EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:025:TOC

Službeni list Europske unije, C 25, 21. siječnja 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 25

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
21. siječnja 2019.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2019/C 25/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2019/C 25/02

Spojeni predmeti C-626/15 i C-659/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 20. studenoga 2018. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije (C-626/15), – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije C-659/16 („Tužba za poništenje — Odluka Odbora stalnih predstavnika (Coreper) — Odluka kojom se odobrava podnošenje dokumenta za razmatranje međunarodnom tijelu — Dopuštenost — Akt koji se može pobijati — Isključiva, podijeljena ili komplementarna nadležnost Europske unije — Samostalno djelovanje Unije u međunarodnom tijelu ili sudjelovanje država članica na strani Unije — Očuvanje morskih bioloških resursa — Ribolov — Zaštita okoliša — Istraživanje — Zaštićena morska područja (ZMP) — Antarktički ugovor — Konvencija o očuvanju antarktičkih morskih živih resursa — Weddellovo more i Rossovo more”)

2

2019/C 25/03

Predmet C-648/16: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 21. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria – Italija) – Fortunata Silvia Fontana protiv Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 273. — Ispravak poreza — Metoda procjene porezne osnovice indukcijom — Pravo na odbitak PDV-a — Presumpcija — Načela neutralnosti i proporcionalnosti — Nacionalni zakon koji izračun PDV-a temelji na pretpostavljenom prihodu)

3

2019/C 25/04

Predmet C-664/16: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 21. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunjska) – Lucreţiu Hadrian Vădan protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost — Direktiva 2006/112/EZ — Članci 167., 168., 178. i 273. — Opseg prava na odbitak — Nepostojanje računâ — Provedba sudskog vještačenja — Teret dokazivanja prava na odbitak — Načela porezne neutralnosti i proporcionalnosti)

4

2019/C 25/05

Predmet C-29/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 21. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Novartis Farma SpA protiv Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità (Zahtjev za prethodnu odluku — Lijekovi za humanu primjenu — Direktiva 2001/83/EZ — Članak 3. točka 1. — Članak 6. — Direktiva 89/105/EEZ — Uredba (EZ) br. 726/2004 — Članci 3., 25. i 26. — Prepakiravanje lijeka radi njegova korištenja za liječenje koje nije obuhvaćeno njegovim odobrenjem za stavljanje u promet (izvan odobrenja za stavljanje u promet) — Pokrivanje troškova od strane nacionalnog sustava zdravstvenog osiguranja)

4

2019/C 25/06

Predmet C-147/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 20. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Curtea de Apel Constanţa – Rumunjska) – Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas i dr. protiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita sigurnosti i zdravlja radnika — Organizacija radnog vremena — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 31. — Direktiva 2003/88/EZ — Područje primjene — Odstupanje — Članak 1. stavak 3. — Direktiva 89/391/EEZ — Članak 2. stavak 2. — Udomiteljska djelatnost)

5

2019/C 25/07

Predmet C-151/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Ujedinjena Kraljevina) – Swedish Match AB protiv Secretary of State for Health (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Proizvodnja, predstavljanje i prodaja duhanskih proizvoda — Direktiva 2014/40/EU — Članak 1. točka (c) i članak 17. — Zabrana stavljanja na tržište duhana za oralnu uporabu — Valjanost)

6

2019/C 25/08

Predmet C-245/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 21. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španjolska) – Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González protiv Consejería de Educación de Castilla-La Mancha (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 1999/70/EZ — Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP — Članak 4. — Načelo nediskriminacije — Nacionalni propis kojim se omogućava prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme ako prestane postojati razlog za zapošljavanje — Nastavnici zaposleni za školsku godinu — Raskid radnog odnosa na dan završetka nastave — Organizacija radnog vremena — Direktiva 2003/88/EZ)

7

2019/C 25/09

Predmet C-295/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 22. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA protiv Autoridade Tributária e Aduaneira (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Područje primjene — Oporezive transakcije — Isporuka uz naknadu — Razlika između neoporezive štete i kamata i oporezive isporuke usluga koje se pružaju plaćanjem „novčane naknade”)

8

2019/C 25/10

Predmet C-452/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 21. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal de commerce de Liège – Belgija) – Zako SPRL protiv Sanidel SA (Zahtjev za prethodnu odluku — Samostalni trgovački zastupnici — Direktiva 86/653/EEZ — Članak 1. stavak 2. — Pojam ‚trgovački zastupnik’ — Samostalni posrednik koji svoju djelatnost obavlja u nalogodavčevom poduzeću — Izvršavanje drugih poslova osim onih povezanih s posredovanjem pri prodaji ili kupnji robe za nalogodavca)

9

2019/C 25/11

Predmet C-575/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 22. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA protiv Ministre de l'Action et des Comptes publics (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno kretanje kapitala — Porez po odbitku na bruto iznos dividendi nacionalnog podrijetla koje su isplaćene nerezidentnim društvima — Odgoda oporezivanja dividendi isplaćenih rezidentnom društvu u slučaju da je tijekom poreznog razdoblja nastao gubitak — Različit tretman — Opravdanje — Usporedivost — Uravnotežena raspodjela ovlasti za oporezivanje među državama članicama — Učinkovitost naplate poreza — Proporcionalnost — Diskriminacija)

10

2019/C 25/12

Predmet C-619/17: Presuda Suda (šesto vijeće) od 21. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo – Španjolska) – Ministerio de Defensa protiv Ane de Diego Porras (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Direktiva 1999/70/EZ — Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP — Članak 4. — Načelo nediskriminacije — Opravdanje — Članak 5. — Mjere za sprečavanje zlouporaba koje proizlaze iz uzastopnih ugovora o radu ili radnih odnosa na određeno vrijeme — Novčana naknada u slučaju raskida ugovora o radu na neodređeno vrijeme zbog objektivnog razloga — Nepostojanje novčane naknade u slučaju isteka ugovora o radu radi zamjene na određeno vrijeme)

10

2019/C 25/13

Predmet C-625/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof – Austrija) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG protiv Finanzamt Feldkirch (Zahtjev za prethodnu odluku — Članci 56. i 63. UFEU-a — Sloboda pružanja usluga i sloboda kretanja kapitala — Kreditne institucije — Davanje za stabilnost i posebni doprinos na davanje za stabilnost utvrđeni na temelju ukupne nekonsolidirane bilance kreditnih institucija sa sjedištem u Austriji — Uključivanje bankarskih poslova prekograničnog karaktera — Isključivanje poslova društava kćeri iz druge države članice — Različit tretman — Ograničenje — Opravdanje)

11

2019/C 25/14

Predmet C-627/17: Presuda Suda (deseto vijeće) od 22. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Okresný súd Dunajská Streda – Slovačka) – ZSE Energia a.s. protiv RG (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EZ) br. 861/2007 — Europski postupak za sporove male vrijednosti — Članak 2. stavak 1. i članak 3. stavak 1. — Područje primjene — Pojam „stranke” — Prekogranični sporovi)

12

2019/C 25/15

Predmet C-679/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio hof van beroep te Antwerpen – Belgija) – Vlaamse Gewest, koji zastupa Vlaamse regering, a koji predstavlja Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaamse Gewest, koji zastupa Vlaamse regering, a koji predstavlja Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw protiv Johannesa Huijbrechtsa (Zahtjev za prethodnu odluku — Sloboda kretanja kapitala — Ograničenja — Porezno zakonodavstvo — Porez na nasljedstvo — Šume kojima se upravlja na održiv način — Izuzeće — Zaštita šumske površine)

13

2019/C 25/16

Predmet C-713/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 21. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Austrija) – Ahmad Shah Ayubi protiv Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2011/95/EU — Standardi za sadržaj međunarodne zaštite — Status izbjeglice — Članak 29. — Socijalna zaštita — Različito postupanje — Izbjeglice s pravom na privremeni boravak)

13

2019/C 25/17

Predmet C-490/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. srpnja 2018. uputio Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – SD/Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

Predmet C-580/18 P: Žalba koju je 18. rujna 2018. podnio Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-41/17, Lotte Co. Ltd protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

15

2019/C 25/19

Predmet C-618/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. listopada 2018. uputio Giudice di pace di L’Aquila (Italija) – Gabriele Di Girolamo protiv Ministero della Giustizia

16

2019/C 25/20

Predmet C-639/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. listopada 2018. uputio Landgericht Kiel (Njemačka) – KH protiv Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

Predmet C-641/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. listopada 2018. uputio Tribunale di Genova (Italija) – LG i dr. protiv Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

18

2019/C 25/22

Predmet C-646/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2018. uputio Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Španjolska) – OD protiv Ryanair D. A. C.

18

2019/C 25/23

Predmet C-648/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. listopada 2018. uputio Tribunalul Bucureşti (Rumunjska) – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) protiv Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

Predmet C-658/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2018. uputio Giudice di pace di Bologna (Italija) – UX protiv Governo della Repubblica italiana

19

2019/C 25/25

Predmet C-660/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2018. uputio Landgericht Berlin (Njemačka) – Sundair GmbH protiv WV i dr.

21

2019/C 25/26

Predmet C-661/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2018. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) – CTT – Correios de Portugal protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

Predmet C-667/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. listopada 2018. uputio Grondwettelijk Hof (Belgija) – Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone protiv Ministerraada

22

2019/C 25/28

Predmet C-670/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. listopada 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) – CO protiv Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

Predmet C-672/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. listopada 2018. uputio Conseil d'État (Francuska) – DN protiv Ministre de l'Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

Predmet C-673/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. listopada 2018. uputio Cour d'appel de Paris (Francuska) – Santen SAS protiv l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

Predmet C-677/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2018. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Amoena Ltd protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

Predmet C-678/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2018. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

26

2019/C 25/33

Predmet C-679/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2018. uputio Okresní soud v Ostravě (Češka Republika) – OPR-Finance s.r.o. protiv GK

26

2019/C 25/34

Predmet C-687/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. studenoga 2018. uputio Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – SY protiv Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

Predmet C-688/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2018. uputio Specializiran nakazatelen sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv TX i UW

28

2019/C 25/36

Predmet C-689/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2018. uputio Dioikitiko Protodikeio Patron (Grčka) – CT protiv Elliniko Dimosio

28

2019/C 25/37

Predmet C-703/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. studenoga 2018. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Healthspan Limited protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

Predmet C-704/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. studenoga 2018. uputio Specializiran nakazatelen sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv LD, ME, NF, OG, PH i RI

30

 

Opći sud

2019/C 25/39

Spojeni predmeti T-202/10 RENV II i T-203/10 RENV II: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – Stichting Woonlinie i dr. protiv Komisije („Državne potpore — Socijalno stanovanje — Sustav potpora u korist društava za socijalno stanovanje — Postojeće potpore — Obveze države članice — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem — Članak 17. Uredbe (EZ) br. 659/1999 — Usluga od općeg gospodarskog interesa — Članak 106. stavak 2. UFEU-a — Definicija zadaće javne usluge”)

31

2019/C 25/40

Predmet T-207/10: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – Deutsche Telekom protiv Komisije („Državne potpore — Porezni sustav kojim se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija financijskog goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u poduzetnicima koji su porezno rezidentni u inozemstvu — Odluka kojom se potpora utvrđuje nespojivom sa zajedničkim tržištem i nalaže njezin djelomični povrat — Odredba kojom se omogućuje djelomični nastavak primjene sustava — Zahtjev za obustavu postupka — Zadržavanje pravnog interesa — Legitimna očekivanja — Precizna jamstva koja je Komisija dala — Legitimnost očekivanja — Vremensko područje primjene legitimnih očekivanja”)

32

2019/C 25/41

Predmet T-219/10 RENV: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – World Duty Free Group protiv Komisije („Državne potpore — Odredbe o porezu na dobit kojima se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija financijskog goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u poduzetnicima porezno rezidentnima u inozemstvu — Odluka kojom je potpora proglašena nespojivom s unutarnjim tržištem te je naložen njezin povrat — Pojam državne potpore — Selektivnost — Referentni sustav — Odstupanje — Različito postupanje — Opravdanje različitog postupanja — Poduzetnici korisnici mjere — Legitimna očekivanja”)

33

2019/C 25/42

Predmet T-227/10: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – Banco Santander protiv Komisije („Državne potpore — Odredbe o porezu na dobit kojima se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u trgovačkim društvima porezno rezidentnima u inozemstvu — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem i nalaže njezin povrat — Pojam državne potpore — Selektivnost — Referentni sustav — Odstupanje — Različit tretman — Opravdanje različitog tretmana — Poduzetnici korisnici mjere — Legitimna očekivanja”)

34

2019/C 25/43

Predmet T-239/11: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – Sigma Alimentos Exterior protiv Komisije („Državne potpore — Odredbe o porezu na dobit kojima se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u trgovačkim društvima porezno rezidentnima u inozemstvu — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem i nalaže njezin povrat — Pojam državne potpore — Selektivnost — Referentni sustav — Odstupanje — Različit tretman — Opravdanje različitog tretmana”)

34

2019/C 25/44

Predmet T-399/11 RENV: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – Banco Santander i Santusa protiv Komisije („Državne potpore — Odredbe o porezu na dobit kojima se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija financijskog goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u poduzetnicima porezno rezidentnima u inozemstvu — Odluka kojom je potpora proglašena nespojivom s unutarnjim tržištem te je naložen njezin povrat — Pojam državne potpore — Selektivnost — Referentni sustav — Odstupanje — Različito postupanje — Opravdanje različitog postupanja — Poduzetnici korisnici mjere — Legitimna očekivanja”)

35

2019/C 25/45

Predmet T-405/11: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – Axa Mediterranean protiv Komisije („Državne potpore — Odredbe o porezu na dobit kojima se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u trgovačkim društvima porezno rezidentnima u inozemstvu — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem i nalaže njezin povrat — Pojam državne potpore — Selektivnost — Referentni sustav — Odstupanje — Različit tretman — Opravdanje različitog tretmana — Poduzetnici korisnici mjere — Legitimna očekivanja”)

36

2019/C 25/46

Predmet T-406/11: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – Prosegur Compañía de Seguridad protiv Komisije („Državne potpore — Odredbe o porezu na dobit kojima se poduzetnicima porezno rezidentnima u Španjolskoj dopušta amortizacija goodwilla koji proizlazi iz stjecanja udjela u trgovačkim društvima porezno rezidentnima u inozemstvu — Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem i nalaže njezin povrat — Pojam državne potpore — Selektivnost — Referentni sustav — Odstupanje — Različit tretman — Opravdanje različitog tretmana — Poduzetnici korisnici mjere — Legitimna očekivanja”)

37

2019/C 25/47

Predmet T-487/14: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – CHEMK i KF protiv Komisije („Damping — Uvoz ferosilicija podrijetlom iz Rusije — Konačna antidampinška pristojba — Revizija zbog predstojećeg isteka mjera — Utvrđivanje izvozne cijene — Jedinstveni gospodarski subjekt — Uključenje antidampinške pristojbe u preprodajne cijene u Uniji — Primjena metode različite od one koja je korištena tijekom prethodnog ispitnog postupka — Nastavak ili ponavljanje dampinga i štete — Članak 2. stavak 9., članak 3. i članak 11. stavci 9. i 10. Uredbe (EZ) br.1225/2009 (sada članak 2. stavak 9., članak 3. i članak 11. stavci 9. i 10. Uredbe (EU) 2016/1036)”)

37

2019/C 25/48

Predmet T-113/15: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – RFA International protiv Komisije („Damping — Uvoz ferosilicija podrijetlom iz Rusije — Odbijanje zahtjevâ za povrat plaćenih antidampinških pristojbi — Utvrđivanje uobičajene vrijednosti i izvozne cijene — Jedinstveni gospodarski subjekt — Uključenje antidampinške pristojbe u preprodajne cijene u Uniji — Primjena metode različite od one koja je korištena tijekom prethodnog ispitnog postupka — Članak 2. stavak 9., i članak 11. stavci 9. i 10. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 (koji je postao članak 2. stavak 9. i članak 11. stavci 9. i 10. Uredbe (EU) br. 2016/1036) — Članak 18.3.1 Antidampinškog sporazuma WTO-a”)

38

2019/C 25/49

Predmet T-854/16: Presuda Općeg suda od 20. studenoga 2018. – Barata protiv Parlamenta („Javna služba — Dužnosnici — Promaknuće — Postupak promaknuća za 2015. — Postupak certificiranja — Isključenje s konačnog popisa dužnosnika koji su ovlašteni pohađati program osposobljavanja — Članak 45.a Pravilnika — Obveza obrazlaganja — Očita pogreška u ocjeni — Jednako postupanje — Prava obrane”)

39

2019/C 25/50

Predmet T-546/17: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – Haufe-Lexware protiv EUIPO-a – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije Leshare — Raniji međunarodni verbalni žig LEXWARE — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Sličnost znakova”)

39

2019/C 25/51

Predmet T-790/17: Presuda Općeg suda od 20. studenoga 2018. – St. Andrews Links protiv EUIPO-a (ST ANDREWS) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije ST ANDREWS — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Zemljopisno podrijetlo — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

40

2019/C 25/52

Predmet T-791/17: Presuda Općeg suda od 20. studenoga 2018. – St. Andrews Links protiv EUIPO-a (ST ANDREWS) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije ST ANDREWS — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Zemljopisno podrijetlo — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

41

2019/C 25/53

Predmet T-831/17: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – DRH Licensing & Managing protiv EUIPO-a – Merck (Flexagil) („Žig Europske unije — Postupak povodom opoziva — Figurativni žig Europske unije Flexagil — Stvarna uporaba žiga — Članak 18. stavak 1. podstavak 2. točka (a) i članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001 — Oblik koji se razlikuje u elementima kojima se ne mijenja razlikovni karakter žiga”)

41

2019/C 25/54

Predmet T-36/18: Presuda Općeg suda od 20. studenoga 2018. – Asahi Intecc protiv EUIPO-a – Celesio (Celeson) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Verbalni žig Celeson — Raniji verbalni međunarodni žig CELESIO — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

42

2019/C 25/55

Predmet T-646/18: Tužba podnesena 26. listopada 2018. – Bonnafous protiv Komisije

42

2019/C 25/56

Predmet T-653/18: Tužba podnesena 31. listopada 2018. – Armani protiv EUIPO-a – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

Predmet T-654/18: Tužba podnesena 31. listopada 2018. – Armani protiv EUIPO-a – Asunción (le Sac 11)

44

2019/C 25/58

Predmet T-655/18: Tužba podnesena 30. listopada 2018. – Aupicon i dr. protiv ESVD-a

45

2019/C 25/59

Predmet T-658/18: Tužba podnesena 31. listopada 2018. – Hästens Sängar protiv EUIPO-a (prikaz kariranog uzorka)

46

2019/C 25/60

Predmet T-661/18: Tužba podnesena 7. studenoga 2018. – Securitec protiv Komisije

46

2019/C 25/61

Predmet T-663/18: Tužba podnesena 9. studenoga 2018. – Nissin Foods Holdings protiv EUIPO-a – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

47

2019/C 25/62

Predmet T-666/18: Tužba podnesena 6. studenoga 2018. – 6Minutes Media protiv EUIPO-a – ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

Predmet T-668/18: Tužba podnesena 6. studenoga 2018. – 6Minutes Media protiv EUIPO-a – ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

Predmet T-669/18: Tužba podnesena 13. studenoga 2018. – Neoperl protiv EUIPO-a (prikaz četiri ispunjene rupe u uzorku običnih rupa)

50

2019/C 25/65

Predmet T-672/18: Tužba podnesena 13. studenoga 2018. – Pyke protiv EUIPO-a – Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

Predmet T-674/18: Tužba podnesena 14. studenoga 2018. – Vattenfall Europe Nuclear Energy protiv Komisije

51

2019/C 25/67

Predmet T-675/18: Tužba podnesena 19. studenoga 2018. – Trifolio-M i drugi protiv EFSA-e

52

2019/C 25/68

Predmet T-678/18: Tužba podnesena 13. studenoga 2018. – Società agricola Giusti Dal Col protiv EUIPO-a – DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

Predmet T-679/18: Tužba podnesena 12. studenoga 2018. – Showroom protiv EUIPO-a – E-Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

Predmet T-680/18: Tužba podnesena 15. studenoga 2018. – SLL Service protiv EUIPO-a – Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

Predmet T-681/18: Tužba podnesena 16. studenoga 2018. – "Korporaciya „Masternet” protiv EUIPO-a – Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

Predmet T-682/18: Tužba podnesena 16. studenoga 2018. – Twitter protiv EUIPO-a – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

Predmet T-683/18: Tužba podnesena 20. studenoga 2018. – Conte protiv EUIPO-a (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

Predmet T-685/18: Tužba podnesena 16. studenoga 2018. – Apple protiv EUIPO-a – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

Predmet T-686/18: Tužba podnesena 19. studenoga 2018. – LegalCareers protiv EUIPO-a (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

Predmet T-687/18: Tužba podnesena 20. studenoga 2018. – Pilatus Bank protiv ESB-a

59

2019/C 25/77

Predmet T-688/18: Tužba podnesena 21. studenoga 2018. – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf protiv EUIPO-a – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

Predmet T-689/18: Tužba podnesena 21. studenoga 2018. – Executive Selling protiv EUIPO-a (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

Predmet T-695/18: Tužba podnesena 26. studenoga 2018. – Werner protiv EUIPO-a – Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

Predmet T-697/18: Tužba podnesena 26. studenoga 2018. – Aldi protiv EUIPO-a – Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

Predmet T-700/18: Tužba podnesena 26. studenoga 2018. – Kalypso Media Group protiv EUIPO-a – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


HR

 

Top