EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:436:TOC

Službeni list Europske unije, C 436, 3. prosinca 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 436

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
3. prosinca 2018.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 436/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 436/02

Predmet C-207/16: Suda (veliko vijeće) od 2. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de Tarragona – Španjolska) – Postupak koji je pokrenuo Ministerio Fiscal (Zahtjev za prethodnu odluku — Elektroničke komunikacije — Obrada osobnih podataka — Direktiva 2002/58/EZ — Članci 1. i 3. — Područje primjene — Povjerljivost elektroničkih komunikacija — Zaštita — Članak 5. i članak 15. stavak 1. — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članci 7. i 8. — Podaci prikupljeni u okviru pružanja usluga elektroničkih komunikacija — Pristup državnih tijela podacima u svrhu istrage — Stupanj težine kaznenog djela kojim se može opravdati pristup podacima)

2

2018/C 436/03

Predmet C-571/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad – Varna – Bugarska) – Nikolaj Kantarev protiv Balgarske Narodne Banke (Zahtjev za prethodnu odluku — Sustavi osiguranja depozita — Direktiva 94/19/EZ — Članak 1. točka 3. podtočka i. — Članak 10. stavak 1. — Pojam „nedostupan depozit” — Odgovornost države članice za štete uzrokovane pojedincima povredama prava Unije — Dovoljno ozbiljna povreda prava Unije — Postupovna autonomija država članica — Načelo lojalne suradnje — Članak 4. stavak 3. UEU-a — Načela ekvivalentnosti i djelotvornosti)

3

2018/C 436/04

Predmet C-652/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Sofija-grad – Bugarska) – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov protiv Zamestnik-predsedatel na Državna agencija za bežancite (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička politika azila i supsidijarne zaštite — Standardi za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite — Direktiva 2011/95/EU — Članci 3., 4., 10. i 23. — Zahtjevi za međunarodnu zaštitu koje su zasebno podnijeli članovi iste obitelji — Pojedinačna procjena — Uzimanje u obzir prijetnji u odnosu na jednog člana obitelji prilikom pojedinačne procjene zahtjeva drugog člana obitelji — Povoljniji standardi koje države članice mogu zadržati ili uvesti kako bi azil ili supsidijarnu zaštitu proširili na članove obitelji korisnika međunarodne zaštite — Procjena razloga za proganjanje — Sudjelovanje azerbajdžanskog državljanina u podnošenju tužbe protiv njegove zemlje pred Europskim sudom za ljudska prava — Zajednički postupovni standardi — Direktiva 2013/32/EU — Članak 46. — Pravo na djelotvoran pravni lijek — Potpuno i ex nunc razmatranje — Razlozi proganjanja ili činjenice prešućene pred tijelom odlučivanja ali navedene u pravnom lijeku podnesenom protiv odluke tog tijela)

4

2018/C 436/05

Predmet C-668/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke (Povreda obveze države članice — Direktiva 2006/40/EZ — Emisije iz sustava za klimatizaciju motornih vozila — Članak 5. stavci 4. i 5. — Direktiva 2007/46/EZ — Homologacija motornih vozila — Članci 12., 29., 30. i 46. — Vozila koja ne ispunjavaju tehničke zahtjeve — Odgovornost nacionalnih tijela)

6

2018/C 436/06

Predmet C-12/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Curtea de Apel Cluj – Rumunjska) – Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei protiv Marije Dicu (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Organizacija radnog vremena — Direktiva 2003/88/EZ — Pravo na plaćeni godišnji odmor — Direktiva 2010/18/EU — Revidirani okvirni sporazum o roditeljskom dopustu — Roditeljski dopust koji se ne smatra razdobljem stvarnog rada)

7

2018/C 436/07

Predmet C-56/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Sofia-grad – Bugarska) – Bahtiyar Fathi protiv Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Granice, azil i useljavanje — Uredba (EU) br. 604/2013 — Članak 3. — Određivanje države članice odgovorne za ispitivanje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje — Razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu bez izričite odluke o određivanju države članice odgovorne za ispitivanje — Direktiva 2011/95/EU — Članci 9. i 10. — Razlozi za proganjanje koji se temelje na vjeri — Dokaz — Iransko zakonodavstvo o otpadništvu od vjere — Direktiva 2013/32/EU — Članak 46. stavak 3. — Učinkoviti pravni lijek)

7

2018/C 436/08

Predmet C-73/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 2. listopada 2018. – Francuska Republika protiv Europskog parlamenta (Tužba za poništenje — Institucionalno pravo — Protokol o mjestu sjedišta institucija te određenih tijela, ureda, agencija i služba Europske unije — Europski parlament — Pojam ‚sjednica koja se odnosi na proračun’ koja se održava u Strasbourgu (Francuska) — Članak 314. UFEU-a — Izvršavanje proračunske ovlasti tijekom dodatnog plenarnog zasjedanja u Bruxellesu (Belgija))

8

2018/C 436/09

Predmet C-105/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad – Varna, Bugarska) – Komisija za zaštita na potrebitelite protiv Eveline Kamenove (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita potrošača — Direktiva 2005/29/EZ — Članak 2. točke (b) i (d) — Direktiva 2011/83/EU — Članak 2. točka 2. — Pojmovi „trgovac” i „poslovna praksa”)

9

2018/C 436/10

Predmet C-191/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof – Austrija) – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte protiv ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG (Direktiva 2007/64/EZ — Platne usluge na unutarnjem tržištu — Pojam „račun za plaćanje” — Eventualna uključenost štednog računa koji svojem korisniku omogućuje polaganje i podizanje sredstava putem tekućeg računa otvorenog na njegovo ime)

10

2018/C 436/11

Predmet C-242/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA protiv Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora — Tekuća biogoriva koja se koriste za termoelektrično postrojenje — Direktiva 2009/28/EZ — Članak 17. — Kriteriji održivosti za tekuća biogoriva — Članak 18. — Nacionalni sustavi certificiranja održivosti — Provedbena odluka 2011/438/EU — Dobrovoljni sustavi certificiranja održivosti biogoriva i tekućih biogoriva koje je odobrila Europska komisija — Nacionalni propis koji predviđa obvezu za subjekte posrednike da podnesu certifikate o održivosti — Članak 34. UFEU-a — Slobodno kretanje robe)

10

2018/C 436/12

Predmet C-337/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Okręgowy w Szczecinie – Poljska) – Feniks Sp. z o.o. protiv Azteca Products & Services SL (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Uredba (EU) br. 1215/2012 — Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima — Posebna nadležnost — Članak 7. točka 1. podtočka (a) — Pojam „stvari povezane s ugovorom” — Paulijanska tužba)

11

2018/C 436/13

Predmet C-379/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Procédure engagée par Società Immobiliare Al Bosco Srl („Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima — Rok određen pravom zamoljene države članice za izvršenje naloga o blokadi imovine — Primjenjivost tog roka na nalog o blokadi imovine ishođen u drugoj državi članici koji je proglašen izvršivim u zamoljenoj državi članici”)

12

2018/C 436/14

Predmet C-384/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Mađarska) – Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N protiv Budapest Rendőrfőkapitánya (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Cestovni prijevoz — Porezne odredbe — Direktiva 1999/62/EZ — Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila — Cestarina — Obveza država članica da uspostave učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije — Paušalna novčana kazna — Načelo proporcionalnosti — Izravna primjenjivost direktive)

12

2018/C 436/15

Predmet C-416/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. – Europska komisija protiv Francuske Republike („Povreda obveze države članice — Članci 49. i 63. UFEU-a kao i članak 267. treći stavak UFEU-a — Lančano oporezivanje — Različito postupanje ovisno o državi sjedišta društva unuke — Povrat nezakonito naplaćenoga poreza po odbitku — Zahtjevi koji se odnose na dokaze kojima se opravdava takav povrat — Ograničenje prava na povrat — Diskriminacija — Nacionalni sud koji odlučuje u posljednjem stupnju — Obveza upućivanja zahtjeva za prethodnu odluku”)

13

2018/C 436/16

Predmet C-478/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 4. listopada 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Cluj – Rumunjska) – IQ protiv JP (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Nadležnost u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Članak 15. — Prijenos nadležnosti na sud koji je primjereniji za rješavanje — Područje primjene — Članak 19. — Litispendencija)

14

2018/C 436/17

Predmet C-599/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 4. listopada 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske (Povreda obveze države članice — Provedbena direktiva (EU) 2015/2392 — Prijavljivanje stvarnih ili potencijalnih kršenja uredbe o zlouporabi tržišta nadležnim tijelima — Neprijavljivanje ili neprenošenje u određenom roku)

14

2018/C 436/18

Predmet C-45/18 P: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 4. listopada 2018. – Claire Staelen protiv Europskog ombudsmana (Žalba — Zahtjev za reviziju — Pretpostavke dopuštenosti)

15

2018/C 436/19

Predmet C-353/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. svibnja 2018. uputio Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Rumunjska) – SC Beny Alex Srl protiv Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Săveni

15

2018/C 436/20

Predmet C-507/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2018. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – NH protiv Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

16

2018/C 436/21

Predmet C-513/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. kolovoza 2018. uputio Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italija) – Autoservizi Giordano società cooperativa protiv Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

16

2018/C 436/22

Predmet C-515/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italija) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato protiv Regione autonoma della Sardegna

17

2018/C 436/23

Predmet C-519/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. kolovoza 2018. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – TB protiv Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

18

2018/C 436/24

Predmet C-521/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Pegaso Srl Servizi Fiduciari i dr. protiv Poste Tutela SpA

19

2018/C 436/25

Predmet C-541/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. kolovoza 2018. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – AS protiv Deutsches Patent- und Markenamt

20

2018/C 436/26

Predmet C-544/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. kolovoza 2018. uputio Upper Tribunal (Ujedinjena Kraljevina) – HM Revenue & Customs protiv HD

20

2018/C 436/27

Predmet C-548/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. kolovoza 2018. uputio Saarländisches Oberlandesgericht (Njemačka) – BGL BNP Paribas SA protiv TeamBank AG Nürnberg

20

2018/C 436/28

Predmet C-550/18: Tužba podnesena 27. kolovoza 2018. – Europska komisija protiv Irske

21

2018/C 436/29

Predmet C-552/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. kolovoza 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Indaco Service Soc. coop. sociale, Coop. sociale il Melograno protiv Ufficio Territoriale del Governo Taranto

22

2018/C 436/30

Predmet C-557/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. kolovoza 2018. uputio Landgericht Hamburg (Njemačka) – Eurowings GmbH protiv JJ i KI

22

2018/C 436/31

Predmet C-559/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. rujna 2018. uputio Finanzgericht Baden-Württemberg (Njemačka) – TDK-Lambda Germany GmbH protiv Hauptzollamt Lörrach

23

2018/C 436/32

Predmet C-564/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. rujna 2018. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – LH protiv Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

23

2018/C 436/33

Predmet C-565/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. rujna 2018. uputio Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italija) – Société Générale S.A. protiv Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

24

2018/C 436/34

Predmet C-569/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. rujna 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Caseificio Cirigliana Srl i dr. protiv Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali i dr.

24

2018/C 436/35

Predmet C-572/18 P: Žalba koju je 13. rujna 2018. podnio thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo protiv rješenja Općeg suda (šesto vijeće) od 2. srpnja 2018. u predmetu T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo protiv Europske komisije

25

2018/C 436/36

Predmet C-588/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. rujna 2018. uputila Audiencia Nacional (Španjolska) – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) protiv Grupo de Empresas DIA S.A. i Twins Alimentación S.A.

26

2018/C 436/37

Predmet C-592/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. rujna 2018. uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemska) – Darie B.V. protiv Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

27

2018/C 436/38

Predmet C-593/18 P: Žalba koju su 21. rujna 2018. podnijeli ABB Ltd, ABB AB protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-445/14, ABB Ltd, ABB AB protiv Europske komisije

27

2018/C 436/39

Predmet C-599/18 P: Žalba koju su 21. rujna 2018. podnijeli Silec Cable SAS, General Cable Corp. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-438/14, Silec Cable, General Cable protiv Europske komisije

28

2018/C 436/40

Predmet C-600/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. rujna 2018. uputio Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – UTEP 2006. SRL protiv Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

29

2018/C 436/41

Predmet C-602/18 P: Žalba koju je 21. rujna 2018. podnijelo društvo Star Television Productions Ltd protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 13. srpnja 2018. u predmetu T-797/17, Star Television Productions protiv EUIPO-a – Marca Dorcela (STAR)

30

2018/C 436/42

Predmet C-616/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. listopada 2018. uputio Tribunal d'instance d’Épinal (Francuska) – Cofidis SA protiv YU, ZT

30

2018/C 436/43

Predmet C-622/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. listopada 2018. uputio Cour de cassation (Francuska) – AR protiv Cooper International Spirits LLC, Établissements Gabriel Boudier SA, St Dalfour SAS

30

2018/C 436/44

Predmet C-633/18 P: Žalba koju je 11. listopada 2018. podnio Apple Distribution International protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 27. srpnja 2018. u predmetu T-101/17, Apple Distribution International protiv Europske komisije

31

2018/C 436/45

Predmet C-635/18: Tužba podnesena 11. listopada 2018. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

32

2018/C 436/46

Predmet C-650/18: Tužba podnesena 17. listopada 2018. – Mađarska protiv Europskog parlamenta

33

 

Opći sud

2018/C 436/47

Predmet T-79/16: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2018. – Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters i dr. protiv Komisije („Državne potpore — Program državnih potpora koji se odnosi na subvencionirano stjecanje ili stavljanje na raspolaganje bez naknade prirodnih područja — Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem temeljem prethodne faze ispitivanja — Izostanak formalnog istražnog postupka — Aktivna procesna legitimacija — Pojam zainteresirane stranke — Dopuštenost — Povreda postupovnih prava — Ozbiljne poteškoće — Značajan utjecaj na položaj na tržištu konkurentskih poduzetnika”)

34

2018/C 436/48

Predmet T-364/16: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava i dr. protiv Komisije („Damping — Uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Kine — Izmjena dodatne oznake TARIC za društvo — Tužba za poništenje — Akt koji se može pobijati — Izravan utjecaj — Osobni utjecaj — Dopuštenost — Učinci poništavajuće presude — Pravilo usporednosti oblika”)

35

2018/C 436/49

Predmet T-387/16: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – Terna protiv Komisije („Financijska potpora — Projekti od zajedničkog interesa u području transeuropskih energetskih mreža — Određivanje konačnog iznosa financijske potpore — Revizorsko izvješće u kojem su utvrđene nepravilnosti — Neprihvatljivi troškovi — Obveza obrazlaganja — Legitimna očekivanja — Proporcionalnost”)

36

2018/C 436/50

Predmet T-567/16: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2018. – McCoy protiv Odbora regija („Javna služba — Dužnosnici — Socijalna sigurnost — Profesionalna bolest — Profesionalni uzrok bolesti — Članak 78. peti stavak Pravilnika o osoblju — Odbor za utvrđivanje invalidnosti — Obveza obrazlaganja — Očita pogreška u ocjeni — Odgovornost — Neimovinska šteta”)

36

2018/C 436/51

Predmet T-605/16: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – OY protiv Komisije („Javna služba — Ugovorno osoblje — Članak 3.b UZOS-a — Zapošljavanja — Razvrstavanje u razred — Uzimanje u obzir profesionalnog iskustva — Opće odredbe za primjenu članka 79. stavka 2. UZOS-a”)

37

2018/C 436/52

Predmet T-640/16: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – GEA Group protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Toplinski stabilizatori — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 81. UEZ-a — Odluka kojom se izmjenjuje prvotna odluka — Tužba za poništenje — Pravni interes — Dopuštenost — Novčane kazne — Gornja granica od 10 % — Grupa društava — Jednako postupanje”)

37

2018/C 436/53

Predmet T-7/17: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2018. – John Mills protiv EUIPO-a – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije MINERAL MAGIC — Raniji nacionalni verbalni žig MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 3. Uredbe (EU) 2017/1001)”)

38

2018/C 436/54

Predmet T-8/17: Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Golden Balls protiv EUIPO-a – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije GOLDEN BALLS — Raniji verbalni žig Europske unije BALLON D’OR — Relativni razlog za odbijanje — Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga — Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001)”)

39

2018/C 436/55

Predmet T-10/17: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – Proof IT protiv EIGE-a („Javna nabava usluga — Postupak javne nabave — Zahtjev za uslugama podijeljen u dvije skupine — Usluge vezane uz internetsku stranicu — Odbijanje ponuditeljeve ponude — Kriteriji dodjele — Transparentnost — Jednako postupanje — Očita pogreška u ocjeni — Izvanugovorna odgovornost”)

40

2018/C 436/56

Predmet T-26/17: Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Jalkh protiv Parlamenta („Povlastice i imuniteti — Član Europskog parlamenta — Odluka o ukidanju zastupničkog imuniteta — Veza sa zastupničkim dužnostima — Jednako postupanje — Pravna sigurnost — Legitimna očekivanja — Postupak ukidanja zastupničkog imuniteta — Prava obrane — Zlouporaba ovlasti — Izvanugovorna odgovornost”)

40

2018/C 436/57

Predmet T-27/17: Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Jalkh protiv Parlamenta („Povlastice i imuniteti — Član Europskog parlamenta — Odluka o ukidanju parlamentarnog imuniteta — Veza s funkcijama parlametarnog zastupnika — Jednako postupanje — Pravna sigurnost — Legitimna očekivanja — Postupak ukidanja imuniteta — Prava obrane — Zlouporaba ovlasti — Izvanugovorna odgovornost”)

41

2018/C 436/58

Predmet T-109/17: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – FCA US protiv EUIPO-a – Busbridge (VIPER) („Žig Europske unije — Postupak proglašavanja žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije VIPER — Raniji nacionalni verbalni žig VIPER — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Proizvodi za koje je raniji žig rabljen — Opseg uporabe ranijeg žiga — Članak 57. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 64. stavci 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1001)”)

41

2018/C 436/59

Predmet T-164/17: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2018. – Apple and Pear Australia i Star Fruits Diffusion protiv EUIPO-a – Pink Lady America (WILD PINK) „Žig Europske Unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske Unije WILD PINK — Raniji verbalni žigovi Europske Unije i nacionalni žigovi PINK LADY — Raniji figurativni žigovi Europske Unije Pink Lady — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001)”

42

2018/C 436/60

Predmet T-171/17: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – M & K protiv EUIPO-a – Genfoot (KIMIKA) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije KIMIKA — Raniji verbalni žig Europske unije KAMIK — Relativni razlozi za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Stvarna uporaba — Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 47. stavci 2. i 3. Uredbe 2017/1001)”)

43

2018/C 436/61

Predmet T-367/17: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – Linak protiv EUIPO-a – ChangZhou Kaidi Electrical (Oblik električnog podiznog stativa) („Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje ništavosti — Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje oblik električnog podiznog stativa — Raniji dizajn Zajednice — Razlog ništavosti — Nepostojanje individualnog karaktera — Upućeni korisnik — Nepostojanje različitog ukupnog dojma — Članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002”)

44

2018/C 436/62

Predmet T-368/17: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – Linak protiv EUIPO-a – ChangZhou Kaidi Electrical (Oblik električnog podiznog stativa) („Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje ništavosti — Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje oblik električnog podiznog stativa — Raniji dizajn Zajednice — Razlog ništavosti — Nepostojanje individualnog karaktera — Upućeni korisnik — Nepostojanje različitog ukupnog dojma — Članak 6. Uredbe (EZ) br. 6/2002”)

44

2018/C 436/63

Predmet T-444/17: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2018. – CompuGroup Medical protiv EUIPO-a – Medion (life coins) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije life coins — Raniji verbalni žig Europske unije LIFE — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

45

2018/C 436/64

Predmet T-533/17: Presuda Općeg suda od 18. listopada 2018. – Next design+produktion protiv EUIPO-a – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije nuuna — Raniji verbalni žigovi Europske unije NANU i NANU-NANA — Relativni razlog za odbijanje — Ocjena vjerojatnosti dovođena u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Komplementarnost proizvoda — Načela autonomije i neovisnosti žigova Europske unije — Načela zakonitosti i dobre uprave — Pravna sigurnost”)

46

2018/C 436/65

Predmet T-548/17: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – VF International protiv EUIPO-a Virmani (ANOKHI) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije ANOKHI — Raniji figurativni žig Europske unije kipling — Raniji figurativni žig Europske unije koji prikazuje siluetu majmuna — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Šteta za ugled — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001)”)

46

2018/C 436/66

Predmet T-581/17: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – Asics protiv EUIPO-a – Van Lieshout Textielagenturen (Prikaz četiri ukrštene linije) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava za registraciju figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje četiri ukrštene linije — Obveza obrazlaganja — Članak 75. i članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 (koji su postali članak 94. i članak 95. stavak 1. Uredbe 2017/1001) — Nepostojanje sličnosti znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001) — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001)”)

47

2018/C 436/67

Predmet T-644/17: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – DNV GL protiv EUIPO-a (Sustainablel) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Sustainablel — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/2001)”]

48

2018/C 436/68

Predmet T-672/17: Presuda Općeg suda od 23. listopada 2018. – Mamas and Papas protiv EUIPO-a – Wall-Budden (Zaštitna ogradica za dječje krevetiće) („Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje zaštitnu ogradicu za dječje krevetiće — Ispitivanje po službenoj dužnosti od strane žalbenog vijeća činjenica kojima se čini to otkrivanje — Načelo funkcionalnog kontinuiteta — Nedostatni dokazi za potrebe utvrđivanja otkrivanja”)

48

2018/C 436/69

Predmet T-788/17: Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Szabados protiv EUIPO-a –Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije MicroSepar — Raniji figurativni žig Europske unije SeparSolidaria — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

49

2018/C 436/70

Predmet T-822/17: Presuda Općeg suda od 17. listopada 2018. – Weber-Stephen Products protiv EUIPO-a (iGrill) („Žig Europske Unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije iGrill — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (UE) 2017/1001)”)

50

2018/C 436/71

Predmet T-413/17 INTP: Rješenje Općeg suda od 2. listopada 2018. – Karl Storz protiv EUIPO-a (3D) („Postupak — Tumačenje presude — Žig Europske unije — Povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka”)

50

2018/C 436/72

Predmet T-506/17: Rješenje Općeg suda od 4. listopada 2018. – Makhlouf protiv Vijeća („Tužbe za poništenje — Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava — Tužba koja je djelomično očito nedopuštena, a djelomično očito pravno neosnovana”)

51

2018/C 436/73

Predmet T-33/18: Rješenje Općeg suda od 3. listopada 2018. – Pracsis i Conceptexpo Project protiv Komisije i EACEA-e („Tužba za poništenje i naknadu štete — Javna nabava usluga — Upravna žalba pred Komisijom — Isključivo potvrđujući akt — Rok za podnošenje žalbe — Akt koji se ne može pobijati — Nedopuštenost”)

51

2018/C 436/74

Predmet T-549/18: Tužba podnesena 19. rujna 2018. – Hexal protiv EMA-e

52

2018/C 436/75

Predmet T-564/18: Tužba podnesena 21. rujna 2018. – Bernis i dr. protiv ESB-a

53

2018/C 436/76

Predmet T-567/18: Tužba podnesena 21. rujna 2018. – VE protiv ESMA-e

54

2018/C 436/77

Predmet T-569/18: Tužba podnesena 25. rujna 2018. – W. Kordes’ Söhne Rosenschulen protiv EUIPO-a (Kordes’ Rose Monique)

54

2018/C 436/78

Predmet T-576/18: Tužba podnesena 25. listopada 2018. – Crédit agricole protiv ESB-a

55

2018/C 436/79

Predmet T-577/18: Tužba podnesena 25. rujna 2018. – Crédit agricole Corporate and Investment Bank protiv ESB-a

56

2018/C 436/80

Predmet T-578/18: Tužba podnesena 25. rujna 2018. – CA Consumer Finance protiv ESB-a

56

2018/C 436/81

Predmet T-584/18: Tužba podnesena 27. rujna 2018. – Ukrselhosprom PCF i Versobank protiv ESB-a

57

2018/C 436/82

Predmet T-585/18: Tužba podnesena 27. rujna 2018. – Şanli protiv Vijeća

59

2018/C 436/83

Predmet T-595/18: Tužba podnesena 28. rujna 2018. – Berliner Stadtwerke protiv EUIPO-a (berlinGas)

59

2018/C 436/84

Predmet T-602/18: Tužba podnesena 5. listopada 2018. – Ayuntamiento de Enguera protiv Komisije

60

2018/C 436/85

Predmet T-603/18: Tužba podnesena 9. rujna 2018. – ZE protiv Parlamenta

61

2018/C 436/86

Predmet T-607/18: Tužba podnesena 9. listopada 2018. – Essity Hygiene and Health protiv EUIPO-a (Prikaz lista)

62

2018/C 436/87

Predmet T-617/18: Tužba podnesena 12. listopada 2018. – ZH protiv ECHA-e

63

2018/C 436/88

Predmet T-619/18: Tužba podnesena 15. listopada 2018. – TUIfly protiv Komisije

63

2018/C 436/89

Predmet T-613/13: Rješenje Općeg suda od 8. listopada 2018. – alfavet Tierarzneimittel protiv EUIPO-a – Millet Innovation (Epibac)

64

2018/C 436/90

Predmet T-871/16: Rješenje Općeg suda od 3. listopada 2018. – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor protiv INEA-e

64

2018/C 436/91

Predmet T-96/18: Rješenje Općeg suda od 11. listopada 2018. – Cabell protiv EUIPO-a – Zorro Productions (ZORRO)

64


HR

 

Top