članka 218. stavka 11. UFEU-a – Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) – Potpisivanje od strane Europske unije – Nacrt sklapanja sporazuma od strane Unije – Pojam „predviđeni sporazum” u smislu članka 218. stavka 11. UFEU-a – Vanjske nadležnosti Unije – Materijalna pravna osnova – Članak 78. stavak 2. UFEU-a – Članak 82. stavak 2. UFEU-a – Članak 83. stavak 1. UFEU-a – Članak 84. UFEU-a – Članak 336. UFEU-a – Članci 1. do 4.a Protokola (br. 21) o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde – Djelomično sudjelovanje Irske u sklapanju Istanbulske konvencije od strane Unije – Mogućnost razdvajanja akta o sklapanju međunarodnog sporazuma na dvije zasebne odluke s obzirom na primjenjive pravne osnove – Praksa „zajedničke suglasnosti” – Usklađenost s UEU-om i UFEU-om”)

2

2021/C 481/03

Predmet C-50/19 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2021. – Sigma Alimentos Exterior, SL/Europska komisija („Žalba – Državne potpore – Članak 107. stavak 1. UFEU a – Porezni sustav – Odredbe o porezu na dobit kojima se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u poduzetnicima porezno rezidentnima izvan te države članice – Pojam „državna potpora” – Uvjet koji se odnosi na selektivnost – Referentni sustav – Odstupanje – Različit tretman – Opravdanje različitog tretmana”)

3

2021/C 481/04

Spojeni predmeti C-51/19 P i C-64/19 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2021. – World Duty Free Group SA, prije Autogrill España, SA (C-51/19 P), Kraljevina Španjolska (C-64/19 P)/Europska komisija, Savezna Republika Njemačka, Irska („Žalba – Državne potpore – Članak 107. stavak 1. UFEU-a – Porezni sustav – Odredbe o porezu na dobit kojima se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u poduzetnicima porezno rezidentnima izvan te države članice – Pojam „državna potpora” – Uvjet koji se odnosi na selektivnost – Referentni sustav – Odstupanje – Različit tretman – Opravdanje različitog tretmana”)

3

2021/C 481/05

Predmet C-52/19 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2021. – Banco Santander, SA/Europska komisija („Žalba – Državne potpore – Članak 107. stavak 1. UFEU a – Porezni sustav – Odredbe o porezu na dobit kojima se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u poduzetnicima porezno rezidentnima izvan te države članice – Pojam „državna potpora” – Uvjet koji se odnosi na selektivnost – Referentni sustav – Odstupanje – Različit tretman – Opravdanje različitog tretmana”)

4

2021/C 481/06

Spojeni predmeti C-53/19 P i C-65/19 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2021. – Banco Santander, SA, Santusa Holding, SL (C-53/19 P), Kraljevina Španjolska (C-65/19 P)/Europska komisija, Savezna Republika Njemačka, Irska („Žalba – Državne potpore – Članak 107. stavak 1. UFEU a – Porezni sustav – Odredbe o porezu na dobit kojima se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u poduzetnicima porezno rezidentnima izvan te države članice – Pojam „državna potpora” – Uvjet koji se odnosi na selektivnost – Referentni sustav – Odstupanje – Različit tretman – Opravdanje različitog tretmana”)

5

2021/C 481/07

Predmet C-54/19 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2021. – Axa Mediterranean Holding, SA/Europska komisija („Žalba – Državne potpore – Članak 107. stavak 1. UFEU-a – Porezni sustav – Odredbe o porezu na dobit kojima se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u poduzetnicima porezno rezidentnima izvan te države članice – Pojam „državna potpora” – Uvjet koji se odnosi na selektivnost – Referentni sustav – Odstupanje – Različit tretman – Opravdanje različitog tretmana”)

5

2021/C 481/08

Predmet C-55/19 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2021. – Prosegur Compañía de Seguridad, SA/Europska komisija („Žalba – Državne potpore – Članak 107. stavak 1. UFEU a – Porezni sustav – Odredbe o porezu na dobit kojima se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u poduzetnicima porezno rezidentnima izvan te države članice – Pojam „državna potpora” – Uvjet koji se odnosi na selektivnost – Referentni sustav – Odstupanje – Različit tretman – Opravdanje različitog tretmana”)

6

2021/C 481/09

Predmet C-130/19: Presuda Suda (puni sastav) od 30. rujna 2021. – Europski revizorski sud/Karel Pinxten („Članak 286. stavak 6. UFEU-a – Povreda obveza koje proizlaze iz dužnosti člana Revizorskog suda Europske unije – Oduzimanje prava na mirovinu – Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu – Pravilnost istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) – Unutarnji postupak Revizorskog suda – Aktivnost koja je nespojiva s dužnostima člana Revizorskog suda – Troškovi i dnevnice za vrijeme službenog putovanja – Troškovi prijema i reprezentacije – Korištenje službenog vozila – Korištenje usluga vozača – Sukob interesa – Proporcionalnost sankcije”)

6

2021/C 481/10

Spojeni predmeti C-174/19 P i C-175/19 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 6. listopada 2021. – Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH/Europska komisija, Kraljevina Danska, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (C-174/19 P), Stena Line Scandinavia AB/Europska komisija, Kraljevina Danska, Föreningen Svensk Sjöfart (C-175/19 P) („Žalba – Tužba za poništenje – Državne potpore – Javno financiranje stalne željezničko-cestovne poveznice u tjesnacu Fehmarn – Pojedinačne potpore – Prijavljene potpore koje su proglašene spojivima s unutarnjim tržištem – Provedba važnog projekta od zajedničkog europskog interesa – Odluka o nepodnošenju prigovorâ – Monopol – Narušavanje tržišnog natjecanja i utjecaj na trgovinu”)

7

2021/C 481/11

Predmet C-458/19 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 6. listopada 2021. – ClientEarth/Europska komisija, Europska agencija za kemikalije („Žalba – Tužba za poništenje – Provedbena odluka Komisije C(2016) 3549 final – Odobrenje za uporabu bis(2-etil heksil)-ftalata (DEHP) – Uredba (EZ) br. 1907/2006 – Članci 60. i 62. – Uredba (EZ) br. 1367/2006 – Zahtjev za interno preispitivanje – Odluka Komisije C(2016) 8454 final – Odbijanje zahtjeva”)

8

2021/C 481/12

Predmet C-487/19: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Najwyższy – Poljska) – Postupak koji je pokrenuo W.Ż. („Zahtjev za prethodnu odluku – Vladavina prava – Djelotvorna sudska zaštita u područjima koja su obuhvaćena pravom Unije – Članak 19. stavak 1. drugi podstavak UEU-a – Načela nesmjenjivosti i neovisnosti sudaca – Premještaj suca redovnog suda bez njegova pristanka – Pravni lijek – Rješenje o nedopuštenosti koje je donio sudac Sąda Najwyższeg (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) (Vrhovni sud (vijeće za izvanrednu kontrolu i javne poslove), Poljska)) – Sudac kojeg je imenovao predsjednik Republike Poljske na temelju rezolucije koja potječe od Državnog sudbenog vijeća unatoč sudskoj odluci kojom je određena obustava izvršenja te rezolucije dok Sud ne donese presudu u prethodnom postupku – Sudac koji nije zakonom prethodno ustanovljeni neovisni i nepristrani sud – Nadređenost prava Unije – Mogućnost da se takvo rješenje o nedopuštenosti smatra nepostojećim”)

9

2021/C 481/13

Predmet C-538/19: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 6. listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Curtea de Apel Constanţa – Rumunjska) – TS, UT, VU/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa („Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna sigurnost – Zdravstveno osiguranje – Uredba (EZ) br. 883/2004 – Članak 20. stavci 1. i 2. – Zdravstvena skrb primljena u državi članici različitoj od države članice boravišta osigurane osobe – Prethodno odobrenje – Uvjeti – Uvjet postojanja nalaza liječnika iz sustava nacionalnog javnog zdravstvenog osiguranja u kojem se propisuje liječenje – Propisivanje, u okviru drugog liječničkog mišljenja sastavljenog u državi članici različitoj od države članice boravišta osigurane osobe, alternativnog liječenja čija je prednost ta da ne stvara invalidnost – Povrat ukupnih troškova tog alternativnog liječenja – Sloboda pružanja usluga – Članak 56. UFEU-a”)

10

2021/C 481/14

Predmet C-544/19: Presuda Suda (prvo vijeće) od 6 listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Blagoevgrad, Bugarska) – „ЕCOTEX BULGARIA” EOOD/Teritorialna direkcia na Natsionalnata agencia za prihodite – Sofia („Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 63. UFEU-a – Slobodno kretanje kapitala – Direktiva (EU) 2015/849 – Područje primjene – Nacionalni propis kojim se zahtijeva da se plaćanja koja prelaze određeni iznos izvršavaju isključivo prijenosom ili uplatom na račun za plaćanje – Članak 65. UFEU-a – Opravdanje – Borba protiv utaje i izbjegavanja plaćanja poreza – Proporcionalnost – Kaznenopravne upravne sankcije – Članak 49. Povelje Europske unije o temeljnim pravima – Načela zakonitosti i razmjernosti kaznenih djela i kazni”)

10

2021/C 481/15

Predmet C-561/19: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA („Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 267. UFEU-a – Doseg obveze upućivanja zahtjeva za prethodnu odluku sudova koji odlučuju u posljednjem stupnju – Iznimke od te obveze – Kriteriji – Pitanje o tumačenju prava Unije koje su postavile stranke u nacionalnom postupku nakon što je Sud donio presudu o prethodnom pitanju u tom postupku – Nepostojanje pojašnjenja razloga koji opravdavaju nužnost odgovora na prethodna pitanja – Djelomična nedopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku”)

11

2021/C 481/16

Predmet C-598/19: Presuda Suda (peto vijeće) od 6. listopada 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Španjolska) – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee)/Diputación Foral de Guipúzcoa („Zahtjev za prethodnu odluku – Provedba postupka javne nabave – Direktiva 2014/24/EU – Članak 20. – Rezervirani ugovori – Nacionalni zakon koji rezervira pravo sudjelovanja u određenim postupcima javne nabave za posebne centre za zapošljavanje u okviru socijalne inicijative – Dodatni uvjeti koji nisu predviđeni direktivom – Načela jednakosti postupanja i proporcionalnosti”)

12

2021/C 481/17

Predmet C-186/20: Presuda Suda (deseto vijeće) od 30. rujna 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovačka) – HYDINA SK s.r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky („Zahtjev za prethodnu odluku – Administrativna suradnja i suzbijanje prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Uredba (EU) br. 904/2010 – Članci 10. do 12. – Razmjena informacija – Porezni nadzor – Rokovi – Prekid poreznog nadzora u slučaju razmjene informacija – Prekoračenje roka određenog za dostavu informacija – Utjecaj prekida poreznog nadzora na zakonitost”)

13

2021/C 481/18

Predmet C-285/20: Presuda Suda (osmo vijeće) od 30. rujna 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – K/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) („Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EZ) br. 883/2004 – Članak 65. stavci 2. i 5. – Područje primjene – U potpunosti nezaposlena osoba – Davanja za nezaposlenost – Radnik koji boravi i obavlja djelatnost u svojstvu zaposlene osobe u nadležnoj državi članici – Prijenos boravišta u drugu državu članicu – Osoba koja nije stvarno obavljala djelatnost u svojstvu zaposlene osobe u nadležnoj državi članici prije nego što je bila u potpunosti nezaposlena – Osoba koja je na bolovanju te zbog toga prima novčana davanja za bolest, koja joj isplaćuje nadležna država članica – Obavljanje djelatnosti u svojstvu zaposlene osobe – Usporedive pravne situacije”)

13

2021/C 481/19

Predmet C-296/20: Presuda Suda (šesto vijeće) od 30. rujna 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Commerzbank AG/E.O. („Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Sudska nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka – Građanska i trgovačka stvar – Luganska konvencija II – Članak 15. stavak 1. točka (c) – Nadležnost za potrošačke ugovore – Prijenos potrošačeva domicila u drugu državu obvezanu konvencijom”)

14

2021/C 481/20

Predmet C-299/20: Presuda Suda (prvo vijeće) od 30. rujna 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Icade Promotion SAS, prije Icade Promotion Logement SAS/Ministère de l'Action et des Comptes Publiques („Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Članak 392. – Sustav oporezivanja marže – Područje primjene – Isporuke nekretnina i građevinskih zemljišta kupljenih u svrhu preprodaje – Porezni obveznik koji nije imao pravo na odbitak prilikom stjecanja nekretnina – Preprodaja koja podliježe PDV-u – Pojam „građevinska zemljišta””)

15

2021/C 481/21

Predmet C-451/21 P: Žalba koju je 21. srpnja 2021. podnijelo Veliko Vojvodstvo Luksemburg protiv presude Općeg suda (drugo prošireno vijeće) od 12. svibnja 2021. u spojenim predmetima T-516/18 i T-525/18 Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Engie Global LNG Holding i dr./Komisija

15

2021/C 481/22

Predmet C-489/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2021. uputio Sofijski rajonen sad (Bugarska) – „Banka DSK” EAD/M. V.

17

2021/C 481/23

Predmet C-491/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. kolovoza 2021. uputio Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunjska) – WA/Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

18

2021/C 481/24

Predmet C-572/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2021. uputio Högsta domstolen (Švedska) – CC/VO

18

2021/C 481/25

Predmet C-574/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. rujna 2021. uputio Nejvyšší soud České republiky (Češka Republika) – QT/02 Czech Republic a.s.

19

2021/C 481/26

Predmet C-579/21: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. rujna 2021. uputio des Itä-Suomen hallinto-oikeus (Finska) – J.M.

19

2021/C 481/27

Predmet C-419/19: Rješenje predsjednika Suda od 9. rujna 2021.(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – Irideos SpA/Poste Italiane SpA, en présence de: Fastweb SpA, Tim SpA

20

2021/C 481/28

Predmet C-442/19: Rješenje predsjednika Suda od 15. rujna 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Stichting Brein/News-Service Europe BV

20

2021/C 481/29

Predmet C-705/19: Rješenje predsjednika Suda od 9. rujna 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Axpo Trading Ag/Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE, en présence de: Fallimento Esperia SpA

21

 

Opći sud

2021/C 481/30

Predmet T-518/19: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Sipcam Oxon/Komisija („Sredstva za zaštitu bilja – Aktivna tvar klorotalonil – Neproduljenje uvrštenja u Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 – Postupak evaluacije – Prava obrane – Prijedlog za razvrstavanje aktivne tvari – Pravna sigurnost – Proporcionalnost – Načelo opreznosti”)

22

2021/C 481/31

Predmet T-254/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Kondyterska korporacija „Rošen”/EUIPO – Krasnyj Oktyabr (prikaz jastoga) („Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije koji prikazuje jastoga – Apsolutni razlozi za odbijanje – Razlikovni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Nepostojanje opisnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe 2017/1001) – Pravo na saslušanje – Članak 94. Uredbe 2017/1001”)

22

2021/C 481/32

Predmet T-342/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice – Raniji neregistrirani verbalni žig BASMATI – Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i Euratoma – Prijelazno razdoblje – Pravni interes – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 4. Uredbe 2017/1001) – Pravila common law tužbe zbog zavaravajućeg označivanja (action for passing off) – Vjerojatnost zavaravajućeg prikaza – Vjerojatnost slabljenja razlikovnog karaktera ranijeg uglednog žiga”)

23

2021/C 481/33

Predmet T-372/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM) („Žig Europske unije – Postupak opoziva – Verbalni žig Europske unije JUVEDERM – Stvarna uporaba žiga – Uporaba za proizvode za koje je žig registriran – Uporaba uz suglasnost nositelja – Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

24

2021/C 481/34

Predmet T-397/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM) („Žig Europske unije – Postupak opoziva – Verbalni žig Europske unije JUVEDERM – Stvarna uporaba žiga – Uporaba za proizvode za koje je žig registriran – Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

24

2021/C 481/35

Predmet T-404/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Global Translation Solutions/Komisija („Javna nabava usluga – Postupak javne nabave – Usluge prevođenja – Odbijanje ponuditeljeve ponude – Dodjela ugovora o nabavi drugom ponuditelju – Kriteriji za dodjelu – Metoda ocjenjivanja – Očita pogreška u ocjeni – Jednako postupanje – Transparentnost – Obveza obrazlaganja – Obveza dužne pažnje – Načelo dobre uprave”)

25

2021/C 481/36

Predmet T-417/20.: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Esteves Lopes Granja/EUIPO – IVDP (PORTWO GIN) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije PORTWO GIN – Ranija oznaka podrijetla „Porto” – Pojmovi upotrebe i iskorištavanja zaštićene oznake podrijetla – Članak 103. stavak 2. točka (a) podtočka (ii) Uredbe (EU) br. 1308/2013)”)

26

2021/C 481/37

Predmet T-505/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Guo/EUIPO – Sand Cph (sandriver) („Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije sandriver – Raniji verbalni žig Europske unije SAND – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

26

2021/C 481/38

Predmet T-635/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings Francuska (JUVÉDERM VYBRANCE) („Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije JUVÉDERM VYBRANCE – Nepravodobno plaćanje pristojbe za podnošenje žalbe – Nedopuštenost žalbe pred žalbenim vijećem – Članak 101. stavak 4. Uredbe (EU) 2017/1001 – Članak 106. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001 – Povrat u prijašnje stanje”)

27

2021/C 481/39

Predmet T-636/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLUMA) („Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije JUVÉDERM VOLUMA – Nepravodobno plaćanje pristojbe za podnošenje žalbe – Nedopuštenost žalbe pred žalbenim vijećem – Članak 101. stavak 4. Uredbe (EU) 2017/1001 – Članak 106. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001 – Povrat u prijašnje stanje”)

27

2021/C 481/40

Predmet T-637/20: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLITE) („Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije JUVÉDERM VOLITE – Nepravodobno plaćanje pristojbe za podnošenje žalbe – Nedopuštenost žalbe pred žalbenim vijećem – Članak 101. stavak 4. Uredbe (EU) 2017/1001 – Članak 106. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001 – Povrat u prijašnje stanje”)

28

2021/C 481/41

Predmet T-3/21: Presuda Općeg suda od 6. listopada 2021. – Power Horse Energy Drinks/EUIPO – Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE) („Žig Europske unije – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije UNSTOPPABLE – Apsolutni razlog za odbijanje – Razlikovni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Nepostojanje opisnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe 2017/1001)”)

29

2021/C 481/42

Predmet T-511/21: Tužba podnesena 18. kolovoza 2021. – TB/ENISA

29

2021/C 481/43

Predmet T-560/21: Tužba podnesena 2. rujna 2021. – TB/ENISA

30

2021/C 481/44

Predmet T-585/21: Tužba podnesena 9. rujna 2021. – Zásilkovna/Komisija

31

2021/C 481/45

Predmet T-589/21: Tužba podnesena 16. rujna 2021. – Serrano Velázquez/Parlament

32

2021/C 481/46

Predmet T-600/21: Tužba podnesena 20. rujna 2021. – WS i dr./Frontex

32

2021/C 481/47

Predmet T-601/21: Tužba podnesena 20. rujna 2021. – Pharmadom/EUIPO – Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)

33

2021/C 481/48

Predmet T-610/21: Tužba podnesena 22. rujna 2021. – L’Oréal/EUIPO – Heinze (K K WATER)

34

2021/C 481/49

Predmet T-614/21: Tužba podnesena 24. rujna 2021. – KPMG Advisory/Komisija

35

2021/C 481/50

Predmet T-624/21: Tužba podnesena 29. rujna 2021. – Primagran/EUIPO – Primagaz (prımagran)

36

2021/C 481/51

Predmet T-638/21: Tužba podnesena 4. listopada 2021. – Apart/EUIPO – S. Tous (prikaz obrisa medvjeda)

37

2021/C 481/52

Predmet T-639/21: Tužba podnesena 4. listopada 2021. – CB/EUIPO – China Construction Bank (CCB)

38

2021/C 481/53

Predmet T-643/21: Tužba podnesena 5. listopada 2021. – Foodwatch/Komisija

38

2021/C 481/54

Predmet T-645/21: Tužba podnesena 6. listopada 2021. – Bloom/Parlament i Vijeće

39

2021/C 481/55

Predmet T-647/21: Tužba podnesena 1. listopada 2021. – Sberbank Europe/ESB

40

2021/C 481/56

Predmet T-651/21: Tužba podnesena 7. listopada 2021. – Saure/Komisija

41

2021/C 481/57

Predmet T-652/21: Tužba podnesena 11. listopada 2021. – L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Spojnice za vozila)

42


HR

 

Top