EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:213:TOC

Službeni list Europske unije, C 213, 24. lipnja 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 213

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
24. lipnja 2019.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

CDJ

2019/C 213/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

CDJ

2019/C 213/02

predmet C-768/18 P: Žalba koju je 7. prosinca 2018. podnio Michal Harvilik — HYDRA protiv rješenja Općeg suda (peto vijeće) od 25. rujna 2018. u predmetu T-365/18, Michal Harvilik — HYDRA protiv Češke Republike i Europskog suda za ljudska prava

2

2019/C 213/03

predmet C-115/19 P: Žalba koju je 14. veljače 2019. podnio China Construction Bank Corp. protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 6. prosinca 2018. u predmetu T-665/17, China Construction Bank protiv EUIPO-a

2

2019/C 213/04

predmet C-116/19 P: Žalba koju je 14. veljače 2019. podnio Gregor Schneider protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 4  prosinca 2018. u predmetu T-560/16, Gregor Schneider protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

4

2019/C 213/05

predmet C-190/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. veljače 2019. uputio Amtsgericht Hamburg (Njemačka) — MG, NH protiv Germanwings GmbH

5

2019/C 213/06

predmet C-220/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. ožujka 2019. uputio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Španjolska) — Promociones Oliva Park S. L. protiv Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

6

2019/C 213/07

predmet C-227/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. ožujka 2019. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) — DX

7

2019/C 213/08

predmet C-245/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. ožujka 2019. uputio Cour administrative (Luksemburg) — État du Grand-duché de Luxembourg protiv B

8

2019/C 213/09

predmet C-246/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. ožujka 2019. uputio Cour administrative (Luksemburg) — État du Grand-duché de Luxembourg protiv B, C, D, F.C.

9

2019/C 213/10

predmet C-248/19: Tužba podnesena 20. ožujka 2019. — Europska komisija protiv Republike Cipar

10

2019/C 213/11

predmet C-256/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. ožujka 2019. uputio Verwaltungsgerichts Wien (Austrija) — S.A.D. Maler und Anstreicher OG

11

2019/C 213/12

predmet C-284/19 P: Žalba koju je 3. travnja 2019. podnio Andrew Clarke protiv rješenja Općeg suda (peto vijeće) od 25. ožujka 2019. u predmetu T-731/18: Clarke protiv Komisije

13

2019/C 213/13

predmet C-290/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. travnja 2019. uputio Krajský súd v Trnave (Slovačka) — RN protiv Home Credit Slovakia a.s.

14

2019/C 213/14

predmet C-298/19: Tužba podnesena 11. travnja 2019. — Europska komisija protiv Helenske Republike

15

2019/C 213/15

predmet C-299/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. travnja 2019. uputio Tribunale ordinario di Torino (Italija) — Techbau SpA protiv Azienda Sanitaria Locale AL

16

2019/C 213/16

predmet C-305/19: Tužba podnesena 12. travnja 2019. — Europska komisija protiv Češke Republike

17

2019/C 213/17

predmet C-306/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. travnja 2019. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) — Milis Energy SpA protiv Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

18

2019/C 213/18

predmet C-311/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. travnja 2019. uputio Nejvyšší správní soud (Češka Republika) — BONVER WIN, a. s. protiv Ministerstvo financí

19

2019/C 213/19

predmet C-337/19 P: Žalba koju je 24. travnja 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (sedmo prošireno vijeće) od 14. veljače 2019. u spojenim predmetima T-131/16 i T-263/16, Belgija i Magnetrol International protiv Komisije

20

2019/C 213/20

predmet C- 348/19 P: Žalba koju je 29. travnja 2019. podnio Drex Technologies SA protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 28. veljače 2019. u predmetu T-414/16, Drex Technologies protiv Vijeća

21

2019/C 213/21

predmet C- 349/19 P: Žalba koju je 29. travnja 2019. podnio Almashreq Investment Fund protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 28. veljače 2019. u predmetu T-415/16, Almashreq Investment Fund protiv Vijeća

22

2019/C 213/22

predmet C- 350/19 P: Žalba koju je 29. travnja 2019. podnio Souruh SA protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 28. veljače 2019. u predmetu T-440/16, Souruh protiv Vijeća

23

2019/C 213/23

predmet C-371/19: Tužba podnesena 10. svibnja 2019. — Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

24

 

GCEU

2019/C 213/24

predmet T-748/16: Presuda Općeg suda od 2. svibnja 2019. — QH protiv Parlamenta („Javna služba — Privremeno osoblje — Članak 24. Pravilnika o osoblju — Zahtjev za pomoć — Članak 12.a Pravilnika o osoblju — Uznemiravanje — Odluka o odbijanju zahtjeva za pomoć — Načela objektivnosti i nepristranosti — Pravo na dobru upravu — Pravo na saslušanje”)

26

2019/C 213/25

predmet T-49/17: Presuda Općeg suda od 7. svibnja 2019. — Španjolska protiv Komisije („EFJP i EPFRR” — Izdaci isključeni iz financiranja — Financijski ispravci — Pojam „proizvođač” — Ulaganja ostvarena izvan objekata organizacije proizvođača — Provjere prije odobrenja operativnog programa — Kontrola u odobravanju izdataka — Jedinstveni financijski ispravak — Paušalni financijski ispravak — Proporcionalnost — Obveza obrazlaganja)

27

2019/C 213/26

predmet T-135/17: Presuda Općeg suda od 6. svibnja 2019. — Scor protiv Komisije („Državne potpore — Tržište reosiguranja od rizika prirodnih katastrofa — Potpora u obliku neograničenog državnog jamstva dodijeljenog CCR-u — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem nakon faze prethodnog ispitivanja — Članak 107. stavak 3. točka (c) UFEU-a — Tužba za poništenje — Aktivna procesna legitimacija — Nepostojanje znatnog utjecaja na položaj na tržištu — Djelomična nedopuštenost — Postupovna prava zainteresiranih strana — Svojstvo zainteresirane strane — Nepostojanje ozbiljnih poteškoća”)

27

2019/C 213/27

predmet T-239/17: Presuda Općeg suda od 7. svibnja 2019. — Njemačka protiv Komisije („EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Izdaci koje je izvršila Njemačka — Paušalni financijski ispravak primijenjen zbog nedovoljne učestalosti ključnih kontrola — Godišnja obveza izračuna i knjiženja kamata — Članci 31. i 32. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 — Članak 6. točka (h) Uredbe (EZ) br. 885/2006 — Obveza obrazlaganja — Proporcionalnost”)

28

2019/C 213/28

predmet T-737/17: Presuda Općeg suda od 30. travnja 2019. — Wattiau protiv Parlamenta („Javna služba — Socijalna sigurnost — ZSZO — Naknada troškova liječenja — Sporazum o određivanju pristojbi za bolničko liječenje osiguranika ZSZO-a sklopljen između Unije, Luksemburga i Udruženja luksemburških bolnica — Prigovor nezakonitosti — Načelo zabrane diskriminacije na temelju državljanstva — Članak 18. stavak 1. UFEU-a — Članci 20. i 21. Povelje o temeljnim pravima — Članak 39. Zajedničkih pravila o zdravstvenom osiguranju za dužnosnike”)

29

2019/C 213/29

predmet T-136/18: Presuda Općeg suda od 30. travnja 2019. — Kuota International protiv EUIPO-a — Sintema Sport (K) („Žig Europske unije — Postupak za proglašenje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije K — Apsolutni razlog za ništavost — Zla vjera — Članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 2017/1001”)

30

2019/C 213/30

predmeti T-152/18 do T-155/18: Presuda Općeg suda od 7. svibnja 2019. — Sona Nutrition protiv EUIPO-a — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijave figurativnih žigova Europske unije SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Raniji nacionalni verbalni žig MULTIPLUS — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 2017/1001”)

31

2019/C 213/31

predmet T-214/18: Presuda Općeg suda od 30. travnja 2019. — Briois protiv Parlamenta („Povlastice i imuniteti — Zastupnik u Europskom parlamentu — Odluka o ukidanju parlamentarnog imuniteta — Veza s funkcijama parlamentarnog zastupnika — Jednako postupanje — Načelo dobre uprave — Prava obrane — Izvanugovorna odgovornost”)

32

2019/C 213/32

predmet T-271/18: Presuda Općeg suda od 6. svibnja 2019. — Mauritsch protiv INEA („Javna služba — Ugovorno osoblje — Ugovor o radu na određeno vrijeme — Početno tužiteljevo odbijanje ponude za produljenje ugovora — Ostavka — Uskraćivanje prava na naknadu za slučaj nezaposlenosti — Odgovornost”)

32

2019/C 213/33

predmet T-407/18: Presuda Općeg suda od 7. svibnja 2019. — WP protiv EUIPO-a („Javna služba — Privremeno osoblje — Ugovor na određeno vrijeme — Odluka o neproduljenju — Očita pogreška u ocjeni — Dužnost brižnog postupanja — Jednako postupanje — Pravilo o podudarnosti između tužbe i žalbe”)

33

2019/C 213/34

predmet T-423/18: Presuda Općeg suda od 7. svibnja 2019. — Fissler protiv EUIPO-a (vita) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije vita — Apsolutni razlozi za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Opisni karakter — Pojam obilježja — Naziv boje — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001”)

34

2019/C 213/35

predmet T-558/18: Presuda Općeg suda od 30. travnja 2019. — Lupu protiv EUIPO-a — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije Djili DS — Raniji nacionalni verbalni žig DJILI — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točke (a) i (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

34

2019/C 213/36

predmet T-353/18: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2019. — Promeco protiv EUIPO-a — Aerts (posuđe) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Povlačenje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim — Obustava postupka”)

35

2019/C 213/37

predmet T-381/18: Rješenje Općeg suda od 29. travnja 2019. — Engel protiv EUIPO-a — F. Engel (ENGEL) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prigovora — Obustava postupka”)

36

2019/C 213/38

predmet T-495/18: Rješenje Općeg suda od 29. travnja 2019. — Dermatest protiv EUIPO-a (DERMATEST) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije DERMATEST — Odbijanje registracije — Povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka”)

37

2019/C 213/39

predmet T-530/18: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2019. — Rumunjska protiv Komisije („Tužba za poništenje — EFJP i EPFRR — Provedbena odluka Komisije — Dostava adresatu — Objava odluke u Službenom listu Europske unije — Rok za tužbu — Dan od kojega rok počinje teći — Nepravodobnost — Nedopuštenost”)

37

2019/C 213/40

predmet T-145/19 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 2. svibnja 2019. — E Jap Energéticas y Medioambientales protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Okoliš — Financijski instrument za okoliš (LIFE) - Projekt LIFE 11 ENV/ES/000593-H2AL RECYCLING — Povrat isplaćenih iznosa — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

38

2019/C 213/41

predmet T-114/19: Tužba podnesena 20. veljače 2019. — Pavel protiv EUIPO-a — bugatti (B)

39

2019/C 213/42

predmet T-190/19: Tužba podnesena 4. travnja 2019. — BF protiv Komisije

40

2019/C 213/43

predmet T-196/19: Tužba podnesena 4. travnja 2019. — AZ protiv Komisije

41

2019/C 213/44

predmet T-198/19: Tužba podnesena 4. travnja 2019. — BA protiv Komisije

42

2019/C 213/45

predmet T-200/19: Tužba podnesena 5. travnja 2019. — BB protiv Komisije

44

2019/C 213/46

predmet T-201/19: Tužba podnesena 5. travnja 2019. — BC protiv Komisije

45

2019/C 213/47

predmet T-205/19: Tužba podnesena 5. travnja 2019. — BD protiv Komisije

47

2019/C 213/48

predmet T-210/19: Tužba podnesena 5. travnja 2019. — Società Agricola Tenuta di Rimale i dr. protiv Komisije

48

2019/C 213/49

predmet T-231/19: Tužba podnesena 8. travnja 2019. — Klöckner Pentaplast protiv Komisije

49

2019/C 213/50

predmet T-232/19: Tužba podnesena 8. travnja 2019. — H&R Ölwerke Schindler protiv Komisije

50

2019/C 213/51

predmet T-233/19: Tužba podnesena 9. travnja 2019. — Infineon Technologies Dresden protiv Komisije

52

2019/C 213/52

predmet T-234/19: Tužba podnesena 9. travnja 2019. — Infineon Technologies protiv Komisije

53

2019/C 213/53

predmet T-237/19: Tužba podnesena 8. travnja 2019. — GTP protiv Komisije

54

2019/C 213/54

predmet T-238/19: Tužba podnesena 9. travnja 2019. — Wepa Hygieneprodukte i dr. protiv Komisije

55

2019/C 213/55

predmet T-240/19: Tužba podnesena 9. travnja 2019. — A9.com protiv EUIPO-a (ikona u obliku zvona)

56

2019/C 213/56

predmet T-246/19: Tužba podnesena 10. travnja 2019. — Kambodža i CRF protiv Komisije

57

2019/C 213/57

predmet T-248/19: Tužba podnesena 12. travnja 2019. — Bilde protiv Parlamenta

58

2019/C 213/58

predmet T-251/19: Tužba podnesena 15. travnja 2019. — Wieland-Werke protiv Komisije

59

2019/C 213/59

predmet T-252/19: Tužba podnesena 15. travnja 2019. — Pech protiv Vijeća

60

2019/C 213/60

predmet T-253/19: Tužba podnesena 15. travnja 2019. — BG protiv Parlamenta

62

2019/C 213/61

predmet T-260/19: Tužba podnesena 12. travnja 2019. — Al-Tarazi protiv Vijeća

62

2019/C 213/62

predmet T-268/19: Tužba podnesena 22. travnja 2019. — Imagina Media Audiovisual i drugi protiv Komisije

63

2019/C 213/63

predmet T-269/19: Tužba podnesena 22. travnja 2019. — Imagina Media Audiovisual protiv Komisije

65

2019/C 213/64

predmet T-270/19: Tužba podnesena 23. travnja 2019. — Amazon Technologies protiv EUIPO-a (ring)

66

2019/C 213/65

predmet T-272/19: Tužba podnesena 25. travnja 2019. — TO protiv ESVD-a

67

2019/C 213/66

predmet T-274/19: Tužba podnesena 24. travnja 2019. — Target Ventures Group protiv EUIPO-a — Target Partners (TARGET VENTURES)

68

2019/C 213/67

predmet T-275/19: Tužba podnesena 24. travnja 2019. — PNB Banka i drugi protiv ESB-a

69

2019/C 213/68

predmet T-277/19: Tužba podnesena 26. travnja 2019. — BK protiv Europskog potpornog ureda za azil

71

2019/C 213/69

predmet T-278/19: Tužba podnesena 26. travnja 2019. — Aurora protiv CPVO-a — SESVanderhave (M 02205)

71

2019/C 213/70

predmet T-280/19: Tužba podnesena 30. travnja 2019. — Highgate Capital Management protiv Komisije

73

2019/C 213/71

predmet T-281/19: Tužba podnesena 30. travnja 2019. — Cipar protiv EUIPO-a — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

74

2019/C 213/72

predmet T-282/19: Tužba podnesena 30. travnja 2019. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi protiv EUIPO-a — Filotas Bellas & Yios ((Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

75

2019/C 213/73

predmet T-285/19: Tužba podnesena 2. svibnja 2019. — SGI Studio Galli Ingegneria protiv Komisije

76

2019/C 213/74

predmet T-286/19: Tužba podnesena 3. svibnja 2019. — Azarov protiv Vijeća

78

2019/C 213/75

predmet T-288/19: Tužba podnesena 3. svibnja 2019. — Divaro protiv EUIPO-a — Grendene (IPANEMA)

79

2019/C 213/76

predmet T-290/19: Tužba podnesena 3. svibnja 2019. — Stada Arzneimittel protiv EUIPO-a (prikaz dviju zakrivljenih crvenih linija poredanih jedna iznad druge)

80

2019/C 213/77

predmet T-295/19: Tužba podnesena 3. svibnja 2019. — Klymenko protiv Vijeća

80

2019/C 213/78

predmet T-296/19: Tužba podnesena 6. svibnja 2019. — Sumol + Compal Marcas protiv EUIPO-a — Heretat Mont-Rubi (SUM011)

82

2019/C 213/79

predmet T-508/18: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2019. — OLX protiv EUIPO –a — Stra (STRADIA)

83

2019/C 213/80

predmet T-543/18: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2019. — XK protiv Komisije

83

2019/C 213/81

predmet T-546/18: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2019. — XM i dr. protiv Komisije

83

2019/C 213/82

predmet T-570/18: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2019. — YQ protiv Komisije

84

2019/C 213/83

predmet T-571/18: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2019. — YR protiv Komisije

84

2019/C 213/84

predmet T-572/18: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2019. — YS protiv Komisije

84

2019/C 213/85

predmet T-746/18: Rješenje Općeg suda od 30. travnja 2019. — Bronckers protiv Komisije

85


HR

 

Zbog zaštite osobnih podataka i/ili povjerljivosti, neke informacije sadržane u ovoj objavi više ne mogu biti prikazane, pa je stoga objavljena njezina nova autentična verzija.

Top