EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:425:TOC

Službeni list Europske unije, C 425, 20. listopada 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 425

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.
20. listopada 2021.


Sadržaj

Stranica

 

 

EUROPSKI PARLAMENT
ZASJEDANJE 2020.–2021.
Dnevne sjednice od 23. do 26. studenoga 2020.
USVOJENI TEKSTOVI

1


 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

REZOLUCIJE

 

Europski parlament

 

srijeda, 24. studenog 2020.

2021/C 425/01

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2020. o snižavanju stopa beskućništva u EU-u (2020/2802(RSP))

2

2021/C 425/02

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2020. o Schengenskom sustavu i mjerama poduzetima tijekom krize prouzročene bolešću COVID-19 (2020/2801(RSP))

7

 

četvrtak, 25. studenog 2020.

2021/C 425/03

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2020. na temu „Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače” (2020/2021(INI))

10

2021/C 425/04

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2020. o sigurnosti proizvoda na jedinstvenom tržištu (2019/2190(INI))

19

2021/C 425/05

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2020. o jačanju slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi (2020/2009(INI))

28

2021/C 425/06

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2020. o novoj industrijskoj strategiji za Europu (2020/2076(INI))

43

2021/C 425/07

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2020. o posljedicama izbijanja bolesti COVID-19 na vanjsku politiku (2020/2111(INI))

63

2021/C 425/08

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2020. o poboljšanju djelotvornosti razvoja i učinkovitosti pomoći (2019/2184(INI))

73

 

petak, 26. studenog 2020.

2021/C 425/09

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/1511 od 16. listopada 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari amidosulfuron, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinska ulja, pikloram, prosulfokarb, sumpor, triflusulfuron i tritosulfuron (2020/2853(RSP))

87

2021/C 425/10

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o Nacrtu provedbene uredbe Komisije o odobrenju karbendazima kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrsta 7 i 10 (D069099/01 – 2020/2852(RSP))

92

2021/C 425/11

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o analizi europskih izbora (2020/2088(INI))

98

2021/C 425/12

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji – Godišnje izvješće za godine 2018. – 2019. (2019/2199(INI))

107

2021/C 425/13

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o pogoršanju stanja ljudskih prava u Alžiru, posebno s obzirom na slučaj novinara Khaleda Drarenija (2020/2880(RSP))

126

2021/C 425/14

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o stanju u Etiopiji (2020/2881(RSP))

132

2021/C 425/15

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o kontinuiranom kršenju ljudskih prava u Bjelarusu, a posebice ubojstvu Ramana Bandarenka (2020/2882(RSP))

137

2021/C 425/16

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o eskalaciji napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitnoj potrebi za nastavkom pregovora (2020/2844(RSP))

143

2021/C 425/17

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o de facto zabrani prava na pobačaj u Poljskoj (2020/2876(RSP))

147

2021/C 425/18

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o reviziji trgovinske politike EU-a (2020/2761(RSP))

155

 

MIŠLJENJA

 

Europski parlament

 

srijeda, 24. studenog 2020.

2021/C 425/19

Odluka Europskog parlamenta od 24. studenoga 2020. kojom se predlaže imenovanje Julije Laffranque za članicu odbora osnovanog u skladu s člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2020/2238(INS))

161


 

III   Pripremni akti

 

Europski parlament

 

utorak, 23. studenog 2020.

2021/C 425/20

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. studenoga 2020. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (preinaka) (09889/2/2020 – C9-0357/2020 – 2018/0203(COD))

162

2021/C 425/21

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. studenoga 2020. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (preinaka) (09890/2/2020 – C9-0356/2020 – 2018/0204(COD))

163

 

srijeda, 24. studenog 2020.

2021/C 425/22

Odluka Europskog parlamenta od 24. studenoga 2020. o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

164

2021/C 425/23

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2020. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Hrvatskoj i Poljskoj u vezi s prirodnom katastrofom te isplate predujmova Hrvatskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Portugalu i Španjolskoj u vezi s izvanrednim stanjem u području javnog zdravlja (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

166

2021/C 425/24

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2020. o stajalištu Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 9/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. priloženom Prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Hrvatskoj i Poljskoj u vezi s prirodnom katastrofom te isplate predujmova Hrvatskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Portugalu i Španjolskoj u vezi s izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja (12522/2020 – C9-0341/2020 – 2020/0297(BUD))

168

2021/C 425/25

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2020. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošačâ i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ (09573/1/2020 – C9-0355/2020 – 2018/0089(COD))

170

 

četvrtak, 25. studenog 2020.

2021/C 425/26

Amandmani koje je donio Europski parlament 25. studenoga 2020. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))
Amandman 9 ako nije drukčije naznačeno

171

 

petak, 26. studenog 2020.

2021/C 425/27

P9_TA(2020)0324
Primjena carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))
P9_TC1-COD(2020)0176
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. studenoga 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/… Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije

184

2021/C 425/28

P9_TA(2020)0333
Ukidanje carina na određene proizvode ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju carina na određene proizvode (COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))
P9_TC1-COD(2020)0253
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. studenoga 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/… Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju carina na određenu robu

185

2021/C 425/29

P9_TA(2020)0334
Opća izvozna dozvola Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske (COM(2020)0692 – C9-0345/2020 – 2020/0313(COD))
P9_TC1-COD(2020)0313
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. studenoga 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Priloga II.a Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 u pogledu dodjeljivanja opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske

186

2021/C 425/30

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2020. o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 2006/112/EZ u pogledu privremenih mjera povezanih s porezom na dodanu vrijednost za cjepiva protiv bolesti COVID-19 i in vitro dijagnostičke medicinske proizvode za tu bolest kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 (COM(2020)0688 – C9-0352/2020 – 2020/0311(CNS))

187


OZNAKE POSTUPAKA

*

postupak savjetovanja

***

postupak suglasnosti

***I

redovni zakonodavni postupak, prvo čitanje

***II

redovni zakonodavni postupak, drugo čitanje

***III

redovni zakonodavni postupak, treće čitanje

(Vrsta postupka ovisi o pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Amandmani Parlamenta:

Novi tekst piše se podebljanim kurzivom . Brisanja se označuju simbolom ▌ ili precrtanim tekstom. Zamjene se označuju isticanjem novog teksta podebljanim kurzivom i brisanjem ili precrtavanjem zamijenjenog teksta.

HR

 

Top