EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:016:TOC

Službeni list Europske unije, C 16, 14. siječnja 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 16

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
14. siječnja 2019.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2019/C 16/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2019/C 16/02

Spojeni predmeti C-569/16 i C-570/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesarbeitsgericht – Njemačka) – Stadt Wuppertal protiv Marije Elisabeth Bauer (C-569/16), Volkera Willmerotha, u svojstvu vlasnika društva TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK protiv Martine Broßonn (C-570/16) (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Organizacija radnog vremena — Direktiva 2003/88/EZ — Članak 7. — Pravo na plaćeni godišnji odmor — Radni odnos koji prestaje zbog radnikove smrti — Nacionalni propis kojim se sprečava isplata radnikovim pravnim sljednicima novčane naknade za plaćeni godišnji odmor koji taj radnik nije iskoristio — Obveza usklađenog tumačenja nacionalnog prava — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 31. stavak 2. — Mogućnost pozivanja na odredbu prava Unije u okviru spora između pojedinaca)

2

2019/C 16/03

Predmet C-619/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Njemačka) – Sebastian W. Kreuziger protiv Land Berlin (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Organizacija radnog vremena — Direktiva 2003/88/EZ — Članak 7. — Pravo na plaćeni godišnji odmor — Nacionalni propis kojim se propisuje gubitak neiskorištenog godišnjeg odmora i novčane naknade za navedeni odmor kad radnik nije podnio zahtjev za godišnji odmor prije prestanka radnog odnosa)

3

2019/C 16/04

Spojeni predmeti C-622/16 P do C-624/16 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. studenoga 2018. – Scuola Elementare Maria Montessori Srl protiv Europske komisije, Talijanske Republike (C-622/16 P), Europska komisija protiv Scuola Elementare Maria Montessori Srl, Talijanske Republike (C-623/16 P), Europska komisija protiv Pietra Ferraccija, Talijanske Republike (C-624-16 P) (Žalba — Državne potpore — Odluka kojom se proglašava nemogućnost ostvarivanja povrata državne potpore nespojive s unutarnjim tržištem — Odluka kojom se utvrđuje nepostojanje državne potpore — Tužbe za poništenje koje su podnijeli konkurenti korisnika državnih potpora — Dopuštenost — Regulatorni akt koji ne podrazumijeva provedbene mjere — Izravan utjecaj — Pojam „apsolutne nemogućnosti” ostvarivanja povrata državne potpore nespojive s unutarnjim tržištem — Pojam „državna potpora” — Pojmovi „poduzetnik” i „gospodarska djelatnost”)

4

2019/C 16/05

Predmet C-684/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 6. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesarbeitsgericht – Njemačka) – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV protiv Tetsujija Shimizua (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Organizacija radnog vremena — Direktiva 2003/88/EZ — Članak 7. — Pravo na plaćeni godišnji odmor — Nacionalni propis kojim se predviđa gubitak neiskorištenog plaćenog godišnjeg odmora i novčane naknade za navedeni godišnji odmor kad radnik nije podnio zahtjev za godišnji odmor prije prestanka radnog odnosa — Direktiva 2003/88/EZ — Članak 7. — Obveza usklađenog tumačenja nacionalnog prava — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 31. stavak 2. — Mogućnost pozivanja na odredbu prava Unije u okviru spora između pojedinaca)

5

2019/C 16/06

Predmet C-18/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 14. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof – Austrija) – Danieli & C. Officine Meccaniche SpA i dr. protiv Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice (Zahtjev za prethodnu odluku — Pristupanje novih država članica — Republika Hrvatska — Prijelazne mjere — Slobodno pružanje usluga — Direktiva 96/71/EZ — Upućivanje radnika — Upućivanje hrvatskih državljana i državljana trećih država u Austriju posredstvom poduzeća sa sjedištem u Italiji)

6

2019/C 16/07

Predmet C-33/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 13. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk – Austrija) – Čepelnik d.o.o. protiv Michaela Vavtija (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 56. UFEU-a — Slobodno pružanje usluga — Ograničenja — Usluge na unutarnjem tržištu — Direktiva 2006/123/EZ — Radno pravo — Upućivanje radnika radi obavljanja građevinskih radova — Prijava radnika — Čuvanje i prijevod platnih lista — Obustava plaćanja — Jamčevina koju uplaćuje primatelj usluga — Osiguranje plaćanja novčane kazne koja bi se mogla izreći pružatelju usluga)

7

2019/C 16/08

Spojeni predmeti C-47/17 i C-48/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 13. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Den Haag – Nizozemska) – X (C-47/17), X (C-48/17) protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EU) br. 604/2013 — Uredba (EZ) br. 1560/2003 — Određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu — Kriteriji i mehanizmi za određivanje — Zahtjev za prihvat ili ponovni prihvat podnositelja zahtjeva za azil — Negativan odgovor zamoljene države članice — Zahtjev za ponovno razmatranje — Članak 5. stavak 2. Uredbe br. 1560/2003 — Rok za odgovor — Istek — Učinci)

7

2019/C 16/09

Predmet C-93/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 14. studenoga 2018. – Europska komisija protiv Helenske Republike (Povreda obveze države članice — Državne potpore — Potpore koje su proglašene nezakonitim i nespojivim s unutarnjim tržištem — Obveza povrata — Presuda Suda kojom se utvrđuje povreda obveze — Poduzetnik koji istodobno obavlja civilne i vojne djelatnosti — Neprovedba — Osnovni interesi sigurnosti države članice — Članak 346. stavak 1. točka (b) UFEU-a — Financijske sankcije — Novčana kazna — Paušalni iznos — Sposobnost plaćanja — Faktor „n” — Faktori na kojima se temelji ocjena sposobnosti plaćanja — Bruto domaći proizvod — Ponderiranje glasova države članice u Vijeću Europske unije — Novo pravilo glasovanja u Vijeću)

8

2019/C 16/10

Predmet C-171/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 7. studenoga 2018. – Europska komisija protiv Mađarske (Povreda obveze države članice — Direktiva 2006/123/EZ — Članci 15. do 17. — Članak 49. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Članak 56. UFEU-a — Slobodno pružanje usluga — Nacionalni sustav mobilnog plaćanja — Monopol)

9

2019/C 16/11

Predmet C-215/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 14. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenija) – Nova Kreditna Banka Maribor d.d. protiv Republike Slovenije (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Ponovna uporaba informacija javnog sektora — Direktiva 2003/98/EZ — Članak 1. stavak 2. točka (c) treća alineja — Bonitetni zahtjevi za kreditne institucije i investicijska društva — Uredba (EU) br. 575/2013 — Informacije koje trebaju objaviti kreditne institucije i investicijska društva — Članak 432. stavak 2. — Iznimke od obveze objave — Poslovne informacije koje se smatraju osjetljivima ili povjerljivima — Primjenjivost — Kreditne institucije u većinskom državnom vlasništvu — Nacionalni propis kojim se predviđa javni karakter određenih poslovnih informacija u posjedu navedenih institucija)

10

2019/C 16/12

Predmet C-238/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 14. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Vilniaus miesto apylinkės teismas – Litva) – UAB „Renerga” protiv AB „Energijos skirstymo operatorius”, AB „Lietuvos energijos gamyba” (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2009/72/EZ — Članak 3. stavci 2., 6. i 15. i članak 36. točka (f) — Unutarnje tržište električne energije — Hipotetska narav prethodnih pitanja — Nedopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku)

10

2019/C 16/13

Predmet C-247/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 13. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Korkein oikeus – Finska) – postupak koji se odnosi na izručenje Denisa Raugeviciusa (Zahtjev za prethodnu odluku — Građanstvo Europske unije — Članci 18. i 21. UFEU-a — Zahtjev treće zemlje upućen državi članici za izručenje građanina Unije, državljanina druge države članice, koji se koristio pravom na slobodno kretanje u prvoj državi članici — Zahtjev podnesen u svrhe izvršenja kazne zatvora, a ne u svrhe kaznenog progona — Zabrana izručenja koja se primjenjuje samo na vlastite državljane — Ograničenje slobodnog kretanja — Opravdanje koje se temelji na sprečavanju nekažnjavanja — Proporcionalnost)

11

2019/C 16/14

Predmet C-257/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 7. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State – Nizozemska) – C, A protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Zahtjev za prethodnu odluku — Nadležnost Suda — Direktiva 2003/86/EZ — Pravo na spajanje obitelji — Članak 15. — Odbijanje odobravanja autonomne dozvole boravka — Nacionalni propis kojim se predviđa obveza polaganja ispita građanske integracije)

12

2019/C 16/15

Spojeni predmeti C-293/17 i C-294/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 7. studenoga 2018. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Raad van State – Nizozemska) – Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu protiv College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland (C-293/17), Stichting Werkgroep Behoud de Peel protiv College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (C-294/17) (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 92/43/EEZ — Očuvanje prirodnih staništa i divlje faune i flore — Posebna područja očuvanja — Članak 6. — Procjena prihvatljivosti utjecaja plana ili projekta na područje — Nacionalni program za borbu protiv taloženja dušika — Pojmovi ‚projekt’ i ‚procjena prihvatljivosti’ — Prethodna sveukupna procjena pojedinačnih odobrenja za poljoprivredna gospodarstva koja uzrokuju takva taloženja)

13

2019/C 16/16

Predmet C-296/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 14. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Varhoven kasatsionen sad (Bugarska) – Bugarska) – Wiemer & Trachte GmbH, u stečaju protiv Žana Oveda Tadžera (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Stečajni postupci — Uredba (EZ) br. 1346/2000 — Članak 3. stavak 1. — Međunarodna nadležnost — Tužba radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika — Isključiva nadležnost sudova države članice na čijem je državnom području otvoren stečajni postupak)

14

2019/C 16/17

Predmet C-308/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 15. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof – Austrija) – Helenska Republika protiv Lea Kuhna (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EU) br. 1215/2012 — Sudska nadležnost u građanskim i trgovačkim stvarima — Područje primjene — Članak 1. stavak 1. — Pojam „građanska i trgovačka stvar” — Obveznice koje je izdala država članica — Sudjelovanje privatnog sektora u restrukturiranju javnog duga te države — Jednostrana i retroaktivna izmjena uvjetâ zajma — Klauzule o zajedničkom djelovanju — Tužba koju su protiv navedene države podnijeli privatni vjerovnici koji posjeduju te obveznice kao fizičke osobe — Odgovornost države za radnje i propuste u izvršavanju javnih ovlasti)

15

2019/C 16/18

Predmet C-310/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 13. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden – Nizozemska) – Levola Hengelo BV protiv Smilde Foods BV (Zahtjev za prethodnu odluku — Intelektualno vlasništvo — Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu — Direktiva 2001/29/EZ — Područje primjene — Članak 2. — Prava reproduciranja — Pojam „djelo” — Okus prehrambenog proizvoda)

16

2019/C 16/19

Predmet C-330/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 15. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. protiv Germanwings GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EZ) br. 1008/2008 — Članak 2. točka 18. — Članak 23. stavak 1. — Prijevoz — Zajednička pravila za obavljanje zračnog prijevoza u Europskoj uniji — Obavješćivanje — Navođenje konačne cijene koja se plaća — Uključivanje tarife zračnog prijevoza u konačnu cijenu — Obveza navođenja tarife zračnog prijevoza u eurima ili u lokalnoj valuti — Izbor relevantne lokalne valute — Povezujući čimbenici)

16

2019/C 16/20

Predmet C-334/17 P: Presuda Suda (deveto vijeće) od 15. studenoga 2018. – Republika Estonija protiv Europske komisije, Republike Latvije (Žalba — Zajednička organizacija tržišta — Iznos koji će se naplaćivati za neuklonjene prekomjerne količine šećera — Odluka 2006/776/EZ — Zahtjev za izmjenu konačne odluke Europske komisije — Dopis o odbijanju — Tužba protiv tog dopisa — Dopuštenost)

17

2019/C 16/21

Predmet C-342/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 14. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Italija) – Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia protiv Comune di Padova (Zahtjev za prethodnu odluku — Ograničenja slobode poslovnog nastana — Nadležnost Suda — Dopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku — Potpuno unutarnja situacija — Nacionalni propis kojim se zabranjuje svaka djelatnost s ciljem stjecanja dobiti povezana s čuvanjem pogrebnih urni — Test proporcionalnosti — Dosljednost nacionalnog propisa)

18

2019/C 16/22

Predmet C-380/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 7. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State – Nizozemska) – K, B protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Zahtjev za prethodnu odluku — Nadležnost Suda — Direktiva 2003/86/EZ — Pravo na spajanje obitelji — Članak 12. — Nepoštovanje roka od tri mjeseca nakon odobrenja međunarodne zaštite — Osoba koja uživa status supsidijarne zaštite — Odbijanje zahtjeva za izdavanje vize)

18

2019/C 16/23

Predmet C-432/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 7. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court of the United Kingdom – Ujedinjena Kraljevina) – Dermod Patrick O'Brien protiv Ministry of Justice, prije Department for Constitutional Affairs (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Direktiva 97/81/EZ — Okvirni sporazum o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC — Članak 4. — Načelo nediskriminacije — Radnici s nepunim radnim vremenom — Starosna mirovina — Izračun iznosa mirovine — Uzimanje u obzir razdoblja obnašanja dužnosti prije isteka roka za prenošenje Direktive 97/81/EZ — Primjena bez odgode na buduće učinke situacije koja je nastala za vrijeme važenja bivšeg zakona)

19

2019/C 16/24

Predmet C-457/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 15. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Heiko Jonny Maniero protiv Studienstiftung des deutschen Volkes eV (Zahtjev za prethodnu odluku — Jednako postupanje prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo — Direktiva 2000/43/EZ — Članak 3. stavak 1. točka (g) — Područje primjene — Pojam „obrazovanje” — Dodjela stipendija namijenjenih poticanju istraživačkih ili studijskih projekata u inozemstvu koju provodi privatna zaklada — Članak 2. stavak 2. točka (b) — Neizravna diskriminacija — Dodjela tih stipendija uvjetovana prethodno položenim prvim državnim pravnim ispitom (Erste Juristische Staatsprüfung))

20

2019/C 16/25

Predmet C-461/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 7. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court (Irska) – Irska) – Brian Holohan i dr. protiv An Bord Pleanála (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Direktiva 92/43/EEZ — Očuvanje prirodnih staništa — Očuvanje divlje faune i flore — Projekt izgradnje ceste — Odgovarajuća procjena učinaka na okoliš — Opseg obveze obrazlaganja — Direktiva 2011/92/EU — Procjena učinaka određenih projekata — Prilog IV. točka 3. — Članak 5. stavak 3. točka (d) — Doseg pojma „glavna alternativna rješenja”)

21

2019/C 16/26

Predmet C-484/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 7. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State – Nizozemska) – K protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2003/86/EZ — Pravo na spajanje obitelji — Članak 15. — Odbijanje odobrenja autonomne dozvole boravka — Nacionalni propis kojim je predviđena obveza polaganja ispita građanske integracije)

22

2019/C 16/27

Predmet C-495/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 8. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Prahova – Rumunjska) – Cartrans Spedition Srl protiv Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Izuzeća — Članak 146. stavak 1. točka (e) i članak 153. — Transakcije cestovnog prijevoza izravno povezane s izvozom robe — Isporuke koje obavljaju posrednici koji sudjeluju u takvim transakcijama — Dokazni postupak u vezi s izvozom robe — Carinska deklaracija — Karnet TIR)

22

2019/C 16/28

Predmet C-502/17: Presuda Suda (šesto vijeće) od 8. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Vestre Landsret – Danska) – C&D Foods Acquisition ApS protiv Skatteministeriet (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Namjeravani prijenos dionica društva unuke — Troškovi vezani uz usluge pružene radi tog prijenosa — Neprovedeni prijenos — Zahtjev za odbitak plaćenog pretporeza — Područje primjene PDV-a)

23

2019/C 16/29

Predmet C-544/17 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 7. studenoga 2018. – BPC Lux 2 Sàrl protiv Europske komisije, Portugalske Republike (Žalba — Državne potpore — Tužba za poništenje — Dopuštenost — Potpora portugalskih tijela za sanaciju financijske institucije Banco Espírito Santo SA — Osnivanje i kapitalizacija banke za premošćivanje — Odluka Europske komisije kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem — Pravni interes — Tužba pred nacionalnim sudovima radi poništenja odluke o sanaciji Banco Espírito Santo)

24

2019/C 16/30

Predmet C-592/17: Presuda Suda (deveto vijeće) od 15. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Vestre Landsret – Danska) – Skatteministeriet protiv Baby Dan A/S (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Kombinirana nomenklatura — Tarifno razvrstavanje — Tarifni brojevi i podbrojevi 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00 i 9403 90 10 — Proizvod posebno namijenjen za pričvršćivanje sigurnosnih ograda za djecu — Damping — Valjanost Uredbe (EZ) br. 91/2009 — Uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Kine — Sporazum Svjetske trgovinske organizacije (WTO) o antidampingu — Uredba (EZ) br. 384/96 — Članak 3. stavak 2. i članak 4. stavak 1. — Definicija industrije Zajednice)

24

2019/C 16/31

Predmet C-648/17: Presuda Suda (šesto vijeće) od 15. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Augstākā tiesa – Latvija) – „BTA Baltic Insurance Company” AS, prije „Balcia Insurance” SE protiv „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AS (Zahtjev za prethodnu odluku — Obvezno osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila — Direktiva 72/166/EEZ — Članak 3. stavak 1. — Pojam „upotreba vozila” — Nezgoda u kojoj su sudjelovala dva vozila parkirana na parkiralištu — Imovinska šteta na vozilu koju je putnik susjednog vozila prouzrokovao tako što je otvorio njegova vrata)

25

2019/C 16/32

Predmet C-426/17: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 25. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Social no2 de Terrassa – Španjolska) – Elena Barba Giménez protiv Francisce Carrión Lozano (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 47. — Korisnik besplatne pravne pomoći — Naknada odvjetnicima po službenoj dužnosti — Određivanje tarife od strane odvjetničke komore — Nepostojanje prethodne obavijesti klijentu o odvjetničkoj tarifi — Pritužba u vezi s nagradom za rad — Kontrola postojanja nepoštenih odredbi i nepoštene prakse — Glavni postupak — Pokretanje postupka pred nadležnim tijelom — Nepokretanje postupka pred sudom koji je uputio zahtjev — Odgovori na prethodna pitanja — Korisnost — Nepostojanje — Očita nedopuštenost)

26

2019/C 16/33

Predmet C-300/18 P: Žalba koju je 3. svibnja 2018. podnio UF protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 7. ožujka 2018. u predmetu T-422/17, UF protiv Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije

26

2019/C 16/34

Predmet C-534/18 P: Žalba koju je 15. kolovoza 2018. podnio Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 29. svibnja 2018. u predmetu T-577/15, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) – Núcleo de comunicaciones y control, S.L.

27

2019/C 16/35

Predmet C-551/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. kolovoza 2018. uputio Hof van Cassatie (Belgija) – Strafverfahren protiv IK

28

2019/C 16/36

Predmet C-568/18 P: Žalba koju je 11. rujna 2018. podnio Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 11. srpnja 2018. u predmetu T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH protiv Europske komisije

29

2019/C 16/37

Predmet C-656/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. listopada 2018. uputio Amtsgericht Erding (Njemačka) – F. protiv Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

30

2019/C 16/38

Predmet C-676/18: Tužba podnesena 30. listopada 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Belgije

30

2019/C 16/39

Predmet C-685/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. studenoga 2018. uputio High Court (Irska) – Minister for Justice and Equality protiv ND-a

31

2019/C 16/40

Predmet C-288/17: Rješenje predsjednika prvog vijeća Suda od 19. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement protiv Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, uz sudjelovanje Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France, Villiger France

32

2019/C 16/41

Predmet C-299/18: Rješenje predsjednika Suda od 22. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Düsseldorf – Njemačka) – Stefan Neldner protiv Eurowings GmbH

32

 

Opći sud

2019/C 16/42

Predmet T-316/14: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – PKK protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv PKK-a s ciljem borbe protiv terorizma — Zamrzavanje financijskih sredstava — Ovlasti Vijeća — Mogućnost da se tijelo treće zemlje smatra nadležnim tijelom u smislu Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP — Činjenična osnova odluka o zamrzavanju financijskih sredstava — Pozivanje na teroristička djela — Sudski nadzor — Obveza obrazlaganja — Prigovor nezakonitosti”)

33

2019/C 16/43

Predmet T-793/14: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – Tempus Energy i Tempus Energy Technology protiv Komisije „Državne potpore — Tržište kapaciteta u Ujedinjenoj Kraljevini — Program potpore — Članak 108. stavci 2. i 3. UFEU-a — Pojam „sumnje” u smislu članka 4. stavaka 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 659/1999 — Smjernice o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014. – 2020. — Odluka o neospornosti — Nepokretanje formalnog istražnog postupka — Postupovna prava zainteresiranih stranaka”

35

2019/C 16/44

Predmeti T-639/15 do T-666/15 i T-94/16: Presuda Općeg suda od 25. rujna 2018. – Psara i dr. protiv Parlamenta („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Europski parlament — Trošenje naknada članova Parlamenta — Odbijanje pristupa — Nepostojeći dokumenti — Osobni podaci — Uredba (EZ) br. 45/2001 — Nužnost prijenosa podataka — Konkretno i pojedinačno ispitivanje — Djelomičan pristup — Neprimjerena razina administrativnog opterećenja — Obveza obrazlaganja”)

36

2019/C 16/45

Predmet T-718/16: Presuda Općeg suda od 8. studenoga 2018. – Mad Dogg Athletics protiv EUIPO-a – Aerospinning Master Franchising (SPINNING) („Žig Europske unije — Postupak opoziva — Verbalni žig Europske unije SPINNING — Djelomično proglašenje opoziva — Članak 51. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

38

2019/C 16/46

Predmet T-724/16 P: Presuda Općeg suda od 8. studenoga 2018. – Cocchi i Falcione protiv Komisije („Žalba — Javna služba — Prijenos nacionalnih mirovinskih prava — Članak 24. Pravilnika o osoblju — Dužnost pomaganja Unije — Gubitak pravnog interesa tužiteljâ tijekom postupka — Obustava prvostupanjskog postupka — Uzročna veza”)

39

2019/C 16/47

Predmet T-827/16: Presuda Općeg suda od 8. studenoga 2018. – QB protiv ESB-a („Javna služba — ESB-ovo osoblje — Ocjenjivanje — Izvješće o ocjeni karijere (2015) — Mogućnost razgovora radi ocjenjivanja u pratnji sindikalnog predstavnika Povreda pravila o objektivnosti i nepristranosti koju je počinio ocjenjivač — Plaća — Odluka kojom se odbija povećanje plaće — Dopuštenost dokaza — Poruka elektroničke pošte razmijenjena između člana osoblja i njegovog „coacha” upotrebom službene adrese elektroničke pošte — Odgovornost”)

39

2019/C 16/48

Predmet T-44/17: Presuda Općeg suda od 13. studenoga 2018. – Camomilla protiv EUIPO-a– CMT (CAMOMILLA) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije CAMOMILLA — Raniji nacionalni figurativni žig CAMOMILLA — Djelomično odbijanje zahtjeva za proglašenje ništavosti — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Dokazi — Protutužba — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 60. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001) — Članak 57. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 64. stavci 2. i 3. Uredbe 2017/1001)”)

40

2019/C 16/49

Predmet T-216/17: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – Mabrouk protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu — Mjere protiv osoba odgovornih za pronevjeru javnih financijskih sredstava i povezanih osoba i subjekata — Zamrzavanje financijskih sredstava — Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava — Zadržavanje tužiteljeva imena na popis — Nedostatna činjenična osnova — Očita pogreška u ocjeni — Pogreška koja se tiče prava — Načelo dobre uprave — Razumni rok”)

41

2019/C 16/50

Predmet T-241/17: Presuda Općeg suda od 13. studenoga 2018. – Poljska protiv Komisije („EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Provedbena uredba (EU) br. 585/2011 — Privremene izvanredne mjere potpore sektoru voća i povrća zbog smrtonosne epidemije uzrokovane bakterijom enterohemoragijska Escherichia coli (E. coli) — Postupci neubiranja — Opseg naknade u korist proizvođača koji su proveli takve postupke — Izdaci koji su nastali za Poljsku — Obveza obrazlaganja”)

42

2019/C 16/51

Predmet T-454/17: Presuda Općeg suda od 8. studenoga 2018. – „Pro NGO!” protiv Komisije („Javna nabava — Postupak javne nabave — Istraga privatnog revizora — OLAF-ova istraga — Utvrđenje nepravilnosti — Komisijina odluka kojom se tužitelju izriče upravna kazna — Isključenje iz postupaka javne nabave i dodjele bespovratnih sredstava iz općeg proračuna Unije na razdoblje od šest mjeseci — Uvrštavanje u bazu podataka sustava ranog otkrivanja i isključenja — Novi tužbeni razlog — Pravo obrane”)

42

2019/C 16/52

Predmet T-486/17: Presuda Općeg suda od 14. studenoga 2018. – Foodterapia protiv EUIPO-a – Sperlari (DIETOX) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije DIETOX — Raniji figurativni žig Europske unije Dietor — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

43

2019/C 16/53

Predmet T-830/17: Presuda Općeg suda od 13. studenoga 2018. – Szentes protiv Komisije („Javna služba — Dužnosnici — Postupak zapošljavanja — Obavijest o natječaju — Otvoreni natječaj — Uvjeti za prijam — Radno iskustvo — Odluka povjerenstva da se tužitelju ne dopusti natjecanje — Zahtjev za preispitivanje — Prigovor nezakonitosti — Obveza obrazlaganja — Iskrivljavanje podataka sadržanih u prijavi — Očita pogreška u ocjeni — Povreda obavijesti o natječaju”)

44

2019/C 16/54

Predmet T-140/18: Presuda Općeg suda od 15. studenoga 2018. – LMP Lichttechnik protiv EUIPO-a (LITECRAFT) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije LITECRAFT — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001”)

44

2019/C 16/55

Predmet T-271/10 OST: Rješenje Općeg suda od 17. rujna 2018. – H protiv Vijeća („Postupak — Propust Općeg suda da odluči o troškovima”)

45

2019/C 16/56

Predmet T-621/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 12. listopada 2018. – Taminco protiv EFSA-e („Privremena pravna zaštita — Fitofarmaceutski proizvodi — Uredba (EZ) br. 1107/2009 — Objava zaključaka ispitivanja koje je provela EFSA o preispitivanju odobrenja za aktivnu tvar tiram — Zahtjev za povjerljivost određenih odlomaka — Odbijanje zahtjeva za povjerljivo postupanje — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Nepostojanje hitnosti”)

46

2019/C 16/57

Predmet T-625/18: Tužba podnesena 10. listopada 2018. – FT protiv ESMA-e

46

2019/C 16/58

Predmet T-635/18: Tužba podnesena 23. listopada 2018. – Industrial Química del Nalón protiv Komisije

47

2019/C 16/59

Predmet T-636/18: Tužba podnesena 23. listopada 2018. – Tokai erftcarbon protiv Komisije

48

2019/C 16/60

Predmet T-637/18: Tužba podnesena 23. listopada 2018. – Bawtry Carbon International protiv Komisije

49

2019/C 16/61

Predmet T-638/18: Tužba podnesena 23. listopada 2018. – Deza protiv Komisije

50

2019/C 16/62

Predmet T-639/18: Tužba podnesena 23. listopada 2018. – SGL Carbon protiv Komisije

51

2019/C 16/63

Predmet T-643/18: Tužba podnesena 29. listopada 2018. – August Wolff protiv EUIPO-a – Faes Farma (DermoFaes)

52

2019/C 16/64

Predmet T-645/18: Tužba podnesena 23. listopada 2018. – Bilbaína de Alquitranes protiv Komisije

53

2019/C 16/65

Predmet T-647/18: Tužba podnesena 29. listopada 2018. – ZQ protiv Komisije

54

2019/C 16/66

Predmet T-648/18: Tužba podnesena 22. listopada 2018. – Super bock group, SGPS protiv EUIPO-a – Agus (Crystal)

56

2019/C 16/67

Predmet T-650/18: Tužba podnesena 29. listopada 2018. – Reaktor Group protiv EUIPO-a (REAKTOR)

56

2019/C 16/68

Predmet T-665/18: Tužba podnesena 12. studenoga 2018. – Soundio protiv EUIPO-a – E-Plus Mobilfunk (Vibble)

57

2019/C 16/69

Predmet T-667/18: Tužba podnesena 9. studenoga 2018. – Pinto Teixeira protiv ESVD-a

58

2019/C 16/70

Predmet T-671/18: Tužba podnesena 15. studenoga 2018. – ZU protiv Komisije

58


HR

 

Top