EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:288:TOC

Službeni list Europske unije, C 288, 26. kolovoza 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 288

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
26. kolovoza 2019.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2019/C 288/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud Europske unije

2019/C 288/02

predmet C-524/16: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 2. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte dei Conti — Italija) — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale protiv Francesca Faggiana (Zahtjev za prethodnu odluku — Obustava postupka)

2

2019/C 288/03

spojeni predmeti C-406/17 do C-408/17 i C-417/17: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 14. svibnja 2019. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italija) — Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17) protiv Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-406/17, C-407/18 i C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17) protiv Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Direktiva 2005/29/EZ — Nepoštena poslovna praksa poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu — Direktiva 2009/72/EZ — Unutarnje tržište električne energije — Direktiva 2009/73/EZ — Unutarnje tržište prirodnog plina — Direktiva 2011/83/EU — Agresivna poslovna praksa — Sklapanje ugovora o isporuci električne energije i prirodnog plina koje potrošači nisu zatražili — Sklapanje ugovora o isporuci na daljinu ili izvan poslovnih prostorija povredom prava potrošača — Tijelo nadležno za sankcioniranje takvih praksi)

3

2019/C 288/04

predmet C-8/18: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 16. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Vilniaus apygardos teismas — Litva) — TE, UD, YB, ZC protiv Luminor Bank AB (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. i članak 99. Poslovnika Suda — Sloboda pružanja usluga — Tržišta financijskih instrumenata — Pojedinac koji je od banke stekao izvedeni financijski instrument — Kvalifikacija navedenog pojedinca u smislu prava Unije)

4

2019/C 288/05

predmet C-367/18: Rješenje Suda (drugo vijeće) od 12. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo — Španjolska) — María Teresa Aragón Carrasco i dr. protiv Administración del Estado (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. i članak 99. Poslovnika Suda — Socijalna politika — Direktiva 1999/70/EZ — Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP — Članak 4. — Načelo nediskriminacije — Usporedivost situacija — Opravdanje — Članak 5. — Novčana naknada u slučaju otkaza ugovora o radu na neodređeno vrijeme zbog objektivnog razloga — Nepostojanje novčane naknade u slučaju prestanka dužnosti radnika koji čine pomoćno osoblje)

5

2019/C 288/06

predmet C-425/18: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 4. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italija) — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) protiv Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Javna nabava u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga — Direktiva 2004/18/EZ — Članak 45. stavak 2. prvi podstavak točka (d) — Razlozi za isključenje — Težak profesionalni propust — Povreda pravila u području tržišnog natjecanja)

6

2019/C 288/07

predmet C-525/18 P: Rješenje Suda (četvrto vijeće) od 21. svibnja 2019. — Marion Le Pen protiv Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije (Žalba — Europski parlament — Pravilnik o isplati troškova i naknada zastupnicima Europskog parlamenta — Naknada za parlamentarnu pomoć — Povrat neosnovano isplaćenih iznosa)

7

2019/C 288/08

predmet C-665/18: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 4. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Mađarska) — Pólus Vegas Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. i članak 99. Poslovnika Suda — Slobodno pružanje usluga — Ograničenja — Igre na sreću — Nacionalni porezi na automate za igre na sreću u igračnicama — Nacionalno zakonodavstvo kojim se upeterostručuje iznos poreza i uvodi dodatni porez)

7

2019/C 288/09

spojeni predmeti C-789/18 i C-790/18: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 15. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italija) — AQ i dr. (C-789/18) i ZQ (C-790/18) protiv Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18) (Zahtjev za prethodnu odluku — Javna služba — Zbrajanje primitaka od obavljanja djelatnosti kao zaposlene ili samozaposlene osobe u službi jednog ili više državnih tijela — Nacionalni propis kojim se predviđa maksimalni iznos za takav zbroj — Potpuno unutarnja situacija — Članak 53. stavak 2. i članak 94. Poslovnika Suda — Očita nedopuštenost)

8

2019/C 288/10

predmet C-827/18: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 15. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Kamenz — Njemačka) — MC protiv ND-a (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. i članak 99. Poslovnika Suda — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Sudska nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima — Luganska konvencija II — Članak 22. točka 1. — Sporovi čiji su predmet stvarna prava na nekretninama ili najam i zakup nekretnina — Vraćanje plodova stečenih iznajmljivanjem imovine prije prijenosa vlasništva)

9

2019/C 288/11

predmet C-9/19: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 8. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul București — Rumunjska) — SC Mitliv Exim SRL protiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. i članak 94. Poslovnika Suda — Nepostojanje dostatnih pojašnjenja o činjeničnom i pravnom kontekstu glavnog postupka kao i razloga koji opravdavaju potrebu odgovora na prethodno pitanje — Očita nedopuštenost)

9

2019/C 288/12

predmet C-26/19: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 30. travnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Commissione tributaria provinciale di Modena — Italija) — Azienda USL di Modena protiv Comune di Sassuolo (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda — Državne potpore — Nacionalna zdravstvena služba — Izuzeće od poreza na nekretnine — Iznajmljivanje nekretnine trgovačkom društvu u javno-privatnom vlasništvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost u uvjetima tržišnog natjecanja s drugim zdravstvenim ustanovama koje su isključivo u privatnom vlasništvu)

10

2019/C 288/13

predmet C-105/19: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 23. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Monomeles Protodikeio Serron — Grčka) — WP protiv Trapeza Peiraios (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Poslovnika suda — Zaštita potrošača — Nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima — Direktiva 93/13/EEZ — Ovlasti i obveze nacionalnog suda — Postupak izdavanja platnog naloga — Prihvaćenje prigovora protiv tog naloga — Nepostojanje dovoljnih pojašnjenja o činjeničnom i pravnom kontekstu glavnog postupka te o razlozima kojima se opravdava potreba za davanjem odgovora na prethodno pitanje — Očita nedopuštenost)

11

2019/C 288/14

predmet C-78/19 P: Žalba koju je 31. siječnja 2019. podnio WL protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 29. studenoga 2018. u predmetu T-493/17, WL protiv ERCEA-e

11

2019/C 288/15

predmet C-121/19 P: Žalba koju je 15. veljače 2019. podnio Edison SpA protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 7. prosinca 2018. u predmetu T-471/17, Edison protiv EUIPO-a (EDISON)

12

2019/C 288/16

predmet C-294/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. travnja 2019. uputila Curtea de Apel Constanța (Rumunjska) — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea protiv SC Piscicola Tulcea SA

13

2019/C 288/17

predmet C-302/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. travnja 2019. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale protiv WS

13

2019/C 288/18

predmet C-303/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. travnja 2019. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale protiv VR

14

2019/C 288/19

predmet C-304/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. travnja 2019. uputila Curtea de Apel Constanța (Rumunjska) — Ira Invest SRL protiv Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea

15

2019/C 288/20

predmet C-326/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. travnja 2019. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) — EB protiv Presidenza del Consiglio dei Ministri i dr.

15

2019/C 288/21

predmet C-329/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. travnja 2019. uputio Tribunale di Milano (Italija) — Condominio di Milano protiv Eurothermo SpA

16

2019/C 288/22

predmet C-334/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2019. uputio Landgericht Stuttgart (Njemačka) — Eurowings GmbH protiv GD, HE, IF

17

2019/C 288/23

predmet C-355/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. svibnja 2019. uputila Curtea de Apel Pitești (Rumunjska) — Asociația „Forumul Judecătorilor din România”, Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”, OL protiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Procurorul General al României

18

2019/C 288/24

predmet C-357/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. svibnja 2019. uputio Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunjska) — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție, PM, RO, SP, TQ protiv QN, UR, VS, WT, Autoritatea Națională pentru Turism, Agenția Națională de Administrare Fiscală, SC Euro Box Promotion SRL

19

2019/C 288/25

predmet C-364/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. svibnja 2019. uputio Tribunalul Galați (Rumunjska) — XU i drugi protiv SC Credit Europe Ipotecar IFN SA i Credit Europe Bank

19

2019/C 288/26

predmet C-365/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. svibnja 2019. uputio Verwaltungsgericht Schwerin (Njemačka) — FD protiv Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

20

2019/C 288/27

predmet C-374/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. svibnja 2019. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) — HF protiv Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

21

2019/C 288/28

predmet C-380/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. svibnja 2019. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. protiv Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

22

2019/C 288/29

predmet C-381/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. svibnja 2019. uputila Curtea de Apel Cluj (Rumunjska) — SC Banca E S.A. protiv G.D.

22

2019/C 288/30

predmet C-397/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. svibnja 2019. uputio Tribunalul București (Rumunjska) — AX protiv Statul Român — Ministerul Finanțelor Publice

23

2019/C 288/31

predmet C-398/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. svibnja 2019. uputio Kammergericht Berlin (Njemačka) — BY

24

2019/C 288/32

predmet C-405/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. svibnja 2019. uputio Hof van Cassatie (Belgija) — Vos Aannemingen BVBA protiv Belgische Staat

25

2019/C 288/33

predmet C-407/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. svibnja 2019. uputio Raad van State (Belgija) — Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV protiv Belgische Staat

26

2019/C 288/34

predmet C-422/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. svibnja 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) — Johannes Dietrich protiv Hessischer Rundfunk

28

2019/C 288/35

predmet C-423/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. svibnja 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) — Norbert Häring protiv Hessischer Rundfunk

28

2019/C 288/36

predmet C-424/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. svibnja 2019. uputila Curtea de Apel București (Rumunjska) — Cabinet de avocat UR protiv Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București i dr.

29

2019/C 288/37

predmet C-427/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. lipnja 2019. uputio Sofijski rajonen sad (Bugarska) — Dioničko društvo za osiguranje „Bulstrad Vienna Insurance Group” AD protiv Društva za osiguranje „Olympic”

30

2019/C 288/38

predmet C-429/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. lipnja 2019. uputio Oberlandesgericht Koblenz (Njemačka) — Remondis GmbH protiv Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

31

2019/C 288/39

predmet C-430/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. lipnja 2019. uputio Tribunalul Cluj (Rumunjska) — SC C.F. SRL protiv A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

31

2019/C 288/40

predmet C-473/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. lipnja 2019. uputio Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Švedska) — Föreningen Skydda Skogen

32

2019/C 288/41

predmet C-474/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. lipnja 2019. uputio Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Švedska) — Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening

34

2019/C 288/42

predmet C-476/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. lipnja 2019. uputio Kammarrätten i Göteborg (Švedska) — Allmänna ombudet hos Tullverket protiv Combinova AB

35

2019/C 288/43

predmet C-483/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. lipnja 2019. uputio Cour du travail de Liège (Belgija) — Ville de Verviers protiv J

36

2019/C 288/44

predmet C-490/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2019. uputio Cour de cassation (Francuska) — Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier protiv Société Fromagère du Livradois SAS

37

2019/C 288/45

predmet C-633/17: Rješenje predsjednika Suda od 29. travnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austrija) — Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn, uz sudjelovanje Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

37

2019/C 288/46

predmet C-167/18: Rješenje predsjednika Suda od 17. travnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Španjolska) — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote protiv Swissport Spain Aviation Services Lanzarote SL

38

2019/C 288/47

predmet C-188/18: Rješenje predsjednika Suda od 12. travnja 2019. — Europska komisija protiv Republike Slovenije, koju podupiru: Kraljevina Belgija, Francuska Republika

38

2019/C 288/48

predmet C-562/18: Rješenje predsjednika Suda od 13. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal d'instance de Sens — Francuska) — X

38

2019/C 288/49

predmet C-633/18 P: Rješenje predsjednika Suda od 10. svibnja 2019. — Apple Distribution International protiv Europske komisije koju podupire Francuska Republika

39

2019/C 288/50

predmet C-643/18: Rješenje predsjednika Suda od 12. travnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesgericht Korneuburg — Austrija) — British Airways plc protiv MF

39

2019/C 288/51

predmet C-149/19: Rješenje predsjednika Suda od 12. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Okresný súd Bratislava V — Slovačka) — kazneni postupak protiv R.B.

39

2019/C 288/52

predmet C-244/19: Rješenje predsjednika Suda od 5. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Handelsgericht Wien — Austrija) — GB protiv Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG

40

 

Opći sud

2019/C 288/53

predmet T-353/15: Presuda Općeg suda od 19. lipnja 2019. — NeXovation protiv Komisije („Državne potpore — Pojedinačne potpore u korist kompleksa Nürburgring za izgradnju zabavnog parka, hotela i restorana te organizaciju automobilskih utrka — Odluka kojom se potpore proglašavaju nespojivima s unutarnjim tržištem — Odluka kojom se utvrđuje da se povrat potpora koje su proglašene nespojivima ne tiče novog vlasnika Nürburgring kompleksa — Tužba za poništenje — Nepostojanje bitnog utjecaja na konkurentsku poziciju — Nedopuštenost — Odluka kojom se utvrđuje nepostojanje državne potpore na kraju faze prethodnog ispitivanja — Tužba za poništenje — Zainteresirana osoba — Pravni interes — Dopuštenost — Povreda postupovnih prava — Nepostojanje teškoća prilikom zahtijevanja pokretanja službenog istražnog postupka — Pritužba — Otuđenje imovine korisnika državnih potpora koje su proglašene nespojivima — Otvoren, transparentan, nediskriminirajući i bezuvjetan natječajni postupak — Pažljivo i nepristrano ispitivanje — Obveza obrazlaganja”)

41

2019/C 288/54

predmet T-373/15: Presuda Općeg suda od 19. lipnja 2019. — Ja zum Nürburgring protiv Komisije („Državne potpore — Pojedinačne potpore u korist kompleksa Nürburgring za izgradnju zabavnog parka, hotela i restorana te organizaciju automobilskih utrka — Odluka kojom se potpore proglašavaju nespojivima s unutarnjim tržištem — Odluka kojom se proglašava da se povrat potpora koje su proglašene nespojivima ne odnosi na novog vlasnika kompleksa Nürburgring — Tužba za poništenje — Nepostojanje bitnog utjecaja na konkurentsku poziciju — Udruga — Svojstvo pregovarača — Nedopuštenost — Odluka kojom se utvrđuje nepostojanje državne potpore nakon faze prethodnog ispitivanja — Tužba za poništenje — Zainteresirana stranka — Pravni interes — Dopuštenost — Povreda postupovnih prava zainteresiranih stranaka — Nepostojanje poteškoća koje bi zahtijevale pokretanje službenog istražnog postupka — Pritužba — Prodaja imovine korisnika državnih potpora koje su proglašene nespojivima — Otvoren, transparentan, nediskriminirajući i bezuvjetni postupak javne nabave — Obveza obrazlaganja — Načelo dobre uprave”)

42

2019/C 288/55

predmet T-405/15: Presuda Općeg suda od 2. srpnja 2019. — Fulmen protiv Vijeća („Izvanugovorna odgovornost — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja poduzete protiv Islamske Republike Irana — Zamrzavanje financijskih sredstava — Naknada štete navodno pretrpljene nakon uvrštenja i zadržavanja tužiteljeva imena na popisima osoba i subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja — Imovinska šteta — Neimovinska šteta”)

43

2019/C 288/56

predmet T-466/16: Presuda Općeg suda od 26. lipnja 2019. — NRW. Bank protiv SRB-a („Tužba za poništenje — Ekonomska i monetarna unija — Bankovna unija — Jedinstveni sanacijski mehanizam za kreditne institucije i određena investicijska društva (SRM) — Jedinstveni fond za sanaciju (SRF) — Utvrđivanje ex ante doprinosa za 2016. — Rok za podnošenje tužbe — Nepravodobnost — Članak 76. Poslovnika Općeg suda — Nedopuštenost”)

44

2019/C 288/57

predmet T-20/17: Presuda Općeg suda od 27. lipnja 2019. — Mađarska protiv Komisije („Državne potpore — Mađarski porez na promet od oglašavanja — Progresivnost poreznih stopa — Odbitak 50 % prenesenih gubitaka od porezne osnovice za trgovačka društva koja nisu prijavila dobit u 2013. — Odluka kojom se mjere potpore proglašavaju nespojivima s unutarnjim tržištem i nalaže njihov povrat — Pojam državne potpore — Uvjet koji se odnosi na selektivnost”)

45

2019/C 288/58

predmet T-307/17: Presuda Općeg suda od 19. lipnja 2019. — adidas protiv EUIPO-a — Shoe Branding Europe (Prikaz triju usporednih traka) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije koji prikazuje tri usporedne trake — Apsolutni razlog za ništavost — Nepostojanje razlikovnog karaktera stečenog uporabom — Članak 7. stavak 3. i članak 52. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 7. stavak 3. i članak 59. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001) — Oblik uporabe koji se ne može uzeti u obzir — Oblik koji se značajnim izmjenama razlikuje od oblika u kojem je žig registriran — Obrnuti raspored boja”)

46

2019/C 288/59

predmet T-28/18: Presuda Općeg suda od 19. lipnja 2019. — Marriott Worldwide protiv EUIPO-a — AC Milan (AC MILAN) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig AC MILAN — Raniji verbalni žigovi Europske unije AC i AC HOTELS BY MARRIOTT i raniji figurativni žig AC HOTELS MARRIOTT — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Nepostojanje sličnosti znakova — Nepostojanje stečene razlikovnosti žiga AC — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

47

2019/C 288/60

predmet T-213/18: Presuda Općeg suda od 19. lipnja 2019. — Brita protiv EUIPO-a (Oblik slavine) („Žig Europske unije — Prijava trodimenzionalnog žiga Europske unije — Oblik slavine — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

47

2019/C 288/61

predmet T-334/18: Presuda Općeg suda od 27. lipnja 2019. — Bodegas Altún protiv EUIPO-a — Codorníu (ANA DE ALTUN) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije ANA DE ALTUN — Raniji nacionalni figurativni žig ANNA — Relativni razlog za odbijanje — Ugled — Članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001”)

48

2019/C 288/62

predmet T-340/18: Presuda Općeg suda od 28. lipnja 2019. — Gibson Brands protiv EUIPO-a — Wilfer (Oblik trupa gitare) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Trodimenzionalni žig Europske unije — Oblik trupa gitare — Apsolutni razlog za odbijanje — Razlikovni karakter — Članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 2. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001) — Razlikovni karakter stečen uporabom — Članak 52. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 2. Uredbe 2017/1001)”)

49

2019/C 288/63

predmet T-366/18: Presuda Općeg suda od 13. lipnja 2019. — Pet King Brands protiv EUIPO-a– Virbac (SUIMOX) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije SUIMOX — Raniji verbalni žig Europske unije ZYMOX — Obveza obrazlaganja — Obavijest o odluci žalbenog vijeća — Dobra vjera i dužna pažnja adresata — Članak 94. stavak 1. Uredbe (EU) 2017/1001 — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001”)

50

2019/C 288/64

predmet T-377/18: Presuda Općeg suda od 28. lipnja 2019. — Intercept Pharma i Intercept Pharmaceuticals protiv EMA-e („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti u EMA-inu posjedu koji sadržavaju informacije koje su tužitelji dostavili u okviru odobrenja za stavljanje u promet lijeka Ocaliva — Odluka kojom se trećoj osobi odobrava pristup dokumentu — Izuzeće u vezi sa zaštitom sudskih postupaka”)

51

2019/C 288/65

predmet T-479/18: Presuda Općeg suda od 19. lipnja 2019. — Multifit protiv EUIPO-a (Premiere) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Premiere — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) i stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001”)

51

2019/C 288/66

predmet T-569/18: Presuda Općeg suda od 18. lipnja 2019. — W. Kordes' Söhne Rosenschulen protiv EUIPO-a (Kordes' Rose Monique) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Kordes’ Rose Monique — Apsolutni razlog za odbijanje — Žig koji se sastoji od oznake biljne sorte — Bitni elementi — Članak 7. stavak 1. točka (m) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (m) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

52

2019/C 288/67

predmet T-384/19: Tužba podnesena 20. lipnja 2019. — Parlament protiv Axa Assurances Luxembourg i dr.

53

2019/C 288/68

predmet T-386/19: Tužba podnesena 24. lipnja 2019. — CQ protiv Revizorskog suda

55

2019/C 288/69

predmet T-387/19: Tužba podnesena 26. lipnja 2019. — DF i DG protiv EIB-a

56

2019/C 288/70

predmet T-399/19: Tužba podnesena 25. lipnja 2019. — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo protiv Komisije

57

2019/C 288/71

predmet T-401/19: Tužba podnesena 27. lipnja 2019. — Brillux protiv EUIPO-a — Synthesa Chemie (Freude an Farbe)

58

2019/C 288/72

predmet T-402/19: Tužba podnesena 27. lipnja 2019. — Brillux protiv EUIPO-a — Synthesa Chemie (Freude an Farbe)

59

2019/C 288/73

predmet T-406/19: Tužba podnesena 28. lipnja 2019. — Cocilovo protiv Parlamenta

60

2019/C 288/74

predmet T-407/19: Tužba podnesena 28. lipnja 2019. — Speroni protiv Parlamenta

61

2019/C 288/75

predmet T-408/19: Tužba podnesena 28. lipnja 2019. — Mezzaroma protiv Parlamenta

62

2019/C 288/76

predmet T-409/19: Tužba podnesena 28. lipnja 2019. — Di Meo protiv Parlamenta

62

2019/C 288/77

predmet T-410/19: Tužba podnesena 28. lipnja 2019. — Di Lello Finuoli protiv Parlamenta

63

2019/C 288/78

predmet T-494/19: Tužba podnesena 7. srpnja 2019. — CupoNation protiv EUIPO-a (Cyber Monday)

64

2019/C 288/79

predmet T-495/19: Tužba podnesena 8. srpnja 2019. — Rumunjska protiv Komisije

64

2019/C 288/80

predmet T-500/19: Tužba podnesena 10. srpnja 2019. — Coravin protiv EUIPO-a — Cora (CORAVIN)

65

2019/C 288/81

predmet T-503/19: Tužba podnesena 5. srpnja 2019. — Global Brand Holdings protiv EUIPO-a (XOXO)

66

2019/C 288/82

predmet T-506/19: Tužba podnesena 15. srpnja 2019. — Workspace Group protiv EUIPO-a — Technopolis (UMA WORKSPACE)

67


HR

 

Top