EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:367:TOC

Službeni list Europske unije, C 367, 10. listopada 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

Službeni list

Europske unije

C 367

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.

10. listopada 2018.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

I. Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

MIŠLJENJA

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/01

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora „Učinci nove decentralizirane i digitalizirane strukture opskrbe energijom s nultom stopom emisija ugljika na radna mjesta i regionalna gospodarstva” (samoinicijativno mišljenje)

1


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/02

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o temi „Uloga prometa u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i posljedični utjecaj na donošenje politika EU-a” (samoinicijativno mišljenje)

9


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/03

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Konceptima EU-a za upravljanje prijelazom na digitalno tržište rada – važan doprinos bijeloj knjizi o budućnosti rada (razmatračko mišljenje na zahtjev austrijskog predsjedništva)

15


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/04

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o temi „Položaj žena s invaliditetom” (razmatračko mišljenje na zahtjev Europskog parlamenta)

20


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor


 

III. Pripremni akti

 

EUROPSKI GOSPODARSKI I SOCIJALNI ODBOR

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/05

Mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute (COM(2018) 163 final – 2018/0076 (COD))

28


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/06

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (COM(2018) 137 final – 2018/0065 (COD))

32


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/07

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD))

35


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/08

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije (COM(2018) 259 final – 2018/0123 (COD))

39


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/09

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti (COM(2018) 134 final – 2018/0060 (COD)) i o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pružateljima usluge servisiranja kredita, kupcima kredita i naplati kolaterala (COM(2018) 135 final – 2018/0063 (COD))

43


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/10

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o pravu koje se primjenjuje na učinke vlasništva u transakcijama vrijednosnim papirima (COM(2018) 89 final), Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja (COM(2018) 92 final – 2018/0041 (COD)), Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe (COM(2018) 96 final – 2018/0044 (COD)) i Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 (COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD))

50


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/11

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (COM(2018) 93 final – 2018/0042 (COD)) i Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU (COM(2018) 94 final – 2018/0043 (COD))

56


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/12

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Akcijski plan za financijske tehnologije: za konkurentniji i inovativniji europski financijski sektor (COM(2018) 109 final)

61


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/13

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata (COM(2018) 99 final – 2018/0047 (COD)) i o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća (COM(2018) 113 final – 2018/0048 (COD))

65


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/14

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o oporezivanju dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti (COM(2018) 147 final – 2018/0072 (CNS)) i Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga (COM(2018) 148 final – 2018/0073 (CNS))

73


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/15

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje (COM(2018) 212 final – 2018/0104 (COD))

78


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/16

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (COM(2018) 213 final – 2018/0105 (COD))

84


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/17

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskom nalogu za dostavljanje i europskom nalogu za čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima (COM(2018) 225 final – 2018/0108(COD)) i o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih pravila za imenovanje zakonskih zastupnika u svrhu prikupljanja dokaza u kaznenim postupcima (COM(2018) 226 final – 2018/0107(COD))

88


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/18

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (COM(2018) 144 final – 2018/0070 (COD))

93


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/19

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o okviru za praćenje kružnog gospodarstva (COM(2018) 29 final)

97


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/20

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru (COM(2018) 115 final – 2018/0050 (COD))

103


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/21

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) (COM(2017) 753 final – 2017/0332(COD))

107


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/22

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene.eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 (COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD))

112


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/23

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni direktiva 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu uključivanja talijanske općine Campione d’Italia i talijanskih voda Luganskoga jezera u carinsko područje Unije i teritorijalno područje primjene Direktive 2008/118/EZ” (COM(2018) 261 final – 2018/0124 (CNS))

117


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/24

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu razdoblja primjene neobveznog mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na isporuke određene robe i usluga podložnih prijevari te primjene mehanizma brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om” (COM(2018) 298 final – 2018/0150(CNS))

118


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/25

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 110/2008 u pogledu nominalnih količina za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u boce u Japanu” (COM(2018) 199 final – 2018/0097 COD)

119


 

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/C 367/26

Mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Brazilu nad sjemenskim usjevima krmnog bilja i sjemenskim usjevima žitarica i u pogledu jednakovrijednosti sjemena krmnog bilja i sjemena žitarica proizvedenog u Brazilu te u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Moldovi nad sjemenskim usjevima žitarica, sjemenskim usjevima povrća i sjemenskim usjevima uljarica i predivog bilja i u pogledu jednakovrijednosti sjemena žitarica, sjemena povrća i sjemena uljarica i predivog bilja proizvedenog u Moldovi” (COM(2017) 643 final – 2017/0297 (COD))

120

HR

Top