Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:052:TOC

Službeni list Europske unije, C 52, 12. veljače 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 52

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
12. veljače 2018.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 52/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 52/02

Predmet C-600/14: Presuda Suda (veliko vijeće) od 5. prosinca 2017. – Savezna Republika Njemačka protiv Vijeća Europske unije (Tužba za poništenje — Vanjsko djelovanje Europske unije — Članak 216. stavak 1. UFEU-a — Članak 218. stavak 9. UFEU-a — Utvrđivanje stajališta koje u ime Unije treba zauzeti tijelo osnovano na temelju međunarodnog sporazuma — Odbor za reviziju Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) — Izmjena Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i njezinih dodataka — Nadležnost podijeljena između Unije i njezinih država članica — Vanjska nadležnost Unije u području u kojem ona još nije donosila zajednička pravila — Valjanost Odluke 2014/699/EU — Obveza obrazlaganja — Načelo lojalne suradnje)

2

2018/C 52/03

Predmet C-598/15: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera – Španjolska) – Banco Santander, SA protiv Cristobaline Sánchez López „Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 93/13/EEZ — Potrošački ugovori — Nepoštene odredbe — Ovlasti nacionalnog suda — Djelotvornost zaštite priznate potrošačima — Ugovor o hipotekarnom kreditu — Postupak izvansudske ovrhe na hipotekarnom jamstvu — Pojednostavljeni sudski postupak priznavanja stvarnih prava stjecatelja”

3

2018/C 52/04

Predmet C-61/16 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 14. prosinca 2017. – European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) protiv Giant (China) Co. Ltd, Vijeća Europske unije, Europske komisije (Žalba — Damping — Uredba (EU) br. 502/2013 — Uvozi bicikala podrijetlom iz Kine — Uredba (EZ) br. 1225/2009 — Članak 18. stavak 1. — Suradnja — Pojam „potrebni podaci” — Članak 9. stavak 5. — Zahtjev za individualni tretman — Rizik od izbjegavanja mjera)

3

2018/C 52/05

Predmet C-189/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 7. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Högsta förvaltningsdomstolen – Švedska) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck protiv Pensionsmyndigheten (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna sigurnost radnika migranata — Uredba (EEZ) br. 1408/71 — Članak 46. stavak 2. — Članak 47. stavak 1. točka (d) — Članak 50. — Zajamčena mirovina — Minimalno davanje — Izračun mirovinskih prava)

4

2018/C 52/06

Predmet C-230/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 6. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Njemačka) – Coty Germany GmbH protiv Parfümerie Akzente GmbH (Zahtjev za prethodnu odluku — Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Članak 101. stavak 1. UFEU-a — Selektivna distribucija luksuznih kozmetičkih proizvoda — Klauzula koja distributerima zabranjuje korištenje neovlaštenih trećih osoba za prodaju putem interneta — Uredba (EU) br. 330/2010 — Članak 4. točke (b) i (c))

5

2018/C 52/07

Predmet C-243/16: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 14. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona – Španjolska) – Miravitlles Ciurana i dr. protiv Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravo društava — Direktiva 2009/101/EU — Članak 2. i članci 6. do 8. — Direktiva 2012/30/EU — Članci 19. i 36. — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članci 20., 21. i 51. — Naplata tražbina iz radnog odnosa — Pravo pokretanja postupka pred istim sudom protiv društva i protiv njegova direktora u svojstvu odgovorne osobe i solidarnog dužnika u dugovima društva)

6

2018/C 52/08

Predmet C-305/16: Presuda Suda (treće vijeće) od 14. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Ujedinjena Kraljevina) – Avon Cosmetics Ltd protiv The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Zahtjev za prethodnu odluku — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Šesta direktiva 77/388/EEZ — Članak 11. dio A stavak 1. točka (a) — Porezna osnovica — Članak 17. — Pravo na odbitak — Članak 27. — Posebne mjere za odstupanje — Odluka 89/534/EEZ — Tržišna struktura koja se temelji na isporuci robe preko osoba koje nisu porezni obveznici — Oporezivanje tržišne vrijednosti robe određene u posljednjoj fazi prodaje — Uključivanje troškova koje imaju te osobe)

6

2018/C 52/09

Predmet C-329/16: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 7. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France protiv Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Zahtjev za prethodnu odluku — Medicinski proizvodi — Direktiva 93/42/EEZ — Područje primjene — Pojam „medicinski proizvod” — Oznaka CE — Nacionalni propis kojim se na računalne programe za pomoć u propisivanju lijekova primjenjuje postupak certificiranja koji utvrđuje nacionalno tijelo)

7

2018/C 52/10

Predmet C-403/16: Presuda Suda (prvo vijeće) od 13. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Soufiane El Hassani protiv Minister Spraw Zagranicznych (Zahtjev za prethodnu odluku — Područje slobode, sigurnosti i pravde — Uredba (EZ) br. 810/2009 — Članak 32. stavak 3. — Zakonik Zajednice o vizama — Odluka o odbijanju vize — Pravo podnositelja da uloži žalbu protiv te odluke — Obveza države članice da zajamči pravo na podnošenje žalbe sudu)

8

2018/C 52/11

Predmet C-408/16: Presuda Suda (osmo vijeće) od 6. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Curtea de Apel Bucureşti – Rumunjska) – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prethodno Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA protiv Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe (Zahtjev za prethodnu odluku — Javna nabava — Direktiva 2004/18/EZ — Područje primjene — Uredba (EZ) br. 1083/2006 — Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond — Ugovor o financiranju izgradnje autoceste sklopljen s Europskom investicijskom bankom prije pristupanja države članice Europskoj uniji — Pojam „nepravilnosti” u smislu Uredbe br. 1083/2006)

9

2018/C 52/12

Predmet C-487/16 P: Presuda Suda (šesto vijeće) od 13. prosinca 2017. – Telefónica SA protiv Europske komisije (Žalba — Zabranjeni sporazumi — Portugalsko i španjolsko tržište telekomunikacija — Klauzula o zabrani tržišnog natjecanja sadržana u sporazumu sklopljenom između dvaju društava — Ograničenje s obzirom na cilj — Prava obrane — Odbijanje saslušanja svjedoka — Novčane kazne — Težina povrede — Olakotne okolnosti)

10

2018/C 52/13

Predmet C-567/16: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 7. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court of Justice (Chancery Division) – Ujedinjena Kraljevina) – Merck Sharp & Dohme Corporation protiv Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Zahtjev za prethodnu odluku — Industrijsko i trgovinsko vlasništvo — Patentno pravo — Lijekovi za humanu primjenu — Uredba (EZ) br. 469/2009 — Članak 3. točka (b) — Svjedodžba o dodatnoj zaštiti — Uvjeti za dobivanje — Članak 10. stavak 3. — Izdavanje svjedodžbe ili odbijanje zahtjeva za izdavanje svjedodžbe — Direktiva 2001/83/EZ — Članak 28. stavak 4. — Decentralizirani postupak)

10

2018/C 52/14

Predmet C-630/16: Presuda Suda (osmo vijeće) od 14. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Helsingin hallinto-oikeus – Finska) – postupak koji je pokrenuo Anstar Oy (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađeni uvjeti za stavljanje na tržište građevnih proizvoda — Usklađena norma EN 1090-1:2009+A1:2011 — Kriteriji za utvrđivanje okvira norme koju je donio Europski odbor za normizaciju (CEN) na temelju ovlaštenja Europske komisije — Sidrišta za pričvršćenje u beton prije njegova stvrdnjavanja koja se koriste za spajanje elemenata ljuski i potpornih zidova s građevinskim okvirom zgrade)

11

2018/C 52/15

Predmet C-636/16: Presuda Suda (osmo vijeće) od 7. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona – Španjolska) – Wilber López Pastuzano protiv Delegación del Gobierno en Navarra (Zahtjev za prethodnu odluku — Status državljana treće zemlje s dugotrajnim boravištem — Direktiva 2003/109/EZ — Članak 12. — Donošenje odluke o protjerivanju osobe s dugotrajnim boravištem — Elementi koji se moraju uzeti u obzir — Nacionalni propis — Neuzimanje u obzir tih elemenata — Sukladnost)

11

2018/C 52/16

Predmet C-42/17: Presuda Suda (veliko vijeće) od 5. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Corte costituzionale – Italija) – kazneni postupak protiv M. A. S., M. B. (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 325. UFEU-a — Presuda od 8. rujna 2015., Taricco i dr. (C-105/14, EU:C:2015:555) — Kazneni postupak u vezi s kaznenim djelima u području poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Nacionalno zakonodavstvo koje predviđa rokove zastare koji mogu prouzročiti nekažnjavanje kaznenih djela — Šteta za financijske interese Europske unije — Obveza neprimjene svake odredbe nacionalnog prava kojom se mogu ugroziti obveze koje su državama članicama propisane pravom Unije — Načelo zakonitosti kaznenih djela i kazni)

12

2018/C 52/17

Predmet C-66/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 14. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Poljska) – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś protiv DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft (Zahtjev za prethodnu odluku — Pravosudna suradnja u građanskim stvarima — Uredba (EZ) br. 805/2004 — Područje primjene — Europski nalog za izvršenje za nesporne tražbine — Nalozi za izvršenje koji se mogu potvrditi kao europski nalog za izvršenje — Odluka o iznosu troškova sadržana u presudi koja se ne odnosi na nespornu tražbinu — Isključenost)

13

2018/C 52/18

Predmet C-344/17: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 30. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Torino – Italija) – IJDF Italy Srl protiv Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando (Zahtjev za prethodnu odluku — Potrošački ugovori — Direktiva 93/13/EEZ — Nacionalno zakonodavstvo koje omogućuje podnošenje tužbe protiv glavnog dužnika i jamca pred istim sudom — Odstupanje od pravila kojima se određuje nadležni sud za potrošače — Članak 99. Poslovnika Suda)

13

2018/C 52/19

Predmet C-622/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. studenoga 2017. uputio Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) – Baltic Media Alliance Ltd. protiv Lietuvos radijo ir televizijos komisiją

14

2018/C 52/20

Predmet C-626/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. studenoga 2017. uputio Giudice di Pace di Roma (Italija) – Alberto Rossi i dr. protiv Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Predmet C-634/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. studenoga 2017. uputio Verwaltungsgerichts Oldenburg (Njemačka) – ReFood GmbH & Co. KG protiv Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Predmet C-638/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenoga 2017. uputio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos protiv UAB „Skonis ir kvapas”

16

2018/C 52/23

Predmet C-639/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenoga 2017. uputio Augstākā tiesa (Latvija) – SIA „KPMG Baltics”, likvidējamās AS „Latvijas Krājbanka” administratore

17

2018/C 52/24

Predmet C-643/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. studenoga 2017. uputio Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) – GE Power Controls Portugal – Unipessoal Lda protiv Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Predmet C-644/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. studenoga 2017. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – Eurobolt BV

18

2018/C 52/26

Predmet C-646/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. studenoga 2017. uputio Tribunale di Brindisi (Italija) – kazneni postupak protiv Gianluce Mora

19

2018/C 52/27

Predmet C-647/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. studenoga 2017. uputio Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) – Skatteverket protiv Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Predmet C-650/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. studenoga 2017. uputio Bundespatentgerichts (Njemačka) – QH

20

2018/C 52/29

Predmet C-657/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. studenoga 2017. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Hussein Mohamad Hussein

20

2018/C 52/30

Predmet C-659/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. studenoga 2017. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) protiv Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Predmet C-667/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. studenoga 2017. uputila Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italija) – Francesca Cadeddu protiv Agenzie delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari i dr.

22

2018/C 52/32

Predmet C-672/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. studenoga 2017. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) – Tratave–Tratamento de Águas Residuais do Ave SA protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Predmet C-675/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. studenoga 2017. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Ministero della Salute protiv Hannesa Preindla

23

2018/C 52/34

Predmet C-683/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. prosinca 2017. uputio Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA protiv G-Star Raw CV

23

 

Opći sud

2018/C 52/35

Predmet T-505/15: Presuda Općeg suda od 14. prosinca 2017. – Mađarska protiv Komisije („EFJP i EPFRR — Troškovi isključeni iz financiranja — Uredbe (EZ) br. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 i 1122/2009 — Izdaci nastali za Mađarsku — Višestruka sukladnost — Nadzor propisanih zahtjeva u području upravljanja — Nadzor dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta — Paušalni i točni ispravci — Rizik za fondove”)

25

2018/C 52/36

Predmet T-304/16: Presuda Općeg suda od 14. prosinca 2017. – bet365 Group protiv EUIPO-a Hansen (BET 365) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije BET 365 — Apsolutni razlog za odbijanje — Razlikovni karakter stečen uporabom — Dokaz — Uporaba žiga u više svrha — Članak 7. stavak 3. i članak 52. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 [koji su postali članak 7. stavak 3. i članak 59. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001”)

26

2018/C 52/37

Predmet T-609/16: Presuda Općeg suda od 14. prosinca 2017. – PB protiv Komisije („Javna služba — Dužnosnici — Postupak zapošljavanja — Obavijest o natječaju EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Liječnici za lokaciju Luxembourg — Uskraćivanje pristupa testiranju u centru za procjenu — Ograničenje izbora drugog jezika na ograničen broj službenih jezika Unije — Prigovor nezakonitosti — Očita pogreška u ocjeni — Odgovornost — Neimovinska šteta”)

26

2018/C 52/38

Predmet T-792/16: Presuda Općeg suda od 14. prosinca 2017. – N & C Franchise protiv EUIPO-a – Eschenbach Optik (OJO sunglasses) „Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije OJO sunglasses — Raniji međunarodni verbalni žig oio — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”

27

2018/C 52/39

Predmet T-21/17: Presuda Općeg suda od 14. prosinca 2017. – RL protiv Suda Europske unije („Javna služba — Dužnosnici — Promaknuće — Postupak promaknuća za 2015. — Odluka o nepromicanju tužitelja u razred AD 10 s učinkom od 1. srpnja 2015. — Međuinstitucijski premještaj — Sustav prorata temporis — Usporedba zasluga — Članak 45. Pravilnika — Odgovornost”)

28

2018/C 52/40

Predmet T-559/16: Rješenje Općeg suda od 7. prosinca 2017. – Durazzo protiv ESVD („Javna služba — Dužnosnici — Promaknuće — Postupak promaknuća za 2014. — Akti koji ne utječu negativno — Očita nedopuštenost — Odluka da se tužitelja ne promakne — Članak 43. članak 45. stavak 1. Pravilnika — Usporedba zasluga — Uzimanje u obzir izvješća o ocjenjivanju radi promaknuća — Isključivo doslovne ocjene — Nepostojanje metode koja omogućuje usporedivost izvješća o ocjenjivanju radi promaknuća — Očito osnovana tužba”)

28

2018/C 52/41

Predmet T-849/16: Rješenje Općeg suda od 14. prosinca 2017. – PGNiG Supply & Trading protiv Komisije („Tužba za poništenje — Unutarnje tržište prirodnog plina — Direktiva 2009/73/EZ — Odluka Komisije o izmjeni uvjeta za izuzeće pravila rada plinovoda OPAL koji se odnose na pristup treće strane i regulaciju tarifa od propisa Unije — Nepostojanje izravnog utjecaja — Nedopuštenost”)

29

2018/C 52/42

Predmet T-853/16: Rješenje Općeg suda od 7. prosinca 2017. – Techniplan protiv Komisije („Tužba zbog propusta — Izraz stajališta Europske komisije — Tužba za naknadu štete — Povreda formalnih zahtjeva — Zahtjev za izdavanje naloga — Očita nedopuštenost — Očita nenadležnost”)

30

2018/C 52/43

Predmet T-284/17: Rješenje Općeg suda od 15. prosinca 2017. – Le Pen protiv Parlamenta („Tužba za poništenje i tužba za naknadu štete — Institucijsko pravo — Članica Europskog parlamenta — Povlastice i imuniteti — Odluka o ukidanju zastupničkog imuniteta — Gubitak pravnog interesa — Djelomična obustava postupka — Tužba koja je djelomično očito nedopuštena i djelomično očito pravno neosnovana”)

30

2018/C 52/44

Predmet T-475/17: Rješenje Općeg suda od 14. prosinca 2017. – Rogesa protiv Komisije („Tužba za poništenje — Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Uredba (EZ) br. 1367/2006 — Dokumenti koji se odnose na postrojenje koje proizvodi mješavinu peleta i sinterirane rudače — Prešutno uskraćivanje pristupa — Izričita odluka donesena prije podnošenja tužbe — Zahtjev za obustavu postupka — Pravni interes — Očita nedopuštenost”)

31

2018/C 52/45

Predmet T-768/17: Tužba podnesena 22. studenoga 2017. – Comprojecto-Projectos e Construções i drugi protiv ESB-a

31

2018/C 52/46

Predmet T-780/17: Tužba podnesena 29. studenoga 2017. – US protiv ESB-a

34

2018/C 52/47

Predmet T-793/17: Tužba podnesena 5. prosinca 2017. – Bruel protiv Komisije i ESVD-a

35

2018/C 52/48

Predmet T-805/17: Tužba podnesena 11. prosinca 2017. – BASF protiv ECHA-e

36

2018/C 52/49

Predmet T-806/17: Tužba podnesena 11. prosinca 2017. – BASF i REACH & colours protiv ECHA

37

2018/C 52/50

Predmet T-811/17: Tužba podnesena 12. prosinca 2017. – Classic Media protiv EUIPO-a – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

38

2018/C 52/51

Predmet T-812/17: Tužba podnesena 15. prosinca 2017. – Seco Belgium i Vinçotte protiv Parlamenta

39

2018/C 52/52

Predmet T-813/17: Tužba podnesena 14. prosinca 2017. – Nerantzaki protiv Komisije

39

2018/C 52/53

Predmet T-814/17: Tužba podnesena 14. prosinca 2017. – Lietuvos geležinkeliai protiv Komisije

40

2018/C 52/54

Predmet T-821/17: Tužba podnesena 12. prosinca 2107. – Vitromed protiv EUIPO-a – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

41

2018/C 52/55

Predmet T-825/17: Tužba podnesena 22. prosinca 2017. – Carbon System Verwaltungs protiv EUIPO-a (LIGHTBOUNCE)

42

2018/C 52/56

Predmet T-826/17: Tužba podnesena 22. prosinca 2017. – TeamBank protiv EUIPO-a – Fio Systems (FYYO)

42

2018/C 52/57

Predmet T-831/17: Tužba podnesena 29. prosinca 2017. – DRH Licensing & Managing protiv EUIPO-a – Merck (Flexagil)

43

2018/C 52/58

Predmet T-305/15: Rješenje Općeg suda od 14. prosinca 2017. – Airdata protiv Komisije

44

2018/C 52/59

Predmet T-234/16: Rješenje Općeg suda od 14. prosinca 2017. – Meissen Keramik protiv EUIPO-a – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

44

2018/C 52/60

Predmet T-451/17: Rješenje Općeg suda od 18. prosinca 2017. – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie protiv Komisije

44


HR

 

Top