EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:224:TOC

Službeni list Europske unije, C 224, 27. lipnja 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 224

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
27. lipnja 2018.


Sadržaj

Stranica

 

 

EUROPSKI PARLAMENT
ZASJEDANJE 2016.–2017.
Dnevne sjednice od 21. do 24. studenoga 2016.
Zapisnik sjednice objavljen je u SL C 352, 19.10.2017.
USVOJENI TEKSTOVI
Dnevne sjednice od 30. studenoga i 1. prosinca 2016.
Zapisnik sjednice objavljen je u SL C 363, 26.10.2017.
USVOJENI TEKSTOVI

1


 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

REZOLUCIJE

 

Europski parlament

 

Utorak, 22. studenog 2016.

2018/C 224/01

Rezolucija Europskog parlamenta od 22. studenoga 2016. o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2015. (2016/2063(INI))

2

2018/C 224/02

Rezolucija Europskog parlamenta od 22. studenoga 2016. o Zelenoj knjizi o maloprodajnim financijskim uslugama (2016/2056(INI))

8

2018/C 224/03

Rezolucija Europskog parlamenta od 22. studenoga 2016. o Europskoj obrambenoj uniji (2016/2052(INI))

18

2018/C 224/04

Rezolucija Europskog parlamenta od 22. studenoga 2016. o ostvarivanju potencijala putničkog prijevoza vodnim putovima (2015/2350(INI))

29

2018/C 224/05

Rezolucija Europskog parlamenta od 22. studenoga 2016. o povećanju učinkovitosti razvojne suradnje (2016/2139(INI))

36

 

Srijeda, 23. studenog 2016.

2018/C 224/06

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. studenoga 2016. o finalizaciji Basela III (2016/2959(RSP))

45

2018/C 224/07

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. studenoga 2016. o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (na temelju godišnjeg izvješća Vijeća o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Europskom parlamentu) (2016/2067(INI))

50

2018/C 224/08

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. studenoga 2016. o strateškoj komunikaciji Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje provode treće strane (2016/2030(INI))

58

2018/C 224/09

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. studenoga 2016. o znakovnom jeziku i stručnim tumačima za znakovni jezik (2016/2952(RSP))

68

2018/C 224/10

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. studenoga 2016. o nacrtu provedbene uredbe Komisije o produljenju odobrenja aktivne tvari bentazona u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (D047341/00 – 2016/2978(RSP))

75

 

Četvrtak, 24. studenog 2016.

2018/C 224/11

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o slučaju Guija Minhaija, izdavača koji se nalazi u zatvoru u Kini (2016/2990(RSP))

78

2018/C 224/12

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o stanju naroda Gvarani-Kajova u brazilskoj saveznoj državi Mato Grosso do Sul (2016/2991(RSP))

82

2018/C 224/13

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o slučaju Ildara Dadina, zatvorenika savjesti u Rusiji (2016/2992(RSP))

85

2018/C 224/14

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o stanju u Siriji (2016/2933(RSP))

88

2018/C 224/15

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o odnosima EU-a i Turske (2016/2993(RSP))

93

2018/C 224/16

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o pristupanju EU-a Istanbulskoj konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama (2016/2966(RSP))

96

2018/C 224/17

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2015. godine (2016/2150(INI))

101

2018/C 224/18

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. na temu „Prema konačnom sustavu PDV-a i borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om” (2016/2033(INI))

107

2018/C 224/19

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o Akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom (2016/2076(INI))

117

2018/C 224/20

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o novim prilikama za mala prijevoznička poduzeća, uključujući poslovne modele temeljene na suradnji (2015/2349(INI))

127

2018/C 224/21

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o stanju u Bjelarusu (2016/2934(RSP))

135

 

Četvrtak, 1. prosinca 2016.

2018/C 224/22

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o Fondu solidarnosti Europske unije: ocjena (2016/2045(INI))

140

2018/C 224/23

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP))

145

2018/C 224/24

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o izjavama o financijskim interesima povjerenika – smjernice (2016/2080(INI))

150

2018/C 224/25

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o odgovornosti, naknadi štete i financijskom jamstvu za odobalne naftne i plinske djelatnosti (2015/2352(INI))

157

2018/C 224/26

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2016/3001(RSP))

163

2018/C 224/27

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o pristupu energiji u zemljama u razvoju (2016/2885(RSP))

167

2018/C 224/28

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o primjeni postupka za europski platni nalog (2016/2011(INI))

173


 

II.   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europski parlament

 

Utorak, 22. studenog 2016.

2018/C 224/29

Odluka Europskog parlamenta od 22. studenoga 2016. o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu (2016/2115(IMM))

176

2018/C 224/30

Odluka Europskog parlamenta od 22. studenoga 2016. o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu (2016/2107(IMM))

178


 

III   Pripremni akti

 

EUROPSKI PARLAMENT

 

Utorak, 22. studenog 2016.

2018/C 224/31

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 22. studenoga 2016. o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Ukrajine i Europola (10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

180

2018/C 224/32

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 22. studenoga 2016. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 o donošenju dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove (11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

182

2018/C 224/33

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 22. studenoga 2016. o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

183

 

Srijeda, 23. studenog 2016.

2018/C 224/34

P8_TA(2016)0438
Emisije određenih atmosferskih onečišćivača ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. studenoga 2016. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))
P8_TC1-COD(2013)0443
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2016. radi donošenja Direktive (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ

193

 

Četvrtak, 24. studenog 2016.

2018/C 224/35

P8_TA(2016)0447
Makrofinancijska pomoć Jordanu ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))
P8_TC1-COD(2016)0197
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. studenoga 2016. radi donošenja Odluke (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu

194

2018/C 224/36

P8_TA(2016)0448
Djelatnosti i nadzor institucija za strukovno mirovinsko osiguranje ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (preinaka) (COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD))
P8_TC1-COD(2014)0091
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 24. studenoga 2016. radi donošenja Direktive (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje

196

 

Četvrtak, 1. prosinca 2016.

2018/C 224/37

P8_TA(2016)0457
Carinski zakonik Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom (COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))
P8_TC1-COD(2016)0229
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 1. prosinca 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije, u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom

198

2018/C 224/38

P8_TA(2016)0458
Datum primjene: Dokumenti s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD))
P8_TC1-COD(2016)0355
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 1. prosinca 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/… Europskog parlamenta i Vijeća o o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene

199

2018/C 224/39

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Kiribatija o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))

201

2018/C 224/40

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Salomonovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE))

202

2018/C 224/41

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Saveznih Država Mikronezije o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (09780/2016 – C8-0388/2016 – 2016/0098(NLE))

203

2018/C 224/42

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Unije i Tuvalua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (09764/2016 – C8-0268/2016 – 2016/0100(NLE))

204

2018/C 224/43

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Maršalovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))

205

2018/C 224/44

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela (08523/2016 – C8-0329/2016 – 2016/0126(NLE))

206

2018/C 224/45

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

207

2018/C 224/46

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2016. (COM(2016)0624 – C8-0399/2016 – 2016/2256(BUD))

208

2018/C 224/47

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Ažuriranje odobrenih sredstava kako bi se u obzir uzeli najnovija kretanja u domeni migracija i sigurnosti, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja i preuzimanje obveza kao rezultat globalnog prijenosa, produljenje trajanja EFSU-a, izmjena plana radnih mjesta u Frontexu i ažuriranje odobrenih sredstava prihoda (vlastita sredstva) (13583/2016 – C8-0459/2016 – 2016/2257(BUD))

210

2018/C 224/48

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Provedba Odluke o vlastitim sredstvima 2014/335/EU, Euratom, nakon zaključenja postupka ratifikacije i njezina stupanja na snagu 1. listopada 2016. (13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD))

213

2018/C 224/49

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj (COM(2016)0681 – C8-0423/2016 – 2016/2267(BUD))

215

2018/C 224/50

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj (13852/2016 – C8-0473/2016 – 2016/2268(BUD))

217

2018/C 224/51

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke 2017. (COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD))

219

2018/C 224/52

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku (COM(2016)0313 – C8-0246/2016 – 2016/2120(BUD))

222

2018/C 224/53

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se omogućila isplata predujmova u opći proračun Unije za 2017. (COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

225

2018/C 224/54

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 1. prosinca 2016. o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD))

227


OZNAKE POSTUPAKA

*

postupak savjetovanja

***

postupak suglasnosti

***I

redovni zakonodavni postupak, prvo čitanje

***II

redovni zakonodavni postupak, drugo čitanje

***III

redovni zakonodavni postupak, treće čitanje

(Vrsta postupka ovisi o pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Amandmani Parlamenta:

Novi tekst piše se podebljanim kurzivom . Brisanja se označuju simbolom ▌ ili precrtanim tekstom. Zamjene se označuju isticanjem novog teksta podebljanim kurzivom i brisanjem ili precrtavanjem zamijenjenog teksta.

HR

 

Top