EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:270:TOC

Službeni list Europske unije, C 270, 12. kolovoza 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 270

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
12. kolovoza 2019.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2019/C 270/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud Europske unije

2019/C 270/02

predmet C-458/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 20. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Saarbrücken — Njemačka) — kazneni postupak protiv K. P.-a (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Borba protiv terorizma — Mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata — Zamrzavanje financijskih sredstava — Zajedničko stajalište 2001/931/ZVSP — Članak 1. stavci 4. i 6. — Uredba (EZ) br. 2580/2001 — Članak 2. stavak 3. — Odluka Vijeća kojom se organizacija zadržava na popisu osoba, skupina i subjekata uključenih u teroristička djela — Valjanost)

2

2019/C 270/03

predmet C-612/16: Presuda Suda (osmo vijeće) od 19. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Ujedinjena Kraljevina) — C & J Clark International Ltd protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Zahtjev za prethodnu odluku — Antidamping — Tumačenje i valjanosti uredbi kojima se ponovno uvode antidampinške pristojbe nakon presude Suda o poništenju — Pravna osnova — Zabrana retroaktivnosti — Zastara)

3

2019/C 270/04

predmet C-591/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 18. lipnja 2019. — Republika Austrija protiv Savezne Republike Njemačke (Povreda obveze države članice — Članci 18., 34., 56. i 92. UFEU-a — Propis države članice kojim se predviđa infrastrukturna pristojba za osobna vozila — Situacija u kojoj se vlasnicima vozila registriranih u toj državi članici priznaje oslobođenje od poreza na motorna vozila u iznosu te pristojbe)

4

2019/C 270/05

predmet C-607/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 19. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Högsta förvaltningsdomstolen — Švedska) — Skatteverket protiv Memira Holding AB (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dobit — Grupa društava — Sloboda poslovnog nastana — Odbitak gubitaka koje je pretrpjelo nerezidentno društvo kći — Pojam „konačni gubici” — Spajanje preuzimanjem društva kćeri s matičnim društvom — Zakonodavstvo države sjedišta društva kćeri koje priznaje pravo na odbitak gubitaka u okviru spajanja samo društvu koje ih je pretrpjelo)

5

2019/C 270/06

predmet C-608/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 19. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Högsta förvaltningsdomstolen — Švedska) — Skatteverket protiv Holmen AB (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dobit — Grupa društava — Sloboda poslovnog nastana — Odbitak gubitaka koje je ostvarilo nerezidentno društvo kći — Pojam „konačni gubici” — Primjena na društvo unuku — Zakonodavstvo države rezidentnosti društva majke koje zahtijeva izravno vlasništvo nad društvom kćeri — Zakonodavstvo države rezidentnosti društva kćeri koje ograničava pripisivanje gubitaka i zabranjuje ga u godini likvidacije)

6

2019/C 270/07

predmet C-660/17 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 19. lipnja 2019. — RF protiv Europske komisije (Žalba — Tužba za poništenje — Slanje tužbe telefaksom — Podnošenje izvornika tužbe tajništvu Općeg suda izvan roka — Kašnjenje pri otpremi pošte — Pojam „viša sila ili nepredvidive okolnosti”)

7

2019/C 270/08

predmet C-682/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 20. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Berlin — Njemačka) — ExxonMobil Production Deutschland GmbH protiv Bundesrepublik Deutschland (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Direktiva 2003/87/EZ — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova — Postrojenje za obradu prirodnog plina — Izdvajanje sumpora — „Clausov postupak” — Proizvodnja električne energije u sporednoj jedinici — Proizvodnja topline — Emisije inherentnog ugljikovog dioksida (CO2) — Članak 2. stavak 1. — Područje primjene — Prilog I. — Djelatnost „izgaranje goriva” — Članak 3. točka (u) — Pojam „proizvođač električne energije” — Članak 10.a stavci 3. i 4. — Prijelazni sustav za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica — Odluka 2011/278/EU — Područje primjene — Članak 3. točka (c) — Pojam„potpostrojenje s referentnom vrijednosti za toplinu”)

7

2019/C 270/09

predmet C-1/18: Presuda Suda (peto vijeće) od 20. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Augstākā tiesa — Latvija) — „Oribalt Rīga” SIA, prije „Oriola Rīga” SIA protiv Valsts ieņēmumu dienests (Zahtjev za prethodnu odluku — Carinska unija — Uredba (EEZ) br. 2913/92 — Članak 30. stavak 2. točke (b) i (c) — Uredba (EEZ) br. 2454/93 — Članak 152. stavak 1. točke (a) i b) — Utvrđivanje carinske vrijednosti robe — Pojam „slična roba” — Lijekovi — Uzimanje u obzir svih čimbenika koji mogu imati utjecaj na ekonomsku vrijednost predmetnog lijeka — Rok od 90 dana u kojem se uvezena roba mora prodati u Europskoj uniji — Krajnji rok — Neuzimanje u obzir trgovačkih popusta)

8

2019/C 270/10

predmet C-41/18: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italija) — Meca Srl protiv Comune di Napoli (Zahtjev za prethodnu odluku — Javna nabava — Direktiva 2014/24/EU — Članak 57. stavak 4. točke (c) i (g) — Provedba postupka javne nabave usluga — Fakultativne osnove za isključenje iz sudjelovanja u postupku javne nabave — Teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje integritet gospodarskog subjekta — Raskid prethodnog ugovora zbog nedostataka u njegovu ispunjenju — Sudska tužba kojom se javnog naručitelja sprečava da ocijeni povredu ugovora sve do završetka sudskog postupka)

9

2019/C 270/11

predmet C-72/18: Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona — Španjolska) — Daniel Ustariz Aróstegui protiv Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Direktiva 1999/70/EZ — Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP — Članak 4. točka 1. — Načelo nediskriminacije — Javni obrazovni sektor — Nacionalno zakonodavstvo koje dodatak na plaću dodjeljuje jedino učiteljima zaposlenima kao statutarnim službenicima u okviru radnog odnosa na neodređeno vrijeme — Isključenje učitelja koji su zaposleni kao članovi ugovornog osoblja javnog prava na određeno vrijeme — Pojam „objektivni razlozi” — Značajke svojstvene statusu statutarnog službenika)

10

2019/C 270/12

predmet C-100/18: Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo — Španjolska) — Línea Directa Aseguradora SA protiv Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Zahtjev za prethodnu odluku — Osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila — Direktiva 2009/103/EZ — Članak 3. prvi stavak — Pojam „upotreba vozila” — Materijalna šteta prouzročena na nekretnini zbog požara na automobilu parkiranom na privatnom parkiralištu te nekretnine — Pokriće obveznim osiguranjem)

11

2019/C 270/13

predmet C-291/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 20. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Curtea de Apel București — Rumunjska) — Grup Servicii Petroliere SA protiv Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 148. točke (a) i (c) — Izuzeća vezana uz međunarodni prijevoz — Isporuka odobalnih samopodiznih platformi za bušenje — Pojam „plovila koja plove na otvorenom moru” — Doseg)

12

2019/C 270/14

predmet C-404/18: Presuda Suda (treće vijeće) od 20. lipnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgija) — Tine Vandenbon, Jamina Hakelbracht, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen protiv WTG Retail BVBA (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Direktiva 2006/54/EZ — Jednako postupanje prema muškarcima i ženama — Pristup zapošljavanju i uvjeti rada — Članak 24. — Zaštita od viktimizacije — Odbijanje zapošljavanja kandidatkinje zbog njezine trudnoće — Radnik koji je nastupio u potporu toj kandidatkinji — Otpuštanje radnika)

12

2019/C 270/15

predmet C- 313/19 P: Žalba koju je 15. travnja 2019. podnio Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 14. veljače 2019. u predmetu T-125/18, Associazione GranoSalus protiv Komisije

13

2019/C 270/16

predmet C-336/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. travnja 2019. uputio Grondwettelijk Hof (Belgija) — Centraal Israëlitisch Consistorie van België i dr., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België i dr., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW i dr. protiv LI, Vlaamse regering, Waalse regering, Kosher Poultry BVBA i dr., Centraal Israëlitisch Consistorie van België i dr., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

15

2019/C 270/17

predmet C-360/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. svibnja 2019. uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) — Crown Van Gelder BV protiv Autoriteit Consument en Markt

16

2019/C 270/18

predmet C-361/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. svibnja 2019. uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) — De Ruiter vof protiv Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

17

2019/C 270/19

predmet C-372/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. svibnja 2019. uputio Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgija) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) protiv Weareone.World BVBA, Wecandance NV

17

2019/C 270/20

predmet C- 384/19: Tužba podnesena 16. svibnja 2019. — Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

18

2019/C 270/21

predmet C-387/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. svibnja 2019. uputio Raad van State (Belgija) — RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel protiv Vlaams Gewest

19

2019/C 270/22

predmet C-388/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. svibnja 2019. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) — MK protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 270/23

predmet C-392/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. svibnja 2019. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) — VG Bild-Kunst protiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz

20

2019/C 270/24

predmet C-401/19: Tužba podnesena 24. svibnja 2019. — Republika Poljska protiv Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije

21

2019/C 270/25

predmet C-403/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. svibnja 2019. uputio Conseil d'État (Francuska) — Société Générale SA protiv Ministre de l'Action et des Comptes publics

22

2019/C 270/26

predmet C-437/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. svibnja 2019. uputio Cour administrative (Luksemburg) — État du Grand-duché de Luxembourg protiv L

23

2019/C 270/27

predmet C-441/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. lipnja 2019. uputio Rechtbank Den Haag, Sitzungsort ’s-Hertogenbosch (Nizozemska) — TQ protiv Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

24

2019/C 270/28

predmet C-445/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. lipnja 2019. uputio Østre Landsret (Danska) — Viasat Broadcasting UK Ltd protiv TV 2/Danmark A/S i Kraljevine Danske

24

2019/C 270/29

predmet C-475/19 P: Žalba koju je 20. lipnja 2019. podnijela Savezna Republika Njemačka protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 10. travnja 2019. u predmetu T-229/17, Savezna Republika Njemačka protiv Europske komisije

25

2019/C 270/30

predmet C-498/19 P: Žalba koju je 27. lipnja 2019. podnijela Rumunjska protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 30. travnja 2019. u predmetu T-530/18, Rumunjska protiv Komisije

27

 

Opći sud

2019/C 270/31

predmet T-488/18: Tužba podnesena 17. lipnja 2019. — XC protiv Komisije

29

2019/C 270/32

predmet T-236/19: Tužba podnesena 8. travnja 2019. — Le Comité de Douzelage de Houffalize protiv Komisije i EACEA-e

30

2019/C 270/33

predmet T-297/19: Tužba podnesena 6. svibnja 2019. — Dragomir protiv Komisije

31

2019/C 270/34

predmet T-330/19: Tužba podnesena 31. svibnja 2019. — PNB Banka i drugi protiv ESB-a

32

2019/C 270/35

predmet T-344/19: Tužba podnesena 10. lipnja 2019. — Front Polisario protiv Vijeća

33

2019/C 270/36

predmet T-356/19: Tužba podnesena 12. lipnja 2019. — Front Polisario protiv Vijeća

35

2019/C 270/37

predmet T-358/19: Tužba podnesena 13. lipnja 2019. — Groupe Canal + protiv Komisije

35

2019/C 270/38

predmet T-367/19: Tužba podnesena 19. lipnja 2019. — Camerin protiv Komisije

36

2019/C 270/39

predmet T-368/19: Tužba podnesena 18. lipnja 2019. — Datenlotsen Informationssysteme protiv Komisije

37

2019/C 270/40

predmet T-375/19: Tužba podnesena 20. lipnja 2019. — Pisoni protiv Parlamenta

39

2019/C 270/41

predmet T-377/19: Tužba podnesena 21. lipnja 2019. — Topcart protiv EUIPO-a — Carl International (TC CARL)

39

2019/C 270/42

predmet T-378/19: Tužba podnesena 21. lipnja 2019. — Topcart protiv EUIPO-a — Carl International (TC CARL)

40

2019/C 270/43

predmet T-379/19: Tužba podnesena 21. lipnja 2019. — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation protiv EUIPO-a (Serviceplan)

41

2019/C 270/44

predmet T-380/19: Tužba podnesena 21. lipnja 2019. — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation protiv EUIPO-a (Serviceplan Solutions)

42

2019/C 270/45

predmet T-381/19: Tužba podnesena 21. lipnja 2019. — adp Gauselmann protiv EUIPO-a — Gameloft (City Mania)

43

2019/C 270/46

predmet T-382/19: Tužba podnesena 25. lipnja 2019. — Turk Hava Yollari protiv EUIPO-a — Sky (skylife)

44

2019/C 270/47

predmet T-383/19: Tužba podnesena 21. lipnja 2019. — CI i dr. protiv Parlamenta i Vijeća

45

2019/C 270/48

predmet T-385/19: Tužba podnesena 25. lipnja 2019. — Mazzone protiv Parlamenta

46

2019/C 270/49

predmet T-388/19: Tužba podnesena 28. lipnja 2019. — Puigdemont i Casamajó i Comín i Oliveres protiv Parlamenta

47

2019/C 270/50

predmet T-389/19: Tužba podnesena 27. lipnja 2019. — Coppo Gavazzi protiv Parlamenta

48

2019/C 270/51

predmet T-390/19: Tužba podnesena 27. lipnja 2019. — Muscardini protiv Parlamenta

50

2019/C 270/52

predmet T-391/19: Tužba podnesena 27. lipnja 2019. — Vinci protiv Parlamenta

50

2019/C 270/53

predmet T-392/19: Tužba podnesena 27. lipnja 2019. — Mantovani protiv Parlamenta

51

2019/C 270/54

predmet T-400/19: Tužba podnesena 28. lipnja 2019. — Iccrea Banca protiv JSO-a

52


HR

 

Top