Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:352:TOC

Službeni list Europske unije, C 352, 1. listopada 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 352

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
1. listopada 2018.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 352/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 352/02

Spojeni predmeti C-96/16 i C-94/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona, Tribunal Supremo – Španjolska) – Banco Santander, SA protiv Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés protiv Banco de Sabadell SA (C-94/17) (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 93/13/EEZ — Nepoštene odredbe — Područje primjene — Ustup tražbine — Potrošački ugovor o zajmu — Kriteriji za ocjenu nepoštenosti ugovorne odredbe kojom je određena zatezna kamatna stopa — Posljedice te nepoštenosti)

2

2018/C 352/03

Predmet C-472/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León – Španjolska) – Jorge Luis Colino Sigüenza protiv Ayuntamiento de Valladolid i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2001/23/EZ — Područje primjene — Članak 1. stavak 1. — Prijenosi poduzeća — Zaštita prava zaposlenika — Ugovor o javnoj nabavi usluga koji se odnosi na upravljanje gradskom glazbenom školom — Prestanak obavljanja djelatnosti prvog ugovaratelja prije kraja tekuće školske godine i imenovanje novog ugovaratelja na početku sljedeće školske godine — Članak 4. stavak 1. — Zabrana otpuštanja zbog prijenosa — Iznimka — Otpuštanje iz gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, zbog kojih su potrebne promjene u radnoj snazi — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 47.)

3

2018/C 352/04

Predmet C-561/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo – Španjolska) – Saras Energía SA protiv Administración del Estado (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2012/27/EU — Članak 7. stavci 1., 4. i 9. — Članak 20. stavci 4. i 6. — Promicanje energetske učinkovitosti — Sustav obveza energetske učinkovitosti — Druge mjere politike — Nacionalni fond za energetsku učinkovitost — Uspostava takvog fonda kao glavne mjere provedbe obveza energetske učinkovitosti — Obveza doprinosa — Određivanje stranaka obveznica — Distributeri energije i/ili poduzeća za maloprodaju energije)

4

2018/C 352/05

Predmet C-16/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugal) – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal protiv Autoridade Tributária e Aduaneira (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Odbitak pretporeza — Nastanak i opseg prava na odbitak)

4

2018/C 352/06

Predmet C-52/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverwaltungsgericht – Austrija) – VTB Bank (Austria) AG protiv Finanzmarktaufsichtsbehörde (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Direktiva 2013/36/EU — Članci 64., 65. i 67. — Uredba (EU) br. 575/2013 — Članak 395. stavci 1. i 5. — Nadzor kreditnih institucija — Nadzorne ovlasti i ovlasti izricanja kazni — Ograničenja velikih izloženosti — Propisi države članice koji predviđaju nametanje kamata u slučaju prekoračenja tih ograničenja — Uredba (EU) br. 468/2014 — Članak 48. — Podjela nadležnosti između Europske središnje banke (ESB) i nacionalnih tijela — Formalno pokrenut bonitetni nadzorni postupak)

5

2018/C 352/07

Predmet C-59/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Château du Grand Bois SCI protiv Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Zahtjev za prethodnu odluku — Poljoprivreda — Tržište vina — Uredba (EZ) br. 555/2008 — Potpore za restrukturiranje i prenamjenu vinograda — Nenajavljene kontrole na licu mjesta — Ovlasti kontrolnih službenika — Ovlaštenost službenika da uđu na poljoprivredno gospodarstvo bez vinogradareva dopuštenja)

6

2018/C 352/08

Spojeni predmeti C-61/17, C-62/17 i C-72/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg – Njemačka) – Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17) protiv Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Kolektivno otkazivanje – Direktiva 98/59/EZ — Članak 2. stavak 4. prvi podstavak — Pojam „poduzeće koje kontrolira poslodavca” — Postupci savjetovanja s radnicima — Teret dokazivanja)

6

2018/C 352/09

Predmet C-115/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation – Francuska) – Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) protiv Huberta Clergeaua i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EEZ) br. 1964/82 — Lažne deklaracije ili manipulacije s ciljem dobivanja posebnih izvoznih subvencija za određene komade otkoštenog mesa od životinja vrste goveda — Izmjena Uredbe br. 1964/82 kojom se proširuje mogućnost dobivanja posebnih izvoznih subvencija — Načelo retroaktivnosti blažeg kaznenog zakona — Članak 49. stavak 1. treća rečenica Povelje Europske unije o temeljnim pravima)

7

2018/C 352/10

Predmet C-120/17: Presuda Suda (osmo vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Satversmes tiesa – Latvija) – Administratīvā rajona tiesa protiv Ministru kabinets (Zahtjev za prethodnu odluku — Poljoprivreda — Potpora ruralnom razvoju — Uredba (EZ) br. 1257/1999 — Članci 10. do 12. — Potpora za prijevremeno umirovljenje — Nacionalno zakonodavstvo koje predviđa prijenos potpore nasljeđivanjem — Zakonodavstvo koje je odobrila Europska komisija — Naknadna promjena stajališta — Zaštita legitimnih očekivanja)

8

2018/C 352/11

Predmet C-122/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Court of Appeal – Irska) – David Smith protiv Patricka Meadea, Philipa Meadea, FBD Insurance plc, Irske, Attorney General (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila — Treća direktiva 90/232/EEZ — Članak 1. — Odgovornost za tjelesne ozljede svih putnika osim vozača — Obvezno osiguranje — Izravni učinak direktiva — Obveza neprimjene nacionalnog propisa protivnog direktivi — Neprimjena ugovorne klauzule protivne direktivi)

8

2018/C 352/12

Predmet C-123/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverwaltungsgericht – Njemačka) – Nefiye Yön protiv Landeshauptstadt Stuttgart (Zahtjev za prethodnu odluku — Pridruživanje EEZ-Turska — Odluka br. 2/76 — Članak 7. — Klauzula o mirovanju (standstill) — Pravo boravka članova obitelji turskog radnika — Obveza stjecanja vize radi odobrenja ulaska na područje države članice)

9

2018/C 352/13

Predmet C-161/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Land Nordrhein-Westfalen protiv Dirka Renckhoffa (Zahtjev za prethodnu odluku — Autorsko pravo i srodna prava — Direktiva 2001/29/EZ — Informacijsko društvo — Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava — Članak 3. stavak 1. — Priopćavanje javnosti — Pojam — Stavljanje na internetsku stranicu, bez odobrenja nositelja autorskog prava, fotografije koja je prethodno objavljena, bez ograničenja i uz njegovo odobrenje, na drugoj internetskoj stranici — Nova javnost)

10

2018/C 352/14

Predmet C-300/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Kúria – Mađarska) – Hochtief AG protiv Budapest Főváros Önkormányzata (Zahtjev za prethodnu odluku — Javna nabava — Postupci pravne zaštite — Direktiva 89/665/EZ — Tužba za naknadu štete — Članak 2. stavak 6. — Nacionalni propis koji dopuštenost svih tužbi za naknadu štete uvjetuje prethodnim i konačnim utvrđenjem nezakonitosti odluke javnog naručitelja koja je uzrokovala navedenu štetu — Tužba za poništenje — Prethodna tužba pred arbitražnom komisijom — Sudski nadzor odluka arbitražne komisije — Nacionalni propis koji isključuje isticanje razloga koji nisu izneseni pred arbitražnom komisijom — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 47. — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Načela djelotvornosti i ekvivalentnosti)

11

2018/C 352/15

Predmet C-329/17: Presuda Suda (osmo vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof – Austrija) – Gerhard Prenninger i dr. protiv Oberösterreichische Landesregierung (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Direktiva 2011/92/EU — Procjena učinaka određenih projekata na okoliš — Prilog II. — Točka 1. podtočka (d) — Pojam „sječa šuma radi prenamjene zemljišta” — Otvaranje trase kroz šumu vezano uz izgradnju i iskorištavanje nadzemnog elektroenergetskog prijenosnog voda)

12

2018/C 352/16

Predmet C-435/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tartu Halduskohus – Estonija) – Argo Kalda Mardi talu protiv Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička poljoprivredna politika — Izravna plaćanja — Uredba (EU) br. 1306/2013 — Članci 93. i 94. — Prilog II. — Višestruka sukladnost — Poljoprivredno i okolišno stanje — Minimalni zahtjevi — Provedba od strane države članice — Obveza zadržavanja područja „grobova spomenika” — Doseg)

12

2018/C 352/17

Predmet C-475/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Riigikohus – Estonija) – Viking Motors AS i dr. protiv Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 401. — Nacionalni porezi koji imaju obilježje poreza na promet — Zabrana — Pojam „porez na promet” — Lokalni porez na prodaju — Bitna obilježja PDV-a — Nepostojanje)

13

2018/C 352/18

Predmet C-485/17: Presuda Suda (osmo vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Verbraucherzentrale Berlin eV protiv Unimatic Vertriebs GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita potrošača — Direktiva 2011/83/EU — Članak 2. točka 9. — Pojam „poslovna prostorija” — Mjerila — Kupoprodajni ugovor sklopljen na štandu koji drži trgovac na trgovačkom sajmu)

14

2018/C 352/19

Predmet C-521/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Tallinna Ringkonnakohus – Estonija) – Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. protiv Deepaka Mehte (Zahtjev za prethodnu odluku — Intelektualno i industrijsko vlasništvo — Direktiva 2004/48/EZ — Članak 4. — Aktivna procesna legitimacija pred sudom organizacije za kolektivno zastupanje nositelja žigova — Direktiva 2000/31/EZ — Članci 12. do 14. — Odgovornost pružatelja usluga najma i registracije IP adresa koje omogućuju anonimno korištenje nazivima domena i internetskim stranicama)

15

2018/C 352/20

Predmet C-396/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. lipnja 2018. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Gennaro Cafaro protiv DQ-a

15

2018/C 352/21

Predmet C-417/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2018. uputio Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) – AW, BV, CU, DT protiv Republike Litve, koju zastupaju Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras i Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

16

2018/C 352/22

Predmet C-430/18: Tužba podnesena 29. lipnja 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

17

2018/C 352/23

Predmet C-433/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. srpnja 2018. uputio Korkein oikeus (Finska) – ML protiv OÜ Aktiva Finants

18

2018/C 352/24

Predmet C-435/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. lipnja 2018. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – Otis Gesellschaft m.b.H. i dr. protiv Land Oberösterreich i dr.

19

2018/C 352/25

Predmet C-454/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. srpnja 2018. uputio Förvaltningsrätten i Linköping (Švedska) – Baltic Cable AB protiv Energimarknadsinspektionen

19

2018/C 352/26

Predmet C-467/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. srpnja 2018. uputio Rajonen sad Lukovit (Bugarska) – Kazneni postupak protiv EP-a

20

2018/C 352/27

Predmet C-476/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. srpnja 2018. uputio Pesti Központi Kerületi Bíróság (Mađarska) – PannonHitel Pénzügyi Zrt. protiv WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

22

2018/C 352/28

Predmet C-482/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. srpnja 2018. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – Google Ireland Limited protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

23

2018/C 352/29

Predmet C-484/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. srpnja 2018. uputio Cour de cassation (Francuska) – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF protiv Institut national de l’audiovisuel

24

2018/C 352/30

Predmet C-485/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. srpnja 2018. uputio Conseil d'État (Francuska) – Groupe Lactalis protiv Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

25

2018/C 352/31

Predmet C-486/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. srpnja 2018. uputio Cour de cassation (Francuska) – RE protiv Praxair MRC

26

2018/C 352/32

Predmet C-495/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. srpnja 2018. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka Republika) – YX

26

 

Opći sud

2018/C 352/33

Predmet T-680/13: Presuda Općeg suda od 13. srpnja 2018. – K. Chrysostomides & Co. i dr. protiv Vijeća i dr. („Izvanugovorna odgovornost — Ekonomska i monetarna politika — Program potpore stabilnosti za Cipar — Odluka upravnog vijeća ESB-a o pružanju hitne likvidnosne pomoći na temelju zahtjeva Središnje banke Cipra — Izjave Euroskupine od 25. ožujka, 12. travnja, 13. svibnja i 13. rujna 2013. o Cipru — Odluka 2013/236/EU — Memorandum o razumijevanju od 26. travnja 2013. o specifičnim uvjetima gospodarske politike zaključen između Cipra i Europskog stabilizacijskog mehanizma — Nadležnost Općeg suda — Dopuštenost — Formalni zahtjevi — Iscrpljivanje nacionalnih pravnih sredstava — Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila kojim se dodjeljuju prava pojedincima — Pravo vlasništva — Legitimno očekivanje — Jednako postupanje”)

28

2018/C 352/34

Predmet T-786/14: Presuda Općeg suda od 13. srpnja 2018. – Bourdouvali i dr. protiv Vijeća i dr. („Izvanugovorna odgovornost — Ekonomska i monetarna politika — Program potpore stabilnosti za Cipar — Odluka upravnog vijeća ESB-a o pružanju hitne likvidnosne pomoći na temelju zahtjeva Središnje banke Cipra — Izjave Euroskupine od 25. ožujka, 12. travnja, 13. svibnja i 13. rujna 2013. o Cipru — Odluka 2013/236/EU — Memorandum o razumijevanju od 26. travnja 2013. o specifičnim uvjetima gospodarske politike zaključen između Cipra i Europskog stabilizacijskog mehanizma — Nadležnost Općeg suda — Dopuštenost — Formalni zahtjevi — Iscrpljivanje nacionalnih pravnih sredstava — Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila kojim se dodjeljuju prava pojedincima — Pravo vlasništva — Legitimno očekivanje — Jednako postupanje”)

29

2018/C 352/35

Predmet T-733/16: Presuda Općeg suda od 13. srpnja 2018. – Banque postale protiv ESB-a („Ekonomska i monetarna politika — Bonitetni nadzor kreditnih institucija — Članak 4. stavak 1. točka (d) i stavak 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013 — Izračun omjera financijske poluge — Odbijanje ESB-a da tužitelju odobri da iz izračuna omjera financijske poluge isključi izloženosti koje zadovoljavaju određene uvjete — Članak 429. stavak 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 — Diskrecijska ovlast ESB-a — Pogreške koje se tiču prava — Očita pogreška u ocjeni”)

30

2018/C 352/36

Predmet T-751/16: Presuda Općeg suda od 13. srpnja 2018. – Confédération nationale du Crédit mutuel protiv ESB-a („Ekonomska i monetarna politika — Bonitetni nadzor kreditnih institucija — Članak 4. stavak 1. točka (d) i stavak 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013 — Izračun omjera financijske poluge — Odbijanje ESB-a da tužitelju odobri da iz izračuna omjera financijske poluge isključi izloženosti koje zadovoljavaju određene uvjete — Članak 429. stavak 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 — Diskrecijska ovlast ESB-a — Pogreške koje se tiču prava — Očita pogreška u ocjeni”)

31

2018/C 352/37

Predmet T-768/16: Presuda Općeg suda od 13. srpnja 2018. – BNP Paribas protiv ESB-a („Ekonomska i monetarna politika — Bonitetni nadzor kreditnih institucija — Članak 4. stavak 1. točka (d) i stavak 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013 — Izračun omjera financijske poluge — Odbijanje ESB-a da tužitelju odobri da iz izračuna omjera financijske poluge isključi izloženosti koje zadovoljavaju određene uvjete — Članak 429. stavak 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 — Diskrecijska ovlast ESB-a — Pogreške koje se tiču prava — Očita pogreška u ocjeni”)

32

2018/C 352/38

Predmet T-825/16: Presuda Općeg suda od 13. srpnja 2018. – Cipar protiv EUIPO-a – Papouis Dairies (Pallas Halloumi) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije Pallas Halloumi — Raniji verbalni certifikacijski žig Ujedinjene Kraljevine HALLOUMI — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

32

2018/C 352/39

Predmet T-847/16: Presuda Općeg suda od 13. srpnja 2018. – Cipar protiv EUIPO-a – POA (COWBOYS HALLOUMI) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije COWBOYS HALLOUMI — Raniji verbalni certifikacijski žig Ujedinjene Kraljevine HALLOUMI — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

33

2018/C 352/40

Predmet T-797/17: Presuda Općeg suda od 13. srpnja 2018. – Star Television Productions protiv EUIPO-a – Marc Dorcel (STAR) („Žig Europske unije — Postupak povodom opoziva — Figurativni žig Europske unije STAR — Nepostojanje stvarne uporabe žiga — Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

34

2018/C 352/41

Predmet T-388/18: Tužba podnesena 27. lipnja 2018. – WV protiv ESVD

34

2018/C 352/42

Predmet T-391/18: Tužba podnesena 27. lipnja 2018. – Riesco García protiv Parlamenta

36

2018/C 352/43

Predmet T-396/18: Tužba podnesena 29. lipnja 2018. – ITSA protiv Komisije

36

2018/C 352/44

Predmet T-436/18: Tužba podnesena 13. srpnja 2018. – Prigent protiv Komisije

37

2018/C 352/45

Predmet T-453/18: Tužba podnesena 24. srpnja 2018. – Biasotto protiv EUIPO-a – OOFOS (OOF)

38

2018/C 352/46

Predmet T-454/18: Tužba podnesena 24. srpnja 2018. – Biasotto protiv EUIPO-a – OOFOS (OO)

39

2018/C 352/47

Predmet T-463/18: Tužba podnesena 30. srpnja 2018. – Novartis protiv EUIPO-a (SMARTSURFACE)

40

2018/C 352/48

Predmet T-473/18: Tužba podnesena 27. srpnja 2018. – Getsmarter Online protiv EUIPO-a (getsmarter)

40

2018/C 352/49

Predmet T-474/18: Tužba podnesena 6. kolovoza 2018. – Veit protiv ESB-a

41

2018/C 352/50

Predmet T-481/18: Tužba podnesena 1. kolovoza 2018. – Electroquímica Onubense protiv ECHA-e

42

2018/C 352/51

Predmet T-487/18: Tužba podnesena 14. kolovoza 2018. – Stada Arzneimittel protiv EUIPO-a (ViruProtect)

42

2018/C 352/52

Predmet T-491/18: Tužba podnesena 14. kolovoza 2018. – Vafo Praha protiv EUIPO-a – Rutzinger-Kurpas (Meatlove)

43

2018/C 352/53

Predmet T-492/18: Tužba podnesena 15. kolovoza 2018. – Zhadanov protiv EUIPO-a (Scanner Pro)

44

2018/C 352/54

Predmet T-495/18: Tužba podnesena 17. kolovoza 2018. – Dermatest protiv EUIPO-a (DERMATEST)

44

2018/C 352/55

Predmet T-496/18: Tužba podnesena 17. kolovoza 2018. – OCU protiv SRB-a

45

2018/C 352/56

Predmet T-497/18: Tužba podnesena 14. kolovoza 2018. – IAK – Forum International protiv EUIPO-a – Schwalb (IAK)

46

2018/C 352/57

Predmet T-498/18: Tužba podnesena 20. kolovoza 2018. – ZPC Flis protiv EUIPO-a – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)

47


HR

 

Top