Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:399:TOC

Službeni list Europske unije, C 399, 5. studenoga 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 399

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
5. studenoga 2018.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 399/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 399/02

Predmet C-57/16 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 4. rujna 2018. – ClientEarth protiv Europske komisije (Žalba — Pristup dokumentima institucija Europske unije — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Uredba (EZ) br. 1367/2006 — Izvješće o procjeni učinka, nacrt izvješća o procjeni učinka i mišljenje odbora za procjenu učinka — Zakonodavne inicijative u području zaštite okoliša — Odbijanje pristupa — Otkrivanje dokumenata zatraženih tijekom postupka — Daljnje postojanje pravnog interesa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu postupka odlučivanja koji je u tijeku pred institucijom Unije — Opća pretpostavka)

2

2018/C 399/03

Predmet C-430/16 P: Presuda Suda (drugo vijeće) od 6. rujna 2018. – Bank Mellat protiv Vijeća Europske unije, Europske komisije, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (Žalba — Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP) — Borba protiv širenja nuklearnog oružja — Mjere ograničavanja donesene protiv Islamske Republike Iran — Sektorske mjere — Ograničenja prijenosa sredstava u koja su uključene iranske financijske institucije — Postroženje ograničenja — Sporni sustav proizišao iz odredaba Odluke 2012/635/ZVSP i Uredbe (EU) br. 1263/2012 — Provedba Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana u vezi s iranskim nuklearnim pitanjem — Ukidanje svih mjera ograničavanja Europske unije vezanih za to pitanje — Stavljanje izvan snage spornog sustava tijekom postupka pred Općim sudom — Utjecaj na pravni interes pred Općim sudom Europske unije — Gubitak pravnog interesa)

3

2018/C 399/04

Predmet C-488/16 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 6. rujna 2018. – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Freistaat Bayern (Žalba — Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig NEUSCHWANSTEIN — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Oznaka zemljopisnog podrijetla — Razlikovni karakter — Članak 52. stavak 1. točka (b) — Zla vjera)

4

2018/C 399/05

Predmet C-527/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 6. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof – Austrija) – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna sigurnost — Uredba (EZ) br. 987/2009 — Članak 5. i članak 19. stavak 2. — Radnici upućeni u državu članicu različitu od one u kojoj poslodavac uobičajeno obavlja svoje djelatnosti — Izdavanje potvrda A1 u državi članici podrijetla nakon što je država članica domaćin priznala da su radnici obuhvaćeni njezinim sustavom socijalne sigurnosti — Mišljenje Administrativne komisije — Pogrešno izdavanje potvrda A1 — Utvrđenje — Obvezujući i retroaktivni učinak tih potvrda — Uredba (EZ) br. 883/2004 — Primjenjivo zakonodavstvo — Članak 12. stavak 1. — Pojam osobe „poslane s ciljem da zamijeni drugu osobu”)

4

2018/C 399/06

Predmet C-4/17 P: Presuda Suda (treće vijeće) od 6. rujna 2018. – Češka Republika protiv Europske komisije (Žalba — Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Troškovi koji su prihvatljivi za financiranje Europske unije — Izdaci nastali Češkoj Republici — Uredba (EZ) br. 479/2008 — Članak 11. stavak 3. — Pojam ‚restrukturiranje vinograda’)

6

2018/C 399/07

Predmet C-17/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 6. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Court of Appeal – Ujedinjena Kraljevina) – Grenville Hampshire protiv The Board of the Pension Protection Fund (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita zaposlenika u slučaju insolventnosti poslodavca — Direktiva 2008/94/EZ — Članak 8. — Dopunski mirovinski sustavi — Zaštita prava na davanja iz mirovinskog sustava — Zajamčena minimalna razina zaštite)

6

2018/C 399/08

Predmet C-21/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 6. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nejvyšší soud České republiky – Češka Republika) – Catlin Europe SE protiv O.K. Trans Praha spol. s r. o. (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim i trgovačkim stvarima — Postupak za izdavanje europskog platnog naloga — Uredba (EZ) br. 1896/2006 — Izdavanje platnog naloga zajedno sa zahtjevom za nalog — Nepostojanje prijevoda zahtjeva za nalog — Europski platni nalog koji je proglašen ovršnim — Zahtjev za preispitivanje nakon isteka roka za podnošenje prigovora — Dostava sudskih i izvansudskih pismena — Uredba (EZ) br. 1393/2007 — Primjenjivost — Članak 8. i Prilog II. — Obavještavanje primatelja o pravu da odbije primitak neprevedenog akta kojim se pokreće postupak — Nepostojanje standardnog obrasca — Posljedice)

7

2018/C 399/09

Predmet C-80/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 4. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – Fundo de Garantia Automóvel protiv Aline Antónije Destapado Pão Mole Juliana, Cristiane Micaele Caetano Juliana (Zahtjev za prethodnu odluku — Obvezno osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila — Direktiva 72/166/EEZ — Članak 3. stavak 1. — Druga direktiva 84/5/EEZ — Članak 1. stavak 4. — Obveza ugovaranja osiguranja — Vozilo parkirano na privatnom zemljištu — Pravo regresa tijela za naknadu štete prema vlasniku neosiguranog vozila)

8

2018/C 399/10

Predmet C-244/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 4. rujna 2018. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Odluka (EU) 2017/477 — Stajalište koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za suradnju osnovanog na temelju Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kazahstana, s druge strane, u pogledu rada Vijeća za suradnju, Odbora za suradnju, specijaliziranih pododbora ili drugih tijela — Članak 218. stavak 9. UFEU-a — Odluka kojom se utvrđuju stajališta koja u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju međunarodnog sporazuma — Sporazum čije se određene odredbe mogu povezati sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom (ZVSP) — Pravilo glasovanja)

9

2018/C 399/11

Predmet C-346/17 P: Presuda Suda (treće vijeće) od 6. rujna 2018. – Christoph Klein protiv Europske komisije, Savezne Republike Njemačke (Žalba — Članak 340. drugi stavak UFEU-a — Izvanugovorna odgovornost Europske unije — Direktiva 93/42/EEZ — Medicinski proizvodi — Članak 8. stavci 1. i 2. — Postupak zaštitne klauzule — Obavijest države članice o odluci o zabrani stavljanja na tržište medicinskog proizvoda — Nepostojanje odluke Europske komisije — Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila čiji je cilj dodjela prava pojedincima — Uzročna veza između postupanja institucije i navodne štete — Dokaz postojanja i opseg štete)

9

2018/C 399/12

Predmet C-454/17 P: Presuda Suda (osmo vijeće) od 6. rujna 2018. – Vincent Piessevaux protiv Vijeća Europske unije (Žalba — Javna služba — Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije — Članak 11.stavak 2. Priloga VIII — Mirovinska prava stečena u nacionalnom sustavu — Prijenos tih prava u mirovinski sustav Unije — Razlika u postupanju između dužnosnikâ čija je kapitalizirana vrijednost njihovih mirovinskih prava prenesena u sustav Unije prije odnosno poslije stupanja na snagu novih općih provedbenih odredbi)

10

2018/C 399/13

Predmet C-471/17: Presuda Suda (deseto vijeće) od 6. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Hamburg – Njemačka) – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG protiv Hauptzollamta Hannover (Zahtjev za prethodnu odluku — Carinska unija i zajednička carinska tarifa — Tarifna i statistička nomenklatura — Razvrstavanje robe — Prženi instant rezanci — Tarifni podbroj 1902 30 10)

11

2018/C 399/14

Predmet C-547/17 P: Presuda Suda (osmo vijeće) od 6. rujna 2018. – Basic Net SpA. protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (Žalba — Žig Europske unije — Figurativni žig koji prikazuje tri okomite linije — Dokaz razlikovnog karaktera stečenog uporabom)

11

2018/C 399/15

Predmet C-79/17: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 6. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Austrija) – Postupak koji su pokrenuli Gmalieva s.r.o. i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Slobodno pružanje usluga — Igre na sreću — Monopol na igre na sreću u državi članici — Nacionalni propis koji zabranjuje gospodarsko iskorištavanje automata za igre na sreću bez prethodne dozvole upravnih tijela)

12

2018/C 399/16

Spojeni predmeti C-208/17 P do C-210/17 P: Rješenje Suda (prvo vijeće) od 12. rujna 2018. – NF (C-208/17 P), NG (C-209/17 P), NM (C-210/17 P) protiv Europskog vijeća (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Izjava EU-a i Turske Europskog vijeća od 18. ožujka 2016. — Zahtjev za poništenje)

13

2018/C 399/17

Predmet C-472/17: Rješenje Suda (prvo vijeće) od 6. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Giudice di pace di L’Aquila – Italija) – Gabriele Di Girolamo protiv Ministero della Giustizia (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda — Socijalna politika — Rad na određeno vrijeme — Mirovni sudac — Očita nedopuštenost)

13

2018/C 399/18

Predmet C-542/17 P: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 11. rujna 2018. – Allstate Insurance Company protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Žig Europske unije — Prijava za registraciju verbalnog žiga DRIVEWISE — Odbijanje zahtjeva — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 7. stavak 1. točka (c) — Članak 7. stavak 2. — Članak 75. — Opisni karakter — Neologizam koji se sastoji od elemenata od kojih svaki opisuje značajke dotičnih proizvoda ili usluga — Namjena proizvoda i usluga — Iskrivljavanje — Obveza obrazlaganja)

14

2018/C 399/19

Predmet C-67/18 P: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 6. rujna 2018. – Dominique Bilde protiv Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije (Žalba — Dopuštenost — Europski parlament — Propis koji se odnosi na troškove i naknade zastupnika u Europskom parlamentu — Naknada za parlamentarnu pomoć — Povrat neosnovano isplaćenih iznosa)

14

2018/C 399/20

Predmet C-84/18 P: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 6. rujna 2018. – Sophie Montel protiv Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije (Žalba — Dopuštenost — Europski parlament — Propis koji se odnosi na troškove i naknade zastupnika u Europskom parlamentu — Naknada za parlamentarnu pomoć — Povrat neosnovano isplaćenih iznosa)

15

2018/C 399/21

Predmet C-90/18: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 6. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Visoki upravni sud – Hrvatska) – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) protiv Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. i članak 94. Poslovnika Suda — Nedostatna pojašnjenja o činjeničnom i zakonodavnom kontekstu glavnog postupka kao i o razlozima koji opravdavaju potrebu odgovora na prethodna pitanja — Očita nedopuštenost)

15

2018/C 399/22

Predmet C-184/18: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 6. rujna 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Central Administrativo Sul – Portugal) – Fazenda Pública protiv Carlosa Manuela Patrícia Teixeire, Marie Madalene da Silva Moreiro Patrício Teixeire (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Izravno oporezivanje — Članak 18. UFEU-a — Načelo nediskriminacije — Članak 63., 64. i 65. UFEU-a — Slobodno kretanje kapitala — Veće porezno opterećenje dobiti od nekretnina koju su ostvarili nerezidenti — Ograničenja kretanja kapitala u treće zemlje ili iz njih)

16

2018/C 399/23

Predmet C-237/18: Rješenje Suda (treće vijeće) od 18. srpnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal de première instance de Liège – Belgija) – Pauline Stiernon i dr. protiv Belgijske države, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Slobodno kretanje radnika — Sloboda izbora zanimanja — Članak 20., 21. i 45. UFEU-a — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 15. — Zanimanje psihomotoričkog terapeuta koje se ne nalazi na nacionalnom popisu paramedicinskih zanimanja)

17

2018/C 399/24

Predmet C-136/18 P: Žalba koju je 19. veljače 2018. podnio Robert Hansen protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 14. prosinca 2017. u predmetu T-304/16: bet365 Group protiv EUIPO-a

17

2018/C 399/25

Predmet C-425/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. lipnja 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) protiv Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

18

2018/C 399/26

Predmet C-450/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. srpnja 2018. uputio Juzgado de lo Social de Gerona (Španjolska) – WA protiv Instituto Nacional de la Seguridad Social

18

2018/C 399/27

Predmet C-457/18: Tužba podnesena 13. srpnja 2018. – Republika Slovenija protiv Republike Hrvatske

19

2018/C 399/28

Predmet C-465/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. srpnja 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – AV, BU protiv Comune di Bernareggio

21

2018/C 399/29

Predmet C-471/18 P: Žalba koju je 18. srpnja 2018. podnijela Savezna Republika Njemačka protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 8. svibnja 2018. u predmetu T-283/15, Esso Raffinage protiv Europske agencije za kemikalije

21

2018/C 399/30

Predmet C-475/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. srpnja 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – SATI – Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA protiv Azienda di Trasporti Molisana – A.T.M. SpA

22

2018/C 399/31

Predmet C-498/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. srpnja 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – ZW protiv Deutsche Lufthansa AG

23

2018/C 399/32

Predmet C-530/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. kolovoza 2018. uputio Tribunalul Ilfov (Rumunjska) – EP protiv FO-a

23

2018/C 399/33

Predmet C-576/18: Tužba podnesena 12. rujna 2018. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

24

2018/C 399/34

Predmet C-586/18 P: Žalba koju je 19. rujna 2018. podnio Buonotourist Srl protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 11. srpnja 2018. u predmetu T-185/15, Buonotourist protiv Komisije

25

2018/C 399/35

Predmet C-587/18 P: Žalba koju je 19. rujna 2018. podnio CSTP Azienda della Mobilità SpA protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 11. srpnja 2018. u predmetu T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità protiv Komisije

26

2018/C 399/36

Predmet C-591/18 P: Žalba koju su 21. rujna 2018. podnijeli Brugg Kabel AG i Kabelwerke Brugg AG Holding protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-441/14, Brugg Kabel AG i Kabelwerke Brugg AG Holding protiv Europske komisije

28

2018/C 399/37

Predmet C-186/17: Rješenje predsjednika trećeg vijeća Suda od 2. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Berlin – Njemačka) – flightright GmbH protiv Iberia Express SA

30

2018/C 399/38

Predmet C-212/17: Rješenje predsjednika Suda od 21. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španjolska) – Simón Rodríguez Otero protiv Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal

30

2018/C 399/39

Predmet C-594/17: Rješenje predsjednika Suda od 2. kolovoza 2018. – Europska komisija protiv Republike Slovenije koju podupiru Kraljevina Belgija, Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Talijanska Republika

30

2018/C 399/40

Predmet C-36/18: Rješenje predsjednika Suda od 27. srpnja 2018. – Europska komisija protiv Helenske Republike

31

2018/C 399/41

Predmet C-86/18: Rješenje predsjednika Suda od 21. kolovoza 2018. – Europska komisija protiv Velikog Vojvodstva Luksemburg

31

2018/C 399/42

Predmet C-284/18: Rješenje predsjednika Suda od 9. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte suprema di cassazione – Italija) – Equitalia centro SpA protiv Poste Italiane SpA

31

 

Opći sud

2018/C 399/43

Predmet T-604/16: Presuda Općeg suda od 19. rujna 2018. – HD protiv Parlamenta („Javna služba — Dužnosnici — Primici od rada — Obiteljski doplaci — Naknada za kućanstvo — Naknada za obrazovanje — Naknada za uzdržavano dijete — Pretpostavke za određivanje — Smanjenje naknade slične naravi koja se prima iz drugih izvora — Povrat preplaćenih iznosa — Odluke o prestanku prava na određene naknade — Pogreška koja se tiče prava — Očita pogreška u ocjeni”)

32

2018/C 399/44

Predmet T-623/16: Presuda Općeg suda od 19. rujna 2018. – Volkswagen protiv EUIPO-a – Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije MAIN AUTO WHEELS — Raniji figurativni žigovi Europske unije VW — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje sličnosti znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001) — Obveza obrazlaganja — Prva rečenica članka 75. Uredbe br. 207/2009 (koja je postala prva rečenica članka 94. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001)”)

33

2018/C 399/45

Predmet T-39/17: Presuda Općeg suda od 19. rujna 2018. – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti u vezi s prethodnim istragama sustavâ državnih potpora u lučkom sektoru svih država članica — Odbijanje pristupa — Izuzeće u vezi sa zaštitom privatnosti i integriteta pojedinca — Uredba (EZ) br. 45/2001 — Pojam privatnosti — Izuzeće u vezi sa zaštitom svrhe inspekcija, istraga i revizija — Primjena opće pretpostavke — Prevladavajući javni interes”)

33

2018/C 399/46

Predmet T-266/17: Presuda Općeg suda od 20. rujna 2018. – Kwizda Holding protiv EUIPO-a – Dermapharm (UROAKUT) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije UROAKUT — Raniji nacionalni i međunarodni figurativni žigovi UroCys — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Ovlast preinačavanja — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”

34

2018/C 399/47

Predmet T-392/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 12. srpnja 2018. – TE protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Odbijanje tužbe u glavnom postupku — Obustava postupka”)

35

2018/C 399/48

Predmeti T-337/18 R i T-347/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 24. kolovoza 2018. – Laboratoire Pareva i Biotech3D protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Uredba (EU) br. 528/2012 — Biocidni proizvodi — Aktivna tvar PHMB (1415; 4.7) — Odbijanje odobrenja — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Fumus boni juris — Odvagivanje interesa”)

35

2018/C 399/49

Predmet T-362/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 7. rujna 2018. – Robert protiv Conseil national de l’ordre des pharmaciens („Privremena pravna zaštita — Odbijanje glavne tužbe — Obustava postupka”)

36

2018/C 399/50

Predmet T-475/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 27. kolovoza 2018. – Boyer protiv Wallis-et-Futuna („Privremena pravna zaštita — Javna nabava — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Nedopuštenost”)

37

2018/C 399/51

Predmet T-504/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 11. rujna 2018. – XG protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Odbijanje pristupa Komisijinim prostorijama — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Nepostojanje pravnog interesa za ishođenje zatraženih privremenih mjera”)

37

2018/C 399/52

Predmet T-490/18: Tužba podnesena 16. kolovoza 2018. – Neda Industrial Group protiv Vijeća

38

2018/C 399/53

Predmet T-505/18: Tužba podnesena 24. kolovoza 2018. – Mađarska protiv Komisije

39

2018/C 399/54

Predmet T-509/18: Tužba podnesena 24. kolovoza 2018. – Češka Republika protiv Europske komisije

39

2018/C 399/55

Predmet T-516/18: Tužba podnesena 30. kolovoza 2018. – Luksemburg protiv Komisije

40

2018/C 399/56

Predmet T-518/18: Tužba podnesena 31. kolovoza 2018. – YG protiv Komisije

41

2018/C 399/57

Predmet T-519/18: Tužba podnesena 3. rujna 2018. – Global Silicones Council i dr. protiv ECHA-e

42

2018/C 399/58

Predmet T-524/18: Tužba podnesena 29. kolovoza 2018. – Billa protiv EUIPO-a – Boardriders IP Holdings (Billa)

43

2018/C 399/59

Predmet T-525/18: Tužba podnesena 4. rujna 2018. – ENGIE Global LNG Holding i dr. protiv Komisije

44

2018/C 399/60

Predmet T-531/18: Tužba podnesena 26. lipnja 2018. – LL-Carpenter protiv Komisije

45

2018/C 399/61

Predmet T-533/18: Tužba podnesena 6. rujna 2018. – Wanda Films i Wanda Visión protiv EUIPO-a – Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

46

2018/C 399/62

Predmet T-536/18: Tužba podnesena 11. rujna 2018. – Société des produits Nestlé protiv EUIPO-a – European Food (fitness)

47

2018/C 399/63

Predmet T-538/18: Tužba podnesena 14. rujna 2018. – Dickmanns protiv EUIPO-a

48

2018/C 399/64

Predmet T-540/18: Tužba podnesena 11. rujna 2018. – ASL Aviation Holdings i ASL Airlines (Irska) protiv Komisije

49

2018/C 399/65

Predmet T-542/18: Tužba podnesena 17. rujna 2018. – Wanda Films i Wanda Visión protiv EUIPO-a – Dalian Wanda Group Co. (wanda films)

51

2018/C 399/66

Predmet T-543/18: Tužba podnesena 17. rujna 2018. – XK protiv Komisije

52

2018/C 399/67

Predmet T-544/18: Tužba podnesena 13. rujna 2018. – ArcelorMittal Bremen protiv Komisije

52

2018/C 399/68

Predmet T-546/18: Tužba podnesena 17. rujna 2018. – XM i dr. protiv Komisije

53

2018/C 399/69

Predmet T-556/18: Tužba podnesena 19. rujna 2018. – Sensient Colors Europe protiv Komisije

54

2018/C 399/70

Predmet T-557/18: Tužba podnesena 20. rujna 2018. – LG Electronics protiv EUIPO-a – Beko (BECON)

55

2018/C 399/71

Predmet T-559/18: Tužba podnesena 13. rujna 2018. – Atos Medical protiv EUIPO-a – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (medicinski flaster)

55

2018/C 399/72

Predmet T-560/18: Tužba podnesena 13. rujna 2018. – Atos Medical protiv EUIPO-a – Andreas Fahl Medizintechnik – Vertrieb (medicinski flaster)

56

2018/C 399/73

Predmet T-562/18: Tužba podnesena 21. rujna 2018. – YP protiv Komisije

57

2018/C 399/74

Predmet T-776/17: Rješenje Općeg suda od 11. rujna 2018. – Medora Therapeutics protiv EUIPO-a – Biohealth Italia (LITHOREN)

58

2018/C 399/75

Predmet T-371/18: Rješenje Općeg suda od 11. rujna 2018. – Reiner Stemme Utility Air Systems protiv AESA-e

58


HR

 

Top