EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:259:TOC

Službeni list Europske unije, C 259, 23. srpnja 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 259

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
23. srpnja 2018.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 259/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 259/02

Spojeni predmeti C-85/16 P i C-86/16 P: Presuda Suda (deseto vijeće) od 30. svibnja 2018. – Kenzo Tsujimoto protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Kenzo (Žalba — Žig Europske unije — Prijave za registraciju verbalnog žiga KENZO ESTATE — Raniji verbalni žig Europske unije KENZO — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 8. stavak 5. — Relativni razlog za odbijanje registracije — Ugled — Opravdani razlog)

2

2018/C 259/03

Spojeni predmeti C-259/16 i C-260/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 31. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA(C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali – Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) protiv Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Zahtjev za prethodnu odluku — Poštanske usluge u Europskoj uniji — Direktiva 97/67/EZ — Članci 2., 7. i 9. — Direktiva 2008/6/EZ — Pojam „pružatelj poštanskih usluga” — Poduzeća za cestovni prijevoz, prijevoz tereta i ekspresne usluge koja pružaju usluge prikupljanja, razvrstavanja, prijevoza i dostave poštanskih pošiljaka — Ovlaštenje potrebno za pružanje poštanskih usluga javnosti — Doprinos za troškove pružanja univerzalne usluge)

3

2018/C 259/04

Predmet C-370/16: Presuda Suda (treće vijeće) od 30. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Novara – Italija) – Bruno Dell'Acqua protiv Eurocom Srl, Regione Lombardia (Zahtjev za prethodnu odluku — Povlastice i imuniteti Europske unije — Protokol br. 7 — Članak 1 — Nužnost prethodnog odobrenja Suda — Strukturni fondovi — Financijska potpora Europske unije — Postupak pljenidbe prema nacionalnom tijelu za iznose koji potječu iz te potpore)

4

2018/C 259/05

Predmet C-382/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 31. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Rheinland-Pfalz – Njemačka) – Hornbach-Baumarkt-AG protiv Finanzamt Landau (Zahtjev za prethodnu odluku — Sloboda poslovnog nastana — Porez na dobit — Propis države članice — Izračunavanje oporezivog prihoda društava — Pogodnost koju je rezidentno društvo besplatno dodijelilo nerezidentnom društvu s kojim se nalazi u odnosu međuovisnosti — Prilagodba oporezivih prihoda rezidentnog društva — Izostanak prilagodbe oporezivog prihoda u slučaju istovjetne pogodnosti koju je rezidentno društvo dodijelilo drugom rezidentnom društvu s kojim je na taj način povezano — Ograničenje slobode poslovnog nastana — Opravdanje)

5

2018/C 259/06

Predmet C-426/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 29. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Bruxelles – Belgija) – Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW i dr. protiv Vlaams Gewest (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita dobrobiti životinja pri usmrćivanju — Posebne metode klanja propisane vjerskim obredima — Islamski praznik prinošenja žrtve — Uredba (EZ) br. 1099/2009 — Članak 2. točka (k) — Članak 4. stavak 4. — Obveza obavljanja obrednog klanja u klaonici koja ispunjava zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 853/2004 — Valjanost — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 10. — Sloboda vjeroispovijedi — Članak 13. UFEU-a — Poštovanje nacionalnih običaja u pogledu vjerskih obreda)

5

2018/C 259/07

Predmet C-483/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 31. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Törvényszék – Mađarska) – Zsolt Sziber protiv ERSTE Bank Hungary Zrt (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita potrošača — Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima — Direktiva 93/13/EEZ — Članak 7. stavak 1. — Ugovori o zajmu izraženom u stranoj valuti — Nacionalno zakonodavstvo kojim se propisuju posebni postupovni zahtjevi za osporavanje nepoštenosti — Načelo ekvivalentnosti — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 47. — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu)

6

2018/C 259/08

Predmet C-517/16: Presuda Suda (deseto vijeće) od 30. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Poljska) – Stefan Czerwiński protiv Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna sigurnost radnika migranata — Koordinacija sustava socijalne sigurnosti — Uredba (EZ) br. 883/2004 — Materijalno područje primjene — Članak 3. — Izjava država članica u skladu s člankom 9. — Prijelazna mirovina — Kvalifikacija — Zakonski predmirovinski sustavi — Isključenje pravila zbrajanja razdoblja na temelju članka 66.)

7

2018/C 259/09

Predmet C-526/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 31. svibnja 2018. – Europska komisija protiv Republike Poljske (Povreda obveze države članice — Direktiva 2011/92/EZ — Procjena učinaka na okoliš iskopa radi traženja ili ispitivanja plina iz škriljevca — Dubinski iskopi — Kriteriji za odabir — Određivanje pragova)

7

2018/C 259/10

Predmet C-542/16: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 31. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Högsta domstolen – Suède) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag protiv Dödsboet efter Ingvar Mattsson i Jan-Erik Strobel i dr. protiv Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2002/92/EZ — Područje primjene — Pojam posredovanja u osiguranju — Direktiva 2004/39/EZ — Područje primjene — Pojam „investicijsko savjetovanje” — Savjeti pruženi povodom posredovanja u osiguranju koji se odnose na ulaganje kapitala u okviru kapitalnog životnog osiguranja — Kvalifikacija djelatnosti posrednika u osiguranju kada ne postoji njegova namjera da zaključi pravi ugovor o osiguranju)

8

2018/C 259/11

Predmet C-633/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 31. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sø- og Handelsretten – Danska) – Ernst & Young P/S protiv Konkurrencerådet (Zahtjev za prethodnu odluku — Kontrola koncentracija poduzetnika — Uredba (EZ) br. 139/2004 — Članak 7. stavak 1. — Provedba koncentracije prije prijave Europskoj komisiji i utvrđivanje nespojivosti sa zajedničkim tržištem — Zabrana — Doseg — Pojam ‚koncentracija’ — Otkazivanje jedne od stranaka koncentracije sporazuma o suradnji s trećom osobom)

9

2018/C 259/12

Predmet C-647/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 31. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal administratif de Lille – Francuska) – Adil Hassan protiv Préfet du Pas-de-Calais (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EU) br. 604/2013 — Utvrđivanje države članice odgovorne za ispitivanje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u državi članici podnio državljanin treće zemlje — Postupci prihvata i ponovnog prihvata — Članak 26. stavak 1. — Donošenje i priopćavanje odluke o transferu prije nego što zamoljena država članica usvoji zahtjev u svrhu prihvata ili ponovnog prihvata)

9

2018/C 259/13

Spojeni predmet C-660/16 i C-661/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 31. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzhof – Njemačka) – Finanzamt Dachau protiv Achima Kollroßa (C-660/16), Finanzamt Göppingen protiv Ericha Wirtla (C-661/16) (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Isporuka robe — Članak 65. — Članak 167. — Plaćanje predujma za kupnju robe koja potom nije isporučena — Kazneni progon zakonskih zastupnika dobavljača zbog prijevare — Nesolventnost dobavljača — Odbitak pretporeza — Pretpostavke — Članci 185. i 186. — Ispravak nacionalnog poreznog tijela — Pretpostavke)

10

2018/C 259/14

Predmet C-190/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 31. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Španjolska) – Lu Zheng protiv Ministerio de Economía y Competitividad (Zahtjev za prethodnu odluku — Kontrole gotovine koja se unosi u Europsku uniju ili iznosi iz Europske unije — Uredba (EZ) br. 1889/2005 — Područje primjene — Članak 63. UFEU-a — Slobodno kretanje kapitala — Državljanin treće zemlje koji nosi znatan iznos neprijavljene gotovine u svojoj prtljazi — Obveza prijavljivanja u vezi s iznošenjem tog iznosa sa španjolskog državnog područja — Sankcije — Proporcionalnost)

11

2018/C 259/15

Predmet C-251/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 31. svibnja 2018. – Europska komisija protiv Talijanske Republike (Povreda obveze države članice — Prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda — Direktiva 91/271/EEZ — Članci 3., 4. i 10. — Presuda Suda kojom se utvrđuje povreda obveze — Neprovedba — Članak 260. stavak 2. UFEU-a — Novčane sankcije — Novčana kazna i paušalni iznos)

11

2018/C 259/16

Predmet C-306/17: Presuda Suda (osmo vijeće) od 31. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tatabányai Törvényszék – Mađarska) – Éva Nothartová protiv Sámsona Józsefa Boldizsára (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EU) br. 1215/2012 — Sudska nadležnost — Posebne nadležnosti — Članak 8. točka 3. — Protutužba koja proizlazi ili ne proizlazi iz istog ugovora ili činjeničnog stanja kao i prvotna tužba)

12

2018/C 259/17

Predmet C-335/17: Presuda Suda (prvo vijeće) od 31. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Vrhoven kasacionen sad (Bugarska) – Bugarska) – Neli Valčeva protiv Georgiosa Babanarakisa (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Područje primjene — Pojam ‚pravo na kontakt s djetetom’ — Članak 1. stavak 2. točka (a) i članak 2. točke 7. i 10. — Pravo na kontakt s djetetom baka i djedova)

13

2018/C 259/18

Predmet C-390/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 30. svibnja 2018. – Irit Azoulay i dr. protiv Parlamenta (Žalba — Javna služba — Primici od rada — Obiteljski doplaci — Naknada za obrazovanje — Odbijanje naknade troškova obrazovanja — Članak 3. stavak 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europske unije)

13

2018/C 259/19

Spojeni predmeti C-519/17 P i C-522/17 P do C-525/17 P: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 30. svibnja 2018. – L'Oréal protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Guinot SAS (Žalba — Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijave za registraciju verbalnih žigova MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO i MASTER DRAMA — Raniji nacionalni figurativni žig MASTERS COLORS PARIS — Odbijanje prijava za registraciju — Nedostatnost obrazloženja — Sudsko ispitivanje po službenoj dužnosti)

14

2018/C 259/20

Predmet C-537/17: Presuda Suda (osmo vijeće) od 31. svibnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Berlin – Njemačka) – Claudia Wegener protiv Royal Air Maroc SA (Zahtjev za prethodnu odluku — Zračni prijevoz — Uredba (EZ) br. 261/2004 — Članak 3. stavak 1. — Područje primjene — Pojam ‚izravno povezani let’ — Let s polaskom iz zračne luke smještene na državnom području države članice, koji uključuje povezani let iz zračne luke treće zemlje i čije je konačno odredište druga zračna luka te treće zemlje)

15

2018/C 259/21

Predmet C-50/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. siječnja 2018. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – Mijo Mestrovic

15

2018/C 259/22

Predmet C-64/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. veljače 2018. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – Zoran Maksimovic

16

2018/C 259/23

Predmet C-73/18 P: Žalba koju je 2. veljače 2018. podnijela Cotécnica, S.C.C.L. protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 20. studenoga 2017. u predmetu T-465/16, Cotécnica protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) – Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)

17

2018/C 259/24

Predmet C-140/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. veljače 2018. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – Humbert Jörg Köfler i dr.

17

2018/C 259/25

Predmet C-146/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. veljače 2018. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – Humbert Jörg Köfler

18

2018/C 259/26

Predmet C-148/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. veljače 2018. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – Humbert Jörg Köfler i dr.

18

2018/C 259/27

Predmet C-214/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. ožujka 2018. uputio Sąd Rejonowy w Sopocie (Poljska) – H.W.

19

2018/C 259/28

Predmet C-260/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. travnja 2018. uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak protiv Raiffeisen Bank Polska SA

19

2018/C 259/29

Predmet C-271/18 P: Žalba koju je 19. travnja 2018. podnijela Slovačka Republika protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 5. veljače 2018. u predmetu T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa/Europska komisija

20

2018/C 259/30

Predmet C-273/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. travnja 2018. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – SIA „Kuršu zeme”

22

2018/C 259/31

Predmet C-277/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2018. uputio Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal L.da protiv Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

22

2018/C 259/32

Predmet C-278/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2018. uputio Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – Manuel Jorge Sequeira Mesquita protiv Fazenda Pública

23

2018/C 259/33

Predmet C-279/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. travnja 2018. uputio Juzgado de lo Social de Barcelona (Španjolska) – Magdalena Molina Rodríguez protiv Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

23

2018/C 259/34

Predmet C-281/18 P: Žalba koju je 24. travnja 2018. podnio Repower AG protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 21. veljače 2018. u predmetu T-727/16, Repower protiv EUIPO-a

24

2018/C 259/35

Predmet C-283/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. travnja 2018. uputila Audiencia Provincial de Almería (Španjolska) – Liliana Beatriz Moya Privitello i Sergio Daniel Martín Durán protiv Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

25

2018/C 259/36

Predmet C-291/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. travnja 2018. uputila Curtea de Apel Bucureşti (Rumunjska) – Grup Servicii Petroliere SA protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

26

2018/C 259/37

Predmet C-293/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. travnja 2018. uputio Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španjolska) – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia protiv Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

26

2018/C 259/38

Predmet C-295/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. travnja 2018. uputio Tribunal da Relação do Porto (Portugal) – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA protiv Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

27

2018/C 259/39

Predmet C-321/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. svibnja 2018. uputio Conseil d'État (Belgija) – Terre wallonne ASBL protiv Région wallonne

28

2018/C 259/40

Predmet C-345/18 P: Žalba koju su 25. svibnja 2018. podnijeli Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA i Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 15. ožujka 2018. u predmetu T-211/16: Caviro Distillerie i drugi protiv Komisije

28

 

Opći sud

2018/C 259/41

Spojeni predmeti T-568/16 i T-599/16: Presuda Općeg suda od 14. lipnja 2018. – Spagnolli i dr. protiv Komisije („Javna služba — Dužnosnici — Smrt dužnosnikova supružnika — Pravni sljednici preminulog dužnosnika — Mirovina za nadživjele osobe — Mirovina za djecu preminule osobe — Promjena radnog mjesta dužnosnika, nadživjelog supružnika — Usklađivanje plaće — Metoda izračuna mirovine za nadživjele osobe i djecu preminule osobe — Članak 81.a Pravilnika o osoblju — Obavijest o izmjeni mirovinskih prava — Akt kojim se nanosi šteta u smislu članka 91. Pravilnika o osoblju — Članak 85. Pravilnika o osoblju — Povrat preplaćenih iznosa — Pretpostavke — Zahtjev za naknadu imovinske i neimovinske štete”)

30

2018/C 259/42

Predmet T-597/16: Presuda Općeg suda od 7. lipnja 2018. – OW protiv EASA-e („Javna služba — Privremeno osoblje — Raspoređivanje u interesu službe — Premještaj na novo radno mjesto — Očita pogreška u ocjeni — Obveza obrazlaganja — Pravo na obranu — Zlouporaba ovlasti”)

31

2018/C 259/43

Predmet T-882/16: Presuda Općeg suda od 7. lipnja 2018. – Sipral World protiv EUIPO-a – La Dolfina (DOLFINA) („Žig Europske unije — Postupak povodom opoziva — Verbalni žig Europske unije DOLFINA — Nepostojanje stvarne uporabe žiga — Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ)br. 207/2009 [koji je postao članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001] — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 94. Uredbe 2017/1001)”)

31

2018/C 259/44

Predmet T-72/17: Presuda Općeg suda od 7. lipnja 2018. – Schmid protiv EUIPO-a – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) („Žig Europske unije — Postupak povodom opoziva — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig Steirisches Kürbiskernöl — Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla — Članak 15., članak 51. stavak 1. točka (a) i članak 55. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 18., članak 58. stavak 1. točka (a) i članak 62. stavak 1. Uredbe (EU) 2017/1001) — Stvarna uporaba žiga — Uporaba žiga kao žiga”)

32

2018/C 259/45

Predmet T-136/17: Presuda Općeg suda od 12. lipnja 2018. – Cotécnica protiv EUIPO-a – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije cotecnica MAXIMA — Raniji nacionalni figurativni žig MAXIM Alimento Superpremium — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

33

2018/C 259/46

Predmet T-165/17: Presuda Općeg suda od 14. lipnja 2018. – Emcur protiv EUIPO-a – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije EMCURE — Raniji verbalni žig Europske unije i raniji nacionalni verbalni žig EMCUR — Relativni razlog za odbijanje — Sličnost proizvoda i usluga — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

33

2018/C 259/47

Predmet T-294/17: Presuda Općeg suda od 14. lipnja 2018. – Lion's Head Global Partners protiv EUIPO-a – Lion Capital (Lion's Head) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Verbalni žig Lion’s Head — Raniji verbalni žig Europske unije LION CAPITAL — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 [koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001]”)

34

2018/C 259/48

Predmet T-369/17: Presuda Općeg suda od 7. lipnja 2018. – Winkler protiv Komisije („Javna služba — Dužnosnici — Prijenos nacionalnih mirovinskih prava — Odluka o utvrđivanju broja godina mirovinskog staža — Razuman rok — Pravo na saslušanje — Pravna sigurnost — Jednako postupanje — Legitimna očekivanja — Odgovornost — Imovinska šteta”)

35

2018/C 259/49

Predmet T-375/17: Presuda Općeg suda od 12. lipnja 2018. – Fenyves protiv EUIPO-a (Blue) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije Blue — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (c) i članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 7. stavak 1. točka (c) i članak 7. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001) — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001)”)

35

2018/C 259/50

Predmet T-456/17: Rješenje Općeg suda od 8. lipnja 2018. – Lupu protiv EUIPO-a – Dzhihangir (Djili soy original DS) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije Djili soy original DS — Raniji nacionalni verbalni žig DJILI — Relativni razlog za odbijanje — Tužba koja je djelomično očito nedopuštena i djelomično očito pravno neosnovana”)

36

2018/C 259/51

Predmet T-608/17: Rješenje Općeg suda od 6. lipnja 2018. – Grupo Bimbo protiv EUIPO-a – DF World of Spices (TAKIS FUEGO) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prijave za registraciju — Obustava postupka”)

36

2018/C 259/52

Predmet T-280/18: Tužba podnesena 3. svibnja 2018. – ABLV Bank protiv SRB-a

37

2018/C 259/53

Predmet T-281/18: Tužba podnesena 3. svibnja 2018. – ABLV Bank protiv ESB-a

38

2018/C 259/54

Predmet T-282/18: Tužba podnesena 3. svibnja 2018. – Bernis i drugi protiv SRB-a

39

2018/C 259/55

Predmet T-283/18: Tužba podnesena 3. svibnja 2018. – Bernis i drugi protiv ESB-a

40

2018/C 259/56

Predmet T-299/18: Tužba podnesena 16. svibnja 2018. – Strabag Belgium protiv Parlamenta

41

2018/C 259/57

Predmet T-304/18: Tužba podnesena 8. svibnja 2018. – MLPS protiv Komisije

42

2018/C 259/58

Predmet T-308/18: Tužba podnesena 17. svibnja 2018. – Hamas protiv Vijeća

43

2018/C 259/59

Predmet T-310/18: Tužba podnesena 15. svibnja 2018. – EPSU i Willem Goudriaan protiv Komisije

44

2018/C 259/60

Predmet T-320/18: Tužba podnesena 22. svibnja 2018. – WD protiv EFSA-e

45

2018/C 259/61

Predmet T-324/18: Tužba podnesena 28. svibnja 2018. – VI.TO. protiv EUIPO-a – Bottega (oblik zlatne boce)

46

2018/C 259/62

Predmet T-331/18: Tužba podnesena 31. svibnja 2018. – Szécsi i Somossy protiv Komisije

46

2018/C 259/63

Predmet T-332/18: Tužba podnesena 28. svibnja 2018. – Marry Me Group protiv EUIPO-a (MARRY ME)

47

2018/C 259/64

Predmet T-333/18: Tužba podnesena 28. svibnja 2018. – Marry Me Group protiv EUIPO-a – (marry me)

48

2018/C 259/65

Predmet T-335/18: Tužba podnesena 31. svibnja 2018. – Mubarak i drugi protiv Vijeća

48

2018/C 259/66

Predmet T-338/18: Tužba podnesena 31. svibnja 2018. – Saleh Thabet protiv Vijeća

49

2018/C 259/67

Predmet T-349/18: Tužba podnesena 5. lipnja 2018. – Hauzenberger protiv EUIPO-a (TurboPerformance)

50

2018/C 259/68

Predmet T-350/18: Tužba podnesena 5. lipnja 2018. – Euronet Consulting protiv Komisije

50

2018/C 259/69

Predmet T-353/18: Tužba podnesena 28. svibnja 2018. – Promeco protiv EUIPO-a – Aerts (posuđe)

51


HR

 

Top