Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:211:TOC

Službeni list Europske unije, C 211, 18. lipnja 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 211

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
18. lipnja 2018.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 211/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 211/02

Predmet C-233/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo – Španjolska) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) protiv Generalitat de Catalunya (Zahtjev za prethodnu odluku — Regionalni porez na velike trgovine — Sloboda poslovnog nastana — Zaštita okoliša i prostorno uređenje — Državna potpora — Selektivna mjera — Komisijin dopis kojim se obavještava o obustavi postupka povodom pritužbe — Postojeća potpora)

2

2018/C 211/03

Spojeni predmeti C-234/16 i C-235/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo – Španjolska) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) protiv Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16) („Zahtjev za prethodnu odluku — Regionalni porez na velike trgovine — Sloboda poslovnog nastana — Zaštita okoliša i prostorno uređenje — Državna potpora — Selektivna mjera)

3

2018/C 211/04

Spojeni predmeti C-236/16 i C-237/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo – Španjolska) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) protiv Diputación General de Aragón (Zahtjev za prethodnu odluku — Regionalni porez na velike trgovine — Sloboda poslovnog nastana — Zaštita okoliša i prostorno uređenje — Državna potpora — Selektivna mjera)

4

2018/C 211/05

Predmet C-353/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 24. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court of the United Kingdom – Ujedinjena Kraljevina) – MP protiv Secretary of State for the Home Department (Zahtjev za prethodnu odluku — Politika azila — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 4. — Direktiva 2004/83/EZ — Članak 2. točka (e) — Uvjeti za supsidijarnu zaštitu — Članak 15. točka (b) — Opasnost od ozbiljne štete za psihičko zdravlje podnositelja zahtjeva u slučaju vraćanja u njegovu državu podrijetla — Osoba koja je bila podvrgnuta mučenju u svojoj državi podrijetla)

4

2018/C 211/06

Predmet C-34/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 26. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court (Irska) – Irska) – Eamonn Donnellan protiv The Revenue Commissioners (Zahtjev za prethodnu odluku — Uzajamna pomoć kod naplate potraživanja — Direktiva 2010/24/EU — Članak 14. — Pravo na djelotvoran pravni lijek — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 47. — Mogućnost tijela kojem se upućuje zahtjev da odbije pomoć kod naplate zbog toga što potraživanje nije bilo uredno dostavljeno)

5

2018/C 211/07

Predmet C-81/17: Presuda Suda (deveto vijeće) od 26. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Curtea de Apel Suceava – Rumunjska) – Zabrus Siret SRL protiv Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Direktiva 2006/112/EZ — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Odbitak pretporeza — Pravo na povrat PDV-a — Transakcije u poreznom razdoblju koje je već bilo predmet zaključenog poreznog nadzora — Nacionalno zakonodavstvo — Mogućnost poreznog obveznika da ispravi porezne prijave koje su već bile predmet poreznog nadzora — Isključenost — Načelo djelotvornosti — Porezna neutralnost — Pravna sigurnost)

6

2018/C 211/08

Spojeni predmeti C-91/17 P i C-92/17 P: Presuda Suda (deveto vijeće) od 26. travnja 2018. – Cellnex Telecom SA, ranije Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA protiv Europske komisije, SES Astra (Žalba — Državne potpore — Digitalna televizija — Potpora za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Autonomna zajednica Kastilja-La Mancha, Španjolska) — Subvencija u korist operatora platformi digitalne zemaljske televizije — Odluka kojom se mjere potpore proglašavaju djelomično nespojivima s unutarnjim tržištem — Pojam „državna potpora” — Prednost — Usluga od općeg gospodarskog interesa — Definicija — Margina prosudbe država članica)

6

2018/C 211/09

Predmet C-97/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 26. travnja 2018. – Europska komisija protiv Republike Bugarske (Povreda obveze države članice — Zaštita prirode — Direktiva 2009/147/EZ — Očuvanje divljih ptica — Posebno zaštićeno područje (PZP) — Klasificiranje kao PZP-a područja koja su s obzirom na broj i veličinu najprimjerenija za očuvanje vrsta navedenih u Prilogu I. Direktivi 2009/147/EZ — Područje važno za očuvanje ptica (PVOP) — PVOP Rila — Djelomično klasificiranje PVOP-a Rila kao PZP-a)

7

2018/C 211/10

Predmet C-66/18: Tužba podnesena 1. veljače 2018. – Europska komisija protiv Mađarske

7

2018/C 211/11

Predmet C-78/18: Tužba podnesena 6. veljače 2018. – Europska komisija protiv Mađarske

8

2018/C 211/12

Predmet C-139/18 P: Žalba koju je 21. veljače 2018. podnio CJ protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 13. prosinca 2017. u predmetu T-602/16, CJ protiv Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

9

2018/C 211/13

Predmet C-167/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. ožujka 2018. uputio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Španjolska) – Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote protiv Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

11

2018/C 211/14

Predmet C-176/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. ožujka 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Club de Variedades Vegetales Protegidas protiv Adolfa Juana Martíneza Sanchísa

11

2018/C 211/15

Predmet C-177/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. ožujka 2018. uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (Španjolska) – Almudena Baldonedo Martín protiv Ayuntamiento de Madrid

12

2018/C 211/16

Predmet C-186/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. ožujka 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – José Cánovas Pardo S.L. protiv Club de Variedades Vegetales Protegidas

13

2018/C 211/17

Predmet C-193/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. ožujka 2018. uputio Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Njemačka) – Google LLC protiv Savezne Republike Njemačke

14

2018/C 211/18

Predmet C-205/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. ožujka 2018. uputila Curtea de Apel Piteşti (Rumunjska) – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă protiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

15

2018/C 211/19

Predmet C-233/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. ožujka 2018. uputio Arbeidshof te Brussel (Belgija) – Zubair Haqbin protiv Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

16

2018/C 211/20

Predmet C-242/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. travnja 2018. uputio Vrhoven administrativen sad (Bugarska) – „UniCredit Leasing” EAD protiv Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika” – Sofia pri Centralno upravlenie na NAP

16

2018/C 211/21

Predmet C-254/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. travnja 2018. uputio Conseil d'État (Francuska) – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure protiv Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

17

2018/C 211/22

Predmet C-270/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. travnja 2018. uputio Conseil d’État (Francuska) – UPM France protiv Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics

18

 

Opći sud

2018/C 211/23

Predmet T-47/16: Presuda Općeg suda od 3. svibnja 2018. – Sigma Orionis protiv REA-e („Arbitražna klauzula — Okvirni program za istraživanje i inovacije „Obzor 2020” — Suspenzija plaćanja prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava nakon financijske revizije — Zahtjev za isplatu iznosa koje treba platiti REA u okviru izvršenja sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava”)

19

2018/C 211/24

Predmet T-48/16: Presuda Općeg suda od 3. svibnja 2018. – Sigma Orionis protiv Komisije („Arbitražna klauzula — Sedmi okvirni program za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) i Okvirni program za istraživanje i inovacije „Obzor 2020.” — Obustava isplate sredstava i raskid ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nakon provedene financijske revizije — Zahtjev kojim se traži plaćanje iznosa koje Komisija duguje u okviru provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava — Izvanugovorna odgovornost”)

19

2018/C 211/25

Predmet T-168/16: Presuda Općeg suda od 3. svibnja 2018. – Grizzly Tools protiv Komisije („Zaštita zdravlja i sigurnosti potrošača i radnika — Direktiva 2006/42/EZ — Zaštitna klauzula — Nacionalna mjera zabrane stavljanja na tržište visokotlačnog čistača — Bitni zahtjevi zdravlja i sigurnosti — Odluka Komisije kojom se mjera proglašava opravdanom — Obveza obrazlaganja — Jednako postupanje”)

20

2018/C 211/26

Predmet T-428/17: Presuda Općeg suda od 2. svibnja 2018. – Alpine Welten Die Bergführer protiv EUIPO-a (ALPINEWELTEN Die Bergführer) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije ALPINEWELTEN Die Bergführer — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

21

2018/C 211/27

Predmet T-429/17: Presuda Općeg suda od 3. svibnja 2018. – Laboratoires Majorelle protiv EUIPO-a – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije LABORATOIRES MAJORELLE — Raniji verbalni žig Europske unije MAJORELLE — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Raniji žigovi — Razdvajanje prijave žiga — Članak 44. stavak 6. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 50. stavak 6. Uredbe 2017/1001)”)

21

2018/C 211/28

Predmet T-195/18: Tužba podnesena 16. ožujka 2018. – Talanton protiv Komisije

22

2018/C 211/29

Predmet T-200/18: Tužba podnesena 20. ožujka 2018. – Fersher Developments i Lisin protiv Komisije i ESB-a

23

2018/C 211/30

Predmet T-208/18: Tužba podnesena 23. ožujka 2018. – Nessim Daoud i dr. protiv Vijeća i dr.

23

2018/C 211/31

Predmet T-214/18: Tužba podnesena 27. ožujka 2018. – Briois protiv Parlamenta

24

2018/C 211/32

Predmet T-215/18: Tužba podnesena 27. ožujka 2018. – QB protiv ESB-a

25

2018/C 211/33

Predmet T-216/18: Tužba podnesena 28. ožujka 2018. – Pozza protiv Parlamenta

26

2018/C 211/34

Predmet T-217/18: Tužba podnesena 28. ožujka 2018. – DK protiv ESVD-a

27

2018/C 211/35

Predmet T-254/18: Tužba podnesena 23. travnja 2018. – China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products i dr. protiv Komisije

28

2018/C 211/36

Predmet T-676/17: Rješenje Općeg suda od 16. travnja 2018. – UN protiv Komisije

29


HR

 

Top