Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:200:TOC

Službeni list Europske unije, C 200, 11. lipnja 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 200

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
11. lipnja 2018.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 200/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 200/02

Predmet C-191/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 10. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Berlin – Njemačka) – Romano Pisciotti protiv Bundesrepublik Deutschland (Zahtjev za prethodnu odluku — Građanstvo Unije — Članci 18. i 21. UFEU-a — Izručenje u Sjedinjene Američke Države državljanina države članice koji je koristio svoje pravo na slobodno kretanje — Sporazum o izručenju između Europske unije i te treće države — Područje primjene prava Unije — Zabrana izručenja koja se primjenjuje samo na domaće državljane — Ograničenje slobodnog kretanja — Opravdanje koje se temelji na sprečavanju nekažnjivosti — Proporcionalnost — Informacija države članice čiji je građanin Unije državljanin)

2

2018/C 200/03

Predmet C-258/16: Presuda Suda (treće vijeće) od 12. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Korkein oikeus – Finska) – Finnair Oyj protiv Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Zahtjev za prethodnu odluku — Zračni prijevoz — Montrealska konvencija — Članak 31. — Odgovornost zračnih prijevoznika za predanu prtljagu — Zahtjevi glede oblika i sadržaja pisane pritužbe upućene zračnom prijevozniku — Pritužba podnesena elektroničkim putem i registrirana u informacijskom sustavu zračnog prijevoznika — Pritužba koju je zastupnik zračnog prijevoznika podnio u ime osobe koja ima pravo na isporuku)

3

2018/C 200/04

Spojeni predmeti C-316/16 i C-424/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. travnja 2018. (zahtjevi za prethodnu odluku koje su uputili Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom – Njemačka, Ujedinjena Kraljevina) – B protiv Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department protiv Franca Vomera (C-424/16) (Zahtjev za prethodnu odluku — Građanstvo Europske unije — Pravo na slobodno kretanje i boravak na području država članica — Direktiva 2004/38/EZ — Članak 28. stavak 3. točka (a) — Pojačana zaštita od protjerivanja — Uvjeti — Pravo na stalni boravak — Boravak u državi članici domaćinu tijekom deset godina koje prethode odluci o protjerivanju s područja predmetne države članice — Razdoblje izdržavanja kazne zatvora — Posljedice kontinuiteta boravka od deset godina — Odnos s ukupnim ocjenjivanjem integracijske veze — Trenutak u kojem se provodi navedeno ocjenjivanje i kriteriji koje pritom treba uzeti u obzir)

4

2018/C 200/05

Predmet C-320/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 10. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal de grande instance de Lille – Francuska) – kazneni postupak protiv Uber France SAS (Zahtjev za prethodnu odluku — Usluge na području prijevoza — Direktiva 2006/123/EZ — Usluge na unutarnjem tržištu — Direktiva 98/34/EZ — Usluge informacijskog društva — Propis o uslugama informacijskog društva — Pojam — Usluga posredovanja koja putem aplikacije za pametni telefon omogućuje povezivanje uz naknadu vozača koji se prijevozom ne bave profesionalno i koriste se vlastitim vozilom i osoba koje traže gradski prijevoz — Kaznenopravne sankcije)

5

2018/C 200/06

Predmet C-414/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesarbeitsgericht – Njemačka) – Vera Egenberger protiv Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Direktiva 2000/78/EZ — Jednako postupanje — Različito postupanje na temelju vjere ili uvjerenja — Profesionalne djelatnosti crkava ili drugih organizacija čiji se sustav vrijednosti temelji na vjeri ili uvjerenjima — Vjera ili uvjerenje kao stvaran, legitiman i opravdan uvjet za obavljanje zanimanja, s obzirom na sustav vrijednosti organizacije — Pojam — Priroda djelatnosti i okolnosti njihova obavljanja — Članak 17. UFEU-a — Članci 10., 21. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima)

6

2018/C 200/07

Predmet C-478/16 P: Presuda Suda (osmo vijeće) od 19. travnja 2018. – Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) protiv Group OOD, Kosta Iliev (Žalba — Žig Europske unije — Definicija i stjecanje žiga Europske unije — Relativni razlozi za odbijanje — Prigovor nositelja neregistriranog žiga ili nekog drugog znaka koji se rabi u trgovačkom prometu — Ispitivanje žalbenog vijeća — Nova ili dodatna dokazna sredstva — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 76. stavak 2. — Uredba (EZ) br. 2868/95 — Pravilo 50. stavak 1. treći podstavak)

7

2018/C 200/08

Predmet C-525/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 19. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão – Portugal) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA protiv Autoridade da Concorrência (Zahtjev za prethodnu odluku — Tržišno natjecanje — Zloporaba vladajućeg položaja — Članak 102. drugi stavak točka (c) UFEU-a — Pojam „nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju” — Diskriminirajuće cijene na silaznom tržištu — Udruga za ostvarivanje prava srodnih autorskom pravu — Naknada koju duguju nacionalni pružatelji naplatne usluge prijenosa televizijskog signala i njegova sadržaja)

7

2018/C 200/09

Predmet C-532/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 11. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos protiv SEB bankas AB (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Ograničenje prava na odbitak pretporeza — Ispravak odbitka pretporeza — Isporuka zemljišta — Pogrešna kvalifikacija kao ‚oporezovana aktivnost’ — Naznaka poreza na prvotnom računu — Prodavateljeva izmjena računa)

8

2018/C 200/10

Predmet C-541/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 12. travnja 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Danske (Povreda obveze države članice — Uredba (EZ) br. 1072/2009 — Članak 2. točka 6. — Članak 8. — Kabotaža — Pojam — Definicija sadržana u dokumentu „Pitanja i odgovori” koji je izradila Europska komisija — Pravna vrijednost — Nacionalne provedbene mjere kojima se ograničava broj točaka utovara i istovara koje mogu biti dio iste kabotaže — Margina prosudbe — Ograničenje — Proporcionalnost)

9

2018/C 200/11

Predmet C-550/16: Presuda Suda (drugo vijeće) od 12. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Den Haag – Nizozemska) – A., S. protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravo na spajanje obitelji — Direktiva 2003/86/EZ — Članak 2. initio i točka (f) — Pojam „maloljetnik bez pratnje” — Članak 10. stavak 3. točka (a) — Pravo izbjeglice na spajanje obitelji sa svojim roditeljima — Izbjeglica koji je mlađi od osamnaest godina u trenutku ulaska na područje države članice i podnošenja zahtjeva za azil, ali koji je punoljetan u trenutku donošenja odluke kojom mu se odobrava azil i podnošenja zahtjeva za spajanje obitelji — Odlučujući datum za ocjenu statusa ‚maloljetnika’ osobe u pitanju)

9

2018/C 200/12

Predmet C-565/16: Presuda Suda (šesto vijeće) od 19. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Eirinodikeio Lerou Leros – Grčka) – postupak koji su pokrenuli Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću — Uredba (EZ) br. 2201/2003 — Sud države članice kojem je podnesen zahtjev za sudsko odobrenje odricanja od nasljedstva u ime maloljetnog djeteta — Nadležnost u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću — Prorogacija nadležnosti — Članak 12. stavak 3. točka (b) — Prihvaćanje nadležnosti — Pretpostavke)

10

2018/C 200/13

Predmet C-580/16: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof – Austrija) – Firma Hans Bühler KG protiv Finanzamta Graz-Stadt (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Mjesto stjecanja unutar Zajednice — Članak 42. — Stjecanje unutar Zajednice robe koju se zatim dalje isporučuje — Članak 141. — Izuzeće — Trostrani posao — Mjere pojednostavnjenja — Članak 265. — Ispravak rekapitulacijskog izvješća)

11

2018/C 200/14

Predmet C-645/16: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour de cassation – Francuska) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL protiv Demeures terre et tradition SARL (Zahtjev za prethodnu odluku — Samozaposleni trgovački zastupnici — Direktiva 86/653/EEZ — Pravo trgovačkog zastupnika na odštetu ili naknadu štete nakon raskida ugovora o trgovačkom zastupanju — Članak 17. — Isključenje prava na naknadu štete u slučaju raskida ugovora tijekom probnog razdoblja predviđenog u ugovoru)

12

2018/C 200/15

Predmet C-8/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 12. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA protiv Flexipiso – Pavimentos SA (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članci 63., 167., 168., 178. do 180., 182. i 219. — Načelo porezne neutralnosti — Pravo na odbitak PDV-a — Rok predviđen nacionalnim zakonodavstvom za izvršavanje tog prava — Odbitak dodatnog PDV-a plaćenog državi i koji je bio predmet dokumenata kojima se ispravljaju prvotni računi nakon naknadne naplate poreza — Dan od kojega rok počinje teći)

12

2018/C 200/16

Predmet C-13/17: Presuda Suda (šesto vijeće) od 12. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Fédération des entreprises de la beauté protiv Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, ranije Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Kozmetički proizvodi — Uredba (EZ) br. 1223/2009 — Članak 10. stavak 2. — Procjena sigurnosti kozmetičkog proizvoda — Osposobljenost tog ocjenjivača — Priznavanje jednakovrijednosti osposobljenosti — Discipline slične farmaciji, toksikologiji ili medicini — Diskrecijska ovlast država članica)

13

2018/C 200/17

Predmet C-65/17: Presuda Suda (deveto vijeće) od 19. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte suprema di cassazione – Italija) – Oftalma Hospital Srl protiv C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Zahtjev za prethodnu odluku — Javna nabava usluga — Socijalne i zdravstvene usluge — Dodjela mimo pravila o sklapanju ugovora o javnoj nabavi — Nužnost poštovanja načela transparentnosti i jednakosti postupanja — Pojam „nedvojbeni prekogranični interes” — Direktiva 92/50/EEZ — Članak 27.)

14

2018/C 200/18

Predmet C-75/17 P: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 19. travnja 2018. – Fiesta Hotels & Resorts, SL protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Residencial Palladium, SL (Žalba — Žig Europske unije — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 8. stavak 4. — Članak 65. — Nezaštićeno trgovačko ime GRAND HOTEL PALLADIUM — Figurativni žig koji sadržava verbalne elemente „PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” — Zahtjev za proglašenje ništavosti na temelju ranijeg prava stečenog na temelju nacionalnog prava — Uvjeti — Znak čija važnost nije samo lokalnog karaktera — Pravo zabraniti uporabu kasnijeg žiga)

14

2018/C 200/19

Predmet C-110/17: Presuda Suda (šesto vijeće) od 12. travnja 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Belgije (Povreda obveze države članice — Slobodno kretanje kapitala — Članak 63. UFEU-a — Članak 40. Sporazuma o EGP-u — Porez na dohodak belgijskih rezidenata — Utvrđenje dohotka od nekretnina — Primjena dviju različitih metoda izračuna, ovisno o mjestu gdje se nekretnina nalazi — Izračun na osnovi katastarske vrijednosti za nekretnine koje se nalaze u Belgiji — Izračun koji se temelji na stvarnoj najamnoj vrijednosti za nekretnine koje se nalaze u drugoj državi članici Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora (EGP) — Različit tretman — Ograničenje slobodnog kretanja kapitala)

15

2018/C 200/20

Predmet C-148/17: Presuda Suda (drugo vijeće) od 19. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof – Njemačka) – Peek & Cloppenburg KG, Hamburg protiv Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Zahtjev za prethodnu odluku — Žigovno pravo — Direktiva 2008/95/EZ — Članak 14. — Naknadno proglašavanje žiga ništavim ili naknadni opoziv — Datum na koji moraju biti ispunjeni uvjeti za opoziv ili za proglašavanje žiga ništavim — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Žig Europske unije — Članak 34. stavak 2. — Zahtijevanje senioriteta ranijeg nacionalnog žiga — Učinci tog zahtjeva na raniji nacionalni žig)

16

2018/C 200/21

Predmet C-152/17: Presuda Suda (deveto vijeće) od 19. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Consiglio di Stato – Italija) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA protiv Rete Ferroviaria Italiana SpA (Zahtjev za prethodnu odluku — Provedba postupaka javne nabave u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga — Direktiva 2004/17/EZ — Obveza izmjene cijene nakon dodjele ugovora — Nepostojanje takve obveze u Direktivi 2004/17/EZ ili obveze, koja bi proizlazila iz općih načela na kojima se temelji članak 56. UFEU-a i Direktiva 2004/17/EZ — Usluge čišćenja i održavanja povezane s djelatnošću željezničkog prijevoza — Članak 3. stavak 3. UEU-a — Članci 26., 57., 58. i 101. UFEU-a — Nepostojanje dostatnih pojašnjenja o činjeničnom kontekstu glavnog postupka kao i razloga koji opravdavaju potrebu odgovora na prethodna pitanja — Nedopuštenost — Članak 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima — Odredbe nacionalnog prava kojima se ne provodi pravo Unije — Nenadležnost)

16

2018/C 200/22

Spojeni predmeti C-195/17, C-197/17 do C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 do C-286/17 i C-290/17 do C-292/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 17. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf – Njemačka) – Helga Krüsemann e.a. (C-195/17), Thomas Neufeldt e.a. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe e.a. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce e.a. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer e.a. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke e.a. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell e.a. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe e.a. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) protiv TUIfly GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku — Prijevoz — Pravila Zajednice u području odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta — Uredba (EZ) br. 261/2004 — Članak 5. stavak 3. — Članak 7. stavak 1. — Naknada štete — Oslobađanje od odgovornosti — Pojam „izvanredne okolnosti” — „Divlji štrajk”)

17

2018/C 200/23

Predmet C-227/17: Presuda Suda (deseto vijeće) od 12. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Düsseldorf – Njemačka) – Medtronic GmbH protiv Finanzamt Neuss (Zahtjev za prethodnu odluku — Uredba (EEZ) br. 2658/87 — Carinska unija i zajednička carinska tarifa — Tarifno razvrstavanje — Kombinirana nomenklatura — Podbrojevi 9021 10 10, 9021 10 90 i 9021 90 90 — Sustav za fiksaciju kralježnice — Provedbena uredba (EU) br. 1214/2014)

18

2018/C 200/24

Predmet C-302/17: Presuda Suda (šesto vijeće) od 12. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Krajský súd v Bratislave – Slovačka) – PPC Power a.s. protiv Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Direktiva 2003/87/EZ — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova — Ciljevi — Besplatna raspodjela emisijskih jedinica — Nacionalni propis kojim se određuje da se na prenesene i neiskorištene emisijske jedinice plaća porez)

19

2018/C 200/25

Predmet C-323/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 12. travnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court (Irska) – People Over Wind, Peter Sweetman protiv Coillte Teoranta (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Direktiva 92/43/EEZ — Očuvanje prirodnih staništa — Posebna područja očuvanja — Članak 6. stavak 3. — Prethodna ocjena radi utvrđivanja potrebe za provođenjem ocjene utjecaja nekog plana ili projekta na posebno područje očuvanja — Mjere koje se mogu uzeti u obzir u tu svrhu)

19

2018/C 200/26

Predmet C-441/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 17. travnja 2018. – Europska komisija protiv Republike Poljske (Povreda obveze države članice — Okoliš — Direktiva 92/43/EEZ — Očuvanje prirodnih staništa i divlje faune i flore — Članak 6. stavci 1. i 3. — Članak 12. stavak 1. — Direktiva 2009/147/EZ — Očuvanje divljih ptica — Članci 4. i 5. — Područje Natura 2000 „Puszcza Białowieska” — Izmjena plana šumskog gospodarenja — Povećanje sječive drvne mase — Plan ili projekt koji nije izravno potreban za upravljanje tim područjem, ali može na njega znatno utjecati — Odgovarajuća procjena utjecaja na to područje — Negativan utjecaj na cjelovitost područja — Učinkovita provedba mjera očuvanja — Učinci na lokalitete za razmnožavanje ili odmor zaštićenih vrsta)

20

2018/C 200/27

Predmet C-124/18 P: Žalba koju je 15. veljače 2018. podnio Red Bull GmbH protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 30. studenoga 2017. u spojenim predmetima T-101/15 i T-102/15: Red Bull GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

21

2018/C 200/28

Predmet C-207/18: Tužba podnesena 22. ožujka 2018. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

22

2018/C 200/29

Predmet C-208/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. ožujka 2018. uputio Nejvyšší soud České republiky (Češka Republika) – Jana Petruchová protiv FIBO Group Holdings Ltd

23

2018/C 200/30

Predmet C-250/18: Tužba podnesena 11 travnja 2018. – Europska komisija protiv Republike Hrvatske

24

 

Opći sud

2018/C 200/31

Predmet T-554/14: Presuda Općeg suda od 26. travnja 2018. – Messi Cuccittini protiv EUIPO-a – J-M.-E.V. e hijos (MESSI) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Figurativni žig Europske unije MESSI — Raniji verbalni žigovi Europske unije MASSI — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

26

2018/C 200/32

Predmet T-561/14: Presuda Općeg suda od 23. travnja 2018. – One of Us i dr. protiv Komisije („Institucionalno pravo — Europska građanska inicijativa — Istraživačka politika — Javno zdravlje — Razvojna suradnja — Unijino financiranje aktivnosti koje uključuju uništavanje ljudskih embrija — Komisijina komunikacija na temelju članka 10. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 211/2011 — Tužba za poništenje — Stranačka sposobnost — Akt koji se može pobijati — Djelomična nedopuštenost — Sudski nadzor — Obveza obrazlaganja — Očita pogreška u ocjeni)

26

2018/C 200/33

Predmet T-43/15: Presuda Općeg suda od 23. travnja 2018. – CRM protiv Komisije („Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla — Piadina Romagnola ili Piada Romagnola — Postupak registracije — Podjela nadležnosti između Komisije i nacionalnih tijela — Veza između ugleda proizvoda i njegova zemljopisnog podrijetla — Članak 5. stavak 2. točka (b) Uredbe (EZ) br. 1151/2012 — Opseg Komisijina nadzora nad zahtjevom za registraciju — Članak 7. stavak 1. točka (f) podtočka ii., članak 8. stavak 1. točka (c) podtočka ii. i članak 50. stavak 1. Uredbe br. 1151/2012 — Učinci poništenja specifikacije proizvoda od strane nacionalnog suda na postupak koji se vodi pred Komisijom — Komisijina obveza prikupljanja dokaza — Načelo dobre uprave — Djelotvorna sudska zaštita”)

27

2018/C 200/34

Predmet T-251/15: Presuda Općeg suda od 26. travnja 2018. – Espírito Santo Financial (Portugal) protiv ESB-a („Pristup dokumentima — Odluka 2004/258/EZ — Dokumenti koji se odnose na ESB-ovu odluku od 1. kolovoza 2014. o Banco Espírito Santo SA — Prešutno uskraćivanje pristupa — Izričito uskraćivanje pristupa — Djelomično uskraćivanje pristupa — Iznimka koja se odnosi na povjerljivost postupaka ESB-ovih tijela nadležnih za odlučivanje — Iznimka koja se odnosi na financijsku, monetarnu ili gospodarsku politiku Unije ili države članice — Iznimka koja se odnosi na stabilnost financijskog sustava Unije ili države članice — Iznimka koja se odnosi na zaštitu komercijalnih interesa — Iznimka koja se odnosi na mišljenje za internu uporabu — Obveza obrazlaganja”)

28

2018/C 200/35

Spojeni predmeti T-554/15 i T 555/15: Presuda Općeg suda od 25. travnja 2018. – Mađarska protiv Komisije („Državne potpore — Potpore dodijeljene na temelju mađarskog Zakona br. XCIV iz 2014. o zdravstvenom doprinosu poduzeća u sektoru duhanske industrije — Potpore koje proizlaze iz izmjena mađarskog Zakona iz 2008. o hranidbenom lancu i njegovoj službenoj kontroli donesenih 2014. — Porezi na godišnji promet s progresivnim stopama — Odluka o pokretanju postupka predviđenog u članku 108. stavku 2. UFEU-a — Istodobno donošenje naloga za obustavu — Tužba za poništenje — Odvojivost naloga za obustavu — Pravni interes — Dopuštenost — Obveza obrazlaganja — Proporcionalnost — Jednako postupanje — Prava obrane — Načelo lojalne suradnje — Članak 11. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 659/1999”)

29

2018/C 200/36

Predmet T-752/15: Presuda Općeg suda od 26. travnja 2018. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki protiv Komisije („Javna nabava usluga — Postupak javne nabave — Usluge podrške i savjetovanja za tehničko informatičko osoblje IV (STIS IV) — Odbijanje ponuditeljeve ponude — Obveza obrazlaganja — Izuzetno niska ponuda — Kriteriji dodjele — Očite pogreške u ocjeni — Izvanugovorna odgovornost”)

29

2018/C 200/37

Spojeni predmeti T-133/16 do T-136/16: Presuda Općeg suda od 24. travnja 2018. – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence i dr. protiv ESB-a („Ekonomska i monetarna politika — Bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama — Članak 4. stavak 1. točka (e) i stavak 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013 — Osoba koja stvarno vodi poslovanje kreditne institucije — Članak 13. stavak 1. Direktive 2013/36/EU i članak L. 511-13 drugi stavak francuskog Monetarnog i financijskog zakonika — Načelo razgraničavanja nadzorne funkcije predsjednika upravljačkog tijela u kreditnoj instituciji i funkcije glavnog izvršnog direktora u istoj instituciji — Članak 88. stavak 1. točka (e) Direktive 2013/36 i članak L. 511-58 francuskog Monetarnog i financijskog zakonika”)

30

2018/C 200/38

Predmet T-190/16: Presuda Općeg suda od 26. travnja 2018. – Azarov protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja poduzete s obzirom na stanje u Ukrajini — Zamrzavanje financijskih sredstava — Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora — Zadržavanje tužiteljeva imena na popisu — Prava obrane — Načelo dobre uprave — Zlouporaba ovlasti — Pravo na vlasništvo — Sloboda poduzetništva — Očita pogreška u ocjeni”)

31

2018/C 200/39

Predmet T-248/16: Presuda Općeg suda od 25. travnja 2018. – Walfood protiv EUIPO-a – Romanov Holding (CHATKA) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije CHATKA — Raniji međunarodni figurativni žig CHATKA — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Članak 57. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 (sada članak 64. stavci 2. i 3. Uredbe 2017/1001)”)

32

2018/C 200/40

Predmet T-288/16: Presuda Općeg suda od 26. travnja 2018. – Convivo protiv EUIPO-a – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Verbalni žig M’Cooky — Raniji nacionalni fiurativni žig MR.COOK — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001) — Vjerojatnost dovođenja u zabludu”)

32

2018/C 200/41

Predmet T-312/16: Presuda Općeg suda od 25. travnja 2018. – Walfood protiv EUIPO-a – Romanov Holding (CHATKA) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Verbalni žig CHATKA — Raniji međunarodni figurativni žig CHATKA — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 47. stavci 2. i 3. Uredbe 2017/1001)”)

33

2018/C 200/42

Predmet T-426/16: Presuda Općeg suda od 25. travnja 2018. – Perfumes y Aromas Artesanales protiv EUIPO-a – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije Aa AROMAS artesanales — Raniji figurativni žig Europske unije Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Istovjetnost ili sličnost usluga — Sličnost znakova — Relevantna javnost — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

34

2018/C 200/43

Predmet T-468/16: Presuda Općeg suda od 23. travnja 2018. – Verein Deutsche Sprache protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti koji se odnose na Komisijinu odluku o promjeni izgleda prostorije za medije u zgradi Berlaymont povezanoj s ograničenjem isticanja naziva samo na francuskom i engleskom jeziku — Djelomično odbijanje pristupa — Komisijina izjava koja se odnosi na nepostojanje dokumenata — Presumpcija zakonitosti — Pogreška koja se tiče prava — Obveza obrazlaganja”)

34

2018/C 200/44

Predmet T-747/16: Presuda Općeg suda od 23. travnja 2018. – Vincenti protiv EUIPO-a („Javna služba — Dužnosnici — Socijalna sigurnost — Mišljenje Odbora za utvrđivanje invalidnosti — Diskrecijska ovlast tijela za imenovanje — Članci 53. i 78. Pravilnika — Pogreška u ocjeni — Obveza obrazlaganja”)

35

2018/C 200/45

Predmet T-756/16: Presuda Općeg suda od 25. travnja 2018. – Euro Castor Green protiv EUIPO-a EUIPO – Netlon France (Zaklanjajuća rešetka) („Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje dizajna ništavim — Registrirani dizajn Zajednice koji predstavlja rešetku — Raniji dizajn Zajednice — Razlog ništavosti — Otkrivanje ranijeg dizajna — Nepostojanje novosti — Nepostojanje individualnog karaktera — Članci 5., 6. i 25. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 6/2002”)

36

2018/C 200/46

Predmet T-763/16: Presuda Općeg suda od 12. travnja 2018. – PY protiv EUCAP Sahel Niger (Arbitražna klauzula — Osoblje međunarodnih misija Europske unije — Sporovi koji se odnose na ugovore o radu — Unutarnji istražni postupci — Zaštita žrtava prilikom otkaza u slučaju prijave slučaja uznemiravanja na radnom mjestu — Ugovorna odgovornost)

36

2018/C 200/47

Predmet T-831/16: Presuda Općeg suda od 24. travnja 2018. – Kabushiki Kaisha Zoom protiv EUIPO-a – Leedsworld (ZOOM) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije ZOOM — Raniji figurativni i verbalni žigovi Europske unije ZOOM — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost proizvoda — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

37

2018/C 200/48

Predmet T-183/17: Presuda Općeg suda od 24. travnja 2018. – Menta y Limón Decoración protiv EUIPO-a – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (prikaz muškarca u regionalnoj nošnji) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije koji prikazuje muškarca u regionalnoj nošnji — Raniji nacionalni industrijski dizajni — Relativni razlog za odbijanje — Članak 53. stavak 2. točka (d) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 60. stavak 2. točka (d) Uredbe (EU) 2017/1001) — Zabrana uporabe žiga Europske unije na temelju nacionalnog prava — EUIPO-ova primjena nacionalnog prava”)

38

2018/C 200/49

Predmet T-207/17: Presuda Općeg suda od 24. travnja 2018. – Senetic protiv EUIPO-a – HP Hewlett Packard Group (hp) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije hp — Apsolutni razlozi za odbijanje — Članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001) — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe 2017/1001) — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001) — Zla namjera — Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001)”)

38

2018/C 200/50

Predmet T-208/17: Presuda Općeg suda od 24. travnja 2018. – Senetic protiv EUIPO-a – HP Hewlett Packard Group (HP) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije HP — Apsolutni razlozi za odbijanje — Članak 52. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001) — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe 2017/1001) — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001) — Zla namjera — Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001)”)

39

2018/C 200/51

Predmet T-213/17: Presuda Općeg suda od 25. travnja 2018. – Romantik Hotels & Restaurants protiv EUIPO-a – Hotel Preidlhof (ROMANTIK) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije ROMANTIK — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Nepostojanje razlikovnog karaktera stečenog uporabom — Članak 7. stavak 1. točka (b) i stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) i stavak 3. Uredbe (EU) br. 2017/1001)”)

40

2018/C 200/52

Predmet T-220/17: Presuda Općeg suda od 26. travnja 2018. – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse protiv EUIPO-a (100 % Pfalz) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije 100 % Pfalz — Apsolutni razlog za odbijanje — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001) — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 94. Uredbe 2017/1001”)

40

2018/C 200/53

Predmet T-221/17: Presuda Općeg suda od 24. travnja 2018. – Mémora Servicios Funerarios protiv EUIPO-a – Chatenoud (MEMORAME) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije MEMORAME — Raniji figurativni žig Europske unije mémora i raniji nacionalni verbalni žig MÉMORA — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost proizvoda i usluga — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

41

2018/C 200/54

Predmet T-297/17: Presuda Općeg suda od 24. travnja 2018. – VSM protiv EUIPO-a (WE KNOW ABRASIVES) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije WE KNOW ABRASIVES — Žig koji se sastoji od reklamnog slogana — Nadležnost žalbenog vijeća u slučaju žalbe ograničene na dio usluga obuhvaćenih prijavom za registraciju — Članak 64. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009 [sada članak 71. stavak 1. Uredbe (EU) 2017/1001] — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (sada članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/100”)

42

2018/C 200/55

Predmet T-354/17: Presuda Općeg suda od 23. travnja 2018. – Genomic Health protiv EUIPO-a (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001) — Jednako postupanje”)

42

2018/C 200/56

Predmet T-212/18: Tužba podnesena 26. ožujka 2018. – Romańska protiv Frontexa

43

2018/C 200/57

Predmet T-226/18: Tužba podnesena 2. travnja 2018. – Global Silicones Council i dr. protiv Komisije

44

2018/C 200/58

Predmet T-231/18: Tužba podnesena 4. travnja 2018. – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam protiv EUIPO-a – Lupu (Djili)

46

2018/C 200/59

Predmet T-240/18: Tužba podnesena 16. travnja 2018. – Polskie Linie Lotnicze „LOT” protiv Komisije

46

2018/C 200/60

Predmet T-245/18: Tužba podnesena 16. travnja 2018. – Benavides Torres protiv Vijeća

47

2018/C 200/61

Predmet T-246/18: Tužba podnesena 16. travnja 2018. – Moreno Pérez protiv Vijeća

48

2018/C 200/62

Predmet T-247/18: Tužba podnesena 16. travnja 2018. – Lucena Ramírez protiv Vijeća

48

2018/C 200/63

Predmet T-248/18: Tužba podnesena 16. travnja 2018. – Cabello Rondón protiv Vijeća

49

2018/C 200/64

Predmet T-249/18: Tužba podnesena 16. travnja 2018. – Saab Halabi protiv Vijeća

50


HR

 

Top