Help Print this page 

Document C:2018:134:TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije, C 134, 16. travnja 2018.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 134

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
16. travnja 2018.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 134/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 134/02

Predmet C-518/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 21. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour du travail de Bruxelles – Belgija) – Ville de Nivelles protiv Rudyja Matzaka (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2003/88/EZ — Zaštita sigurnosti i zdravlja radnika — Organizacija radnog vremena — Članak 2. — Pojmovi „radno vrijeme” i „vrijeme odmora” — Članak 17. — Odstupanja — Vatrogasci — Vrijeme dežurstva — Pasivno dežurstvo)

2

2018/C 134/03

Predmet C-16/16 P: Presuda Suda (veliko vijeće) od 20. veljače 2018. – Kraljevina Belgija protiv Europske komisije (Žalba — Zaštita potrošača — Internetske igre na sreću — Zaštita potrošača i igrača te sprječavanje maloljetnika u igranju tih igara — Preporuka Komisije 2014/478/EU — Pravno neobvezujući akt Unije — Članak 263. UFEU-a)

3

2018/C 134/04

Predmet C-103/16: Presuda Suda (treće vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španjolska) – Jessica Porras Guisado protiv Bankia SA i dr. (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Direktiva 92/85/EEZ — Mjere za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje — Članak 2. točka (a) — Članak 10. točke 1. do 3. — Zabrana davanja otkaza radnici tijekom razdoblja od početka njezine trudnoće do kraja rodiljnog dopusta — Područje primjene — Izvanredni slučaj nevezan za stanje predmetne radnice — Direktiva 98/59/EZ — Kolektivno otkazivanje — Članak 1. stavak 1. točka (a) — Razlozi koji se ne odnose na osobu radnika — Trudna radnica koja je dobila otkaz u okviru kolektivnog otkazivanja — Obrazloženje otkaza — Prioritet očuvanja radnog mjesta radnice — Prioritet pri premještaju)

3

2018/C 134/05

Predmet C-326/16 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 21. veljače 2018. – LL protiv Europskog parlamenta (Žalba — Tužba za poništenje — Članak 263. šesti stavak UFEU-a — Dopuštenost — Rok za tužbu — Računanje — Bivši član Europskog parlamenta — Odluka o povratu naknade za parlamentarnu pomoć — Provedbene mjere za Statut zastupnika u Parlamentu — Članak 72. — Žalbeni postupak u Parlamentu — Dostava odluke koja ima negativan učinak — Preporučena poštanska pošiljka koju primatelj nije preuzeo)

4

2018/C 134/06

Predmet C-328/16: Presuda Suda (treće vijeće) od 22. veljače 2018. – Europska komisija protiv Helenske Republike (Povreda obveze države članice — Direktiva 91/271/EEZ — Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda — Presuda Suda kojom se utvrđuje povreda obveze — Neprovedba — Članak 260. stavak 2. UFEU-a — Novčane sankcije — Paušalni iznos — Novčana kazna)

5

2018/C 134/07

Predmet C-336/16: Presuda Suda (treće vijeće) od 22. veljače 2018. – Europska komisija protiv Republike Poljske (Povreda obveze države članice — Direktiva 2008/50/EZ — Kvaliteta zraka — Članak 13. stavak 1. — Članak 22. stavak 3. — Prilog XI. — Koncentracije lebdećih čestica PM10 u zraku — Prekoračenje graničnih vrijednosti u određenim zonama i aglomeracijama — Članak 23. stavak 1. — Planovi za kvalitetu zraka — „Što je moguće kraće” razdoblje prekoračenja — Nedostatak odgovarajućih mjera u programima zaštite kvalitete zraka — Pogrešno prenošenje)

6

2018/C 134/08

Predmet C-396/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenija) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (u stečaju) protiv Republike Slovenije (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članci 184. i 185. — Ispravak odbitka prethodno plaćenog poreza — Promjena čimbenika korištenih za određivanje iznosa odbitka — Pojam „u cijelosti ili djelomično neplaćene transakcije” — Utjecaj pravomoćne odluke o potvrđivanju prisilne nagodbe)

7

2018/C 134/09

Spojeni predmeti C-398/16 i C-399/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) protiv Staatssecretaris van Financiën (Zahtjev za prethodnu odluku — Članci 49. i 54. UFEU-a — Sloboda poslovnog nastana — Porezno zakonodavstvo — Porez na dobit — Prednosti povezane s uspostavom jedinstvenog poreznog subjekta — Isključenje prekograničnih grupa)

7

2018/C 134/10

Predmet C-545/16: Presuda Suda (šesto vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Ujedinjena Kraljevina) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Tarifni brojevi — Motorna vozila za prijevoz robe — Podbrojevi 8704 10 10 i 8704 21 91 — Uredba (EU) 2015/221 — Valjanost)

8

2018/C 134/11

Predmet C-572/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Berlin – Njemačka) – INEOS Köln GmbH protiv Bundesrepublik Deutschland (Zahtjev za prethodnu odluku — Okoliš — Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Europske unije — Direktiva 2003/87/EZ — Članak 10.a — Odluka 2011/278/EU — Prijelazni propisi za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica — Razdoblje 2013. – 2020. — Zahtjev za dodjelu — Pogrešni podaci — Ispravak — Prekluzivni rok)

9

2018/C 134/12

Predmet C-628/16: Presuda Suda (deveto vijeće) od 21. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesfinanzgericht – Austrija) – Kreuzmayr GmbH protiv Finanzamt Linz (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Uzastopne isporuke iste robe — Mjesto druge isporuke — Informacija prvog dobavljača — Identifikacijski broj za PDV — Pravo na odbitak — Legitimna očekivanja poreznog obveznika da su ispunjene pretpostavke za ostvarivanje prava na odbitak)

9

2018/C 134/13

Predmet C-132/17: Presuda Suda (deveto vijeće) od 21. veljače 2018. Bundesgerichtshof – Njemačka) – Peugeot Deutschland GmbH protiv Deutsche Umwelthilfe eV (Zahtjev za prethodnu odluku — Slobodno pružanje usluga — Direktiva 2010/13/EU — Definicije — Pojam „audiovizualna medijska usluga” — Područje primjene — Kanal s promotivnim videomaterijalima za nove modele osobnih vozila dostupan na servisu YouTube)

10

2018/C 134/14

Predmet C-182/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Kúria – Mađarska) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 2. stavak 1. točka (c), članak 9. i članak 13. stavak 1. — Neoporezivanje — Pojam „subjekt javnog prava” — Trgovačko društvo koje je u stopostotnom vlasništvu općine, zaduženo za obavljanje određenih javnih poslova koji su u djelokrugu te općine — Određivanje tih poslova i naknada za potonje u ugovoru koji je sklopljen između tog društva i navedene općine)

11

2018/C 134/15

Predmet C-185/17: Presuda Suda (deseto vijeće) od 22. veljače 2018. Administrativen sad – Varna – Bugarska) – Mitnitsa Varna protiv „SAKSA” ООD (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednička carinska tarifa — Razvrstavanje robe — Europska usklađena norma EN 590:2013 — Podbroj 2710 19 43 kombinirane nomenklature — Relevantni kriteriji za razvrstavanje robe kao plinskog ulja)

11

2018/C 134/16

Predmet C-658/17: Zahtjev za prethodnu odluku, koji je 24. studenoga 2017. uputio Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poljska) – WB

12

2018/C 134/17

Predmet C-698/17 P: Žalba koju je 13. prosinca 2017. podnio Toni Klement protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 10. listopada 2017. u predmetu T-211/14 RENV, Toni Klement protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Predmet C-711/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. prosinca 2017. uputio Amtsgericht Hamburg (Njemačka) – Anke Hartog protiv British Airways plc

14

2018/C 134/19

Predmet C-727/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. prosinca 2017. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poljska) – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie protiv Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Predmet C-9/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. siječnja 2018. uputio Oberlandesgericht Karlsruhe (Njemačka) – kazneni postupak protiv Detlefa Meyna

15

2018/C 134/21

Predmet C-71/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. veljače 2018. uputio Vestre Landsret (Danska) — Skatteministeriet protiv KPC Herning

16

2018/C 134/22

Predmet C-90/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. Veljače 2018. uputio Visoki upravni sud (Hrvatska) – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) protiv Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Predmet C-129/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. veljače 2018. uputio Supreme Court of the United Kingdom (Ujedinjena Kraljevina) – SM protiv Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Opći sud

2018/C 134/24

Predmet T-166/15: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – Gramberg protiv EUIPO-a – Mahdavi Sabet (Navlaka za mobilni telefon) („Dizajn Zajednice — Postupak za proglašavanje dizajna ništavim — Registrirani dizajn Zajednice koji predstavlja navlaku za mobilni telefon — Otkrivanje dizajna — Članak 7. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 6/2002 — Dokazi koji su prvi put podneseni pred Općim sudom”)

18

2018/C 134/25

Predmet T-222/16: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – Hansen Medical protiv EUIPO-a – Covidien (MAGELLAN) („Žig Europske unije — Postupak opoziva — Verbalni žig Europske unije MAGELLAN — Stvarna uporaba — Teret dokazivanja — Članak 15. i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 18. i članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 2017/1001) — Članak 15. i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 18. i članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 2017/1001) — Postupovna nepravilnost koju je počinio Odjel za poništaje — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 94. Uredbe br. 2017/1001) — Usmeni postupak — Članak 77. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 96. Uredbe br. 2017/1001)”)

19

2018/C 134/26

Predmet T-307/16: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – CEE Bankwatch Network protiv Komisije („Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti koji se odnose na Komisijinu odluku o odobrenju zajma Euratoma za program poboljšanja sigurnosti ukrajinskih nuklearnih reaktora — Djelomično odbijanje pristupa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu javnog interesa u području međunarodnih odnosa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu komercijalnih interesa — Prevladavajući javni interes — Uredba (EZ) br. 1367/2006 — Primjena na dokumente koji se odnose na odluke donesene u okviru Ugovora o EZAE-u”)

19

2018/C 134/27

Predmet T-338/16 P: Presuda Općeg suda od 27. veljače 2018. – Zink protiv Komisije („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Primici od rada — Naknada za život u inozemstvu — Neisplata naknade tijekom nekoliko godina zbog upravne pogreške — Članak 90. stavak 1. Pravilnika — Razuman rok”)

20

2018/C 134/28

Predmet T-260/15 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 20. veljače 2018. – Iberdrola protiv Komisije („Privremena pravna zaštita — Državne potpore — Sustav potpora propisan španjolskim poreznim zakonodavstvom — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti”)

21

2018/C 134/29

Predmet T-764/17: Tužba podnesena 22. studenoga 2017. – Autoridad Portuaria de Vigo protiv Komisije

21

2018/C 134/30

Predmet T-50/18: Tužba podnesena 30. siječnja 2018. – Tassi protiv Suda Europske unije

22

2018/C 134/31

Predmet T-51/18: Tužba podnesena 30. siječnja 2018. – Kleani protiv Suda Europske unije

22

2018/C 134/32

Predmet T-61/18: Tužba podnesena 5. veljače 2018. – Rodriguez Prieto protiv Komisije

23

2018/C 134/33

Predmet T-63/18: Tužba podnesena 6. veljače 2018. – Torro Entertainment protiv EUIPO-a – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Predmet T-65/18: Tužba podnesena 6. veljače 2018. – Venezuela protiv Vijeća

24

2018/C 134/35

Predmet T-66/18: Tužba podnesena 29. siječnja 2018. – Tsapakidou protiv Suda Europske unije

25

2018/C 134/36

Predmet T-76/18: Tužba podnesena 9. veljače 2018. – CN protiv Parlamenta

25

2018/C 134/37

Predmet T-77/18: Tužba podnesena 12. veljače 2018. – VE protiv ESMA-e

26

2018/C 134/38

Predmet T-79/18: Tužba podnesena 9. veljače 2018. – Bekat protiv EUIPO-a – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Predmet T-82/18: Tužba podnesena 13. veljače 2018. – Husky CZ protiv EUIPO-a – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Predmet T-83/18: Tužba podnesena 9. veljače 2018. – CH protiv Parlamenta

28

2018/C 134/41

Predmet T-88/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Gruppo Armonie protiv EUIPO-a (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Predmet T-89/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Guiral Broto protiv EUIPO-a – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Predmet T-90/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Guiral Broto protiv EUIPO-a – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Predmet T-91/18: Tužba podnesena 16. veljače 2018. – Equity Cheque Capital Corporation protiv EUIPO-a (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Predmet T-94/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Multifit Tiernahrungs protiv EUIPO-a (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Predmet T-96/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Cabell protiv EUIPO-a – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Predmet T-97/18: Tužba podnesena 16. veljače 2018. – DeepMind Technologies protiv EUIPO-a (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Predmet T-98/18: Tužba podnesena 20. veljače 2018. – Multifit Tiernahrungs protiv EUIPO-a (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Predmet T-99/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Stamatopoulos protiv ENISA-e

34

2018/C 134/50

Predmet T-102/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – Knauf protiv EUIPO-a (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Predmet T-103/18: Tužba podnesena 19. veljače 2018. – S & V Technologies protiv EUIPO-a – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Predmet T-104/18: Tužba podnesena 22. veljače 2018. – Fundación Tecnalia Research & Innovation protiv REA-e

36

2018/C 134/53

Predmet T-105/18: Tužba podnesena 22. veljače 2018. – Deray protiv EUIPO-a – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Predmet T-107/18: Tužba podnesena 20. veljače 2018. – Aytekin protiv EUIPO-a – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Predmet T-116/07: Rješenje Općeg suda od 22. veljače 2018. – Francuska protiv Komisije

39

2018/C 134/56

Predmet T-288/07: Rješenje Općeg suda od 22. veljače 2018. – Alcan France protiv Komisije

39


HR

 

Top