EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:301:TOC

Službeni list Europske unije, C 301, 27. kolovoza 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 301

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
27. kolovoza 2018.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 301/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 301/02

Predmet C-390/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 5. srpnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Szombathelyi Törvényszék – Mađarska) – postupak pokrenut protiv Dániela Bertolda Lade (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima — Okvirna odluka 2008/675/PUP — Poštovanje u novom kaznenom postupku osuđujuće odluke koja je ranije donesena u drugoj državi članici — Posebni postupak priznavanja osuđujuće odluke donesene u drugoj državi članici — Revidiranje i pravna prekvalifikacija ranije odluke — Načelo uzajamnog priznavanja — Članak 82. stavak 1. UFEU-a)

2

2018/C 301/03

Predmet C-544/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 5. srpnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Ujedinjena Kraljevina) – Marcandi Limited, koji posluje pod tvrtkom Madbid protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 2. stavak 1. točka (c) — Dodjela „kredita” koji omogućuju davanje ponuda na internetskoj dražbi — Isporuka usluga uz naknadu — Prethodna transakcija — Članak 73. — Porezna osnovica)

3

2018/C 301/04

Predmet C-626/16: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 4. srpnja 2018. – Europska komisija protiv Slovačke Republike (Povreda obveze države članice — Okoliš — Odlagališta otpada — Direktiva 1999/31/EZ — Postojeća odlagališta — Članak 14. — Konačna odluka o tome može li odlagalište ili ne može nastaviti s radom — Članak 13. — Postupak zatvaranja — Presuda Suda kojom se utvrđuje povreda obveze — Neprovedba — Članak 260. Stavak 2. UFEU-a — Novčane sankcije — Novčana kazna i paušalni iznos)

4

2018/C 301/05

Predmet C-27/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 5. srpnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Lietuvos apeliacinis teismas – Litva) – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines”, u stečaju protiv Starptautiskā lidosta „Rīga” VAS, „Air Baltic Corporation” AS (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EZ) br. 44/2001 — Posebne nadležnosti — Članak 5. točka 3. — Područje delikta ili kvazidelikta — Mjesto u kojemu se dogodio štetni događaj — Mjesto nastanka štete i mjesto događaja koji je uzrokovao štetu — Zahtjev za naknadu štete navodno uzrokovane protutržišnim ponašanjem u različitim državama članicama — Članak 5. točka 5. — Djelovanje podružnice — Pojam)

4

2018/C 301/06

Predmet C-28/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 4. srpnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Østre Landsret – Danska) – NN A/S protiv Skatteministeriet (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 49. UFEU-a — Porez na dobit — Nacionalni porezni propis koji prijenos gubitaka stalne poslovne jedinice koja se nalazi na nacionalnom području, a pripada društvu sa sjedištem u drugoj državi članici, na rezidentno društvo koje je dio iste grupe uvjetuje time da je gubitke nemoguće iskoristiti za potrebe stranog poreza)

5

2018/C 301/07

Predmet C-43/17 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 5. srpnja 2018. – Liam Jenkinson protiv Europske službe za vanjsko djelovanje, Vijeća Europske unije, Europske komisije, Eulexa Kosovo (Žalba — Arbitražna klauzula — Osoblje međunarodnih misija Europske unije — Nadležnost za odlučivanje o sporovima o ugovorima o radu — Uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme — Arbitražne klauzule koje u posljednjem ugovoru predviđaju nadležnost sudova Unije, a u prethodnim ugovorima sudova u Bruxellesu (Belgija) — Odluka o neobnavljanju posljednjeg ugovora — Zahtjev za prekvalifikaciju svih ugovornih odnosa u „ugovor na neodređeno vrijeme” — Zahtjevi za naknadu štete zbog nezakonitog otkaza — Uzimanje u obzir ugovornih odnosa koji su prethodili posljednjem ugovoru — Nadležnost Općeg suda Europske unije)

6

2018/C 301/08

Predmet C-213/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 5. srpnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Den Haag, stalna služba u Amsterdamu – Nizozemska) – X protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EU) br. 604/2013 — Određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje — Članci 17., 18., 23. i 24. — Postupak za međunarodnu zaštitu koji je prethodno pokrenut i koji je u tijeku u državi članici — Novi zahtjev u drugoj državi članici — Nepostojanje zahtjeva za ponovni prihvat u predviđenim rokovima — Predaja predmetne osobe u svrhu kaznenog progona)

7

2018/C 301/09

Predmet C-217/17 P: Presuda Suda (deveto vijeće) od 5. srpnja 2018. – Mast-Jägermeister SE protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (Žalba — Dizajn Zajednice — Prijava za registraciju dizajna koji predstavlja čaše — Uredba (EZ) br. 6/2002 — Članak 36. stavak 1. točka (c) — Grafički prikaz — Članci 45. i 46. — Dodjeljivanje datuma podnošenja prijave — Pretpostavke — Uredba (EZ) br. 2245/2002 — Članak 4. stavak 1. točka (e) i članak 10. stavci 1. i 2.)

8

2018/C 301/10

Predmet C-320/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 5. srpnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Marle Participations SARL protiv Ministre de l'Économie et des Finances (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članci 2., 9. i 168. — Gospodarska djelatnost — Izravan ili neizravan utjecaj holdinga na upravljanje svojim društvima kćerima — Iznajmljivanje nekretnine od strane holdinga svojem društvu kćeri — Odbitak pretporeza — PDV koji holding društvo plati na troškove stjecanja udjela u drugim poduzećima)

8

2018/C 301/11

Predmet C-339/17: Presuda Suda (peto vijeće) od 5. srpnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Köln – Njemačka) – Verein für lauteren Wettbewerb eV protiv Princesport GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku — Nazivi tekstilnih vlakana i povezani zahtjevi u vezi s označivanjem i obilježavanjem — Uredba (EU) br. 1007/2011 — Članci 7. i 9. — Čisti tekstilni proizvodi — Tekstilni proizvodi sastavljeni od više vrsta vlakana — Metode označivanja ili obilježavanja)

9

2018/C 301/12

Predmet C-532/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 4. srpnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Hamburg – Njemačka) – Wolfgang Wirth i dr. protiv Thomson Airways Ltd. (Zahtjev za prethodnu odluku — Promet — Uredba (EZ) br. 261/2004 — Članak 2. točka (b) — Područje primjene — Pojam „stvarni zračni prijevoznik” — Ugovor o zakupu zrakoplova s posadom („wet lease”))

10

2018/C 301/13

Predmet C-325/17 P: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 26. lipnja 2018. – Windrush Aka LLP protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Jerryja Dammersa (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Žig Europske unije — Postupak opoziva — Verbalni žig The Specials — Stvarna uporaba — Odobrenje nositelja žiga)

11

2018/C 301/14

Predmet C-24/18: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 31. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság – Mađarska) – István Bán protiv KP 2000 kft., Edit Kovács (Zahtjev za prethodnu odluku — Temeljne slobode — Članci 49. i 63. UFEU-a — Potpuno unutarnja situacija — Nepostojanje dovoljnih pojašnjenja o činjeničnom i pravnom kontekstu glavnog postupka — Članak 53. stavak 2. i članak 94. Poslovnika Suda — Očita nedopuštenost)

11

2018/C 301/15

Predmet C-130/18: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 27. lipnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Düsseldorf – Njemačka) – flightright GmbH protiv Eurowings GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Zračni prijevoz — Uredba (EZ) br. 261/2004 — Članak 5. stavak 1. točka (c) — Pravo na odštetu u slučaju otkazivanja leta — Preusmjeravanje koje onemogućuje putniku da na konačno odredište stigne manje od dva sata nakon planiranog vremena dolaska otkazanog leta — Kašnjenje u trajanju između dva i tri sata)

12

2018/C 301/16

Predmet C-40/18 P: Žalba koju je 12. siječnja 2018. podnio Acquafarm S.L. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 16. studenoga 2017. u predmetu T-458/16, Acquafarm protiv Komisije

12

2018/C 301/17

Predmet C-170/18 P: Žalba koju je 2. ožujka 2018. podnio CJ protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 13. prosinca 2017. u predmetu T-692/16: CJ protiv Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

13

2018/C 301/18

Predmet C-297/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. svibnja 2018. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – Humbert Jörg Köfler i dr.

14

2018/C 301/19

Predmet C-378/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. lipnja 2018. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Landwirtschaftskammer Niedersachsen protiv Reinharda Westphala

14

2018/C 301/20

Predmet C-390/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. lipnja 2018. uputio Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francuska) – kazneni postupak protiv YA i AIRBNB Ireland UC – druge stranke: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

15

2018/C 301/21

Predmet C-394/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. lipnja 2018. uputio Corte di appello di Napoli (Italija) – I.G.I. Srl protiv Marije Grazije Cicenia i dr.

15

2018/C 301/22

Predmet C-395/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. lipnja 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA protiv Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

16

2018/C 301/23

Predmet C-400/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. lipnja 2018. uputio Hof van Cassatie (Belgija) – Infohos protiv Belgische Staat

17

2018/C 301/24

Predmet C-402/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. lipnja 2018. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Tedeschi Srl u svoje ime i kao zastupnik privremenog konzorcija poduzetnika, Consorzio Stabile Istant Service u svoje ime i kao zastupnik privremenog konzorcija poduzetnika, Università degli Studi di Roma La Sapienza

17

2018/C 301/25

Predmet C-405/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. lipnja 2018. uputio Nejvyšší správní soud (Češka Republika) – AURES Holdings, a.s. protiv Odvolací finanční ředitelství

18

2018/C 301/26

Predmet C-410/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. lipnja 2018. uputio Tribunal administratif (Luksemburg) – Nicolas Aubriet protiv Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

19

2018/C 301/27

Predmet C-416/18 P: Žalba koju je 26. lipnja 2018. podnio Mykola Yanovych Azarov protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 26. travnja 2018. u predmetu T-190/16, Mykola Yanovych Azarov protiv Vijeća Europske unije

19

2018/C 301/28

Predmet C-421/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. lipnja 2018. uputio Tribunal de première instance de Namur (Belgija) – Ordre des avocats du barreau de Dinant protiv JN

20

2018/C 301/29

Predmet C-456/18 P: Žalba koju je 12. srpnja 2018. podnijela Mađarska protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 25. travnja 2018. u spojenim predmetima T-554/15 i T-555/15, Mađarska protiv Europske komisije

21

 

Opći sud

2018/C 301/30

Predmet T-643/13: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2018. – Rogesa protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova — Zahtjev za pristup informacijama koje se odnose na određivanje 10 % najučinkovitijih postrojenja industrije čelika — Odbijanje pristupa — Izuzeće u vezi sa zaštitom komercijalnih interesa treće strane — Prevladavajući javni interes — Uredba (EZ) br. 1367/2006 — Pojam informacija koje se tiču emisija u okoliš — Poštovanje rokova”)

23

2018/C 301/31

Predmet T-185/15: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2018. – Buonotourist protiv Komisije („Državne potpore — Poduzetnik koji upravlja mrežom autobusnih veza u regiji Kampanija — Prednost — Usluga od općeg gospodarskog interesa — Naknada za tarifnu obvezu obavljanja javne usluge koja je plaćena na temelju odluke suda koji odlučuje u zadnjem stupnju — Odluka kojom je potpora proglašena nespojivom s unutarnjim tržištem — Postojeće potpore i nove potpore — Uredba (EEZ) br. 1191/69 — Uvjeti izuzeća od obveze prijave — Članak 4. stavak 5. i članak 7. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 659/99 — Nadležnosti Komisije i nacionalnih sudova u području nadzora državnih potpora — Pravomoćnost presude višeg nacionalnog suda — Primjena ratione temporis pravilâ materijalnog prava — Legitimna očekivanja — Pravna sigurnost”)

24

2018/C 301/32

Predmet T-186/15: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2018. – CSTP Azienda della Mobilità protiv Komisije („Državne potpore — Poduzetnik koji upravlja mrežom autobusnih veza u regiji Kampanija — Prednost — Usluga od općeg gospodarskog interesa — Naknada za tarifnu obvezu obavljanja javne usluge koja je plaćena na temelju odluke suda koji odlučuje u zadnjem stupnju — Odluka kojom je potpora proglašena nespojivom s unutarnjim tržištem — Postojeće potpore i nove potpore — Uredba (EEZ) br. 1191/69 — Uvjeti izuzeća od obveze prijave — Članak 4. stavak 5. i članak 7. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 659/99 — Nadležnosti Komisije i nacionalnih sudova u području nadzora državnih potpora — Pravomoćnost presude višeg nacionalnog suda — Primjena ratione temporis pravilâ materijalnog prava — Legitimna očekivanja — Pravna sigurnost”)

25

2018/C 301/33

Predmet T-240/16: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2018. – Klyuyev protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Ukrajini — Zamrzavanje financijskih sredstava — Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora — Zadržavanje tužiteljeva imena na popisu — Pravna osnova — Očita pogreška u ocijeni — Prava obrane — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Pravo vlasništva — Pravo na ugled — Prigovor nezakonitosti”)

26

2018/C 301/34

Predmet T-644/16: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2018. – ClientEarth protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Komisijini dokumenti u vezi s usklađenosti s pravom Unije mehanizma za rješavanje sporova između ulagača i država i sustava sudova za ulaganja iz trgovinskih sporazuma Unije — Djelomično odbijanje pristupa — Izuzeće u vezi sa zaštitom javnog interesa u pogledu međunarodnih odnosa — Izuzeće u pogledu zaštite pravnog savjetovanja — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu procesa odlučivanja — Prevladavajući javni interes”)

27

2018/C 301/35

Predmet T-707/16: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2018. – Enoitalia protiv EUIPO-a – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije ANTONIO RUBINI — Raniji figurativni žig Europske unije RUTINI — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

27

2018/C 301/36

Predmet T-13/17: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2018. – Europa Terra Nostra protiv Parlamenta („Institucionalno pravo — Europski parlament — Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava političkoj zakladi — Pretfinanciranje određeno u visini od 33 % najvišeg iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava — Obveza dostavljanja bankarskog jamstva za pretfinanciranje — Financijska uredba — Pravila za primjenu financijske uredbe — Uredba (EZ) br. 2004/2003 o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju — Proporcionalnost — Zlouporaba ovlasti”)

28

2018/C 301/37

Predmet T-16/17: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2018. – APF protiv Parlamenta („Institucionalno pravo — Europski parlament — Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava političkoj stranci — Pretfinanciranje određeno u visini od 33 % najvišeg iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava — Obveza dostavljanja bankarskog jamstva za pretfinanciranje — Financijska uredba — Pravila za primjenu financijske uredbe — Uredba (EZ) br. 2004/2003 o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju — Proporcionalnost — Zlouporaba ovlasti”)

29

2018/C 301/38

Predmet T-54/17: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2018. – CLF protiv Parlamenta („Institucionalno pravo — Europski parlament — Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava političkoj stranci — Pretfinanciranje određeno u visini od 33 % najvišeg iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava — Obveza dostavljanja bankarskog jamstva za pretfinanciranje — Financijska uredba — Pravila za primjenu financijske uredbe — Uredba (EZ) br. 2004/2003 o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju — Proporcionalnost — Jednako postupanje”)

29

2018/C 301/39

Predmet T-57/17: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2018. – Pegasus protiv Parlamenta („Institucionalno pravo — Europski parlament — Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava političkoj zakladi — Pretfinanciranje određeno u visini od 33 % najvišeg iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava — Obveza dostavljanja bankarskog jamstva za pretfinanciranje — Financijska uredba — Pravila za primjenu financijske uredbe — Uredba (EZ) br. 2004/2003 o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju — Proporcionalnost — Jednako postupanje”)

30

2018/C 301/40

Predmet T-694/17: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2018. – Link Entertainment protiv EUIPO-a – García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS — Raniji verbalni žig Europske unije AVORY — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Sličnost usluga — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 60. stavak 1. točka (a), Uredbe (EU) 2017/1001)”)

31

2018/C 301/41

Predmet T-147/15: Rješenje Općeg suda od 28. lipnja 2018. – Češka Republika protiv Komisije („Tužba za poništenje — Vlastita sredstva Europske unije — Financijska odgovornost država članica — Zahtjev za oslobađanje od obveze stavljanja na raspolaganje vlastitih sredstava — Dopis Komisije — Akt koji se ne može pobijati — Nedopuštenost”)

31

2018/C 301/42

Predmet T-478/15: Rješenje Općeg suda od 28. lipnja 2018. – Rumunjska protiv Komisije („Tužba za poništenje — Vlastita sredstva Europske unije — Financijska odgovornost država članica — Obveza plaćanja Komisiji iznosa koji odgovara gubitku vlastitih sredstava — Dopis Komisije — Akt koji se ne može pobijati — Nedopuštenost”)

32

2018/C 301/43

Predmet T-452/17: Rješenje Općeg suda od 28. lipnja 2018. – TL protiv EDSP-a („Tužba za poništenje — Zaštita osobnih podataka — Objavljivanje sudske prakse Općeg suda — Zahtjev za anonimizaciju i uklanjanje presude Općeg suda s interneta — Akt koji se ne može pobijati — Potvrđujući akt — Nepostojanje novih i bitnih činjenica — Očita nedopuštenost”)

33

2018/C 301/44

Predmet T-476/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 22. lipnja 2018. – Arysta LifeScience Netherlands protiv Komisije („Postupak privremene pravne zaštite — Sredstva za zaštitu bilja — Aktivna tvar diflubenzuron — Uvjeti za odobrenje za stavljanje na tržište — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti — Odvagivanje interesa”)

34

2018/C 301/45

Predmet T-577/17: Rješenje Općeg suda od 2. srpnja 2018. – thyssenkrupp Electrical Steel i thyssenkrupp Electrical Steel Ugo protiv Komisije („Tužba za poništenje — Carinska Unija — Odobrenje za unutarnju proizvodnju — Rizik negativnog utjecaja na bitne interese proizvođača Unije — Članak 211. stavak 6. Uredbe (EU) br. 952/2013 — Ispitivanje gospodarskih uvjeta — Doseg Komisijinih zaključaka — Akt koji se ne može pobijati — Nedopuštenost”)

34

2018/C 301/46

Predmet T-719/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 22. lipnja 2018. – FMC protiv Komisije („Postupak privremene pravne zaštite — Sredstva za zaštitu bilja — Provedbena uredba (EU) 2017/1496 — Neproduljenje odobrenja aktivne tvari DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti — Odvagivanje interesa”)

35

2018/C 301/47

Predmet T-757/17: Rješenje Općeg suda od 26. lipnja 2018. – Kersten protiv Komisije („Javna služba — Dužnosnici — Stegovni postupak — Izvršenje presude Općeg suda donesene u žalbenom postupku — Povlačenje odluke kojom se izriče ukor — Ponovno pokretanje stegovnih postupaka u kojima je donesena poništena sankcija — Tužba za poništenje — Akt koji negativno ne utječe — Tužba za naknadu štete — Nepoštovanje predsudskog postupka — Očita nedopuštenost”)

36

2018/C 301/48

Predmet T-784/17 RII: Rješenje predsjednika Općeg suda od 26. lipnja 2018. – Strabag Belgium protiv Parlamenta („Privremena pravna zaštita — Javna nabava radova — Rješenje kojim se suspendira primjena odluke Europskog parlamenta o odbijanju tužiteljeve ponude i o odabiru petero ponuditelja u okviru postupka javne nabave koja se odnosi na okvirni ugovor koji uključuje radove za glavnog izvoditelja za zgrade Europskog parlamenta u Bruxellesu — Zahtjev za izmjenu — Članak 159. Poslovnika — Nedopuštenost”)

36

2018/C 301/49

Predmet T-29/18: Rješenje Općeg suda od 4. srpnja 2018. – Planet protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti u vezi s ugovorom „Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II)” — Prešutno uskraćivanje pristupa — Izričita odluka donesena nakon podnošenja tužbe — Povlačenje pobijanog akta — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

37

2018/C 301/50

Predmet T-104/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 10. srpnja 2018. – Fundación Tecnalia Research & Innovation protiv REA-e („Postupak privremene pravne zaštite — Sporazum o bespovratnim sredstvima sklopljen u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) — Povrat isplaćenih iznosa — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

38

2018/C 301/51

Predmet T-244/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 10. srpnja 2018. – Synergy Hellas protiv Komisije („Postupak privremene pravne zaštite — Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen u okviru Šestog okvirnog programa za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2002.-2006.) — Povrat isplaćenih iznosa — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

38

2018/C 301/52

Predmet T-299/18 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 26. lipnja 2018. – Strabag Belgium protiv Parlamenta („Privremena pravna zaštita — Javna nabava radova — Zahtjev za suspenziju primjene — Razdoblje čekanja — Izuzetno niska ponuda — Fumus boni juris — Nepostojanje hitnosti”)

39

2018/C 301/53

Predmet T-352/18: Tužba podnesena 5. lipnja 2018. – Germann Avocats and XJ (*1) protiv Komisije

39

2018/C 301/54

Predmet T-397/18: Tužba podnesena 29. lipnja 2018. – Hugo’s Hotel protiv EUIPO-a – H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

40

2018/C 301/55

Predmet T-400/18: Tužba podnesena 2. srpnja 2018. – Landesbank Baden-Württemberg protiv SRB-a

41

2018/C 301/56

Predmet T-403/18: Tužba podnesena 2. srpnja 2018. – Pharmadom protiv EUIPO-a – Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

42

2018/C 301/57

Predmet T-414/18: Tužba podnesena 5. srpnja 2018. – Hypo Vorarlberg Bank protiv SRB-a

42

2018/C 301/58

Predmet T-424/18: Tužba podnesena 11. srpnja 2018. – Puma protiv EUIPO-a – Carrefour (prikaz križnih linija)

43

2018/C 301/59

Predmet T-427/18: Tužba podnesena 10. srpnja 2018. – Geske protiv EUIPO-a (SATISFYERMEN)

44

2018/C 301/60

Predmet T-434/18: Tužba podnesena 13. srpnja 2018. – Vans protiv EUIPO-a (ULTRARANGE)

45

2018/C 301/61

Predmet T-447/18: Tužba podnesena 18. svibnja 2018. – TUIfly protiv Komisije

45

2018/C 301/62

Predmet T-742/17: Rješenje Općeg suda od 3. srpnja 2018. – Kim i dr. protiv Vijeća

47


(*1)Informacije su izbrisane ili zamijenjene u okviru zaštite osobnih podataka i/ili povjerljivosti.

 


HR

 

Zbog zaštite osobnih podataka i/ili povjerljivosti, neke informacije sadržane u ovoj objavi više ne mogu biti prikazane, pa je stoga objavljena njezina nova autentična verzija.

Top