EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:054:TOC

Službeni list Europske unije, C 54, 17. veljače 2020.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 54

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 63.
17. veljače 2020.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2020/C 54/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2020/C 54/02

predmet C-332/18 P: Presuda Suda (osmo vijeće) od 11. prosinca 2019. – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, prije Alouminion tis Ellados VEAE protiv Europske komisije, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Žalba – Državne potpore – Proizvodnja aluminija – Ugovorom određena povlaštena cijena isporuke električne energije – Povlaštena cijena električne energije određena ugovorom – Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem – Raskid ugovora – Sudska odgoda učinaka raskida ugovora u postupku privremene pravne zaštite – Odluka kojom se potpora proglašava nezakonitom)

2

2020/C 54/03

predmet C-376/18: Presuda Suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovačka) – Slovenské elektrárne a.s. protiv Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, bivši Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Zahtjev za prethodnu odluku – Dopuštenost – Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije – Direktiva 2009/72/EZ – Područje primjene – Članak 3. – Ciljevi – Načelo nediskriminacije – Posebni namet koji se primjenjuje za obavljanje djelatnosti u reguliranim sektorima – Elektroenergetski sektor)

3

2020/C 54/04

predmet C-380/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State - Nizozemska) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid protiv E.P. (Zahtjev za prethodnu odluku – Granična kontrola, azil i useljavanje – Uredba (EU) 2016/399 – Zakonik Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) – Članak 6. – Uvjeti ulaska za državljane trećih zemalja – Pojam „prijetnja javnom poretku” – Odluka o vraćanju u pogledu državljanina treće zemlje s nezakonitim boravkom)

3

2020/C 54/05

spojeni predmeti C-381/18 i C-382/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State - Nizozemska) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18) protiv Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Zahtjev za prethodnu odluku – Granična kontrola, azil i useljavanje – Politika useljavanja – Direktiva 2003/86/EZ – Pravo na spajanje obitelji – Uvjeti za ostvarenje prava na spajanje obitelji – Pojam „razlozi javnog poretka” – Odbijanje zahtjeva za ulazak i boravak člana obitelji – Povlačenje ili odbijanje obnavljanja dozvole boravka člana obitelji)

4

2020/C 54/06

predmet C-433/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Korkein oikeus - Finska) – ML protiv Aktiva Finants OÜ (Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EZ) br. 44/2001 – Sudska nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Zahtjev kontradiktornog postupka i djelotvornog pravnog lijeka – Odluka nacionalnog suda kojom se presuda koju je donio sud druge države članice proglašava izvršivom – Postupak odobrenja podnošenja nacionalne žalbe)

5

2020/C 54/07

predmet C-435/18: Presuda Suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof – Austrija) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH protiv Land Oberösterreich i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 101. UFEU-a – Naknada šteta nastalih zabranjenim sporazumom – Pravo na naknadu štete osobama koje ne djeluju kao ponuditelj ili kupac na tržištu zahvaćenom zabranjenim sporazumom – Štete koje su nastale javnom tijelu koje je dodijelilo zajmove pod povoljnim uvjetima radi stjecanja dobara koja su predmet zabranjenog sporazuma)

6

2020/C 54/08

predmet C-450/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Social no 3 de Gerona - Španjolska) – WA protiv Instituto Nacional de la Seguridad Social (Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Direktiva 79/7/EEZ – Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti – Članak 4. stavak 1. i članak 4. stavak 2. – Članak 7. stavak 1. – Izračun davanja – Direktiva 2006/54/EZ – Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada – Nacionalno zakonodavstvo kojim se pravo na dodatak na mirovinu priznaje ženama koje su imale dvoje ili više biološke ili posvojene djece i koje primaju doprinosnu mirovinu zbog trajne invalidnosti – Nepriznavanje tog prava muškarcima koji se nalaze u istovjetnoj situaciji – Usporediva situacija – Izravna diskriminacija na temelju spola – Odstupanja – Nepostojanje)

7

2020/C 54/09

predmet C-519/18: Presuda Suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Mađarska) – TB protiv Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Zahtjev za prethodnu odluku – Politika useljavanja – Pravo na spajanje obitelji – Direktiva 2003/86/EZ – Članak 10. stavak 2. – Fakultativne odredbe – Uvjeti za ostvarenje prava na spajanje obitelji – Član obitelji izbjeglice koji nije naveden u članku 4. – Pojam ‚osoba koja je ovisna o izbjeglici)

7

2020/C 54/10

predmet C-708/1: Presuda Suda (treće vijeće) od 11. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul București - Rumunjska) – TK protiv Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA (Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Članci 7. i 8. – Direktiva 95/46/EZ – Članak 6. stavak 1. točka (c) i članak 7. točka (f) – Zakonitost obrade osobnih podataka – Nacionalni propis kojim se dopušta videonadzor radi osiguranja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dragocjenosti te ostvarenja zakonitih interesa, bez privole ispitanika – Postavljanje sustava videonadzora u zajedničkim dijelovima stambene zgrade)

8

2020/C 54/11

predmet C-783/18 P: Presuda Suda (deseto vijeće) od 12. prosinca 2019. – Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo protiv Wajos GmbH (Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 7. stavak 1. točka (b) – Apsolutni razlog za odbijanje – Žigovi koji nemaju razlikovni karakter – Trodimenzionalni žigovi koji se sastoje od oblika proizvoda – Kriteriji ocjene razlikovnoga karaktera – Obveza obrazlaganja – Oblik spremnika – Amfora)

9

2020/C 54/12

predmet C-87/19: Presuda Suda (deveto vijeće) od 11. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Litva) – TV Play Baltic AS protiv Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Zahtjev za prethodnu odluku – Elektroničke komunikacijske mreže i usluge – Direktiva 2002/21/EZ (Okvirna direktiva) – Članak 2. točka (m) – Pružanje elektroničkih komunikacijskih mreža – Pojam – Direktiva 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnoj usluzi) – Članak 31. stavak 1. – Obveza prijenosa određenih televizijskih ili radijskih kanala – Operator koji nudi paket satelitskih kanala – Razumne obveze prijenosa – Pretpostavke – Članak 56. UFEU-a – Proporcionalnost)

10

2020/C 54/13

predmet C-143/19 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2019. – Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EU) br. 207/2009 – Članci 15. i 66. – Stvarna uporaba zajedničkog žiga Europske unije – Žig koji se odnosi na sustav prikupljanja i oporabe ambalažnog otpada – Isticanje na pakiranju proizvoda za koje je žig registriran)

11

2020/C 54/14

spojeni predmeti C-566/19 PPU i C-626/19 PPU: Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam – Luksemburg, Nizozemska) – Izvršenje europskih uhidbenih naloga izdanih protiv JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU) (Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Članak 6. stavak 1. – Pojam,pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog’ – Kriteriji – Europski uhidbeni nalog koji je radi kaznenog progona izdalo državno odvjetništvo države članice)

11

2020/C 54/15

predmet C-625/19 PPU: Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio rechtbank Amsterdam - Nizozemska) – Izvršenje europskog uhidbenog naloga izdanog protiv XD (Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Članak 6. stavak 1. – Pojam „pravosudno tijelo izdavanja” – Kriteriji – Europski uhidbeni nalog koji je izdalo državno odvjetništvo države članice radi kaznenog progona)

12

2020/C 54/16

predmet C-627/19 PPU: Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Amsterdam - Nizozemska) – Izvršenje europskog uhidbenog naloga izdanog protiv osobe ZB (Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Članak 6. stavak 1. – Pojam „pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog” – Kriteriji – Europski uhidbeni nalog koji je izdalo državno odvjetništvo države članice radi izvršenja kazne)

13

2020/C 54/17

predmet C-725/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. listopada 2019. uputila Judecătoria Sector 2 București (Rumunjska) – IO protiv Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

predmet C-734/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. listopada 2019. uputio Tribunalul București (Rumunjska) – ITH Comercial Timișoara SRL protiv Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

predmet C-748/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2019 uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) – Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim protiv WB

17

2020/C 54/20

predmet C-749/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2019. uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz protiv Warszawie przeciwko XA, YZ

18

2020/C 54/21

predmet C-750/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2019. uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie protiv DT

19

2020/C 54/22

predmet C-751/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2019. uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) – kazneni postupak protiv ZY

20

2020/C 54/23

predmet C-752/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2019. uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie protiv AX

22

2020/C 54/24

predmet C-753/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2019. uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie protiv BV

23

2020/C 54/25

predmet C-754/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2019. uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie protiv CU

24

2020/C 54/26

predmet C-763/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. listopada 2019. uputio Sąd Apelacyjny w Krakowie (Poljska) – D.S. protiv S.P., A.P., D.K., Sz. w K.

25

2020/C 54/27

predmet C-764/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. listopada 2019. uputio Sąd Apelacyjny w Krakowie (Poljska) – C. S.A. protiv Stečajnog upravitelja I.T. u O. u stečaju

26

2020/C 54/28

predmet C-765/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. listopada 2019. uputio Sąd Apelacyjny w Krakowie (Poljska) – M.Ś., I.Ś. protiv R.B.P. Spółka Akcyjna

27

2020/C 54/29

predmet C-790/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. listopada 2019. uputio Curtea de Apel Brașov (Rumunjska) – kazneni postupak protiv LG i MH

28

2020/C 54/30

predmet C-811/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. studenoga 2019. uputila Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunjska) – Kazneni postupak protiv FQ, GP, HO, IN, JM

28

2020/C 54/31

predmet C-822/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2019. uputila Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunjska) – Flavourstream SRL protiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

29

2020/C 54/32

predmet C-834/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenoga 2019. uputio Tribunale di Vicenza (Italija) – AV protiv Ministero della Giustizia, Talijanska Republika

30

2020/C 54/33

predmet C-837/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. studenoga 2019. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) – Super Bock Bebidas, S. A. protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

predmet C-843/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. studenoga 2019. uputio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španjolska) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) protiv BT

32

2020/C 54/35

predmet C-846/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. studenoga 2019. uputio tribunal d'arrondissement (Luksemburg) – EQ protiv Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

32

2020/C 54/36

predmet C-861/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2019. uputio Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Španjolska) – LJ protiv INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

33

2020/C 54/37

predmet C-865/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2019. uputio tribunal d'instance de Rennes (Francuska) – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue protiv OG

34

2020/C 54/38

predmet C-870/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2019. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze protiv MI

35

2020/C 54/39

predmet C-871/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2019. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze protiv TB

35

2020/C 54/40

predmet C-876/19 P: Žalba koju je 29. studenoga 2019. podnio PlasticsEurope protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 20. rujna 2019. u predmetu T-636/17, PlasticsEurope protiv ECHA-e

36

2020/C 54/41

predmet C-879/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. prosinca 2019. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe protiv Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

37

2020/C 54/42

predmet C- 884/19 P: Žalba koju je 3. prosinca 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings protiv Komisije

38

2020/C 54/43

predmet C- 890/19 P: Žalba koju je 4. prosinca 2019. podnio Fortischem a.s. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-121/15, Fortischem protiv Komisije

39

2020/C 54/44

predmet C-895/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. prosinca 2019. uputio Sąd Administracyjny w Gliwicach (Poljska) – A. protiv Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

predmet C- 898/19 P: Žalba koju je 4. prosinca 2019. podnijela Irska protiv presude Općeg suda (sedmo prošireno vijeće) od 24. rujna 2019. u spojenim predmetima T-755/15 i T-759/15, Luksemburg i Fiat Chrysler Finance Europe protiv Komisije

41

2020/C 54/46

predmet C-899/19 P: Žalba koju je 4. prosinca 2019. podnijela Rumunjska protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-391/17, Rumunjska protiv Komisije

42

2020/C 54/47

predmet C-900/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. prosinca 2019. uputio Conseil d’État (Francuska) – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux protiv Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

predmet C-904/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. prosinca 2019. uputio Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poljska) – E. Sp. z o.o. protiv K.S.

43

2020/C 54/49

predmet C-913/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. prosinca 2019. uputio Sąd Rejonowy w Białymstoku (Poljska) – CNP spółka z o.o. protiv Gefion Insurance A/S

45

 

Opći sud

2020/C 54/50

predmet T-21/18: Presuda Općeg suda od 17. prosinca 2019. – Poljska protiv Komisije („EFJP i EPFRR – Izdaci isključeni iz financiranja – Sektori voća i povrća – Potpore skupinama proizvođača – Izdaci nastali za Poljsku – Nedostaci u ključnim i pomoćnim kontrolama – Provjere planova za priznavanje i kriterija za priznavanje – Kontrole zahtjeva za dodjelu potpore – Prihvatljivost skupina proizvođača – Komercijalna opravdanost – Nužnost i prihvatljivosti ulaganja – Opravdanost troškova – Sustavni nedostaci – Opasnost za EFJP – Korektivne mjere – Paušalni ispravci od 25 %”)

46

2020/C 54/51

predmet T-22/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Bugarska protiv Komisije („EFJP i EPFRR – Izdaci isključeni iz financiranja – Izdaci nastali za Bugarsku – Ruralni razvoj – Kvaliteta kontrola na terenu – Kontrola kriterija prihvatljivosti i odabira – Financijski ispravci – Ex post kontrole – Metoda izračuna financijskih ispravka – Ponavljanje – Korektivne mjere – Postupak potvrde o sukladnosti – Pravna sigurnost – Načelo dobrog financijskog upravljanja – Proporcionalnost”)

47

2020/C 54/52

predmet T-100/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Wehrheim protiv ESB-a („Javna služba – Osoblje ESB-a – Primici od rada – Naknada za život u inozemstvu – Ukidanje – Odgovornost – Imovinska i neimovinska šteta – Povreda dužnosti”)

47

2020/C 54/53

predmet T-295/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Grčka protiv Komisije („EFJP i EPFRR – Izdaci isključeni iz financiranja – Izdaci nastali za Grčku – Ruralni razvoj – Proizvodno nevezane izravne potpore – Ključne kontrole – Paušalni financijski ispravci”)

48

2020/C 54/54

predmet T-383/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – Sta*Ware EDV Beratung protiv EUIPO-a – Accelerate IT Consulting (businessNavi) („Žig Europske unije – Postupak opoziva – Figurativni žig Europske unije businessNavi – Stvarna uporaba žiga – Djelomični opoziv – Članak 51. stavak 1. točka (a) i stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) i stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001)”)

49

2020/C 54/55

predmet T-504/18: Presuda Općeg suda od 19. prosinca 2019. – XG protiv Komisije („Osoblje privatnog društva koje pruža informatičke usluge u okviru institucije – Uskraćivanje pristupa Komisijinim prostorijama – Nadležnost donositelja akta”)

50

2020/C 54/56

predmet T-317/19 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 7. studenoga 2019. – AMVAC Netherlands protiv Komisije („Privremena pravna zaštita – Sredstva za zaštitu bilja – Uredba (EZ) br. 1107/2009 – Aktivna tvar ‚etoprofos’ – Uvjeti za odobrenje za stavljanje tvari na tržište – Zahtjev za suspenziju primjene – Nepostojanje hitnosti”)

50

2020/C 54/57

predmet T-715/19: Tužba podnesena 21. listopada 2019. – Wagenknecht protiv Europskog vijeća

51

2020/C 54/58

predmet T-804/19: Tužba podnesena 20. studenoga 2019. – HC protiv Komisije

52

2020/C 54/59

predmet T-823/19: Tužba podnesena 4. prosinca 2019. – JMS Sports protiv EUIPO-a – Inter-Vion (Spiralne gumice za kosu)

53

2020/C 54/60

predmet T-829/19: Tužba podnesena 4. prosinca 2019. – Palírna U Zeleného stromu protiv EUIPO-a – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

54

2020/C 54/61

predmet T-830/19: Tužba podnesena 4. prosinca 2019. – Palírna U Zeleného stromu protiv EUIPO-a – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

55

2020/C 54/62

predmet T-831/19: Tužba podnesena 4. prosinca 2019. – Palírna U Zeleného stromu protiv EUIPO-a – Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

56

2020/C 54/63

predmet T-849/19: Tužba podnesena 16. prosinca 2019. – Leonardo protiv Frontexa

57

2020/C 54/64

predmet T-853/19: Tužba podnesena 17. prosinca 2019. – Tehrani protiv EUIPO-a – Blue Genes (Earnest Sewn)

59

2020/C 54/65

predmet T-854/19: Tužba podnesena 17. prosinca 2019. – Franz Schröder protiv EUIPO-a – RDS Design (MONTANA)

60

2020/C 54/66

predmet T-855/19: Tužba podnesena 17. prosinca 2019. – Franz Schröder protiv EUIPO-a - RDS Design (MONTANA)

61

2020/C 54/67

predmet T-856/19: Tužba podnesena 17. prosinca 2019. – Franz Schröder protiv EUIPO-a – RDS Design (MONTANA)

62

2020/C 54/68

predmet T-859/19: Tužba podnesena 9. prosinca 2019. – Alkemie Group protiv EUIPO-a - Mann & Schröder (ALKEMIE)

63

2020/C 54/69

predmet T-860/19: Tužba podnesena 9. prosinca 2019. – Alkemie Group protiv EUIPO-a - Mann & Schröder (ALKEMIE)

63


HR

 

Top