EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:044:TOC

Službeni list Europske unije, C 44, 4. veljače 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 44

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
4. veljače 2019.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2019/C 44/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2019/C 44/02

Predmet C-305/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 6. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Okresný súd Bratislava – Slovačka) – FENS spol. s r.o. protiv Slovenská republika – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno kretanje robe — Carine — Davanja s istovrsnim učinkom — Pristojba na prijenos električne energije proizvedene na nacionalnom državnom području i namijenjene izvozu — Sukladnost takvog propisa s načelom slobodnog kretanja robe)

2

2019/C 44/03

Predmet C-378/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 4. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court – Irska) – The Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána protiv Workplace Relations Commission (Zahtjev za prethodnu odluku — Jednako postupanje pri zapošljavanju — Direktiva 2000/78/EZ — Zabrana diskriminacije na temelju dobi — Zapošljavanje policijskih službenika — Nacionalno tijelo uspostavljeno zakonom s ciljem osiguravanja primjene prava Unije u određenom području — Ovlast neprimjene nacionalnog zakonodavstva koje nije u skladu s pravom Unije — Nadređenost prava Unije)

3

2019/C 44/04

Predmet C-480/17: Presuda Suda (deseto vijeće) od 6. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Köln – Njemačka) – Frank Montag protiv Finanzamt Köln-Mitte (Zahtjev za prethodnu odluku — Sloboda poslovnog nastana — Izravno oporezivanje — Porez na dohodak — Odbitak od poreza doprinosa uplaćenih strukovnoj ustanovi za mirovinsko osiguranje i privatnom mirovinskom osiguranju — Isključenje za nerezidente)

3

2019/C 44/05

Predmet C-629/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 6. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – J. Portugal Ramos Vinhos SA protiv Adega Cooperativa de Borba CRL (Zahtjev za prethodnu odluku — Intelektualno vlasništvo — Žigovno pravo — Direktiva 2008/95/EZ — Članak 3. stavak 1. točka (c) — Razlozi za ništavost — Verbalni žig koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji mogu služiti za označivanje karakteristika proizvoda ili usluge — Druge karakteristike proizvoda ili usluge — Postrojenje za proizvodnju proizvoda — Verbalni žig koji se sastoji od oznake kojom se označavaju vinski proizvodi i od zemljopisnog naziva, koji čine verbalni element tvrtke pravne osobe nositelja žiga)

4

2019/C 44/06

Predmet C-672/17: Presuda Suda (šesto vijeće) od 6. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA protiv Autoridade Tributária e Aduaneira (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Porezna osnovica — Smanjenje — Načelo porezne neutralnosti)

5

2019/C 44/07

Predmet C-675/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 6. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Ministero della Salute protiv Hannesa Preindla (Zahtjev za prethodnu odluku — Priznavanje stručnih kvalifikacija — Direktiva 2005/36/EZ — Priznavanje dokaza o formalnoj osposobljenosti stečenih nakon završetka razdoblja osposobljavanja koja se djelomično preklapaju — Ovlasti provjeravanja države članice domaćina)

5

2019/C 44/08

Predmet C-92/18: Tužba podnesena 7. veljače 2018. – Francuska Republika protiv Europskog parlamenta

6

2019/C 44/09

Predmet C-412/18 P: Žalba koju je 22. lipnja 2018. podnio Anthony Andrew King protiv rješenja Općeg suda (treće vijeće) od 10. travnja 2018. u predmetu T-810/17: King protiv Komisije

7

2019/C 44/10

Predmet C-547/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. kolovoza 2018. uputio Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poljska) – Dong Yang Electronics Sp. z o.o. protiv Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

7

2019/C 44/11

Predmet C-558/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. rujna 2018. uputio Sąd Okręgowy w Łodzi (Poljska) – Miasto Łowicz protiv Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

8

2019/C 44/12

Predmet C-563/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. rujna 2018. uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) – kazneni postupak protiv VX, WW, XV

9

2019/C 44/13

Predmet C-585/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. rujna 2018. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – A. K. protiv Krajowe Rade Sądownictwa

9

2019/C 44/14

Predmet C-624/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. listopada 2018. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – CP protiv Sąd Najwyższy

10

2019/C 44/15

Predmet C-625/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. listopada 2018. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – DO protiv Sąd Najwyższy

10

2019/C 44/16

Predmet C-653/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. listopada 2018. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – Unitel Sp. z o.o. w Warszawie protiv Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

11

2019/C 44/17

Predmet C-668/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. listopada 2018. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – BP protiv UNIPARTS sarl sa sjedištem u Nyonu

12

2019/C 44/18

Predmet C-684/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2018. uputila Curtea de Apel București (Rumunjska) – World Comm Trading Gfz SRL protiv Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

13

2019/C 44/19

Predmet C-709/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. studenoga 2018. uputio Špecializovaný trestný súd (Slovačka) – kazneni postupak protiv UL-a i VM-a

14

2019/C 44/20

Predmet C-725/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. studenoga 2018. uputio Grondwettelijk Hof (Belgija) – Anton van Zantbeek VOF, druga stranka: Ministerraad

15

2019/C 44/21

Predmet C-735/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2018. uputio Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgija) – IZ protiv Ryanair DAC

16

2019/C 44/22

Predmet C-742/18 P: Žalba koju je 27. studenoga 2018. podnijela Češka Republika protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 13. rujna 2018. u predmetu T-627/16, Češka Republika protiv Komisije

17

 

Opći sud

2019/C 44/23

Predmeti T-274/16 i T-275/16: Presuda Općeg suda od 22. studenoga 2018. – Saleh Thabet i dr. protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Egiptu — Zamrzavanje financijskih sredstava — Ciljevi — Kriteriji za uvrštenje predmetnih osoba — Produljenje uvrštenja tužiteljâ na popis predmetnih osoba — Činjenična osnova — Prigovor nezakonitosti — Pravna osnova — Proporcionalnost — Pravo na pošteno suđenje — Pretpostavka nedužnosti — Načelo dobre uprave — Pogreška koja se tiče prava — Očita pogreška u ocjeni — Pravo vlasništva — Prava obrane — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu”)

19

2019/C 44/24

Spojeni predmeti T-314/16 i T-435/16: Presuda Općeg suda od 27. studenoga 2018. – VG protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti i informacije koji se odnose na odluku Komisije kojom se prekida suradnja na temelju „dopisa o suglasnosti i pristupanju u Team Europe” — Odbijanje pristupa — Izuzeće koje se odnosi na privatnost i integritet pojedinca — Zaštita osobnih podataka — Uredba (EZ) br. 45/2001 — Odbijanje prijenosa — Članci 7., 47. i 48. Povelje o temeljnim pravima — Izvanugovorna odgovornost”)

20

2019/C 44/25

Predmet T-329/16: Presuda Općeg suda od 5. prosinca 2018. – Bristol-Myers Squibb Pharma protiv Komisije i EMA-e („Lijekovi za humanu primjenu — Lijekovi za rijetke bolesti — Odluka o povlačenju uvrštenja Elotuzumaba u skupinu lijekova za rijetke bolesti — Odluka kojom se utvrđuje da kriteriji za uvrštenje više nisu ispunjeni — Odobrenje za stavljanje u promet lijeka za humanu primjenu Empliciti (Elotuzumab) — Članak 5. stavak 12. točka (b) Uredbe (EZ) br. 141/2000 — Članak 5. stavak 8. Uredbe br. 141/2000 — Obveza obrazlaganja”)

21

2019/C 44/26

Predmet T-459/16: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – Španjolska protiv Komisije („EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Članak 31. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 — Uredba (EZ) br. 73/2009 — Nedostaci IAKS-a — Trajni pašnjaci — Rizik za fond — Dokument VI/5330/97 — Članak 73.a stavak 2.a Uredbe (EZ) br. 796/2004 — Članak 81. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1122/2009 — Članak 137. Uredbe br. 73/2009 — Paušalni ispravci od 25 % i 10 %”)

21

2019/C 44/27

Predmet T-517/16: Presuda Općeg suda od 4. prosinca 2018. – Janoha i dr. protiv Komisije („Javna služba — Ugovorno osoblje — Reforma Pravilnika od 1. siječnja 2014. — Članak 6. Priloga X. Pravilniku — Nove odredbe o dodjeli dana godišnjeg odmora koje se primjenjuju na dužnosnike koji rade u trećoj zemlji — Prigovor nezakonitosti — Članak 10. drugi stavak Pravilnika — Članci 7. i 33. Povelje o temeljnim pravima — Jednako postupanje — Stečena prava — Legitimna očekivanja — Pravna sigurnost — Zlouporaba ovlasti”)

22

2019/C 44/28

Predmet T-518/16: Presuda Općeg suda od 4. prosinca 2018. – Carreras Sequeros i dr. protiv Komisije („Javna služba — Dužnosnici i ugovorno osoblje — Izmjena Pravilnika o osoblju od 1. siječnja 2014. — Članak 6. Priloga X. Pravilniku o osoblju — Nove odredbe o godišnjem odmoru koje se primjenjuju na dužnosnike koji rade u trećoj zemlji — Prigovor nezakonitosti — Svrha godišnjeg odmora”)

23

2019/C 44/29

Predmet T-560/16: Presuda Općeg suda od 4. prosinca 2018. – Schneider protiv EUIPO-a („Javna služba — Članovi privremenog osoblja — Unutarnja reorganizacija EUIPO-ovih službi — Premještaj — Pravna osnova — Članak 7. Pravilnika o osoblju — Interes službe — Bitne promjene zadaća — Istovrijednost radnih mjesta — Prikrivena sankcija — Zlouporaba ovlasti — Pravo na saslušanje — Obveza obrazlaganja”)

24

2019/C 44/30

Predmet T-688/16: Presuda Općeg suda od 22. studenoga 2018. – Janssen-Cases protiv Komisije („Javna služba — Dužnosnici — Postupak zapošljavanja — Obavijest o slobodnom radnom mjestu — Izmiritelj u Komisiji — Nadležno tijelo za imenovanje — Delegacija nadležnosti — Postupak — Savjetovanje s Odborom osoblja — Odgovornost”)

24

2019/C 44/31

Predmet T-720/16: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – ARFEA protiv Komisije („Državne potpore — Retroaktivna naknada za obavljanje javnih usluga koju su dodijelila talijanska tijela — Usluga regionalnog putničkog prijevoza autobusom pružana između 1997. i 1998. na temelju koncesija — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem i nalaže njezin povrat — Presuda Altmark — Primjena ratione temporis pravilâ materijalnog prava”)

25

2019/C 44/32

Predmet T-811/16: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – Di Bernardo protiv Komisije („Javna služba — Dužnosnici — Postupak zapošljavanja — Obavijest o natječaju — Otvoreni natječaj — Neuvrštavanje na popis uspješnih kandidata — Obveza obrazlaganja — Radno iskustvo — Odgovornost”)

26

2019/C 44/33

Predmet T-829/16: Presuda Općeg suda od 27. studenoga 2018. – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés protiv Parlamenta („Institucionalno pravo — Europski parlament — Odluka kojom se određeni izdaci političke stranke u svrhu subvencije za financijsku godinu 2015. proglašavaju neprihvatljivima — Pravo na dobru upravu — Pravna sigurnost — Uredba (EZ) br. 2004/2003 — Zabrana neizravnog financiranja nacionalne političke stranke”)

26

2019/C 44/34

Predmet T-875/16: Presuda Općeg suda od 5. prosinca 2018. – Falcon Technologies International protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Izvješće o procjeni tijela prijavljenog u skladu sa zakonodavstvom o EZ izjavi o sukladnosti medicinskih proizvoda — Odbijanje pristupa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu komercijalnih interesa — Obveza konkretnog i pojedinačnog ispitivanja — Prevladavajući javni interes — Djelomično odbijanje pristupa”)

27

2019/C 44/35

Predmet T-31/17: Presuda Općeg suda od 22. studenoga 2018. – Portugal protiv Komisije („EFJP — Izdaci isključeni iz financiranja — Posebne mjere kojima se pogoduje najudaljenijim regijama — Članak 12. točka (c) Uredbe (EZ) br. 247/2006 — Tehnička pomoć — Praćenje — Postupovna jamstva — Legitimna očekivanja”)

28

2019/C 44/36

Predmet T-152/17: Presuda Općeg suda od 5. prosinca 2018. – Sumner protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti koji se odnose na postupak zbog povrede obveze koji je Komisija pokrenula protiv Irske — Odbijanje pristupa — Izuzeće u vezi sa zaštitom inspekcija, istraga i revizija — Opća pretpostavka — Prevladavajući javni interes”)

28

2019/C 44/37

Predmet T-161/17: Presuda Općeg suda od 28. studenoga 2018. – Le Pen protiv Parlamenta („Pravilnik o isplati troškova i naknada zastupnicima Europskog parlamenta — Naknada za parlamentarnu pomoć — Povrat neosnovano isplaćenih iznosa — Nadležnost glavnog tajnika — Prava obrane — Legitimno očekivanje — Obveza obrazlaganja — Jednako postupanje — Zlouporaba ovlasti — Pogreška koja se tiče činjenica — Proporcionalnost”)

29

2019/C 44/38

Predmet T-214/17: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – Out of the blue protiv EUIPO-a Dubois et MFunds USA (FUNNY BANDS) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije FUNNY BANDS — Apsolutni razlozi za odbijanje — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) i članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) i članak 59. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

30

2019/C 44/39

Predmet T-312/17: Presuda Općeg suda od 5. prosinca 2018. – Campbell protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti koji se odnose na postupak zbog povrede obveze koji je Komisija pokrenula protiv Republike Litve — Odbijanje pristupa — Izuzeće u vezi sa zaštitom inspekcija, istraga i revizija — Opća pretpostavka — Prevladavajući javni interes”)

31

2019/C 44/40

Predmet T-315/17: Presuda Općeg suda od 27. studenoga 2018. – Hebberecht protiv ESVD-a („Javna služba — Dužnosnici — ESVD — Zaposlenje — Mjesto voditelja delegacije Europske unije u Etiopiji — Odluka kojom se odbija produljenje zaposlenja — Interes službe — Obveza obrazlaganja — Jednako postupanje”)

31

2019/C 44/41

Predmet T-372/17: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – Louis Vuitton Malletier protiv EUIPO-a – Bee-Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije LV POWER ENERGY DRINK — Raniji figurativni žig Europske unije LV — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001) — Članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 60. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001) — Članak 75. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 94. Uredbe 2017/1001) — Ranije odluke EUIPO-a kojima se priznaje ugled ranijeg žiga”)

32

2019/C 44/42

Predmet T-373/17: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – Louis Vuitton Malletier protiv EUIPO-a – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE — Raniji figurativni žig Europske unije LV — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001) — Članak 75. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 94. Uredbe 2017/1001) — Ranije odluke EUIPO-a kojima se priznaje ugled ranijeg žiga”)

33

2019/C 44/43

Predmet T-416/17: Presuda Općeg suda od 23. studenoga 2018. – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi protiv EUIPO-a – Papouis Dairies (fino) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije fino Cyprus Halloumi Cheese — Raniji zajednički verbalni žig Europske unije HALLOUMI — Relativni razlog za odbijanje — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

34

2019/C 44/44

Predmet T-417/17: Presuda Općeg suda od 23. studenoga 2018. – Cipar protiv EUIPO-a – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije fino Cyprus Halloumi Cheese — Raniji verbalni certifikacijski žig Ujedinjene Kraljevine HALLOUMI — Odbijanje prigovora — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Sličnost znakova)”)

35

2019/C 44/45

Predmet T-458/17: Presuda Općeg suda od 26. studenoga 2018. – Shindler i dr. protiv Vijeća („Tužba za poništenje — Institucionalno pravo — Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije — Sporazum kojim se utvrđuju aranžmani povlačenja — Članak 50. UEU-a — Odluka Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom o navedenom sporazumu — Građani Ujedinjene Kraljevine koji borave u drugoj državi članici Unije — Pripremni akt — Akt koji se ne može pobijati — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

35

2019/C 44/46

Predmet T-493/17: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – WL protiv ERCEA-e („Javna služba — Ugovorno osoblje — Upravna istraga — Produljenje probnog rada — Pripremni akt — Otkaz — Obavijest o otkazu elektroničkom poštom — Rok za žalbu — Polazna točka — Nedopuštenost — Poštivanje bitnih odredaba postupka — Odluka o otkazu po isteku probnog rada — Prekid odnosa povjerenja — Odgovornost — Zahtjev za raspravu iznesen u tužbi a koji nije ponovljen sukladno članku 106. stavku 2. Poslovnika”)

36

2019/C 44/47

Predmet T-651/17: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – Sata protiv EUIPO-a – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Raspršivač boje) („Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje dizajna ništavim — Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje raspršivač boje — Raniji dizajni Zajednice — Razlog ništavosti — Upućeni korisnik — Stupanj slobode dizajnera — Individualni karakter — Zasićenje stanja tehnike — Članak 6. i članak 25. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 6/2002 — Svrsishodnost usmenog dijela postupka — Članak 64. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 — Obveza obrazlaganja — Članak 62. Uredbe br. 6/2002”)

37

2019/C 44/48

Predmet T-681/17: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – Khadi and Village Industries Commission protiv EUIPO-a – BNP Best Natural Products (Khadi) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije Khadi — Podnošenje dokaza prvi put pred žalbenim vijećem — Diskrecijska ovlast žalbenog vijeća — Članak 76. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 95. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001) — Apsolutni razlozi za odbijanje — Žig kojim se javnost može dovesti u zabludu — Članak 7. stavak 1. točka (g) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (g) Uredbe 2017/1001) — Žig koji sadržava službene znakove, ambleme ili grbove — Članak 7. stavak 1. točka (i) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (i) Uredbe 2017/1001) — Nepostojanje zle vjere — Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001)”)

38

2019/C 44/49

Predmet T-682/17.: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – Khadi and Village Industries Commission protiv EUIPO-a – BNP Best Natural Products (khadí Naturprodukte aus Indíen) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije khadí Naturprodukte aus Indíen — Podnošenje dokaza prvi put pred žalbenim vijećem — Diskrecijska ovlast žalbenog vijeća — Članak 76. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 95. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001) — Apsolutni razlozi za odbijanje — Žig kojim se javnost može dovesti u zabludu — Članak 7. stavak 1. točka (g) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (g) Uredbe 2017/1001) — Nepostojanje zle vjere — Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001)”)

39

2019/C 44/50

Predmet T-683/17: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – Khadi and Village Industries Commission protiv EUIPO-a BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije Khadi Ayurveda — Podnošenje dokaza prvi put pred žalbenim vijećem — Diskrecijska ovlast žalbenog vijeća — Članak 76. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 95. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001) — Apsolutni razlozi za odbijanje — Žig koji može dovesti javnost u zabludu — Članak 7. stavak 1. točka (g) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka(g) Uredbe 2017/1001) — Nepostojanje zle vjere — Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001)”)

40

2019/C 44/51

Predmet T-702/17: Presuda Općeg suda od 23. studenoga 2018. – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi protiv EUIPO-a-Papouis Dairies (Papouis Halloumi) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije Papouis Halloumi — Raniji zajednički verbalni žig Europske unije HALLOUMI — Relativni razlog za odbijanje — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

41

2019/C 44/52

Predmet T-703/17: Presuda Općeg suda od 23. studenoga 2018. – Cipar protiv EUIPO-a – Papouis Dairies (Papouis Halloumi) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije Papouis Halloumi — Raniji verbalni certifikacijski žig Ujedinjene Kraljevine HALLOUMI — Relativni razlog za odbijanje — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

42

2019/C 44/53

Predmet T-724/17: Presuda Općeg suda od 22. studenoga 2018. – The Vianel Group protiv EUIPO-a – Viania Dessous (VIANEL) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Verbalni žig VIANEL — Raniji verbalni žig Europske unije VIANIA — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

43

2019/C 44/54

Predmet T-763/17: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2018. – Septona protiv EUIPO-a – Intersnack Group (welly) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije welly — Raniji figurativni žigovi Europske unije Kelly’s i Kelly’s www.kellys.eu CHIPS — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

43

2019/C 44/55

Predmet T-824/17: Presuda Općeg suda od 27. studenoga 2018. – H2O Plus protiv EUIPO-a (H 2 O+) („Žig Europske unije — Međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig H 2 O+ — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

44

2019/C 44/56

Predmet T-826/17: Presuda Općeg suda od 22. studenoga 2018. – TeamBank protiv EUIPO-a – Fio Systems (FYYO) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije FYYO — Raniji verbalni žig Europske unije FIO — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

45

2019/C 44/57

Predmet T-9/18: Presuda Općeg suda od 22. studenoga 2018. – Addiko Bank protiv EUIPO-a (STRAIGHTFORWARD BANKING) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije STRAIGHTFORWARD BANKING — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001)”

45

2019/C 44/58

Predmet T-59/18: Presuda Općeg suda od 22. studenoga 2018. – Endoceutics protiv EUIPO-a – Merck (FEMIVIA) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije FEMIVIA — Raniji verbalni žig Europske unije FEMIBION INTIMA — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

46

2019/C 44/59

Predmet T-78/18: Presuda Općeg suda od 22. studenoga 2018. – AB Mauri Italy protiv EUIPO-a – Lesaffre (FERMIN) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije FERMIN — Raniji verbalni međunarodni žigovi i žigovi Beneluksa FERMIPAN — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001)”

47

2019/C 44/60

Predmet T-585/11: Rješenje Općeg suda od 25. listopada 2018. – Cheverny Investments protiv Komisije („Državne potpore — Njemačko porezno zakonodavstvo u vezi s prijenosom gubitaka u buduća porezna razdoblja (Sanierungsklausel) — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem — Poništenje pobijanog akta od strane Suda — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

47

2019/C 44/61

Predmet T-586/11: Rješenje Općeg suda od 25. listopada 2018. – Oppenheim protiv Komisije („Državne potpore — Njemačko porezno zakonodavstvo u vezi s prijenosom gubitaka u buduće poslovne godine (Sanierungsklausel) — Odluka o proglašenju potpore nespojivom s unutarnjim tržištem — Poništenje pobijanog akta koje je proveo Sud — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

48

2019/C 44/62

Predmet T-610/11: Rješenje Općeg suda od 25. listopada 2018. – Wagon Automotive Nagold protiv Komisije („Državne potpore — Njemačko porezno zakonodavstvo u vezi s prijenosom gubitaka u buduće poslovne godine (Sanierungsklausel) — Odluka o proglašenju potpore nespojivom s unutarnjim tržištem — Poništenje pobijanog akta koje je proveo Sud — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

49

2019/C 44/63

Predmet T-612/11: Rješenje Općeg suda od 25. listopada 2018. – Treofan Holdings i Treofan Germany protiv Komisije („Državne potpore — Njemačko porezno zakonodavstvo u vezi s prijenosom gubitaka u buduće poslovne godine (Sanierungsklausel) — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem — Poništenje pobijanog akta od strane Suda — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

50

2019/C 44/64

Predmet T-613/11: Rješenje Općeg suda od 25. listopada 2018. – VMS Deutschland protiv Komisije („Državne potpore — Njemačko porezno zakonodavstvo u vezi s prijenosom gubitaka u buduća porezna razdoblja (Sanierungsklausel) — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem — Poništenje pobijanog akta od strane Suda — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

50

2019/C 44/65

Predmet T-619/11: Rješenje Općeg suda od 25. listopada 2018. – CB protiv Komisije („Državne potpore — Njemačko porezno zakonodavstvo u vezi s prijenosom gubitaka u buduća porezna razdoblja (Sanierungsklausel) — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem — Poništenje pobijanog akta od strane Suda — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

51

2019/C 44/66

Predmet T-621/11: Rješenje Općeg suda od 25. listopada 2018. – SiNN protiv Komisije („Državne potpore — Njemačko porezno zakonodavstvo u vezi s prijenosom gubitaka u buduća porezna razdoblja (Sanierungsklausel) — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem — Poništenje pobijanog akta od strane Suda — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

52

2019/C 44/67

Predmet T-626/11: Rješenje Općeg suda od 25. listopada 2018. – Sky Deutschland i Sky Deutschland Fernsehen protiv Komisije („Državne potpore — Njemačko porezno zakonodavstvo u vezi s prijenosom gubitaka u buduće poslovne godine (Sanierungsklausel) — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem — Poništenje pobijanog akta od strane Suda — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

53

2019/C 44/68

Predmet T-627/11: Rješenje Općeg suda od 25. listopada 2018. – ATMvision protiv Komisije („Državne potpore — Njemačko porezno zakonodavstvo u vezi s prijenosom gubitaka u buduće poslovne godine (Sanierungsklausel) — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem — Poništenje pobijanog akta od strane Suda — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

53

2019/C 44/69

Predmet T-628/11: Rješenje Općeg suda od 25. listopada 2018. – Biogas Nord protiv Komisije („Državne potpore — Njemačko porezno zakonodavstvo u vezi s prijenosom gubitaka u buduće poslovne godine (Sanierungsklausel) — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem — Poništenje pobijanog akta od strane Suda — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

54

2019/C 44/70

Predmet T-629/11: Rješenje Općeg suda od 25. listopada 2018. – Biogas Nord Anlagenbau protiv Komisije („Državne potpore — Njemačko porezno zakonodavstvo u vezi s prijenosom gubitaka u buduće poslovne godine (Sanierungsklausel) — Odluka kojom se potpora utvrđuje nespojivom s unutarnjim tržištem — Poništenje pobijanog akta koje provodi Sud — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

55

2019/C 44/71

Predmet T-552/16: Rješenje Općeg suda od 16. studenoga 2018. – OT protiv Komisije („Javna služba — Privremeno osoblje — Prijava za radno mjesto direktora EMCDDA-a — Odbijanje prijave — Mišljenje CCA-a — Akt koji se ne može pobijati — Očita nedopuštenost”)

56

2019/C 44/72

Predmet T-576/16: Rješenje Općeg suda od 16. studenoga 2018. – OT protiv Komisije („Javna služba — Član privremenog osoblja — Prijava za radno mjesto direktora EMCDDA-a — Odbijanje prijave — Litispendencija — Odbijanje zahtjeva za pomoć — Nepostojanje pravnog interesa — Tužba koja je djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana”)

56

2019/C 44/73

Predmet T-661/16: Rješenje Općeg suda od 19. studenoga 2018. – Credito Fondiario protiv SRB-a („Tužba za poništenje — Ekonomska i monetarna unija — Bankovna unija — Jedinstveni postupak za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava (SRM) — Jedinstveni fond za sanaciju (SRF) — Određivanje ex ante doprinosa za 2016. — Rok za podnošenje tužbe — Nepravodobnost — Prigovor nezakonitosti — Očita nedopuštenost”)

57

2019/C 44/74

Predmet T-14/17: Rješenje Općeg suda od 19. studenoga 2018. – Landesbank Baden-Württemberg protiv SRB-a („Tužba za poništenje — Ekonomska i monetarna Unija — Bankovna unija — Jedinstveni mehanizam za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava (JSRM — Jedinstveni fond za sanaciju (SRF — Određivanje ex ante doprinosa za 2016. — Rok za tužbu — Nepravodobnost — Očita nedopuštenost”)

58

2019/C 44/75

Predmet T-42/17: Rješenje Općeg suda od 19. studenoga 2018. – VR-Bank Rhein-Sieg protiv SRB-a („Tužba za poništenje — Ekonomska i monetarna unija — Bankovna unija — Jedinstveni postupak za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava (SRM) — Jedinstveni fond za sanaciju (SRF) — Određivanje ex ante doprinosa za 2016. — Rok za podnošenje tužbe — Nepravodobnost — Očita nedopuštenost”)

58

2019/C 44/76

Predmet T-282/17: Rješenje Općeg suda od 25. listopada 2018. – UI protiv Vijeća („Javna služba — Dužnosnik — Tužba zbog propusta — Nepostojanje odluke nakon izvješća o probnom radu — Članak 34. Pravilnika o osoblju — Odluka o otkazu — Obustava postupka”)

59

2019/C 44/77

Predmet T-293/17: Rješenje Općeg suda od 23. listopada 2018. – Fakro protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Zloporaba vladajućeg položaja na tržištu krovnih prozora — Tužba zbog propusta — Odluka o odbijanju kojom se okončava propuštanje — Obustava postupka”)

60

2019/C 44/78

Predmet T-355/17: Rješenje Općeg suda od 22. studenoga 2018. – Daico International protiv EUIPO-a – American Franchise Marketing (RoB) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig RoB — Proglašenje ništavosti — Članak 60. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 68. stavak 1. Uredbe (EU) 2017/1001) — Članak 75. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 94. Uredbe 2017/1001) — Pravilo 49. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2868/95 (koje je postalo članak 23. stavak 3. Uredbe (EU) 2018/625) — Pravilo 62. stavak 3. Uredbe br. 2868/95 (koje je postalo članak 58. stavak 3. Uredbe 2018/625) — Očito potpuno pravno neosnovana tužba”)

60

2019/C 44/79

Predmet T-356/17: Rješenje Općeg suda od 22. studenoga 2018. – Daico International protiv EUIPO-a – American Franchise Marketing (RoB) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig RoB — Proglašenje ništavosti — Članak 75. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 94. Uredbe (EU) 2017/1001) — Pravilo 62. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2868/95 [koje je postalo članak 58. stavak 3. Uredbe (EU) 2018/625] — Očito potpuno pravno neosnovana tužba”)

61

2019/C 44/80

Predmet T-494/17: Rješenje Općeg suda od 19. studenoga 2018. – Iccrea Banca protiv Komisije i SRB-a (Tužba za poništenje i naknadu štete — Ekonomska i monetarna unija — Bankovna unija — Jedinstveni sanacijski mehanizam za kreditne institucije i određena investicijska društva (SRM) — Jedinstveni fond za sanaciju (SRF) — Utvrđivanje ex ante doprinosa za 2016. — Pogrešno navođenje tuženika — Rok za podnošenje tužbe — Nepravodobnost — Hipotetski akti — Zahtjev za naknadu štete — Izravna veza sa zahtjevom za poništenje — Prigovor nezakonitosti — Očita nedopuštenost)

62

2019/C 44/81

Predmet T-560/17: Rješenje Općeg suda od 6. studenoga 2018. – Fortischem protiv Parlamenta i Vijeća („Tužba za poništenje — Okoliš — Uredba (EU) 2017/852 — Zaštita zdravlja ljudi i okoliša — Zabrana proizvodnje klornih lužina uporabom žive kao elektrode — Članak 263. stavak 4. UFEU-a — Nepostojanje osobnog utjecaja — Nedopuštenost”)

62

2019/C 44/82

Predmet T-658/17: Rješenje Općeg suda od 12. studenoga 2018. – Stichting Against Child Trafficking protiv Komisije („Tužba za poništenje i zbog propusta — Pravna osoba koja obavještava OLAF o postupanjima koja su možda kažnjiva — OLAF-ova odluka o nepokretanju istrage — Akt koji se ne može pobijati — Nedopuštenost — Troškovi — Pravičnost — Članak 135. stavak 1. Poslovnika”)

63

2019/C 44/83

Predmet T-711/17: Rješenje Općeg suda od 14. studenoga 2018. – Spinoit protiv Komisije i dr. („Tužba za poništenje i naknadu štete — Akt koji je donio šef delegacije Unije u Alžiru u okviru javne nabave usluga — Odluka kojom se zahtijeva zamjena tužitelja kao stručnjaka — Raskid sporazuma između odabranog društva i tužitelja slijedom te odluke — Nepostojanje svojstva tuženika — Akt koji se ne može pobijati — Nepostojanje dovoljno ozbiljne povrede pravnog pravila kojim se pojedincima dodjeljuju prava — Uzročna veza — Tužba koja je djelomično očito nedopuštena i djelomično očito pravno neosnovana”)

64

2019/C 44/84

Predmet T-717/17: Rješenje Općeg suda od 6. studenoga 2018. – Chioreanu protiv ERCEA-e (Tužba za poništenje — ERCEA — Okvirni program za istraživanja i inovacije „Obzor 2020.” — Odluka o odbijanju zahtjeva za preispitivanje evaluacije prijedloga za istraživanje — Upravna žalba pred Komisijom — Odbijanje upravne žalbe — Pogrešna naznaka tuženika — Zahtjev za izdavanje naloga — Očita nedopuštenost)

65

2019/C 44/85

Predmet T-733/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 23. studenoga 2018. – GMPO protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Lijekovi koji se rabe u humanoj medicini — Aktivna tvar trientintetraklorid — Odluka Komisije da lijek Cuprior-trientin ne razvrsta kao lijek za rijetke bolesti — Uredba (EZ) br. 141/2000 — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

65

2019/C 44/86

Predmet T-756/17: Rješenje Općeg suda od 27. studenoga 2018. – CMS Hasche Sigle protiv EUIPO-a (WORLD LAW GROUP) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije WORLD LAW GROUP — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Očito potpuno pravno neosnovana tužba”)

66

2019/C 44/87

Predmet T-793/17: Rješenje Općeg suda od 14. studenoga 2018. – Bruel protiv Komisije i dr. („Tužba za poništenje i naknadu štete — Akt koji je donio šef Delegacije Unije u Alžiru u okviru javne nabave usluga — Odluka kojom se zahtijeva zamjena tužitelja kao stručnjaka — Raskid ugovora između uspješnog ponuditelja i tužitelja slijedom te odluke — Nedostatak svojstva tuženika — Akt koji se ne može pobijati — Nepostojanje dovoljno ozbiljne povrede pravnog pravila kojim se pojedincima dodjeljuju prava — Uzročna veza — Tužba koja je djelomično očito nedopuštena, a djelomično očito pravno neosnovana”)

67

2019/C 44/88

Predmet T-809/17: Rješenje Općeg suda od 15. studenoga 2018. – Intercontact Budapest protiv CdT-a („Tužba za poništenje — Javna nabava usluga — Postupak javne nabave — Rangiranje ponuditelja u postupku prema kaskadnom sustavu — Rok za podnošenje tužbe — Nepravodobnost — Nedopuštenost”)

67

2019/C 44/89

Predmet T-811/17: Rješenje Općeg suda od 3. prosinca 2018. – Classic Media protiv EUIPO-a – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija — Verbalni žig CLASSIC DRIVER — Raniji verbalni žig Europske unije DRIVER — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Očito potpuno pravno neosnovana tužba”)

68

2019/C 44/90

Predmet T-45/18: Rješenje Općeg suda od 15. studenoga 2018. – Novenco Building & Industry protiv EUIPO-a – Novenco Ventilator (Beijing) (NOVENCO) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig NOVENCO — Raniji verbalni žig Europske unije Novenco — Brisanje međunarodne registracije — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

69

2019/C 44/91

Predmet T-82/18: Rješenje Općeg suda od 21. studenoga 2018. – Husky CZ protiv EUIPO-a – Husky of Tostock (HUSKY) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije HUSKY — Raniji verbalni i figurativni žigovi Europske unije HUSKY — Relativni razlog za odbijanje — Očito potpuno pravno neosnovana tužba”)

69

2019/C 44/92

Predmet T-275/18: Rješenje Općeg suda od 30. studenoga 2018. – Front Polisario protiv Vijeća („Tužba za poništenje — Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane — Akt o sklapanju — Neprimjenjivost navedenog sporazuma na područje Zapadne Sahare — Nepostojanje aktivne procesne legitimacije — Nedopuštenost”)

70

2019/C 44/93

Predmet T-305/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 28. studenoga 2018. – Kljujev protiv Vijeća („Privremena pravna zaštita — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Ukrajini — Zamrzavanje financijskih sredstava — Zahtjev za suspenziju primjene — Fumus boni juris — Nepostojanje hitnosti”)

71

2019/C 44/94

Predmet T-337/18 R II: Rješenje predsjednika Općeg suda od 25. listopada 2018. – Laboratoire Pareva protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Uredba (EU) br. 528/2012 — Biocidni proizvodi — Aktivna tvar PHMB (1415; 4.7) — Neodobravanje — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Novi zahtjev — Nepostojanje novih činjenica — Nedopuštenost”)

71

2019/C 44/95

Predmet T-347/18 RII: Rješenje predsjednika Općeg suda od 25. listopada 2018. – Laboratoire Pareva protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Uredba (EU) br. 528/2012 — Biocidni proizvodi — Aktivna tvar PHMB (1415; 4.7) — Neodobravanje — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Novi zahtjev — Nepostojanje novih činjenica — Nedopuštenost”)

72

2019/C 44/96

Predmet T-419/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 25. listopada 2018. – Crédit agricole i Crédit agricole Corporate and Investment Bank protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Tržišno natjecanje — Euro Interbank Offered Rates (Euribor) — Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) — Odbijanje zahtjeva za povjerljivo postupanje s određenim informacijama iz odluke kojom je utvrđena povreda članka 101. UFEU-a — Načelo pretpostavke nedužnosti — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Nepostojanje fumus boni juris”)

73

2019/C 44/97

Predmet T-420/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 25. listopada 2018. – JPMorgan Chase i dr. protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Tržišno natjecanje — Euro Interbank Offered Rates (Euribor) — Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) — Odbijanje zahtjeva za povjerljivo postupanje s odlukom kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a — Načelo pretpostavke nedužnosti — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Nepostojanje fumus boni juris”)

73

2019/C 44/98

Predmet T-590/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 25. listopada 2018. – Antonakopoulos protiv Parlamenta („Privremena pravna zaštita — Javna služba — Dužnosnici — Suspenzija dužnosnika bez uskraćivanja primitaka od rada — Zahtjev za suspenziju primjene — Povreda ugleda — Nepostojanje hitnosti”)

74

2019/C 44/99

Predmet T-591/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 25. listopada 2018. – ZD protiv Parlamenta („Privremena pravna zaštita — Javna služba — Dužnosnici — Suspenzija dužnosnika s njegovih dužnosti bez uskraćivanja primitaka od rada — Zahtjev za suspenziju primjene — Narušavanje ugleda — Nepostojanje hitnosti”)

75

2019/C 44/100

Predmet T-603/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 25. listopada 2018. – ZE protiv Parlamenta („Privremena pravna zaštita — Javna služba — Dužnosnici — Suspenzija dužnosnika bez uskraćivanja primitaka od rada — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Povreda ugleda — Nepostojanje hitnosti”)

75

2019/C 44/101

Predmet T-699/18: Tužba podnesena 26. studenoga 2018. – Apera Capital Master protiv EUIPO-a – Altera Capital (APERA CAPITAL)

76

2019/C 44/102

Predmet T-708/18: Tužba podnesena 28. studenoga 2018. – ZPC Flis protiv EUIPO-a – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)

76

2019/C 44/103

Predmet T-712/18: Tužba podnesena 3. prosinca 2018. – Umweltinstitut München protiv Komisije

77

2019/C 44/104

Predmet T-713/18: Tužba podnesena 3. prosinca 2018. – Esim Chemicals protiv EUIPO-a – Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (ESIM Chemicals)

78

2019/C 44/105

Predmet T-716/18: Tužba podnesena 5. prosinca 2018. – The Logistical Approach protiv EUIPO-a – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)

79

2019/C 44/106

Predmet T-719/18: Tužba podnesena 6. prosinca 2018. – Telemark plus protiv EUIPO-a (Telemarkfest)

79

2019/C 44/107

Predmet T-729/18: Tužba podnesena 10. prosinca 2018. – El Corte Inglés protiv EUIPO-a – Lloyd Shoes (LLOYD)

80

2019/C 44/108

Predmet T-636/15: Rješenje Općeg suda od 8. studenog 2018. – Infratel Italia i dr. protiv Komisije

81

2019/C 44/109

Predmet T-295/17: Rješenje Općeg suda od 26. studenog 2018. – Danpower Baltic protiv Komisije

81

2019/C 44/110

Predmet T-379/17: Rješenje Općeg suda od 26. studenog 2018. – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft protiv EUIPO – C & C IP (T)

81

2019/C 44/111

Predmet T-401/17: Rješenje Općeg suda od 26. studenog 2018. – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft protiv EUIPO-a – C & C IP (T)

82

2019/C 44/112

Predmet T-730/17: Rješenje Općeg suda od 20. studenog 2018. – Evropaïki Dynamiki protiv Komisije

82

2019/C 44/113

Predmet T-2/18: Rješenje Općeg suda od 15. studenog 2018. – Wirecard protiv EUIPO-a – AXA Banque (boon.)

82

2019/C 44/114

Predmet T-222/18: Rješenje Općeg suda od 29. studenog 2018. – Aliança – Vinhos de Portugal protiv EUIPO-a – Lidl Stiftung (ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)

82

2019/C 44/115

Predmet T-252/18: Rješenje Općeg suda od 27. studenog 2018. – European Anglers Alliance protiv Vijeća

83

2019/C 44/116

Predmet T-374/18: Rješenje Općeg suda od 15. studenog 2018. – Labiri protiv EGOS-a

83


HR

 

Top