EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:072:TOC

Službeni list Europske unije, C 72, 1. ožujka 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 72

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.
1. ožujka 2021.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2021/C 72/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2021/C 72/02

Predmet C-628/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 13. siječnja 2021. – Europska komisija/Republika Slovenija (Povreda obveze države članice – Članak 258. UFEU-a – Tržište financijskih instrumenata – Direktiva 2014/65/EU i Direktiva (EU) 2016/1034 – Neprenošenje i/ili nepriopćavanje mjera za prenošenje – Članak 260. stavak 3. UFEU-a – Zahtjev za nalaganje plaćanja paušalnog iznosa)

2

2021/C 72/03

Predmet C-631/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 13. siječnja 2021. – Europska komisija/Republika Slovenija (Povreda obveze države članice – Članak 258. UFEU-a – Tržište financijskih instrumenata – Delegirana direktiva (EU) 2017/593 – Neprenošenje i/ili nepriopćavanje mjera za prenošenje)

3

2021/C 72/04

Predmet C-826/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 14. siječnja 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Limburg – Nizozemska) – LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied/College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren (Zahtjev za prethodnu odluku – Arhuška konvencija – Članak 9. stavci 2. i 3. – Pristup pravosuđu – Nepostojanje pristupa pravosuđu javnosti koja nije zainteresirana – Dopuštenost tužbe koja je uvjetovana sudjelovanjem u pripremnom postupku koji je prethodio postupku odlučivanja)

3

2021/C 72/05

Predmet C-63/19: Presuda Suda (peto vijeće) od 14. siječnja 2021. – Europska komisija/Talijanska Republika (Povreda obveze države članice – Članak 258. UFEU-a – Direktiva 2003/96/EZ – Oporezivanje energenata i električne energije – Članci 4. i 19. – Propis koji je donijela autonomna regija države članice – Doprinos za kupnju benzina i plinskog ulja koji podliježu trošarinama – Članak 6. točka (c) – Oslobođenje od trošarina ili njihovo sniženje – Pojam „potpuni ili djelomični povrat” iznosa poreza – Nepostojanje dokaza o postojanju veze između tog doprinosa i trošarina)

4

2021/C 72/06

Predmet C-280/19 P: Presuda Suda (deseto vijeće) od 14. siječnja 2021. – Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Žalba – Arbitražna klauzula – Ugovor Minatran, zaključen u okviru Sedmog okvirnog programa – Prihvatljivi troškovi – Obavijest o terećenju koju je izdala ERCEA – Povrat predujmljenih iznosa – Troškovi osoblja i neizravni troškovi koji se odnose na te troškove osoblja – Obveza rada isključivo u prostorijama korisnika bespovratnih sredstava – Nadzor koji provodi korisnik – Uobičajene prakse korisnika)

5

2021/C 72/07

Spojeni predmeti C-322/19 i C-385/19: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 14. siječnja 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court (Irlande), International Protection Appeals Tribunal – Irska) – K.S., M.H.K/The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General (C-322/19), R.A.T., D.S./Minister for Justice and Equality (C-385/19) (Zahtjev za prethodnu odluku – Granična kontrola, azil i useljavanje – Međunarodna zaštita – Standardi za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu – Direktiva 2013/33/EU – Državljanin treće zemlje koji je iz jedne države članice Europske unije došao u drugu, ali je međunarodnu zaštitu zatražio tek u potonjoj – Odluka o transferu u prvu državu članicu – Uredba (EU) br. 604/2013 – Pristup tržištu rada u svojstvu podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu)

5

2021/C 72/08

Predmet C-507/19: Presuda Suda (treće vijeće) od 13. siječnja 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverwaltungsgericht – Njemačka) – Bundesrepublik Deutschland/XT (Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička politika azila i supsidijarne zaštite – Standardi za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite – Direktiva 2011/95/EU – Članak 12. – Isključenje statusa izbjeglice – Osoba bez državljanstva palestinskog podrijetla registrirana pri Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) – Pretpostavke za ipso facto pozivanje na Direktivu 2011/95 – Prestanak zaštite ili pomoći UNRWA-e)

6

2021/C 72/09

Predmet C-414/20 PPU: Presuda Suda (treće vijeće) od 13. siječnja 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Spetsializiran nakazatelen sad – Bugarska) – kazneni postupak protiv MM (Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Postupci predaje između država članica – Članak 6. stavak 1. i članak 8. stavak 1. točka (c) – Europski uhidbeni nalog izdan na temelju nacionalnog akta o podizanju optužnice – Pojam „uhidbeni nalog ili druga izvršiva sudska odluka s istim učinkom” – Nepostojanje nacionalnog uhidbenog naloga – Posljedice – Djelotvorna sudska zaštita – Članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima)

7

2021/C 72/10

Predmet C-264/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. lipnja 2020. uputio Landesgericht Korneuburg (Austrija) – Airhelp Limited/Austrian Airlines AG

8

2021/C 72/11

Predmet C-297/20 P: Žalba koju su 2. srpnja 2020. podnijeli Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Hasso Krull, 2 Celsius, Bernard Auric, Tony Lowes, Kent Roberson, Hiite Maja SA, Association de lutte contre toutes formes de Nuisance et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil – Gardanne), Friends of the Irish Environment CLG protiv rješenja Općeg suda (četvrto vijeće) od 6. svibnja 2020. u predmetu T-141/19, Sabo i dr./Parlament i Vijeće

9

2021/C 72/12

Predmet C-320/20 P: Žalba koju je 17. srpnja 2020. podnio Veselin Atanasov Vasilev protiv rješenja Općeg suda od 7. srpnja 2020. u predmetu T-273/20, Vasilev/Bugarska

10

2021/C 72/13

Predmet C-401/20 P: Žalba koju je 24. kolovoza 2020. podnio München GmbH & Co. KG protiv presude Općeg suda (deseto vijeće) od 10. lipnja 2020. u predmetu T-577/19, Leinfelder Uhren München/EUIPO

10

2021/C 72/14

Predmet C-560/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. listopada 2020. uputio Verwaltungsgerichts Wien (Austrija)/CR, GF, TY

10

2021/C 72/15

Predmet C-616/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. studenoga 2020. uputio Verwaltungsgerichts Köln (Njemačka) – M2Beauté Cosmetics GmbH/Savezna Republika Njemačka

11

2021/C 72/16

Predmet C-618/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. studenoga 2020. uputio Juzgado de lo Mercantil no 1 de Córdoba (Španjolska) – ZU i TV/Ryanair Ltd

12

2021/C 72/17

Predmet C-627/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. studenoga 2020. uputio Landgericht Köln (Njemačka) – Deutsche Lufthansa AG/OP

13

2021/C 72/18

Predmet C-628/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. studenoga 2020. uputio Landgericht Köln (Njemačka) – Deutsche Lufthansa AG/BA

13

2021/C 72/19

Predmet C-629/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. studenoga 2020. uputio Landgericht Köln (Njemačka) – Deutsche Lufthansa AG/LE

14

2021/C 72/20

Predmet C-630/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. studenoga 2020. uputio Landgericht Köln (Njemačka) – Deutsche Lufthansa AG/CS

14

2021/C 72/21

Predmet C-631/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. studenoga 2020. uputio Landgericht Köln (Njemačka) – Deutsche Lufthansa AG/PR, TV

15

2021/C 72/22

Predmet C-668/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. prosinca 2020. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) Y GmbH/Hauptzollamt

15

2021/C 72/23

Predmet C-672/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. prosinca 2020. uputio Landesgericht Korneuburg (Austrija) – L GmbH/FK

16

2021/C 72/24

Predmet C-677/20: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. prosinca 2020. uputio Bundesarbeitsgericht (Njemačka) – Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) i ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

17

2021/C 72/25

Predmet C-834/19: Rješenje predsjednika Suda od 23. studenoga 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Vicenza – Italija) – AV/Ministero della Giustizia, Talijanska Republika

17

 

Opći sud

2021/C 72/26

Predmet T-478/18: Presuda Općeg suda od 13. siječnja 2021. – Bezouaoui i HB Consultant/Komisija („Državne potpore – Obuka o sigurnom upravljanju vozilima na gradilištu – Povrat troškova za obuke u Francuskoj koju su izvršila zajednička tijela koja je odobrila država (Organismes paritaires collecteurs agréés, OPCA) – Odluka kojom se utvrđuje nepostojanje državne potpore – Pojam državne potpore – Pripisivost državi – Javni nadzor sredstava”)

18

2021/C 72/27

Predmet T-548/18: Presuda Općeg suda od 13. siječnja 2021. – Helbert/EUIPO („Javna služba – Postupak zapošljavanja – Obavijest o natječaju – Otvoreni natječaj EUIPO/AD/01/17 – Odluka o neuvrštavanju tužiteljeva imena na popis uspješnih kandidata natječaja – Sastav povjerenstva za odabir – Stalnost – Odgovornost”)

18

2021/C 72/28

Predmet T-610/18: Presuda Općeg suda od 13. siječnja 2021. – ZR/EUIPO („Javna služba – Postupak zapošljavanja – Obavijest o natječaju – Otvoreni natječaj EUIPO/AD/01/17 – Odluka o neuvrštavanju tužiteljeva imena na popis uspješnih kandidata natječaja – Sastav povjerenstva za odabir – Stalnost”)

19

2021/C 72/29

Predmet T-758/18: Presuda Općeg suda od 20. siječnja 2021. – ABLV Bank/SRB („Ekonomska i monetarna unija – Bankarska unija – Jedinstveni mehanizam za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava (MRU) – Jedinstveni fond za sanaciju (SRF) – Određivanje ex ante doprinosa za 2015. i 2018. – Odbijanje zahtjeva za novi izračun i povrat doprinosa – Tužba za poništenje – Akt koji se može pobijati – Dopuštenost – Institucija kojoj je oduzeto odobrenje – Članak 70. stavak 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 – Pojam „promjena statusa” – Članak 12. stavak 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/63”)

20

2021/C 72/30

Predmet T-261/19: Presuda Općeg suda od 20. siječnja 2021. – Stada Arzneimittel/EUIPO – Optima Naturals (OptiMar) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije OptiMar – Raniji nacionalni verbalni žig Mar – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

21

2021/C 72/31

Predmet T-329/19: Presuda Općeg suda od 20. siječnja 2021. – 12seasons/EUIPO – Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije BE EDGY BERLIN – Raniji nacionalni verbalni žig EDJI – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/100)”)

21

2021/C 72/32

Predmet T-811/19: Presuda Općeg suda od 20. siječnja 2021. – Enoport/EUIPO – Miguel Torres (CABEÇA DE TOIRO) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije CABEÇA DE TOIRO – Raniji verbalni žig Europske unije SANGRE DE TORO – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001]”)

22

2021/C 72/33

Predmet T-824/19: Presuda Općeg suda od 13. siječnja 2021. – RY/Komisija („Javna služba – Privremeno osoblje – Otkaz ugovora na neodređeno vrijeme na temelju članka 47. točaka (c) i (i) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika – Izvršenje presude Općeg suda – Članak 266. UFEU-a – Pravo na saslušanje – Nova odluka o otkazu”)

22

2021/C 72/34

Predmet T-844/19: Presuda Općeg suda od 20. siječnja 2021. – Apologistics/EUIPO – Peikert (discount-apotheke.de) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije discount-ap*theke.de – Raniji verbalni žigovi Europske unije APODISCOUNTER i APO i raniji figurativni žigovi Europske unije apo-discounter.de, apo.co i apo.de – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

23

2021/C 72/35

Predmet T-873/19: Presuda Općeg suda od 13. siječnja 2021. – Multi-Service/Komisija („Okoliš – Uredba (EU) br. 517/2014 – Fluorirani staklenički plinovi – Elektronički registar za kvote za stavljanje fluorougljikovodika na tržište – Odluka o poništavanju upisa poduzetnika – Nedostavljanje traženih informacija”)

24

2021/C 72/36

Predmet T-884/19: Presuda Općeg suda od 20. siječnja 2021. – Folschette i dr./Komisija („Izvanugovorna odgovornost – OLAF-ova istraga – Računalno tržište – Korupcija – Trgovanje utjecajem – Konačni izvještaj u kojem se preporuča pokretanje kaznenih progona – pravomoćno oslobođenje kaznenog suda – Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila kojim se pojedincima dodjeljuju prava”)

24

2021/C 72/37

Predmet T-253/20: Presuda Općeg suda od 20. siječnja 2021. – Oatly/EUIPO (IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS) („Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS – Apsolutni razlog za odbijanje – Razlikovni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

25

2021/C 72/38

Predmet T-276/20: Presuda Općeg suda od 20. siječnja 2021. – Crevier/EUIPO (osvježivač zraka) („Dizajn Zajednice – Prijava dizajna Zajednice koji prikazuje osvježivač zraka – Nepoštovanje roka prema EUIPO-u – Zahtjev za povrat u prijašnje stanje – Članak 67. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 6/2002 – Obveza dužne pažnje”)

25

2021/C 72/39

Predmet T-726/20: Tužba podnesena 15. prosinca 2020. – Grupa Azoty i dr./Komisija

26

2021/C 72/40

Predmet T-743/20: Tužba podnesena 17. prosinca 2020. – Car-Master 2/Komisija

28

2021/C 72/41

Predmet T-760/20: Tužba podnesena 21. prosinca 2020. – Jakeliūnas /ESMA

29

2021/C 72/42

Predmet T-775/20: Tužba podnesena 24. prosinca 2020. – PB/Komisija

30

2021/C 72/43

Predmet T-10/21: Tužba podnesena 9. siječnja 2021. – Griesbeck/Parlament

32

2021/C 72/44

Predmet T-14/21: Tužba podnesena 15. siječnja 2021. – Ryanair/Komisija

33

2021/C 72/45

Predmet T-17/21: Tužba podnesena 15. siječnja 2021. – Miquel y Costas & Miquel/EUIPO (Pure Hemp)

34

2021/C 72/46

Predmet T-19/21: Tužba podnesena 19. siječnja 2021. – Amazon.com i dr./Komisija

34

2021/C 72/47

Predmet T-25/21: Tužba podnesena 20. siječnja 2021. – Corman/Komisija

35


HR

 

Top