Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:032:TOC

Službeni list Europske unije, C 32, 29. siječnja 2018.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 32

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
29. siječnja 2018.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2018/C 32/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2018/C 32/02

Predmet C-214/16: Presuda Suda (peto vijeće) od 29. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Ujedinjena Kraljevina) – C. King protiv The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar (Zahtjev za prethodnu odluku — Zaštita sigurnosti i zdravlja radnika — Direktiva 2003/88/EZ — Organizacija radnog vremena — Članak 7. — Naknada za neiskorišteni godišnji odmor koja se isplaćuje prilikom prestanka radnog odnosa — Nacionalni propis koji radnika obvezuje da iskoristi svoj godišnji odmor, iako nije određena naknada plaće za odmor)

2

2018/C 32/03

Predmet C-265/16: Presuda Suda (treće vijeće) od 29. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale ordinario di Torino – Italija) – VCAST Limited protiv R.T.I. SpA (Zahtjev za prethodnu odluku — Usklađivanje zakonodavstava — Autorsko pravo i srodna prava — Direktiva 2001/29/EZ — Članak 5. stavak 2. točka (b) — Iznimka privatnog reproduciranja — Članak 3. stavak 1. — Priopćavanje javnosti — Posebno tehničko sredstvo — Pružanje usluge snimanja videozapisa u oblaku (cloud computing) za kopije djela zaštićenih autorskim pravom bez pristanka dotičnog autora — Aktivna intervencija pružatelja usluge pri navedenom snimanju)

3

2018/C 32/04

Predmet C-514/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 28. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal da Relação de Guimarães – Portugal) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade protiv Joséa Manuela Proençe Salvadora, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorgea Oliveire Pinta (Zahtjev za prethodnu odluku — Obvezno osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila — Direktiva 72/166/EEZ — Članak 3. stavak 1. — Pojam ‚upotreba vozila’ — Nezgoda koja se dogodila na poljoprivrednom gospodarstvu — Nezgoda u kojoj je sudjelovao poljoprivredni traktor u mirovanju, ali čiji je motor bio upaljen radi pogona pumpe za raspršivanje herbicida)

3

2018/C 32/05

Predmet C-107/16: Rješenje Suda (treće vijeće) od 23. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale di Pordenone – Italija) – kazneni postupak protiv Giorgia Fidenata (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Poljoprivreda — Genetski modificirana hrana i hrana za životinje — Hitne mjere — Nacionalna mjera koja zabranjuje uzgoj genetski modificiranog kukuruza MON 810 — Donošenje i održavanje mjere — Uredba (EZ) br. 1829/2003 — Članak 34. — Uredba (EZ) br. 178/2002 — Članci 53. i 54. — Uvjeti primjene — Načelo predostrožnosti)

4

2018/C 32/06

Predmet C-476/16: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 16. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputilo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – Hrvatska) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo protiv Air Serbie A.D. Beograd, Dane Kondića (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda — Svojstvo ‚suda’ tijela koje je uputilo zahtjev — Neovisnost — Očita nedopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku)

5

2018/C 32/07

Predmet C-491/16: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 16. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP protiv Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. i članak 99. Poslovnika Suda — Uredba (EZ) br. 1260/1999 — Uredba (EZ, Euratom) br. 2988/95 — Članak 3. stavak 1. — Zaštita financijskih interesa Europske unije — Pojam „višegodišnji program” — Područje primjene)

5

2018/C 32/08

Predmet C-496/16: Rješenje Suda (treće vijeće) od 15. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Njemačka) – izvršenje europskih uhidbenih naloga izdanih protiv Pála Aranyosija (Zahtjev za prethodnu odluku — Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima — Okvirna odluka 2002/584/PUP — Europski uhidbeni nalog — Razlozi za odbijanje izvršenja — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 4. — Zabrana nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja — Uvjeti oduzimanja slobode u državi članici izdavateljici naloga — Poništenje europskog uhidbenog naloga od strane pravosudnog tijela koje ga je izdalo — Hipotetsko pitanje — Obustava postupka)

6

2018/C 32/09

Predmet C-615/16: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 21. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Giovanna Judith Kerr protiv Fazenda Pública (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 15. stavak 2. i članak 135. stavak 1. točka (f) — Pravo uporabe nekretnina — Oslobođenja — Područje primjene — Pojam „ugovaranje”)

7

2018/C 32/10

Predmet C-131/17: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 23. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal da Relação do Porto – Portugal) – Hélder José Cunha Martins protiv Fundo de Garantia Automóvel (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 47. — Pravo na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje — Nepostojanje pitanja o propisu Unije različitom od Povelje o temeljnim pravima — Nenadležnost Suda)

7

2018/C 32/11

Predmet C-232/17: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 21. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Budai Központi Kerületi Bíróság – Mađarska) – VE protiv WD-a (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. i članak 94. Poslovnika Suda — Zaštita potrošača — Direktiva 93/13/EEZ — Nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima — Ugovor o kreditu u stranoj valuti — Nepostojanje dostatnih pojašnjenja o činjeničnom i pravnom kontekstu glavnog postupka te o razlozima koji opravdavaju potrebu odgovora na prethodna pitanja — Očita nedopuštenost)

8

2018/C 32/12

Predmet C-243/17: Rješenje Suda (osmo vijeće) od 16. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP protiv Antónia da Silve Rodriguesa (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. i članak 99. Poslovnika Suda — Uredba (EZ) br. 1260/1999 — Uredba (EZ, Euratom) br. 2988/95 — Članak 3. stavak 1. — Zaštita financijskih interesa Europske unije — Pojam „višegodišnji program” — Područje primjene)

8

2018/C 32/13

Predmet C-259/17: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 21. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Budai Központi Kerületi Bíróság – Mađarska) – Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi protiv Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt. (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. i članak 94. Poslovnika Suda — Zaštita potrošača — Nepošteni uvjeti u potrošačkim ugovorima — Ugovor o kreditu u stranoj valuti — Nepostojanje dostatnih pojašnjenja o činjeničnom i pravnom kontekstu glavnog postupka te o razlozima koji opravdavaju potrebu odgovora na prethodna pitanja — Očita nedopuštenost)

9

2018/C 32/14

Predmet C-314/17: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 23. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Varhoven administrativen sad – Bugarska) – „Geocycle Bulgaria” EOOD protiv Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Zahtjev za prethodnu odluku — Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) — Načela porezne neutralnosti i djelotvornosti — Sustav obrnute porezne obveze — Nepriznavanje prava na odbitak predujma PDV-a primatelju računa — Odluka poreznih tijela kojom se utvrđuje porezna obveza stjecatelja dobra)

10

2018/C 32/15

Predmet C-486/17: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 23. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Italija) – Olympus Italia Srl protiv Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda — Javna nabava radova, robe i usluga — Direktiva 2014/24/EU — Članak 4. — Pragovi za ugovore o javnoj nabavi — Ugovori koji mogu predstavljati određeni prekogranični interes — Očito nedopušten zahtjev)

10

2018/C 32/16

Predmet C-453/17 P: Žalba koju je 27. srpnja 2017. podnijela Laure Camerin protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 1. lipnja 2017. u predmetu T-647/16, Camerin protiv Parlamenta

11

2018/C 32/17

Predmet C-467/17 P: Žalba koju je 1. kolovoza 2017. podnijela Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss protiv rješenja Općeg suda (peto vijeće) od 6. lipnja 2017. u predmetu T-172/17, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio protiv Parlamenta i Vijeća

11

2018/C 32/18

Predmet C-593/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. listopada 2017. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG protiv Hauptzollamt Hannover

12

2018/C 32/19

Predmet C-624/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2017. uputio Gerechtshof Den Haag (Nizozemska) – Kazneni postupak protiv Tronex BV

12

2018/C 32/20

Predmet C-629/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. listopada 2017. uputio Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) – J. Portugal Ramos Vinhos SA protiv Adega Cooperativa de Borba CRL

13

2018/C 32/21

Predmet C-637/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenoga 2017. uputio Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugal) – Cogeco Communications Inc protiv Sport TV Portugal i dr.

14

2018/C 32/22

Predmet C-662/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2017. uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije – E.G. protiv Republike Slovenije

15

2018/C 32/23

Predmet C-663/17 P: Žalba koju je 24. studenoga 2017. podnijela Europska središnja banka protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 12. rujna 2017. u predmetu T-247/16: Fursin i dr. protiv Europske središnje banke

16

2018/C 32/24

Predmet C-664/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2017. uputio Areios Pagos (Grčka) – Ellinika Nafpigeia AE protiv Panagiotisa Anagnostopoulosa i dr.

17

 

Opći sud

2018/C 32/25

Predmet T-401/11 P RENV-RX: Presuda Općeg suda od 7. prosinca 2017. – Missir Mamachi di Lusignano i dr. protiv Komisije („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Ubojstvo dužnosnika i njegove supruge — Pravilo o podudarnosti između zahtjeva, upravne žalbe i tužbe za naknadu štete — Obveza osiguravanja sigurnosti osoblja zaposlenog u službi Unije — Uzročna veza — Imovinska šteta — Solidarna odgovornost — Uzimanje u obzir davanja predviđenih Pravilnikom — Neimovinska šteta — Odgovornost institucije za neimovinsku štetu preminulog dužnosnika — Odgovornost institucije za neimovinsku štetu nasljednika preminulog dužnosnika”)

19

2018/C 32/26

Predmet T-249/15: Presuda Općeg suda od 11. prosinca 2017. – JT protiv EUIPO-a – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) („Žig Europske unije — Postupak prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije QUILAPAYÚN — Relativni razlog za odbijanje — Dobro poznati žig — Članak 8. stavak 2. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 2. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001) — Nositelj žiga”)

20

2018/C 32/27

Predmet T-771/15: Presuda Općeg suda od 12. prosinca 2017. – Hochmann Marketing protiv EUIPO-a – BitTorrent (bittorrent) „Žig Europske unije — Postupak povodom opoziva — Verbalni žig Europske unije bittorrent — Članak 76. stavci 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 95. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) 2017/1001) — Neuzimanje u obzir dokaza iznesenih pred Odjelom za poništaje — Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 207/2009 (sada članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe 2017/1001”

21

2018/C 32/28

Predmet T-35/16: Presuda Općeg suda od 12. prosinca 2017. – Sony Computer Entertainment Europe protiv EUIPO-a – Vieta Audio (Vita) „Žig Europske unije — Postupak povodom opoziva — Verbalni žig Europske unije Vita — Stvarna uporaba žiga — Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 58. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba u odnosu na predmetne proizvode — Obveza obrazlaganja”

21

2018/C 32/29

Predmet T-61/16: Presuda Općeg suda od 7. prosinca 2017. – Coca-Cola protiv EUIPO-a – Mitico (Master) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava za registraciju figurativnog žiga Europske unije Master — Raniji figurativni žig Europske unije Coca-Cola i raniji nacionalni figurativni žig C — Relativni razlog za odbijanje — Nepošteno iskorištavanje ugleda ranijih žigova — Dokazi o komercijalnoj uporabi znaka koji sadržava žig za koji je zatražena registracija izvan Unije — Logički zaključak — Odluka donesena nakon što je Opći sud poništio raniju odluku — Članak 8. stavak 5. i članak 65. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 8. stavak 5. i članak 72. stavak 6. Uredbe (EU) 2017/1001)”)

22

2018/C 32/30

Predmet T-120/16: Rješenje Općeg suda od 6. prosinca 2017. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (Burlington) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig Burlington — Raniji nacionalni verbalni žigovi BURLINGTON i BURLINGTON ARCADE — Raniji figurativni žig Europske unije i raniji figurativni nacionalni žig BURLINGTON ARCADE — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba u trgovačkom prometu znaka čija važnost nije samo lokalnog karaktera — Članak 8. stavak 4. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 4. Uredbe 2017/1001) — Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001)”)

23

2018/C 32/31

Predmet T-121/16: Presuda Općeg suda od 6. prosinca 2017. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig Burlington — Raniji nacionalni verbalni žigovi BURLINGTON i BURLINGTON ARCADE — Raniji figurativni žig Europske unije i raniji figurativni nacionalni žig BURLINGTON ARCADE — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba u trgovačkom prometu znaka čija važnost nije samo lokalnog karaktera — Članak 8. stavak 4. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 4. Uredbe 2017/1001) — Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001)”)

24

2018/C 32/32

Predmet T-122/16: Presuda Općeg suda od 6, prosinca 2017. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (Burlington) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig Burlington — Raniji nacionalni verbalni žigovi BURLINGTON i BURLINGTON ARCADE — Raniji figurativni žig Europske unije i raniji figurativni nacionalni žig BURLINGTON ARCADE — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba u trgovačkom prometu znaka čija važnost nije samo lokalnog karaktera — Članak 8. stavak 4. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 4. Uredbe 2017/1001) — Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001)”)

24

2018/C 32/33

Predmet T-123/16: Presuda Općeg suda od 6, prosinca 2017. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (BURLINGTON) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig Burlington — Raniji nacionalni verbalni žigovi BURLINGTON i BURLINGTON ARCADE — Raniji figurativni žig Europske unije i raniji figurativni nacionalni žig BURLINGTON ARCADE — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Uporaba u trgovačkom prometu znaka čija važnost nije samo lokalnog karaktera — Članak 8. stavak 4. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 4. Uredbe 2017/1001) — Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001)”)

25

2018/C 32/34

Predmet T-125/16: Presuda Općeg suda od 11. prosinca 2017. – Léon Van Parys protiv Komisije („Carinska unija — Uvoz banana podrijetlom iz Ekvadora — Naknadna naplata uvoznih carina — Zahtjev za otpust uvoznih carina — Odluka donesena nakon što je Opći sud poništio prethodnu odluku — Razuman rok”)

26

2018/C 32/35

Predmet T-250/16 P: Presuda Općeg suda od 5. prosinca 2017. – Spadafora protiv Komisije („Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Odbacivanje tužbe u prvom stupnju kao očito nedopuštene i njezino odbijanje kao očito neosnovane — Zahtjev za poništenje — Zapošljavanje voditelja Odjela ‚Pravno savjetovanje’ u OLAF-u — Postupak odabira — Komisija za predodabir — Neulazak u uži izbor kandidata predloženih za završni razgovor s tijelom za imenovanja — Nepristranost — Zahtjev za naknadu štete — Gubitak prilike — Spor o kojem se može konačno odlučiti”)

26

2018/C 32/36

Predmet T-332/16: Presuda Općeg suda od 7. prosinca 2017. – Colgate-Palmolive protiv EUIPO-a (360o) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije 360o — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001) — Razlikovni karakter stečen uporabom — Članak 7. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 (sada članak 7. stavak 3. Uredbe 2017/1001)”)

27

2018/C 32/37

Predmet T-333/16: Presuda Općeg suda od 7. prosinca 2017. – Colgate-Palmolive protiv EUIPO-a (360o) („Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije 360o — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001) — Razlikovni karakter stečen uporabom — Članak 7. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 (sada članak 7. stavak 3. Uredbe 2017/1001)”)

28

2018/C 32/38

Predmet T-622/16: Presuda Općeg suda od 7. prosinca 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Alles wird gut) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Alles wird gut — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

28

2018/C 32/39

Predmet T-728/16: Presuda Općeg suda od 5. prosinca 2017. – Tuerck protiv Komisije („Javna služba — Dužnosnici — Mirovine — Prijenos nacionalnih mirovinskih prava — Povećanje vrijednosti kapitala od datuma podnošenja zahtjeva za prijenos sredstava do stvarnog datuma prijenosa”)

29

2018/C 32/40

Predmet T-815/16: Presuda Općeg suda od 12. prosinca 2017. – For Tune protiv EUIPO-a – Simplicity trade (opus AETERNATUM) „Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava za registraciju figurativnog žiga Europske unije opus AETERNATUM — Raniji verbalni žig Europske unije OPUS — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”

29

2018/C 32/41

Predmet T-893/16: Presuda Općeg suda od 5. prosinca 2017. – Xiaomi protiv EUIPO-a – Apple (MI PAD) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije MI PAD — Raniji verbalni žig Europske unije IPAD — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Sličnost proizvoda i usluga”)

30

2018/C 32/42

Predmet T-562/15: Rješenje Općeg suda od 26. studenoga 2017. – Federcaccia Toscana i dr. protiv Komisije („Okoliš — Očuvanje divljih ptica — Vrste koje se smiju izlovljavati — Uvjeti koje moraju poštovati nacionalna zakonodavstva o lovu — Usklađivanje kriterija primjene članka 7. stavka 4. Direktive 2009/147/EZ — Razdoblje lovostaja u Toscani”)

31

2018/C 32/43

Predmet T-702/15: Rješenje Općeg suda od 20. studenoga 2017. – BikeWorld protiv Komisije („Tužba za poništenje — Zastupanje po odvjetniku koji nema svojstvo treće strane — Nedopuštenost”)

31

2018/C 32/44

Predmet T-886/16: Rješenje Općeg suda od 23. studenoga 2017. – Nf Nails In Vogue protiv EUIPO-a – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Opoziv pobijane odluke — Prestanak postojanja predmeta spora — Obustava postupka”)

32

2018/C 32/45

Predmet T-91/17: Tužba podnesena 29. studenoga 2017. – L protiv Parlamenta

32

2018/C 32/46

Predmet T-737/17: Tužba podnesena 7. studenoga 2017. – Wattiau protiv Parlamenta

33

2018/C 32/47

Predmet T-740/17: Tužba podnesena 2. studenoga 2017. – DEI protiv Europske komisije

33

2018/C 32/48

Predmet T-746/17: Tužba podnesena 13. studenoga 2017. – TrekStor protiv EUIPO-a – Beats Electronics (i.Beat jump)

35

2018/C 32/49

Predmet T-747/17: Tužba podnesena 15. studenoga 2017. – UPF protiv Komisije

35

2018/C 32/50

Predmet T-751/17: Tužba podnesena 17. studenoga 2017. – Commune de Fessenheim i dr. protiv Komisije

36

2018/C 32/51

Predmet T-755/17: Tužba podnesena 20. studenoga 2017. – Savezna Republika Njemačka protiv ECHA-e

37

2018/C 32/52

Predmet T-757/17: Tužba podnesena 10. studenoga 2017. – Kerstens protiv Komisije

38

2018/C 32/53

Predmet T-761/17: Tužba podnesena 17. studenoga 2017. – UR protiv Komisije

39

2018/C 32/54

Predmet T-770/17: Tužba podnesena 24. studenoga 2017. – Beats Electronics protiv EUIPO-a – TrekStor (i.Beat)

40

2018/C 32/55

Predmet T-775/17: Tužba podnesena 28. studenoga 2017. – Estampaciones Rubí protiv Komisije

40

2018/C 32/56

Predmet T-778/17: Tužba podnesena 28. studenoga 2017. – Autostrada Wielkopolska protiv Komisije

41

2018/C 32/57

Predmet T-784/17: Tužba podnesena 4. prosinca 2017. – Strabag Belgium protiv Parlamenta

43

2018/C 32/58

Predmet T-785/17: Tužba podnesena 27. studenoga 2017. – Ilhan protiv EUIPO-a – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

44

2018/C 32/59

Predmet T-787/17: Tužba podnesena 28. studenoga 2017. – Parfümerie Akzente protiv EUIPO-a (GlamHair)

45

2018/C 32/60

Predmet T-788/17: Tužba podnesena 29. studenoga 2017. – Szabados protiv EUIPO-a – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

45

2018/C 32/61

Predmet T-796/17: Tužba podnesena 6. prosinca 2017. – Mouldpro protiv EUIPO-a – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

46


HR

 

Top